Flashbackfilosofi

flashbackscraper

Under min undervisning på en kurs som heter "Kommunikation i nya och sociala medier" var det en student som var intresserad av att anlysera en tråd på Flashback i sin examinationsuppgift. Jag började då skriva en enkel skrapare (scraper) som hämtade en hel tråd.

Jag fick sedan feedback från lite …

Backaspotify.

Igår publicerades min och Rasmus Fleischers artikel "The Political Significance of Spotify in Sweden – Analysing the #backaspotify Campaign using Twitter Data" i tidskriften Culture Unbound. Det finns ingen anledning att kommentera själva artikeln här, det är bara att läsa den för den som är intresserad av Spotify och politik. Open …

Luftdata och visualisering med en Raspberry Pi

Den senaste tiden har jag, som tidigare nämnt, börjat pyssla en del med Luftdata. Som ett litet helgpyssel funderade jag på hur man skulle kunna visualisera själva datan som sensorerna producerar. Min lilla prototyp ser ut så här:

Det hela funkar så här. En passiv infrarödsensor skickar en signal till …

Luftdata och datamedborgarskap

sensordata

Nuförtiden forskar jag i huvudsak om medborgarforskning. Ett spännande projekt som jag har börjat engagera mig i är Luftdata.se, som jag tänkte skriva några rader om.

För ett par år sedan skrev jag artikeln Citizen Science as Resistance: Crossing the Boundary Between Reference and Representation där jag utforskade olika …

Systemuppdatering

En liten systemuppdatering. Jag har migrerat bloggen till Pelican. Jag tröttnade på Wordpress som ständigt måste uppdateras och patchas. Som bara fylls sakta men säkert med spamkommentarer och som är hopplöst att arkivera på ett vettigt sätt. Dessutom är det alldeles för krångligt att skriva när man måste använda sig …

Monadologi och sociologi 2 - datastrukturer

I förra posten diskuterade jag några mera generella drag som karaktäriserar monader. Kort och gott monadens ontologi. Men hur denna sedan ska göras till föremål för analys är delvis en fråga om vilka datastrukturer som är möjliga att använda, utan att för den sakens skull tumma på den grundläggande idén …

Monadologi och sociologi 1

Jag funderar ibland på hur man skulle kunna konkretisera det resonemang om "monader" i relation till sociologi som Latour et al. presenterar i artikeln ‘The whole is always smaller than its parts’ – a digital test of Gabriel Tardes’ monads från 2012, en artikel som jag har skrivit om tidigare här …

Dataroaming, existentiell tid och fotonteleportering

Under min semester upptäckte jag till min förtjusning att min operatör har slopat roamingavgifter i flera EU-länder. Helt plötsligt var smarttelefonen inte längre den där jobbiga apparaten som i efterdyningarna av de europeiska teleoperatörernas metodologiska nationalism alltid lyckades ge mig en alldeles för hög räkning någon gång i augusti. Min …

Lurkund

Om man skriver en uppsats eller en hemtenta på universitet eller högskola körs ofta dokumentet man skickar in genom tjänsten Urkund. Exakt hur denna tjänst funkar rent tekniskt är förmodligen en affärshemlighet, men på ett ungefär så funkar den så att den helt enkelt matchar text (ord, meningar, stycken) mot …

10 år

För nästan exakt tio år sedan skrev jag det första blogginlägget här på "intensifier". Namnet på denna blogg hade jag lånat från Michel Foucaults förord till den engelska utgåvan av Anti-Oedipus, i en passage där han skrev:

Use political practice as an intensifier of thought, and analysis as a multiplier …

Öppna data 2 - Replikerbarhet av figurer om livstillfredsställelse baserade på data från Eurobarometer och SOM

Ett argument för öppen vetenskap är att replikerbarheten ökar. När data ligger ute så kan vem som helst med tillräckliga kunskaper kontrollera och återskapa de analyser som ligger till grund för forskningsresultaten.

Jag tänkte att det hela kunde prövas. Vissa talar nämligen om en replikationskris.

Häromdagen läste jag en intressant …

Öppna data 1 - SuperSOM med Python och Pandas

I en 'post factual' demokrati tror vissa att öppen vetenskap kan ge människor förnuftet tillbaka. Om detta vet vi mycket lite, eftersom vi inte har så mycket fakta att gå på (vilket kan betraktas som lite ironiskt).

Men, något kan man ändå veta. För att öppen vetenskap ska bli användbar …

Mårdhunden, Judasdjuret och Människan

Racoondogskull

I helgen har jag testat att analysera biodiversitetsdata från Analysportalen från Svenska Lifewatch. Analysportalen innehåller enorma mängder artobservationer från bland annat det stora medborgarforskningsprojektet Artportalen.

Mårdhunden är en invasiv art. Den introducerades under perioden 1928-1950 i Ukraina för att jagas för pälsens skull. Människans fåfänga har ofta ekologiska konsekvenser och …

About

Christopher_Kullenbergsmall

Christopher Kullenberg (Ph.D., Docent) is a senior lecturer (universitetslektor) in Theory of Science at the University of Gothenburg. He is currently conducting research on citizen science in the four-year project Taking Science to the Crowd and in the three year capacity building project Arenas for Co-operation through Citizen Science …

Att kartlägga aktörsnätverk i dokument med Named-Entity Recognition

I förra veckan var jag på en workshop arrangerad av Swe-CLARIN som arrangerats för att sprida språkteknologiska metoder till andra discipliner och ämnen. Det var en mycket lyckad tillställning och jag fick många idéer till hur man kan använda lite mer avancerade metoder för att studera dokument genom maskinell fjärrläsning …

Minnesanteckning Spridningskollen - Vilka operatörer har tvingats lämna ut uppgifter?

Minnesanteckning. Det har nog inte undgått någon att Spridningskollen ska börja skicka ut brev till människor vars IP-nummer trålats och identifierats som fildelande bittorrentnoder. Det känns som ett eko tillbaka till 2008 då man diskuterade piratjägarlagen IPRED. Vad som händer nu är konsekvenserna av detta, trots att många internetoperatörer har …

Varför lade man ned låginkomstutredningen

Jag undrar varför man lade ned låginkomstutredningen 1971. Mitt intresse väcktes av en fotnot i Sten Johanssons artikel "The Level of Living Survey" i Acta Sociologica. Här skrev han:

The political turmoil that followed the dissolution of the Low Income Committee in 1971 has forced some thinking on this problem …

Anteckning om Folkpartistisk tillväxtkritik 1972

I mitt arbete med att analysera olika sätt att mäta välfärd på snubblade jag över en intressant folkpartistiskt motion från 1972, fyra år efter låginkomstutredningen/levnadsnivåundersökningen. Tack riksdagen för era öppna data!

Folkpartisterna är i denna motion på krigsstigen mot samhällets ekonomisering. BNP avfärdas som en indikator på välfärd så …

Bokmässan och öppna(de) data

Bokmässan inträffar ju varje höst i Göteborg. Jag har blandade känslor som vanligt.

Men jag tänker att det finns en dataperspektiv på det mesta. Vilka arrangerar saker på bokmässan? Vad handlar de om? Vilka organisationer använder detta vinmingel till att påverka politiken? Vilka personer är mest eftertraktade?

Tyvärr verkar arrangörer …

CV

For an updated CV in various fileformats, please click here.

Data mining och medborgarprogrammering?

I artikeln Known or knowing publics? Social media data mining and the question of public agency i Big Data & Society (open access) skriver Helen Kennedy och Giles Moss om hur data mining kan göras tillgängligt för en bredare allmänhet och varför det är viktigt ur ett demokratiperspektiv.

Författarna belyser hur …

Vad får vi för skattepengarna när universitet och högskolor satsar på Almedalen?

För några veckor sedan försökte jag få tag på lite data om Almedalsveckan. Först försökte jag få ut programmet genom att be snällt och vädja till offentlighetsprincipen. Men det gick inte. Så jag använde mig istället av lite medborgarprogrammering och fick tag på den data jag behövde genom att skrapa …

Att öppna data - Almedalen och den slutna offentligheten

Häromveckan rapporterade SVT att svenska lärosäten lägger "miljontals kronor" på Almedalsveckan. Det kan man ha blandade känslor inför. För att råda bot på min ambivalens tänkte jag att det måste gå att se vilken valuta för pengarna som universiteten egentligen får. Även om summorna kanske inte är enorma, så är …

Anteckningar om välfärdsmått 4 - Sten Johansson, indikatorrörelsen och Poppersk ingenjörskonst

Hur har man mätt den svenska välfärden? En nyckel till att förstå detta återfinns hos sociologen och professorn i välfärdsforskning Sten Johanssons arbeten på sjuttiotalet. Johansson ledde den första Levnadsnivåundersökningen som skulle exporteras till de övriga skandinaviska länderna och han var verksam vid det mycket inflytelserika Institutet för socialforskning (SOFI …

Anteckningar om välfärdsmått 3 - Den skandinaviska modellen med objektiva indikatorer

I antologin*The Scandinavian Model ** Welfare States and Welfare Research* från 1987\[ref\]Erikson, Robert & Uusitalo, Hannu 1987. 'The Scandinavian Approach to Welfare Research', i Erikson, Hansen, Ringen & Uusitalo (red) The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research, Armonk: M.E.Sharpe.\[/ref\], skriver [Robert Erikson](https://sv.wikipedia.org …

Anteckningar om välfärdsmått 2 - Levnadsnivåundersökningen

Som ett led i Låginkomstutredningengenomfördes 1968 den första Levnadsnivåundersökningen, en bred enkät- och panelstudie som har genomförts regelbundet. Den senaste LNU genomfördes 2014.

Den första LNU från 1968 genomfördes av Sten Johansson som i rapporten Om levnadsnivåundersökningen[ref]Johansson, Sten 1970. Om levnadsnivåundersökningen, Stockholm: Allmänna förlaget[/ref] går igenom …

Anteckningar om välfärdsmått 1 - FNs definition från 1961

Hur mäter man välfärd? Det är ämnet för SOU 2015:65 "Får vi det bättre", som publicerades förra året. Just nu arbetar jag med att försöka dra samman olika tankelinjer kring hur man kan kvantifiera välfärd på olika sätt, som delvis ger nytt ljus på var vi står idag.

