Jag chattade lite med monki och följande citat kom upp i anslutning till de teknologiska varelserna:

“Ah, you mean that there are technicians, engineers, inspectors, surveyors, intervention teams, repairmen, regulators, around and in addition to material objects? In short, humans, and even a ‘social context’?” “No, I didn’t say anything of the sort, for the good reason that technologies precede humans by hundreds of thousands of years.

Det låter ju galet, i vår antropocentriska världsbild, att teknologier kan finnas hundratusentals år före Människan har börjat vandra på jorden. Om man slår upp detta stycke i onlineversionen av AIME (kräver att man skapar konto), får man dock lite mera information om vad som egentligen menas. Klickar man på citatet får man följande förklaring:

What renders the theme of the “Homo faber” so irrelevant and, more generally, any idea that there is a sort of virtual Engineer in command of the evolution of techniques, is that there exists a gap of hundreds of thousands of years between the emergence of the first tool kits and the proliferation of hominid lineages. If anything, humans — contemporary modern humans, as they are called by paleontologists — emerge from their uses of techniques. So, all the notions like author, maker, artisan, engineers, with the cognitive skills that they imply, follow and don’t precede the emergence of operational sequences. This an essential point for the inquiry: in the same way as the knowing subject follows the development of referential chains [REF], technical skills follow the development of operational sequences.

Homo Faber är Människan som tillverkar teknologier. Det gör hen. Men människan blev Människa (homo) genom att teknologiska varelser [TEC] först hade verkat på hominiderna. De första teknologiska varelserna, som vi bland annat kan se på bilden nedan, uppfanns ej av homo, utan av hominidæ.

Den arkeologiska termen för detta är Oldowan-verktygen. Om vi vill förenkla det hela till en slogan: Ge mig en flintasten och jag ska skapa människan!

Men, riktigt så enkelt är det ju inte. Detta får konsekvenser för vad den konventionella domänen Teknik(tm) innehåller. Många teknikkritiker, som i varierande grad inspirerats av sydtyska filosofer, analyserar ju teknikens väsen som någon "anti-mänskligt", som något som förskjuter och destruerar det mänskliga. Arkeologin talar dock emot denna filosofi.

För det andra tolkar jag Latour som att teknologiska varelser [TEC] som just existensmodi har samma effekt här och nu, som den hade för 2.6 miljoner år sedan, även om effekterna har ett helt annat uttryck. Alltså, [TEC] är en integrerad del av kvasi-subjektens tillblivelse. Vi blir till genom våra teknologiska varelser, som en rekyleffekt. Våra kroppar formas om, vårat tänkande får nya banor. Just detta senare, tänker jag var en av Kittlers stora insikter, att framförallt medieteknologierna hade förmågan att radikalt förändra hur vi tänkte.

Skriven av admin den 28 februari 2014