Det är dags för ytterligare en metapost om Bruno Latours An Inquiry into Modes of Existence, denna gång om begreppen "det sociala" och "Samhället". Latours kritik av dessa domäner är ju bekant för alla hans läsare. Den har varierats över tid, men kanske fick den sin vackraste relief i och med Gabriel de Tardes slogan: "Samhället förklarar inget, det är samhället som måste förklaras".

Latour fick sedan ryktet om sig att vara "anti-sociologisk". Denna sjuka att behöva sätta etiketter på allt är ju tramsig. Finns det något mera sociologiskt än att förklara samhället?

I AIME återkommer kritiken och på vissa ställen blir den mycket precis. Vad sägs till exempel om följande sågning av all sociologi mellan Durkheim och Weber:


But it should be clear by now that we can expect nothing at all from the “social explanation” of religion, which would amount to losing the thread of the salvation-bearers by breaking it and replacing it with another, while seeking to prove that “behind” religion there is, for example, “society,” “carefully concealed” but “reversed” and “disguised.” Such an “explanation” would amount to losing religion, to be sure, but also to betraying the very notion of the rational — not to mention that we would not understand anything about “the social,” either. There is nothing “behind” religion — no more than there is anything at all interesting “behind” fiction, law, science, and so on, for that matter, since each mode is its own explanation, complete in its kind. The social consists of all of them together. (307)

Problemet med "the social", det sociala, är att man förlorar både förklaringen och det man försöker förklara. Man kan inte förklara en domän med en domän. Det finns ingen "tekniksociologi", "vetenskapssociologi", "arbetssociologi". Om det finns en social förklaring till något, så är det ett amalgam, ett assemblage, av en mängd heterogena existensformer. Det är omöjligt att förstå en arbetsplats utan dess teknologier, utan dess fiktioner, utan dess lagar, religioner osv. Det "sociala" är glöden som lyser rött efter att elden brunnit klart.

Eftersom det sociala inte har något vidare förklaringsvärde, blir det även så att Samhället(tm) inte kan finnas till, annat än som en 'falsk transcendens':

Society, clearly, is not a mode of existence. Like Nature, like the Symbolic, it is a perfect example of false transcendence. It is the amalgamation of all the modes and all the networks whose threads the Moderns have given up trying to untangle and which they take as a foundation in order to explain how all the rest holds together — religion, law, technology, even science, and of course politics. Society, as Gabriel Tarde declared, is always what has to be explained rather than what explains, just as substance is in fact the sometimes durable result of all the modes rather than what makes them subsist. Such at least is the starting point of the actor-network theory, which the present inquiry seeks to complete. If there is a Society that supplies explanations, the movement of envelopment of the political mode will remain forever invisible. (353)

Det är förvisso bekvämt att vakna på morgonen och säga att det är på grund av Samhället som man pratar som man gör, som man beter sig på ett visst sätt, att man klär sig i vissa kläder och tar spårvagnen till jobbet. Det är "Samhället" som gör att människor gör som de gör. Det är för att vi lever i ett Samhälle som det går att förklara varför jag finns till på det sätt som jag är. Det är Samhällets fel att det finns fattiga, det är Samhällets fel att det finns rika. Det är bekvämt. Men det är inte sant. Falsk transcendens. När vi använder ett amalgam för att förklara, förklarar vi ingenting alls.

Vad är då alternativet till Samhället och det sociala enligt Latour? I sin enklaste form: NET. I en liten svårare, men mera detaljerad form: Alla de 15 existensmodi som beskrivs i AIME.

Skriven av admin den 02 maj 2014