En …

Genuskontroll av högskoleläckan, del 2: Ämnen (falsifierade)

Jag söndagsprogrammerade lite och passade på att uppdatera mina skrap-skript. För ett par veckor sedan gjorde jag en liten genusanalys av facebookgrupen Högskoleläckan. Men så hittade jag en liten bugg i mitt skript som gjorde att jag bara fick de 25 första kommentarerna. Nu har jag löst detta och upptäckte …

Genuskontroll av Högskoleläckan

Ibland skrivs det i tidningen om att det är dålig stämning i en Facebookgrupp som heter Högskoleläckan. Gruppen startades av Ulf Dalnäs i december 2010 och har omkring tiotusen medlemmar. Dess primära inriktning är "skvaller" från högskolevärlden, men för det mesta är inläggen som postas väldigt seriösa.

Jag blev lite …

Mysteriet med Bachs ofullständiga fuga Contrapunctus XIV

Med jämna mellanrum faller jag handlöst tillbaka i en kontemplation över Bachs Kunst der Fuga. För det mesta består dessa intensiva lyssningsperioder av en pendling mellan meditation och koncentration. De nästintill oändliga utrymmena för expanderande vyer i dessa fjorton fugor (vad man kan kalla "fraktal variation") gör att varje nytt …

Mediedrev och medborgarjournalistik

Kurdo Baksi skriver i tidningen Journalisten att det var medborgarjournalistik som fällde Mehmet Kaplan. Det tycks finnas vissa indikationer som pekar i den riktningen.

Men hypotesen kan även testas empiriskt. Jag har skrapat allt som sagts på facebookgrupperna "Vi som vill att Mehmet Kaplan ska avgå" (ca. 80 poster med …

Utkast till en trollalgoritm som söker i Facebookkommentarer

Som hobby och som programmeringsövning kastade jag i förra inlägget ut några hypotetiska metoder för att upptäcka generiska nättroll i stora mängder Facebookkommentarer. Här redovisar jag mina första skisser. (Inlägget innehåller några kodsnuttar som är högst frivillig läsning).

Eftersom jag var ute efter en viss typ av troll, de "missionerande …

Offentligheten och imitativ strålning - konspirationsteoretiker och tangentbordskrigare

I förra inlägget skrev jag hur man tentativt skulle kunna studera imitativa strålar i digitalt material som man skrapade från Facebook. Här kommer ytterligare en trevande idé om hur man kan vaska fram vissa typer av beteenden som kan vara intressanta för att förstå det offentliga samtalets struktur.

När jag …

Imitativ strålning i en halv miljon facebookkommentarer

Jag har länge funderat på olika metoder för att studera fenomenet imitativ strålning, det vill säga de repetioner/imiationer som utgör det sociala livets väv, som genomkorsar oss, och som vi använder oss av för att gå vidare i världen.

I Social Laws (1879) definierade Gabriel de Tarde "imitativ strålning …

Empati på internet, läsande och primitivism

Idag skriver jag och min forskarkollega Niclas Hagen en replik till Fredrik Svenaeus, som liknade internet vid "hejarklackens logik". Jag tänkte här bara länka till de referenser som inte får plats i tidningsformatet.

 • Hänvisningen till Julia Pennlerts forskning om poesi på internet finns publicerad i antologin Litteraturens nätverk.
 • Diskussionerna kring …

Kvantitativ mansplaining: Sd vs. Fi Facebooksidor

Detta är bara ett litet test. Men jag gjorde ju en mätning av hur många män/kvinnor som kommenterade på olika partiers Facebooksidor för någon vecka sedan.

Här kommer två ytterst ovetenskapliga ordmoln, den första baserad på 6759 kommentarer gjorda av män på Sverigedemokraternas FB-sida och den andra baserad på …

Recension: Digital politik: Sociala medier, deltagande och engagemang

Idag publiceras en recension av boken Digital politik: Sociala medier, deltagande och engagemang (Carlsson, Eric, Bo Nilsson & Simon Lindgren (red.) (2015). Göteborg: Daidalos) som jag har skrivit i tidskriften Human IT, som är helt och hållet open access.

Jag fick fritt fram att skriva långt, så recensionen är förhållandevis utförlig …

Partiernas kön

I november förra året undersökte SCB i sin partisympatiundersökninghur fördelningen mellan män och kvinnor såg ut bland de som kunde tänka sig att rösta på ett visst parti i nästa val. Resultatet blev följande:

scb{.alignnone .size-full .wp-image-3547 width="641" height="431"}

Vad som kanske överraskade lite var den stora …

Uppdateringar Genuskollen

I helgen fortsatte jag att medborgarprogrammeragenuskollen.se (och dess algoritm gendercounter.py). Jag gjorde några uppdateringar som jag tror ökar funktionaliteten. Här kommer några tekniska minnesanteckningar.

 1. Jag lade till en funktion för att detektera personliga pronomen hen/hon/han med varianter. Här finns det vissa felkällor, till exempel …

Genuskollen

{.alignnone width="250" height="333"}Häromdagen upptäckte jag att man kan köra Pythonskript på en webserver. På så sätt slipper användaren interagera med terminalgränssnittet. Eftersom beräkningarna körs på en fjärrserver behöver man inte ens ha Python installerat. Allt detta är ju självklarheter, men det kan ibland innebära en hel del …

Mäta gubbslem i texter - ett program

Citeringens praktiker är performativa, något som  Sara Ahmed reflekterar över inför sin kommande bok. Hon har valt att inte citera en enda vit man. Men hur ser det ut i vilken text som helst?

För det mesta reflekterar vi inte över vilka vi citerar eller omnämner när vi skriver. Ofta …

Sara Ahmed, lycka, olycka och falskt medvetande

Den 9 februari håller jag föredrag om Sara Ahmed, lycka, olycka och falskt medvetande på ABFs filosofiscen. Detta knyter an till min pågående forskning om lyckoforskning, men jag kommer även att diskutera Ahmeds kritik av "affektfilosofin" och dess betoning på "joy", bland så som den kommer till uttryck hos Braidotti …

Samförfattarnätverk ur Swepub?

Och nu ännu mera bibliometri. Swepubs databas innehåller via API-funktionenuppgifter om forskares institutionstillhörighet. En kollega ringde för ett par veckor sedan och påpekade att detta skulle kunna användas för att studera bland annat disciplin- och fakultetsgränser i relation till den faktiska forskningen som bedrivs.

Två personer som samförfattar en …

Hur programmera mot Swepubs csv-filer?

Swepub har lanserat en bibliometrisida som låter användare specificera en sökning och sedan ladda ned resultaten i ett flertal öppna format (csv, tsv, xml, json). Detta är väldigt positiva nyheter för oss forskare som vill göra scientometriska analyser, och äntligen ett bibliometriskt index som inte är kontrollerat av stora företag …

Vad är medborgarforskning?

Igår publicerades min och Dick Kasperowskis studie What is Citizen Science - A Scientometric Meta-analysis i open-accesstidskriften PLOS ONE. I ett pressmeddelande på svenska förklarar vi att:

Medborgarforskning, eller ”citizen science”, har på allvar slagit igenom inom flera vetenskapliga discipliner. Fenomenet finns både inom natur- och samhällsvetenskaperna, visar den hittills största …

Citepy

När man analyserar bibliometrisk data behöver man ofta mjukvara för att göra den överskådlig. Ett program som tidigare varit populärt är Histcite. Men detta program fungerar bara i (gamla versioner av) Windows, och dessutom verkar det som att det mer eller mindre verkar ha förfallit som abandonware. Den slutna koden …

Hämta och behandla bibliometrisk data från SwePub

SwePub är en databas som svenska universitet och högskolor rapporterar in vetenskapliga publikationer i. Den administreras av Kungliga biblioteket och det som är intressant med denna databas är att den innehåller många fler typer av texter än de stora vetenskapliga databaserna (Scopus, Web of Science etc.). Här förekommer till exempel …

Skrapa blogspot-bloggar

Det är oklart varför, men jag satt och funderade på om det fanns något spännande man kunde göra med bloggtexter ur ett medborgarprogrammeringsperspektiv. Men innan jag hann tänka så mycket på det dök ett praktiskt problem upp. Hur ladda ned allt som skrivits på en blogg?

Jag skrev således ett …

Slå ihop datamängder från Web of Science och Scopus

Jag är inne i en programmeringstunnel. Häromveckan fick jag en peer-reviewkommentar av en anonym kollega som menade att jag borde kombinera data från Web of Science och Scopus i min artikel för att få ett bredare urval från de båda databaserna, jämfört med bara en av dem.

Problemet är att …

Monadologiska undersökningar 3: Visualisera kommentarsfält på Facebook

faschmap{.alignnone .size-full .wp-image-3466 width="500" height="500"}

Jag blev lite knäpp av att bara göra något halvgjort i förra inlägget. Så här kommer någon form av fortsättning, dels ett lite mera aggressivt inhämtningsskript och dels ett sätt att skapa nätverksfiler av datan som man får ned från facebook.

Först testade …

Monadologiska undersökningar 2 - Överlappande facebooksidor

Jag snubblade över en liten idé (eller så snubblade den på mig) när jag satt och kodade på en anonymiseringsteknik för facebookdata. Det konventionella sättet att se på politiska ideologier är ju att de formas och formuleras "uppifrån", att de har en normkälla och är underblåsta av en kraftig bas …

Anonymisera facebookdata för forskning med hmac och hashlib

Om man vill samla in data från Facebook i forskningssyfte stöter man genast på forskningsetiska problem. Facebook ger alldeles för mycket information om informanterna, utan att man ens behöver be om lov.

Här tänkte jag bara ta upp en detalj som handlar om den "farligaste" uppgiften i den datamängd som …

Om övervakning 2

bildt{.alignnone .size-full .wp-image-3448 width="645" height="144"}

Jag tror inte att det är en bra idé att utöka övervakningen precis här och nu. Man måste se bortom både fruktansvärda dåd  och misslyckade polisinsatser. Istället bör man titta bakåt och framåt längre än den politiska opinionen kan nå för tillfället. Här …

Om övervakning

Jag skriver inte så ofta om övervakning längre, men i kölvattnet av den senaste tidens terrordåd skrev jag ändå en debattartikel i Expressen. Egentligen manar jag mest till eftertanke snarare än handlingskraft. Det är inte så genomtänkt att stifta övervakningslagar direkt efter ett dåd, något som historien visar.

När det …

Medborgarprogrammering 2 - Riksdagens API

Jag har fastnat lite i ett hobbyprojekt som handlar om att koda mot olika former av öppna data. Jag inspirerades av en väldigt intressant bloggpostom hur man kan visualisera data från data.riksdagen.se med hjälp av D3.js och javascript. På twitter tipsades jag även om den intressanta …

Lite mer om felmarginalsuträkningar

Sitter och uppdaterar det lilla hobbyprojektet felmarginalen. Eftersom jag precis håller på att lära mig javascript är jag inte helt säker på att jag får de olika matematiska formlerna rätt när jag översätter dem till kod.

