Efter kapitel 10 kommer ett stycke som är en slags sammanfattning av del 2 i AIME. Det här inlägget blir lite ryckigt och stakande eftersom det rör sig om en slags "uppräkning". Mera flyt utlovas i poster som har lite bredare resonemang och inte behöver bara så formalistiska.

Vi kikar i tabellen (klicka för förstoring):

Om vi börjar ovanifrån får vi [REP] + [MET] + [HAB], som tillsammans ger oss kontinuitet och skillnad. Den andra triaden, [TEC] + [FIC] + [REF] behandlar kvasiobjekt. Utöver detta har vi ju kvar sedan tidigare kapitel [NET] + [PRE] + [DC], som är "inframodi" eller "metamodi", beroende på hur man ser på det. De är "all terrain modes".

Hur hänger det här samman egentligen? Latours "system", om man nu kan säga att det rör sig om ett system, ter sig inte helt platt och symmetriskt. Existensmodina är ordnade (eller, kanske snarare "komponerade").

Let us first try to group the three modes of reproduction [REP], metamorphosis [MET], and habit [HAB]. They have in common the fact that they explore, in being-as-other, three specific and complementary forms of alteration. Multiply persistences; multiply transformations; throw oneself headlong into existence: three ways of exploring being as alterity. (285)

REP, MET och HAB passerar aldrig genom subjekt och objekt. De befinner sig i ett mycket tidigare stadium, innan dessa mini-transcendenser har uppstått. Vidare är de förspråkliga, de är stumma "since they precede articulated language" (285). Men, de uttrycker sig (enunciate themselves) ändå.

REP uttrycker sig som en kraftlinje (line of force) som passerar genom risken att bestå eller försvinna, reproduktion. MET uttrycker sig som en maximering av transformationer. Lägger vi ihop reproduktion och metamorfos får vi mutation [REP * MET]. HAB, å andra sidan, uttrycker sig som ett ivägskickande (dispatch), som ett ivägkastande så att den som kastar blir osynlig (kastadhet in i immanensen).

Första gången jag läste ovanstående passager tänkte jag ungefär: "Skillnad och repetition, difference and repetition, och sedan lite kastadhet á la Heidegger in i dasein". Men så är det inte Latour tänker sig, tror jag inte. Det handlar inte om något "prelingvistiskt". Det handlar om modi som skapar vissa typer av annanhet (alterity), vilka vi sedan kan bygga vidare andra uttryck (nu i betydelsen "expressions") med.

Över till den andra gruppen: TEC, FIC, REF. Inte heller här har vi att göra med subjekt/objekt. Vi cirklar med dessa modi kring vad Michel Serres kallade för kvasi-objekt, som av Latour kompletteras av kvasi-subjekt.

När dessa tre kombineras i olika konstellationer får vi oerhört kraftfulla varelser:

The beings of fiction have lent powers of delegation to the beings of technology, powers that have allowed the sciences, starting from a limited viewpoint that condemned them to blindness, to traverse the whole world and cover it with chains of reference paved from end to end with instruments [TEC·REF] and with delegated and domesticated virtual observers [FIC·REF]. Hence the idea of grouping these three modes together.

Med dessa tre modi får vi en slags semiotik (som inte har med tecken/text att göra, såklart). TEC-varelserna skiftar in och ut, istället för en papperskalender har vi en googlekalender i molnet, istället för en trafikpolis bygger vi ett farthinder, istället för en securitasvakt monterar vi en övervakningskamera. City semiotics, citizen semiotics, "reorganization of the urban syntax" (Naveh).

Hur kvasi-subjektiverar då dessa modi? Jo, genom en slags "rekyl-effekt", vilket jag var inne på tidigare i en av explikationerna av TEC.

Som man säger i Göteborg, "det är dags att ta det långsamt nu, för det blir komplicerat":

/.../ one becomes an objective mind little by little as chains of reference grow, since the mind is only one of the extremities, the telomere, to use a biological metaphor, of which the known object forms the other extremity [REF]. (290)

Referenskedjor skapar en viss sida av kvasi-subjekten, den sida som har förmågan till objektiv kunskap. REF gör att referenskedjorna kan sträcka sig allt längre, till galaxer, till atomer, till förekomsten av fiskmåsar i Töreboda, till IGF-1 aktiveter.

På ett annat sätt förhåller det sig med de teknologiska varelserna [TEC]:

We encountered the same rebound effect in Chapter 8: competence, know-how, skill come to those who have to do with technological beings [TEC].
/.../
It is because these three modes turn around quasi objects that they produce, by a sort of centrifugal movement, original forms of subjectification: skills, creations, objectivities. (290)

Teknologierna ger oss färdigheter. Jag är en annan människa när jag kan skriva på ett tangentbord, när jag kan köra en bil, när jag kan laga en omelett, eller när jag kan somna i en säng. Fiktionerna ger oss förmågan att skapa "skapade verk" vilka kräver att vi följer med i deras instaureringsbanor.

Ännu har inte människan blivt till. Vi har med hjälp av dessa sex modi, plus NET, PRE och DC, endast skapat en "position" för antropogenesis:

In the long, tiresome quarrel over the chicken and the egg—which came first, the Subject or the Object?—perhaps something was left out: the beings that make us exist! (291)

Med detta avslutas del två av boken. Del tre kommer sedan att introducera de modi som gör de Moderna moderna. Här finner vi RELigion, POLitik, LAW, och så vidare.

Men jag känner att jag inte är riktigt färdig ännu att gå in på del tre. Jag började ju denna genomgång av AIME ganska kaotiskt, så det finns några trådar att plocka upp först, bland annat DC, MET och REP, som jag ännu inte har gått igenom ordentligt.

Vi får se vad som händer.

Skriven av admin den 06 mars 2014