Det som verkar vara en issue right now i spectrial kanske har något med denna proposition att göra: Regeringens proposition 2004/05:110 - Upphovsrätten in informationssamhället - genomförande av direktiv  2001/29/EG, m.m.

Jag sitter på alldeles för kasst snylt-wifi för att göra något vettigt online just nu, så länken går till grupparbetet.

Skriven av admin den 18 februari 2009