För att räkna ut felmarginalen har jag kodat:

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="js"} Math.sqrt(((procentsats …

Medborgarprogrammering

I början av året skrev Copyriot om förslaget att man bör satsa på programmering i skolan (även kommentarerna är väldigt intressanta att läsa). Jag har sedan dess tänkt ganska mycket på just denna fråga eftersom jag har börjat använda programmeringsinslag i min egen forskning. Vad är programmering bra för, bortom …

Felmarginalen

I förra inlägget råkade jag klaga på bristande kunskaper bland journalister för att räkna felmarginaler. Det var inte så konstruktivt och jag kände mig lite "gnällig".

Så med lite javascript och lite snabbt sammanrafsad html ordnades felmarginalen.se, en "lathund" som även försöker vara lite folkbildande.

Det är mest ett …

Vetenskap, Folkbildning och Sifokratin

Häromdagen publicerade Vetenskap och Folkbildning (VoF) en opinionsundersökning som mäter i vilken utsträckning folk tror på "pseudovetenskaper". Frågorna som man har ställt är ibland ganska problematiska, men själva undersökningen, som är genomförd av Demoskop, saknar även urval och bortfallsanalys, så man kan inte veta vad svarsfrekvensen varit. Men detta är …

Korrekta filer för SOU 1922 - 2015

I anslutning till förra posten så länkade jag en zip-fil till alla SOUer 1922-2015. När jag packade upp denna fil på min dator med Ubuntu Linux så saknades det ett hundratal SOUer. Detta skulle visa sig berodde på en bugg i programmet unzip som bara verkar drabba vissa versioner av …

#SOUhack

På väg hem från #SOUhack, ett mycket lyckat seminarium/workshop kring vad man kan göra med Statens offentliga utredningar medelst digitala metoder.

Jag tänkte bara passa på att posta ett par länkar samt ge en uppdaterad instruktion för ett litet sökskript som jag använde mig av i min presentation. Först …

Samtal om Tusen platåer


Onsdagen den 9 december medverkar jag i ett samtal om Tusen platåer tillsammans med Sven-Olov Wallenstein och Fredrika Spindler i Stockholm, anordnat av Tankekraft Förlag.

Mer information finns på Facebook eller på Bio Rios hemsida, där man även kan köpa biljetter (80 kr).

Spionen i fickan

Den 13 oktober föreläser jag om "Spionen i fickan" på Näckrostimmen.

Utöver vad som står i beskrivningen tänkte jag göra en utvikning som tangerar vad som händer i korsningen mellan "övervakning" och "skuldsättning", med inspiration från Kina.

Klarna Faktura påverkar oss nog mer än både FRA och NSA sammanlagt (hypotes …

Cassirer och epistemisk pluralism

Latours An Inquiry into Modes of Existence handlar ju framförallt om problemet med ontologisk pluralism, ett problem som även är ledmotivet i Tusen platåer. Just nu läser jag Cassirers Philosophie der symbolischen Formen och jag slås av att det finns några likheter med framförallt Latours tankar om hur olika kunskapsformer …

SOUminarium på Kungliga Biblioteket

Den 20e oktober anordnar Kungliga Biblioteket ett seminarium med titeln #SOUhack.

Under 2015 har Kungl. biblioteket digitaliserat och tillgängliggjort Statens offentliga utredningar, SOU:er, från 1922 till 1999, totalt ca 5600 dokument. Flera forskare har analyserat materialet och denna workshop syftar till att dela erfarenheter mellan forskare från olika discipliner …

Statens röst om migranter och flyktingar

För snart en månad sedan meddelade Al Jazeera att de skulle sluta använda beteckningen "migrant" för de flyktingar som färdades (och drunknade) i Medelhavet. Istället menade man att "flykting" var en mera korrekt term för att tala om den pågående krisen.

På svenska känns ordet "migrant" som ett låneord från …

Söka i SOU via Linköpings universitet

Linköping University Electronic Press har gjort SOU-materialet sökbart i fulltext. Sökresultaten levereras i form av länkar till fulltext-pdferna på Kungliga Bibliotekets hemsida.

Testa sökverktyget här.

I en kommentar av signaturen MartLenn föreslogs programmet Solr som ett bra sökverktyg, vilket ledde till att Anders Fåk satte upp en testversion, som nu …

Internetövervakning som metod

I senaste pappersutgåvan av tidskriften Ikaros har jag en text med titeln Internetövervakning som metod. Här diskuterar jag hur datafloden som genereras av världsväven kan göras tillgänglig för samhällsforskare (och humanister) med utgångspunkt i en idé som Gabriel de Tarde formulerade för hundra år sedan:

...föreställde sig Tarde att människor …

SOUernas geografi 2

För några månader sedan extraherade jag alla ortsnamn ur Statens offentliga utredningar i ett försök att skapa en bild av utredningarnas geografiska "räckvidd". Men jag körde fast när det kom till att visualisera denna datamängd. Jag visste inte hur jag skulle gå vidare för att lägga "data på karta".

Men …

Det netpolitiske manifest

Ett gäng danska internauter kring Bitbureauet översätter för närvarande min bok Det nätpolitiska manifestet (2010) till danska och publicerar kapitel för kapitel både som text och som inläst poddkast, inläst av Henrik Chulu. Jag antar att man får en "ljudbok" om man sedan klistrar samman poddkasten till en sammanhängade spellista …

SOU om Digitalisering re-digitaliserad och kvantifierad enligt sina referenser

Jag kunde inte hålla mig från att testa några saker på text-versionen av SOU 2015:65 - En antologi om digitaliseringens möjligheter. Jag är intresserad av att hitta olika sätt att förstå den kunskapsform som en SOU innehåller, och jag funderar på hur man kan begripa detta bortom de hermeneutiska cirklarna …

Anteckning för arkivet: Det nätpolitiska manifestet citerat i SOU 2015:65 av de Kaminski

Lite ironiskt, men samtidigt som jag har bloggat väldigt mycket om Statens offentliga utredningar nås jag av nyheten att min fem år gamla bok Det nätpolitiska manifestet citeras i Digitaliseringskommissionens SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter.

Kapitelförfattaren Marcin de Kaminski använder begreppet "smittontologi …

Dynamiska visualiseringar av citeringsnätverk - ett test och metodgenomgång

Jag har länge försökt hitta ett bra arbetsflöde för att skapa visualiseringar av dynamiska nätverk, dvs. nätverk som förändras över tid. Alla nätverk förändras ju, även om hastigheterna kan vara väldigt annorlunda. Ett nätverk av vägar, tågräls eller gasledningar kan se ganska oförändrade ut över flera år, även om de …

Vilka universitet nämns i Statens offentliga utredningar?

Jag funderar på ytterligare en dimension i SOUerna som "kunskapsform". Vilka universitet och högskolor nämns i utredningarna? Man kan anta att ett sådant omnämnande har två huvudsakliga orsaker. Antingen äger det rum när expertis från universiteten inkorporeras i utredningarna (professor X från Lunds Universitet, forskning vid Malmö högskola), eller när …

SOUernas geografi

Var är Sverige utrett? Oftast frågar man efter hur och så tänker man sig att svaret skulle vara av kvalitativ art. Men det finns en annan väg, givet att man vet exakt vilka platser som har skrivits ned i alla statliga offentliga utredningar. Rad för rad. I denna bloggpost och …

Medborgarforskning som motstånd

Häromveckan publicerades min artikel "Citizen Science as Resistance: Crossing the Boundary Between Reference and Representation" i första numret av Journal of Resistance Studies. Hela numret kan laddas ned i sin helhet från tidskriftens hemsida. Eller, om man vill gå direkt till artikeln, finns en postprint-pdfGUs hemsida.

Här använder …

Statens bruk av termerna "lappar" och "samer" - en arkivsökning i SOUer och ett metodförslag

På DN-debatt skriver ett antal forskare om Rasbiologiskt språkbruk i statens rättsprocess mot sameby. En central kritik består av att staten lutar sig mot ett rasbiologiskt och förlegat språkbruk:

Staten tar sig även rätten att omdefiniera samisk etnicitet och återinför dessutom den förlegade och nedvärderande benämningen ”lapp”.

”[D]et har …

Ämnen i SOUniversum 3 - Topic Modelling

Det regnar ute och jag funderar på olika sätt som man kan behandla SOU-materialet på. För hundra år sedan skrevs en utredning på en skrivmaskin och nu ska jag behandla den med ett dator som är designad i Kalifornien och byggd i Taiwan. Om vi någonsin har varit moderna går …

Relationer i SOUniversum 2 : SOUlab

skriptet{.alignnone .size-full .wp-image-3254 width="300" height="300"}

I förra blogginlägget gick jag den långa omvägen till att bygga upp en nätverksfil som man kan visualisera med program som Gephi. Det var aningen krångligt, men ganska roligt.

Peter Krantz har skrivit en knippe pythonskript som gör allt mycket enklare. Bilden ovan …

Relationer i SOUniversum

Att lägga ut sorlet från SOUer visade sig leda till intressanta uppslag. Bland annat har idé- och vetenskapshistorikern Gustav Holmberg gjort en inventering av amatörbegreppet genom hela SOU-korpuset, Copyriot har skrivit, och Peter Krantz på KB har gjort en graf av datamängden.

Väldigt roligt! Nu kommer en uppföljning som bitvis …

Sorlet från Statens Offentliga Utredningar

Kungliga biblioteket har nu digitaliserat alla Statens offentliga utredningar från 1922 till 1996. Detta material är ju väldigt intressant för alla som vill förstå samhället. Men i formen av pappersböcker har möjligheterna för att söka I SOUer varit mycket begränsade. I min avhandling analyserar jag exempelvis fyra SOUer som handlar …

Vad är en citering? Några spridda anteckningar

Just nu sitter jag och skriver på en artikel som försöker spåra "citizen science" i vetenskaplig litteratur. Men att bara söka och mäta ger inte tillfredsställande resultat. För att det ska bli meningsfullt att forska scientometriskt, måste man ha teori. Jag tänkte därför lägga ut några anteckningar om vad en …

Lyckovändningen?

FIGURE
4{.alignnone .size-full .wp-image-3199 width="399" height="267"}

För några veckor sedan publicerades min och Gustaf Nelhans artikel The happiness turn? Mapping the emergence of “happiness studies” using cited references i tidskriften Scientometrics. För att läsa originalartikeln måste man befinna sig bakom betalvägg, men man kan även ladda ned en postprint …

Instabila installationer av Manylines och Hyphe

I anslutning till de föregående inläggen om Manylines och Hyphe tänkte jag att jag på prov släpper ut tjänsterna på internet.

Ni får gärna testa mina installationer på följande adresser:

Manylines

Switch to [full screen](http://130.241.40.130:8000/embed#/narrative/106b765a-11b4-4f7b-9ee7-d7a907875768)
I have started to experiment with [Manylines](https://github.com/medialab/manylines) from [Sciences Po](http://tools.medialab.sciences-po.fr/). I managed to install it on an [Ubuntu server](http://www.ubuntu.com/download/server) and it …

Monadologiska undersökningar - Hyphe + Gephi + Sigma.js

Zooma genom att skrolla. Klicka för att aktualisera varje enskild monads nätverk. Se även [fullskärmsversion](http://data.thehappysociety.net/network/)
I mellandagarna har jag experimenterat med några verktyg för datalandskapsforskning/journalistik/aktivism. Detta i syfte att analysera världen med en [monadologisk](http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/123-MONADS-BJSpdf.pdf …

Monadologiska försök att kartlägga nätverk där [POL] korsar [REF] i fallet medborgarvetenskap

Under hösten har jag dykt ned i forskning om medborgarvetenskap i projektet Taking Science To the Crowd. Eftersom projektet är internationellt har jag inte skrivit så mycket om det här, utan istället bloggat på engelska eller lagt tentativa analyser i projektets wiki.

Men ibland kan det vara bra att skriva …

Felicific Calculus 1914

[caption id="attachment_3104" align="alignnone" width="300"]Skärmavbild 2014-12-03 kl.
19.38.06{.wp-image-3104 .size-medium width="300" height="153"} Websters dictionary ligger några år efter.[/caption]

I min forskning om att mäta lycka letar jag efter första gången som begreppet "felicific calculus" nämns. Begreppet är centralt som idé för alla som har försökt sig på att …

Mera om kopplingen Bentham, lycka och politisk ekonomi

Jag hamnar då och då i trådar som aldrig sinar när man börjar nysta i dem. Så här kommer ytterligare några Benthamanteckningar för arkivet, som jag kanske plockar upp för användning vid ett senare tillfälle.

Michael Quinn skriver i en helt färsk artikel[ref]Quinn, Michael (2014) "Bentham on Mensuration …

Ursprunget till begreppet Felicific calculus

Jag har redan uttryckt en undran om begreppet felicific calculus egentliga ursprung. Efter otaliga sökningar och mailväxlingar med diverse Benthamkännare verkar det som att jag har nått en tillfällig botten.

Bentham själv verkar nämligen inte ha använt sig av detta strömlinjeformade begrepp. Istället lutar det åt att det eventuellt är …

Ett kristet lyckobegrepp? Citat ur tidig amerikansk lyckoforskning

Jag har vid ett tidigare tillfälle citerat ur Goodwin Watsons tidiga lyckomätning från 1930[ref]Watson, G. (1930) “Happiness Among Adult Students of Education”, Journal of Educational Psychology, No. 2, Vol. 21.[/ref]. När jag läste om denna artikel snubblade jag på att det fanns en för mig okänd referens …

Scientometrisk analys av Journal of Happiness Studies

JOHSwhole{.alignnone .wp-image-3082 width="460" height="297"}

klicka för att förstora

När man tänker på det här med lyckoforskning kan det ibland vara intressant att gå rakt på sak, även om raka vägar är något som jag för det mesta undviker av princip. Men, här kommer en anteckning om Journal of …

Indikatorrörelsen, nätverksform och innehåll i Social Indicators Research

SocialIndicatorsResearch{.alignnone .wp-image-3071 .size-large width="474" height="316"}

Jag har börjat intressera mig för sociala indikatorer, speciellt inom området lyckoekonomi. En av de många linjer som har bidragit till en förståelse av värde som inte är ekonomiskt centrerad, består av den så kallade "indikatorrörelsen", som med sedan 1974 har rört sig …

Monader, slem och issuecrawler

slem{.alignnone .wp-image-3068 .size-large width="474" height="319"}

Som ett test skrapade jag några bloggar för analys av länkrelationer. Testet bestod mest av att se vilken typ av data som Issuecrawler kunde generera. Issuecrawler används bland annat av MappingControversies, som i sin tur använder sig mycket av Latour, Tarde och Dewey …

Monader, sociala nätverk och facebookövervakning

whole
community{.alignnone .wp-image-3057 .size-full width="300" height="300"}Ship to Gaza Network

Jag har funderat lite vidare på det där med aktörsnätverk och monader och kände att det var på sin plats att testa några fler empiriska ingångar. Medelst ett pseudonymt spionkonto på Facebook började jag samla data.

\\

I samtidslaveriets tyckonomi …

Benthams citeringsnätverk tvåhundra år senare

Förra bloggposten handlade om Bentham. Ibland drabbas man av tvivel och känner sig ensam i samtiden och man tror att saker som hände 1789 inte har så mycket med livet på jorden idag att göra. Förutom att Bastiljen stormades och Critik der reinen Vernunft hade cirkulerat i åtta år, publicerades …

Jeremy Bentham och kvantifieringen av lycka - En djupanalys av Marco Guidi och en jämförelse med Bergson

Jag har tidigare varit inne på att Jeremy Bentham troligtvis var först ut i med att förbereda och utforma ett lyckobegrepp som kunde mätas. Ett lyckobegrepp som var kvantifierbart. Ett lyckobegrepp som kunde integreras i en vetenskap om samhället (scientia felicitas?).

Tidigare trodde jag att denna proto-kvantifiering var begränsad till …

Helheten är alltid mindre än delarna - Latour, Tarde, Citizen Science och invasiva arter

Igår läste jag om Latour et. al's artikel The whole is always smaller than its parts’ – a digital test of Gabriel Tardes’ monads från 2012. Temat med att låna in Tarde's monad-begrepp (ursprungligen från Leibniz) känns igen från flera andra ställen hos Latour, men denna artikel är speciellt intressant eftersom …

BNP-kritikens genealogi?

Ju mer jag gräver i kopplingen ekonomi/lyckoforskning, desto fler lösa trådar uppenbarar sig. Jag råkade jag läsa en mycket intressant artikel i New York Times om "The Rise and Fall of the G.D.P." som fick mig att fundera på om min tunnel inte skulle behöva breddas lite …

Lyckoekonomi

ecohap{.alignnone .wp-image-3021 .size-large width="474" height="355"}

Jag jobbar mig just nu igenom en trave med böcker som handlar om relationen lycka/ekonomi. Givetvis snubblar jag genast över intressanta citat. De schweiziska forskarna Frey och Stutzer skriver i boken Happiness and Economics:

Japan is probably the country with the most …

Förenade arabemiraten och happiness meters

Skärmavbild 2014-10-13 kl.
20.46.43{.alignnone .wp-image-3016 .size-large width="474" height="282"}

Enligt Madyamam.com ska Förenade Arabemiraten implementera så kallade "happiness meters". Dessa smarta teknologier utgörs av små terminaler som medborgarna hela tiden ska använda för att signalera hur lyckliga de är. På så sätt tänker man sig att man ska kunna optimera offentliga …

Steg 3 och nya mått för att värdera samhällsutveckling

Här kommer en anteckning för mitt minne, i kategorin "alternativ till BNP".

I dagens SvD[ref]SvD 2014-09-11[/ref] skriver Robert Höglund att vi måste skapa alternativ till BNP som mått. Något som känns igen från en viss utredning. Höglund skriver:

BNP bör alltså överges som mått på framgång och …

Marcuses kritik av lycka och olycka

I läsningen av Sara Ahmeds The Promise of Happiness finner jag några intressanta referenser som är värda att följa upp om falskt medvetande. En sådan tråd leder till Herbert Marcuses One-Dimensional Man[ref]Marcuse, H. (1994[1964]) One-Dimensional Man – Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, London: Routledge.[/ref …

Sara Ahmed, löftet om lycka, olycka, och falskt medvetande

Under sommaren passade jag på att läsa Sara Ahmeds The Promise of Happiness[ref]Ahmed, S. (2010) The Promise of Happiness, Durham and London: Duke University Press.[/ref]. Sedan var jag tvungen att läsa om den en gång till. Denna bok utgör på många sätt en viktig kritik av ”the …

Kopplingen Ekonomi - Lycka

Just nu håller jag på och letar efter den "ursprungliga" kopplingen mellan ekonomisk forskning och lyckoforskning. Med andra ord, när/var/hur skapades en länk mellan å ena sidan människors subjektiva lycka/välbefinnande och den "objektiva" Ekonomin?

Denna fråga kan besvaras med en idéhistorisk abstraktion, som lite slarvigt skulle kunna …

Lyckoforskning från 1930-talet

Mitt i skrivandet av en artikel om skalor för att mäta lycka, snubblar jag över diverse tidig lyckoforskning. Det verkar som att 30-talsforskningen är ganska rakt på sak när det gäller lyckobegreppet – lyckonivårer "korrelerar" mot yttre sociala omständigheter. Det gäller bara att hitta vilka. Ett par fragment ur mina anteckningar …

Fraktalgränser IX: Nomadism, Moses och Telecomix

Jag snubblade över ytterligare en koppling mellan Ibn Khaldūn och Deleuze & Guattari, som i sin tur kan relateras till det bisarra "manifest" som finns publicerat på Telecomix hemsida. Finns det en koppling mellan den abrahamitiska monoteismen och de samtidia nätaktivisternas urbana nomadism och nätkarate? Ett hyperupplänkat citat ger följande:

In …

Tutorial: Running Histcite on Ubuntu Linux 14.04 using Wine 1.7.24

For some time I have tried to run the HistCite software package on my Linux laptop. But, since this is an old and outdated piece of software, it will not run with a default install of Wine. I searched around but couldn't find any solution. Thus, I present my workaround …

The e-society

The near future is very smart. It is full of smartup business solutions to everyday problems. For example, when riding your e-bicycle, you can save the planet without sweating too much. Too much effort will prevent you from healthy habits.

Meanwhile, you can stop for an e-cigarette. You can smoke …

Ibn Khalduns teori om tempelberget

På grund av mitt tunnelintresse tänker jag ofta på vad som finns under tempelberget. Givetvis eldas nyfikenheten på av att det är politiskt omöjligt att bedriva systematisk arkeologi på denna plats. Men, det som fascinerar mig är att det existerar en outforskad underjord, byggd av bågar och valv, över tusentals …

Teletunnel

I Bethlehem snubblade jag i somras över denna tunnel. Inuti den finns det kablar som sänder signaler som hajar gillar.

Fraktalgränser IIX: Tunnelns geologiska antiprogram

Igår publicerades en intressant artikel i Haaretz om hur den israeliska armén försöker hitta teknologiska motåtgärder för att bekämpa tunnlarna under bland annat Gaza. Eftersom Haaretz befinner sig bakom en paywall men går att läsa via twitter kommer här några utdrag för arkivet.

Among proposed tunnel-detection technologies is the use …

Ibn Khaldun och gruppsolidariteten

Sehname-i Selim Han
68a.jpg
"Sehname-i Selim Han 68a" by Nakkas Osman - Bilkent University{.external .text}. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Första gången jag snubblade över Ibn Khaldūn var när jag läste kapitlet Nomadologin i Tusen platåer för många år sedan. Men på den tiden var jag fortfarande itutad den västerländska myten om …

Contact


Bild{.medialeft width="236"}

Christopher Kullenberg, PhD

Dept of Philosophy, Linguistics & Theory of Science

University of Gothenburg

Box 200, Olof Wijksgatan 6

SE-405 30 Gothenburg, Sweden

+46 (0)31 7864691

+46 (0)735 083022

christopher.kullenberg (-AT-) theorysc.gu (>dot<) se

christopher.kullenberg (-AT-) gmail (>dot<) com

Fraktalgränser IX: Köpcenter

kopimi christopher kullenberg
2013{.alignnone .size-full .wp-image-2908 width="427" height="659"}

Butiken i köpcentret spelar musik som ingen kommer ihåg. Rulltrappan susar grått. Friktioner alstrar statisk elektricitet när plastborstarna sakta strilar genom aluminiumtrappstegen. Klädhängarna gnisslar och klickar. Människorna talar tusen språk till ljudet av sandaler som hasar fram över stengolvet. Inuti lamporna i taket …

Interviews

On this page I collect selected interviews that I have done in the past. Unfortunately many links to radio and television broadcasts are broken over time.

 • 20160530 - P4 Östergötland, href="http://t.sr.se/1NY9nMZ" >“Landets anslagstavlor ska kartläggas”.
 • 20160523 - Piteåtidningen – href="http://www.pt.se/nyheter/pitea/elever-ska-fota-anslagstavlor-10045575.aspx …

Publications

For a list of publications, please see my CV on Github.

Fraktalgränser VIII: Uppföljande tunnellänkar

tunnelidf{.alignnone .wp-image-2899 .size-full width="582" height="440"}

Som uppföljning till Understreckaren om tunnlar i Gaza som jag skrev, kommer här några länkar som fördjupar tunnelpolitikens underjordiska dimensioner.

Bryan Finoki har skrivit en mycket intressant essä om tunnlar i Gaza, och på andra ställen. Han skriver om Gazatunnlarna att:

By forcing …

Fraktalgränser VII: Tunnelpolitik

I lördags skrev jag en Understreckare i SvD om tunnelpolitik i Gaza och Israel. Det mesta har jag nog redan varit inne på i de senaste bloggposterna, men det finns ändå en mera sammanhållen bild i understreckaren.

Eftersom SvD inte har något kommentarsfält, öppnar jag upp här om någon har …

Fraktalgränser VI: Rivningspolitik

3{.alignnone .size-large .wp-image-2869 width="384" height="512"}

I förra veckan gick jag med i en rundtur i östra Jerusalem arrangerad av The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD). Här följer några anteckningar, bilder (tyvärr endast mobilkamera) och kartbilder (från ICAHD).

Rundturen var orienterad kring hus som "processer", eller vad Eyal …

Fraktalgränser V: Satellitens vertikalitet

Runt jorden snurrar ett antal satelliter som skickar signaler till telefoner och drönare. Runt jorden har man kopplat samman en väv av fiberkablar som transporterar information. För varje sekund som mänskligheten andas vibrerar hela detta nät samtidigt som det slukar stora mängder energi. Trots att vi omöjligen kan förnimma dessa …

Fraktalgränser IV: Åter till Qalandia

Nu har jag läst klart Weizman's Hollow Land från pärm till pärm. Då inser jag att han även skriver om gränskontrollen vid Qalandia, som jag skrev om häromdagen. Jag postar citatet och den bild som Weizman återger i boken, som en arkivåtgärd.

qalandia{.alignnone .size-large .wp-image-2861 width="474" height="228"}

The …

Fraktalgränser III: Urban vertikalitet/geologi

geologysmall{.alignnone .size-full .wp-image-2854 width="500" height="333"}

Om en checkpoint kontrollerar flöden vid den sedimenteringsnivå som är i markplan (räknat i meter över havet), är det är intressant att se vad som finns ovan och under den. Härdomdagen lyckades jag hitta ett brottstycke i Ramallah (bild ovan) som visar en …

Fraktalgränser II: Qalandia checkpoint

qalandia{.alignnone .size-medium .wp-image-2849 width="300" height="300"}

Igår var jag i Ramallah. På vägen tillbaka till Jerusalem passerade jag via gränskontrollen Qalandia. Gränskontroller är aldrig speciellt trevliga, men i Qalandia fick jag känslan av en speciellt kompakt form av avhumanisering, orsakad av att det fanns väldigt få mänskliga aktörer på …

Fraktalgränser

vertikal{.alignnone .wp-image-2841 width="300"}

Under sommaren läser jag bland annat Eyal Weizmans mycket intressanta bok Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation som kom ut 2007. Monki skrev även ett referat/reflexion över ett av Weizmans föredrag i Göteborg, som jag själv (bittert) missade, men som visar på hur han …

Meningsfullhet och lycka

I ett alldeles färskt SOM-kapitel presenterar Bengt Brülde och Filip Fors resultaten från en studie om "meningsfullhet", i betydelsen vad det innebär att leva ett meningsfullt liv.

Den huvudsakliga definition av meningsfullhet som författarna lutar sig mot, är tvådelad:

1. Tanken är att ett liv är meningsfullt i kraft av …

Bruttonationallycka 5

Givet att vi analyserar uppkomsten och utvecklingen av en bruttonationallycka, så som ett mått på nationernas psykologiska "välmående" snarare än deras ekonomiska, hamnar vi denna gång i Israel.

Om man kombinerar bruttonationalprodukten med Gallups (globala) lyckomätningar, får man fram vad lycka "kostar", rapporterar Israel Hayom.

The Bloomberg ranking scale is …

Bruttonationallycka 4

Förenade arabemiraten har enligt The National lyckats med att skapa ett lyckligt samhälle. Från att ha varit det sjuttonde mest lyckliga landet enligt FNs mätningar, har man klättrat till plats fjorton.

Man har så att säga gjort framsteg inom lyckoekonomin:

It may be people have an innate sense that although …

Bruttonationallycka 3

(lifesatisfactionengland{.alignnone .size-medium .wp-image-2822 width="286" height="300"}

(Bild: mörkare färg anger högre nivå av life satisfaction)

Jag fortsätter min anteckningsserie om bruttonationallycka (1, 2).  Via min kollega David Brax fick jag tips om några länkar till hur man har tänkt om bruttonationallycka i Storbritannien.

Via Office for National Statistics (motsvarigheten …

Facebook minskar lyckan

När jag ändå lägger ut anteckningar om bruttonationallycka, kanske man ska kontrastera med något vi kan kalla för "bruttomolnlycka".  Av min kollega Gustaf fick jag en länk till den femte mest "omtalade" artikeln på Altmetric, som handlar om hur nivåerna av subjektivt välbefinnande påverkas av Facebook. Artikeln har titeln "Facebook …

Bruttonationallycka 2

I relation till den föregående posten om bruttonationallycka, som utgick från att regeringen tillsatt en utredning om att man ska få fram ett lyckomått för att komplettera BNP, hittade jag en intressant artikel i Washington Post från 2012. Detta amerikanska initiativ tycks vara en föregångare till det svenska:

Funded by …

Beck och Latour om kosmo(s)politik

Medan svenska tidningar domineras av olika "debatter" (samt debatter om debatter), kan det vara uppfriskande att ta del av samtal från kontinenten. Frankfurter Allgemeine publicerade för ett par veckor sedan ett samtal mellan Ulrich Beck och Bruno Latour som i huvudsak handlar om global uppvärmning, men som samtidigt innehåller ett …

Bruttonationallycka

Vilka mått finns det egentligen som konkurrerar med bruttonationalprodukt? Kanske bruttonationallycka?

Det senaste decenniet har diverse lyckomått flyttat fram sina positioner. Preliminärt kan man nog utropa Bentham till den intellektuella skaparen av ett lyckobegrepp som dessutom var mätbart. Dock skulle det dröja till den moderna psykologin och statistiken hade utvecklats …

Mills lyckobegrepp

Jag fortsätter mitt idehistoriska hushållsarbete med ytterligare en anteckning om olika lyckobegrepp, denna gång det man hittar i John Stuart Mills palmflett Utilitarianism. Jag kommer att koncentrera mig på själva lyckodefinitionen, inte på den moralfilosofi som boken kanske är mera känd för. Detta i instrumentellt syfte, jag är ju i …

Lycka och politik: Fallet Miljöpartiet

Hur aktualiseras "det lyckliga samhället"? Vem ställer sig på Aristoteles eller Benthams axlar?

Svar: Miljöpartiet.

Motion 2013/14:Ub255 publicerades i slutet av september, förra året. Motioner är notoriskt blackboxade texter, för att förstå vad som menas måste man ofta gissa friskt eftersom det aldrig ges några referenser eller källor …

Lycka och kris

Eftersom jag har skrivit några rader om lycka ser jag att Russian Public Opinion Center har kommit med färska siffror som mäter tillfredställelse med livet (ett av flera "lyckomått"). I tabellen nedan (klicka för större) visar den gråa linjen tillfredställelse med livet, den gröna visar hur responenterna uppskattar om de …

Benthams lyckobegrepp

I samma anda som jag sammanfattade Aristoteles "lyckobegrepp", kommer här några klipp från Jeremy Benthams Om principerna för moralen och lagstiftningen, översatt av Erik Carlquist, 1789/2011, Nomen förlag. En engelsk version finns på archive.org, samt enkelt sökbar txt-fil.

Om principerna är knappast någon pageturner. Torrare upplysningsfilosofi är svår …

AIME 12: Det sociala: Metapost

Det är dags för ytterligare en metapost om Bruno Latours An Inquiry into Modes of Existence, denna gång om begreppen "det sociala" och "Samhället". Latours kritik av dessa domäner är ju bekant för alla hans läsare. Den har varierats över tid, men kanske fick den sin vackraste relief i och …

Aristoteles "lyckobegrepp"

För tillfället forskar jag ganska mycket om modern lyckoforskning (både i betydelsen "modernitet" och "samtida") i projektet Samproduktionen av samhällsvetenskap och samhälle: exemplet lyckoforskning. Mer om detta vid ett annat tillfälle. Men det ger mig då och då anledning att blicka tillbaka i idéhistorien, för att reda ut begrepp som …

Revolutionsskrivarna

Under påsken fick jag möjlighet att läsa Nawal El Saadawis Revolutionsskrivarna. Jag slukade boken i hopp om att få en djupare förståelse för den arabiska vårens protester i Egypten, jämfört med mina tidigare avkontextualiserade och ytliga vandringar på Tahrirtorget.

Revolutionsskrivarna ger dock mycket mer än bara ett sammanhang. Den …

AIME 11: Lyckosamhetsvillkor? Metapost

Ett centralt begrepp hos Latour är "felicity condition", som har lånats in från J. L. Austin. Lånet från Austin innebär dock en radikal förflyttning. Austin byggde en performativ talaktsteori som en slags "lingivistik", vilken idag framförallt förvaltas av just lingvister, men även "språkfilosofer", i den anglosaxiska världen. När Austin däremot …

AIME 10: Den politiska cirkeln.

Otåliga läsare av AIME bläddrar genast fram till kapitel 12, Invoking the Phantoms of the Political. I vår bottenlösa kultur är det ju ofta så att man så snabbt som möjligt vill placera sig "i det politiska", den där speciella platsen där saker och ting ställs på sin spets, där …

AIME 9: REL, del 1.

Kapitel 11 börjar kring den trehundrade sidan och handlar om religion [REL] som existensmodus. Inte som institution, utan existensmodus. Denna distinktion blir viktigare i del tre, eftersom här introduceras de modi som skapar kollektiviteter, och de kommer då att ha samma namn som de Moderna Institutionerna (LAW, POLitics, RELigion, etc …

AIME 8: Arrangera existensmodi.

Efter kapitel 10 kommer ett stycke som är en slags sammanfattning av del 2 i AIME. Det här inlägget blir lite ryckigt och stakande eftersom det rör sig om en slags "uppräkning". Mera flyt utlovas i poster som har lite bredare resonemang och inte behöver bara så formalistiska.

Vi kikar …

AIME 7: Vanans immanens och en uppochnedvänd Heidegger

Hittills har följande modi introducerats från An Inquiry into Modes of Existence: [FIC], [NET] / [PRE], [TEC], [NET], och [REF] / [REP]. Jag använder mig av korkskruvens metod för att borra mig ned i texten, och hamnar denna gång i kapitel 10 som har det kryptiska namnet Learning to respect appearances, och …

AIME 6: Kapitel 3: Korsningen REP REF

Jag fortsätter att läsa (om) baklänges i AIME. Denna gång tänkte jag skriva lite om korsningen mellan reproduktion [REP] och referens [REF]. Dessa båda modi är nödvändiga för att vi ska få den kunskapsform som de Moderna människorna värderar allra högst: den vetenskapliga.

Jag tänker gå selektivt in i ett …

AIME 5: Enkelheten i [NET]work: Pyloner i permafrosten.

Med tanke på vad som händer i Ukraina, måste man nästan citera Latours analys av det ryska gasledningsnätverket:

Had you anticipated that link between the* Ukraine and cooking your risotto? No. But you are discovering it now. If this happens to you, you will perhaps notice with some surprise that …

AIME 4: Vad menas med att TEC föregår mänskligheten med hundratusentals år?

Jag chattade lite med monki och följande citat kom upp i anslutning till de teknologiska varelserna:

“Ah, you mean that there are technicians, engineers, inspectors, surveyors, intervention teams, repairmen, regulators, around and in addition to material objects? In short, humans, and even a ‘social context’?” “No, I didn’t say …

AIME 3: Korsningen mellan NET och PRE: ontologisk pluralism

Efter att ha skrivit lite om existensmodina [TEC] och [FIC] känns det som nödvändigt att gå bakåt i boken och introducera korsningen mellan nätverk [NET] och prepositioner [PRE].

Ordningen och den eventuella hierarkin mellan olika existensmodi är inte helt utskriven i Latours bok. Givet är dock att NET och PRE …

AIME 2: Fiktioner och instaureringar

Jag fortsätter med anteckningar och klipp ur AIME, boken som det talas om lite överallt, i synnerhet genom vita mäns munnar. Denna gång utgår jag från kapitel 9 - Situtating the beings of fiction [FIC].

Det är kanske lite opedagogiskt att börja mitt i boken, först ut med kapitel 8, eftersom …

AIME 1: Latour och teknologiska varelser

I slutet av förra året satte jag tänderna i Latours An Inquiry into Modes of Existence (AIME). Jag läste den väldigt rakt på sak, från pärm till pärm, men i likhet med en god fuga, är det först vid upprepade studier som man upptäcker de vackraste harmonierna.

Nu har jag …

Deleuze & Guattari om pianisten Glenn Gould

Vid en slumpmässig omläsning av A Thousand Plateaus snubblade jag över den här intressanta passagen om Glenn Gould:

When Glenn Gould speeds up the performance of a piece, he is not just displaying virtuosity, he is transforming the musical points into lines, he is making the whole piece proliferate. The …

On PRISM, Snowden and encryption

This is not a post, just a note for my archive.

Last week I wrote an article in Expressen on the PRISM leaks. I argued that the most dramatic revelation of such a leak would contain details on encryption algorithms. Basically, which crypto-implementations can be compromised by the NSA, and …

Tiden och den fria viljan, 4 - Muskelansträngningen

Sidorna 23-27 behandlar "muskelansträngningen" som symtom på känslotillstånd. Den estetiska känslan "rörde sig i medvetandets djup" (23), och tillhörde på så sätt ett undantag bland känslorna. De flesta känslor är enligt Bergson alltid blandade; de uttrycker sig både själsligt och kroppsligt, för att använda oss av cartensianska ord.

Filosofiskt-metodologiskt kan …

Tiden och den fria viljan, 3 - Den estetiska känslan

Sidorna 18-23 i Tiden och den fria viljan har underrubriken "Den estetiska känslan" (värt notera är att den franska utgåvan inte har några rubriker). Dessa fem sidor innehåller många mycket märkliga passager, vilket gör att man måste treva sig sakta fram. Exemplen på vad som kan vara en estetisk känsla …

Tiden och den fria viljan, 2 - De djupa känslorna

Åter till frågan om varför vi säger om en starkare intensitet att den är är större. Vad är egentligen en intensitet?

För det första kan intensiteter vara av "mycket olika art, såsom t.ex. intensiteten hos en känsla, förnimmelse, eller en ansträngning" (15). Ett problem med känslornas intensiteter är att …

Tiden och den fria viljan, 1 - Det intensiva och det extensiva.

I sedvanlig ordning är det dags att bygga upp ett läsanteckningsarkiv. Denna gång faller turen på Essai sur les données immédiates de la conscience, om än i huvudsak med utgångspunkt i den svenska översättningen: Tiden och den fria viljan (ursprungligen översatt av Algot Ruhe, därefter bearbetad av Jenny Sylvan och …

Lost in translation

Just nu håller jag på med ett privatfilosofiskt projekt som går ut på exegetiskt läsande av Bergson. Eftersom jag inte talar franska, vilket är en slapphet från min sida, ramlar jag hela tiden in i översättningsproblem. Ett av dessa tål att dryftas närmre, eftersom åtminstone Deleuze lägger stor vikt i …

Mitt grymma öde

För närvarande befinner jag mig i ett barockt sinnestillstånd. Detta gäller även för den ringa dos litteratur jag läser. Att då läsa Carl-Michael Edenborgs Mitt grymma öde ter sig som det mest harmoniska jag kan göra.

Jag gjorde det. Konsekvensen är att jag aldrig kommer lyssna på Händel på …

Destruktion av nationalsånger?

När jag rättar tentor upprätthåller jag strikt objektivitet genom att uteslutande lyssna på Bachs Goldbergvariationer. På en dag hinner man igenom dem tre-fyra gånger. Universum hålls konstant i Leibnizianska monader. Mitt känsloliv är fromt.

Men då och då smyger sig små disruptiva glapp in i min universella Turingmaskin (Personal Computer …

Barocken och romantiken, mot en teori om den musikaliska fromheten.

Det är dags att gå vidare med det musikaliska bloggandet. Inte på grund av någon speciell anledning, utan snarare för att det måste göras. Inför Bach har jag ändå ingen fri vilja och inför Beethoven är döden ofrånkomlig.

Förr eller senare faller jag alltid tillbaka i de tusen platåerna och …

Bach och immanensen

Förra inlägget avhandlade mina blandade känslor inför Beethoven, och framförallt artonhundratalet. Romantiken ger oss svängningar mellan mörk sorg och ljus glädje, i kombination med en dialektisk universalism (i meningen att den genast imploderar i partikularism och platsspecifikhet). Vi kan gå från Elysium ena sekunden, och i nästa takt inse att …

Beethoven, Europa och hösten

Om hösten oscillerar mina känslor i en sinusvåg mellan barocken och romantiken. Sommarens stadiga transistorrytmer och modulationer byts ut mot kontrasterna mellan Bachs geometriska drön och Beethovens fina distinktion mellan ljus glädje och mörk sorg. Four to the floor trängs undan av kontrapunkt. Potentiometrar mot vältempererade klaver.

Denna emotionella vändning …

Process and Reality 2

christopher@christopher:~$ dict categoreal No definitions found for "categoreal", perhaps you mean: wn: categorial

Titeln på nästa kapitel i Process and Reality tycks inte finnas i uppslagsverken. Kants inflytande har varit för stort. Vi kanske får nöja oss med kategoreal så länge.

Kapitel II – The Categoreal Scheme

Kapitel två …

Process and Reality 1

Alfred North Whiteheads Process and Reality har länge stått på min läslista över filosofiska verk. Dels i allmän mening, men även specifikt kopplat till viss undervisning som jag ger. Vad passar då bättre än en djupinzoomad läsning.

Eftersom boken är lång finns det potential för en oerhörd räcka av bloggposter …

Anonymous, Ask och samhället som helhet

Jag vaknar varje morgon till Sveriges Radios Ekot via min klockradio. Just idag möttes jag av nyheten att Beatrice Ask vill skärpa straffen för dataintrång.

Mot bakgrund av de DDOS-attacker utförda av högstadieungdomar i fawkeismens namn under förra veckan anser Ask att:

Vi måste på olika sätt mobilisera resurser för …

Bunkermentalitet

Söndagen tillbringades med det på hösten återkommande besöket på Aeroseum. Första gången jag kröp in i bunkern var enligt bloggdagbokens arkiv år 2008, tillsammans med bland annat Johan och Kalle, som båda loggade händelsen. I år tog jag fram kameran och filmade lite som ni kan se ovan.

I somras …

fawkeismen

00:56 < x> peiple say dos isn't hacking 00:56 < x> but 00:56 < x> we just hacked the media 00:56 < x> we got them 00:56 < y> Good luck 00:56 < y> Cya 00:56 < x> to do what we wanted 00:56 < x> : P 00:56 < z …

Tre klassiska texter

Under bokmässan smyglanseras boken Tre klassiska texter av förlaget Korpen Koloni. Denna bok har säkerligen många sociologer gjort sig bekanta med genom tiderna. Men denna utgåva innehåller en liten förändring. Tidigare har den innehållit texter av Comte, Durkheim och Weber, men i denna nya version har Comte bytts ut mot …

Pianots politiska ekonomi

Rasmus Fleischers avhandling Musikens politiska ekonomi har äntligen fått sin plats i notstället. Med sina 630 sidor och 1368 fotnoter kommer det dröja ett tag innan jag har läst den, men tack vare det genomarbetade indexet hittar jag snabbt ämnet för min fundering: pianot.

Bilden ovan visar även mitt nästan …

Opinionen och massan

Eftersom förra posten om Tarde gav upphov till en mycket intressant diskussion lägger jag upp ytterligare lite material från mina förarbeten till en text jag håller på och skriver just nu.

#

En aspekt av sociologin som ofta förbises är dess modernitetskritiska sidor. Dessa kan komma till uttryck antingen som en …

Minnesanteckning om Tarde - DeFleur och Asplund

Jag sitter för närvarande och läser in mig på det sena 1800-talets sociologi, framförallt för att försöka få ett slags helhetsgrepp över de svarta hålen som avgör hur denna tid senare har kanoniserats.

Eftersom jag är en slarvig person som lätt tappar bort mina utskrifter lägger jag en minnesanteckning här …

Grader av det postsovjetiska tillståndet

Under två veckor av det som genom arbetslinjen brukar definieras som "semester" har jag företagit mig en mindre resa till Ukraina och Georgien. Åter i Fort Europa vandrar mina tankar kring den nationella historieskrivningen.

Man slås nämligen både av likheterna och skillnaderna mellan den Ukrainska och den Georgiska avsovjetifieringen. Givetvis …

Bluecoat hardware still up and running in Syria

Today I gave a talk to an audicence consisting mostly of European Studies students at the Faculty of Social Sciences in Gothenburg. I mostly talked about the political paradox of Western "Net freedom" and dictatorship surveillance, and how we lost the credibility as Europeans to criticize other countries in the …

The 90s were already under surveillance

Recently it was revealed that TeliaSonera cooperates with the authorities in Azerbaijan, Kazakhstan and Belarus in providing a telephone interception system. Such an event is only a singular instance in a larger series of revelations that have been reported over the past few months. Other cases include Telecomix revealing Bluecoat …

Disputation

Imorgon är det således dags att försvara min avhandling. Just nu sitter jag och läser igenom den i jakt på pinsamma felaktigheter och för att minnas vad det var jag nu hade skrivit. Det känns aningen plågsamt att läsa en text som jag själv har skrivit, men när det gäller …

Pfannenstill: postskriptum

För de troligtvis ganska få läsare som intresserar sig för samhällsvetenskapernas historia kan jag bjuda på en kort uppföljning om Bertil Pfannenstill.

För i tiden gick det ju lite vildare till på universiteten och professorer kunde "inkompetensförklaras". Detta hände med Pfannenstill, dock orelaterat till "tattarundersökningen" som jag skrev om i …

Krigssociologi

Ytterligare en tråd som jag aldrig följde upp i min avhandling är samhällsvetenskapernas relation till kriget. Nu är det lite så att om man inte klipper vissa trådar slutar det med att man sitter med ett helt nystan i knät, och då blir aldrig avhandlingen färdig. Men som tur är …

1948 - Pfannenstill, "tattarna" och Borås

I mitt avhandlingsskrivande stötte jag på en massa trådar som inte kunde följas hela vägen ut. Jag antar att en avhandlings stora gissel är att man vill skriva för mycket och tvingas välja bort. En passage som dock endast figurerar som ett exempel i The Quantification of Society är sociologen …

Dissertation

Yesterday I handed over my thesis to the university print shop. Finally I'm done with it. I made a special download page for the electronic version. There you also find the source code for typesetting if you want to print it in some other format or just make it nicer …

"Tyskeriet" och västkustfilosofien

Ett kort litet citat från en intervju med Torgny T. Segerstedt den yngre, den första professorn i sociologi (1947), son till Segerstedt den äldre som ~~ju grundade~~ var redaktör för Handels- och Sjöfartstidningen (som grundades av Georg Löwegren 1818).

Under 30-talet förekom det mycken "tyskeri" på de svenska universiteten, och …

February lectures

The reason for not posting anything here the last few months is my dissertation work. Even though i moved out of my underground student apartment and moved up to a 5th floor nest, I'm still in a tunnel of writing. I will defend my thesis on April 13th, so the …

Kopimismreligionen: Psykosemiotisk översiktskarta

Ladda ned som [.svg](http://humaninternet.info/kopimismkarta.svg)

I kölvattnet av den förvirring som uppstått kring Kopimistsamfundets erkännande av staten, kan det vara på sin plats att försöka skapa en slags översiktskarta över de sekter/separatistlinjer som vi kan hitta i olika hörn av internäten.

Ambitionen är inte att …

Nyårskrönika över 2011

Eftersom jag använder bloggen som en slags dagbok för mitt minne kan det vara på sin plats att försöka ge en kommentar till den konventionella tidsramen av ett år. Det är ju trots allt så att inom teknikfilosofin är det inte bara så att teknologier kan fungera som instrument för …

Från Borås till Ohio

I mitt avhandlingsskrivande stöter jag ibland på diverse kopplingar som saknar direkt analytiskt värde, men som ändå har karaktären av på-spåretkunskaper. Denna lättsamma form av kunskap roar mig, speciellt när den handlar om diverse lantliga ställen.

Som läsarna av denna hemsida är väl förtrogna med, startade den akademiska valforskningen i …

Översättningshjälp önskas

Några danska internauter har börjat översätta Det nätpolitiska manifestet.

Eftersom jag är ganska impregnerad av ett konceptuellt tänkande som ligger någonstans mellan Heidegger och A Thousand Plateaus blir översättningar aningen krångliga.

Det kanske mest problematiska är begreppen "att gå till näts" samt "nätvaro", och jag mottager mycket gärna kommentarer på …

A few speculations on the #ericssoneffect

Carl Bildt argues that Sweden opposed the stronger forms of export restrictions to Syria in the EU, because he believes that mobile phones are essential democratizing weapons in the hands of the "Twitter revolutions" of the 'arab spring'. As the only country, Sweden seems to have weakened the sanctions.

Ericsson …

Networks and democracy - a true paradox

This is a post based on the panel talk in Cairo this weekend on the Swedish embassy, which I participated in. I came a bit overprepared for the discussion, and time constraints made it impossible to cover all lines of thought that I intended to express. But, that's what blogs …

Brief notes from the Tahrir Square

This weekend I was invited to participate in a panel at the Swedish Embassy in Cairo. I gladly accepted to join the discussion with the #YLVP people, and equally important; going to Cairo is something I never decline, especially since #jan25.

Next week the elections are coming up in Egypt …

Sigmaformeln

Jag hittade sigmaformeln såsom den användes i de första Gallupundersökningarna för att beräkna "felmarginaler" i kvoturval. I Sven O. Blomquists text Om opinionsundersökningarnas metoder från 1950. Att detta ej räknas som äkta felmarginaler, vilka förutsätter sannolikhetsurval, är oerhört spännande kring 1950.

Nu hitta miniräknare...

Uppdatering Jag fattar inte hur man …

Felmarginaler och Sigmaformler

I en fotnot hittade jag en referens till en artikel i Dagens Nyheter från den 21 December 1948 (ovan). Under 40-talet gjorde Svenska Gallupinstitutet de första opinionsmätningarna i Sverige, och dessa intresserade såväl forskare som politiker.

Men, frågan som jag är intresserad av är hur man visste hur de fungerade …

Kostnader för survey-undersökningar

Just nu skriver jag empiriska kapitel i avhandlingen, varav ett av dem kan sägas handla om "surveymetodens historia". Djupt inne i metodkapitlena till diverse undersökningar finns här intressanta små svarta lådor som man kan följa fram och tillbaka genom historien. Ibland är metoder, mätinstrument och statistiska standarder oproblematiska, och ibland …

FN och den arabiska våren

Just nu är jag i djupaste avhandlingsskrivandet, så det blir inte så mycket bloggat. Men nästa lördag medverkar jag på FN-dagen och ska prata om internet och den "arabiska våren". Inträdet är gratis, men man måste anmäla sig (se nedan).

Uppdatering: Min presentation filmades och hamnade på Youtube för den …

Booklooking: Trafikmaktordningen

Fick igår ett exemplar av Trafikmaktordningen. Den är farligt snygg och känns som ett laservapen i handen. Har inte påbörjat läsningen än, men räkna med recension/associationer här på bloggen inom en snar framtid. Foto: jaywalk.

Autumn literature on "social media"

This autumn I'm teaching on a variety of courses at University of Gothenburg. Most of them are in the field of Theory of Science, but two lectures are somewhat on a different subject: "social media".

As many of you know, I am quite dissatisfied with the existing literature on this …

Boken och biblioteket

Boken och Biblioteket finns nu att beställa hos Ink Bokförlag. Jag ser fram emot att läsa den av flera anledningar, kanske framförallt ur ett objektorienterat perspektiv. Titeln bjuder nämligen in till en sådan förväntan.

Några fria associationer kring titeln:

Sein und Zeit - Korrekt svensk översättning är Vara och Tid, men …

Tingets rätta rum

Idag kikade jag förbi tingsrätten där den så kallade 15-åringen friades från åtalet om att olagligen ha delat filer. Själva rättegången blev det bara några minuter av, eftersom försvaret ville att det skulle ske bakom stängda dörrar med hänsyn till den ringa ålder som den åtalade hade. Det gjorde inget …

How to study the social sciences, part VI

Time for another piece from my in-the-making dissertation, this time on the blackboxing of statistical measurements. It took more time than I expected, mostly because I had to struggle with statistics :D. Comments by statisticians are mostly appreciated (in Swedish or English). Here we go!

The black boxes of quantification …

How to study the social sciences, part V.

Today was an very good day in my dissertation writing. I managed to scribble down 10k characters and I decided to instantly put them here on interweb. This draft concerns what I will call "withdrawn hardened functions" in epistemic objects. It is partly influenced by object oriented ontology which I …

Booklooking* The Quadruple Object: Gdansk - Warzaw ICC

Two of my favourite objects are books and trains. Two of my dearest friends are Opalmar and Isabelle. Assembling these four objects in an event equals a great time!

So, I had them starting to read The Quadruple Object, while simultaneously giving mini-lectures on Heidegger's tool analysis and OOO-philosophy. The …

Kina och censur

Medverkade idag i Sahlberg i P1 där Hanna Sahlberg, Ola Wong och jag pratar kinesisk nätcensur. Programmet ger en hel del bakgrund och blickar även tillbaka till nittiotalet.

Jag pratar mest om den Gyllene skölden samt hur "klonerna" av de i väst så populära "sociala medierna" (Twitter och sånt) fungerar …

Why technological concepts are smarter than sociological ones; interfaces I

A key question in philosophy and civil sociology (as opposed to the ordinary State sociology) is to grasp how entities and objects communicate, interrelate and every now and then shape new emergent bodies.

Engineers already have one such brilliant concept: interface. But before elaborating on that, let us see what …

Review: The Quadruple Object

Spoiler warning: For those of you still reading The Quadruple Object, this blog post will reveal most of the content, along with my reflections.

It is summer and as the e-mails slowly stop flowing in and I accidentally left my mobile phone in a taxi the time is perfect for …

Tåg och data

Tåg är trevliga ting. Nuförtiden sitter ca 90% av passagerarna på Facebook hela resan. Personligen föredrar jag InterCity-tågens nätskugga, men eftersom de blir allt mer sällsynta (ersätts med obehagliga "regionaltåg"), så hamnar jag allt oftare på X2000.

Nåväl, nu till en teknisk detalj som förbryllar mig lite. Jag kan ju …

Teser om digiten

Myror utväxlar digiter med varandra när de samarbetar kring att ha ihjäl en annan myra.

I en kommentar till en föregående bloggpost om analogisering och digitalisering framförde @ozonist-Marcus följande provokativa tes, som har hemsökt mig de senaste dagarna:

Det finns inget analogt. Det finns inget kontinuum. Allt är diskret (detta …

Bekännelse till Framtiden

Jag är en ganska historielös människa. Dels beror detta på mitt dåliga minne, och dels beror det på min naturliga tendens att glömma allt som är jobbigt, pinsamt eller felaktigt.

Boken Framtiden, som jag redan återvänt till efter en första reflektion är en mystisk bok. Den implicerar saker (dvs. viker …

Tillbaka till Framtiden: Analogisering och digitalisering

Det är dags att återvända till "Framtiden", som har sporrat dels en intressant diskussion hos Rasmus på Copyriot, samt en intressant reflektion av Anders Mildner (även om boken inte hänvisas till explicit, se nedan).

Diskussionen hos Copyriot handlar om vem som egentligen "Framtiden" polemiserar emot. Vi tar ett citat ur …

Framtiden


Nätet och pyramiden, aldrig långt från varandra. Är det en konspiration, eller är det den abstrakta formen på internäten?

Jag fick ett exemplar av Boken Framtiden i brevlådan, och jag satte mig genast och sträckläste den från pärm till pärm. Som läsning betraktad är den mycket angenäm. Det tjocka och …

How to study the social sciences, part IV

After having dealt with blackboxing and time it is time for me to introduce a second concept in my dissertation. So, fresh of the shelf (or from the document in my computer rather), here comes a section on how blackboxes are assembled, and what such processes entail. The discussion is …

#sjkom Booting the radios

In the previous post I mentioned some old train radios that we got hold of the other day. So, today, me and Jaywalk did some tinkering and some ugly hacks to se if they worked. All for the love of technology!

This is what they look like on the inside …

Tågradio

Som bekant är ju InterCity-tåg ett centralt objekt i mitt filosofiska reflekterande över teknik, samhälle och natur. Länge har vi sökt historiens mönster i mänskliga minnen, länge har vi försökt förklara Sanning med Förnuft, men den approach som jag lärt mig av hackare är att gå till sakerna själva.

I …

Hacknight

Ni har väl inte glömt att skriva in Hacknight 3, 6-7 Augusti, i kalendrarna? Inbjudan och call for papers ligger redan ute.

Förra året medverkade jag genom att presentera Telecomix olika kryptoprojekt, och Raccoon gick in på detaljerna. Sen satt jag hela natten med hackarvänner och reverse-enginerade en Fonera-router. (dagen …

Grimeton SAQ 17.2 Khz.

Since I am very interested in the early innovations of electricity and radio, I finally paid a visit to the Grimeton Radio Station with my friends on the West Coast.

Today, it is namely the Alexanderson Day, in memory of Ernst Alexanderson who invented the alternator (below). It is celebrated …

Google plus

Det är en genomsnittlig torsdag och jag sitter på den alltjämt så populära webben. Så kallade "hemsidor" finns inte längre. Allt som finns är så kallade "skripp" som tuggar på mina ben när jag hoppar fram längs "hem"-sidor. Ibland önskar jag att de aldrig spelade in den där filmen …

How to study the social sciences, part III

 • Today seems to be a good day for empirical philosophy. I wrote this section after lunch, so its freshly converted from LaTeX to HTML, and thus tentative in character. This section is supposed to come after the part on blackboxing, which in turn comes after the prelude to the chapter …

Epistemes and networks

I wrote this little comparison of Latour and Foucault on a plane. Since I'm mildly scared of the flying monsters we call aeroplanes, I scribble down things in my hipster moleskine notebook very swiftly while taking off and landing, so I better put this text on interwebs before I insert …

1999 - How to study the Social Sciences, part II

 • Last week i published an early draft from my dissertation. Here is a continuation, but it should actually come before the first draft. I realized that the moments of translation from facts circulated in the news media usually don't just go straight from scientific literature to the press. It has …

Facebookradio

Gjorde en inspelning om Facebook i SR-studion i Götet i förra veckan. Det hela sändes i Godmorgon Världen i söndags (mp3 från SR.se (man får spola fram), .ogg (bara klippet)).

Först pratar Joakim Jardenberg och sen jag, om bland annat hur vi arbetar gratis när vi fyller sk. "sociala …

Filosofers produktion

I mitt djupa avhandlingstunnlande slog mig en metafilosofisk tanke: Man ska bara läsa första hälften av filosofers produktion, för sen blir de "kloka" och relativt ointressanta.

Vet inte om min tes håller för mer än bara lite filosofisk kuriosa, men följande observationer har jag gjort:

Heidegger är arg som ett …

1999 - How to study the Social Sciences, part I

Here comes a section of my dissertation chapter "1999 - How to Study the Social Sciences". It is work-in-progress, and perhaps a bit hard to get into in the beginning. But here I try to show how a Latourian terminology can be applied when studying a concrete assemblage such as a …

Samhället som helhet, del VII

Förutom att Slavoj Zizek och Julian Assange säljer en middag, så dyker det upp intressanta problem längs den filosofiska horisonten. Ett av dem hade jag tänkt att presentera här, inte för att finna en lösning, men för att åtminstone rita upp de möjliga vägarna på en karta.

Problemet lyder: Hur …

Några intervjuer

Eftersom jag är i avhandlingstunneln blir det inte så mycket bloggat om internet här just nu. Men när det händer intressanta saker kikar jag då och då upp ur mitt gryt. Här är några länkar till lite smått och gott som har utspelat sig utanför bloggen den senaste tiden:

 • Kommenterade …

Min bok har blivit en "e-bok"

Till min förtjusning fick jag via @andreaslingard veta att Det nätpolitiska manifestet äntligen finns på The Pirate Bay. Alla läsare av denna blogg kommenderas att genast seeda filen!

Att någon där ute har lagt pappersboken i en scanner och skapat en fil som i sin tur går att ladda ned …

Krypto på krypto

Har den senaste veckan experimenterat lite med kryptovalutan Bitcoin. Tänker inte gå in på hur den funkar som valuta här, men för den som vill läsa mer kan man kika in hos Rick Falkvinge, som har konverterat alla sina besparingar till "bitmynt". Även Gustav Nipe har skrivit intressant.

Personligen är …

Samhället som helhet, del VI

Hur kommer det sig att det gick ett Intercitytåg mellan Värnamo och Göteborg för en vecka sedan? Om vi konsulterar expertis inom olika områden får vi olika svar. En ekonom skulle kanske säga att givet vissa investeringar, statliga understöd, konsumtionsmönster, arbetsförhållanden och marknadsföringsstrategier så blev det ekonomiskt lönsamt för ett …

Samhället som helhet, del V

I förrförra inlägget gick vi in i en närläsning av Latours Irreductions, och därefter gjorde jag en liten utflykt till de småländska skogarna för att rensa huvudet och tveka lite på die Uneigentlichkeit och få lite utsikt över gläntorna (Lichtung) i de djupa skogarna (Wald). Det är skillnad att köra …

Samhället som helhet, del IV

På tåget mellan Värnamo och Göteborg hemsöks mina tankar åter av Totaliteten. Det restaurerade Intercity-tåget rör sig framåt sådär sakta som Ardennerhästarna långsamt drog plogbillarna över de steniga åkrarna i det exotiska landskapet Småland, från vilket typ hälften av invånarna tvingades emigrera till Amerika på grund av plötsligt svälttillstånd.

När …

Samhället som helhet, del III

Jag inser att temat Samhället som helhet börjar utveckla sig till en så kallad "bloggserie". Denna genre brukar kännetecknas av baklänkar, och enär jag är en slav under format så följer här länkar till del 1 och del 2. Bloggserier brukar vara resultatet av att jag läser massa böcker, som …

Samhället som helhet, del II

I slutet av Februari lovade jag att jag skulle återkomma till två böcker om hacktivism. Den ena var Svenska hackare som jag recenserade, och den andra var Johan Söderbergs avhandling som jag började skriva på häromdagen. De båda böckerna är mycket läsvärda var för sig. Samtidigt är de fundamentalt olika …

Samhället som helhet

Den senaste tiden har det varit väldigt tyst här på bloggen av den enkla anledningen att jag försjunkigt med hela min tillvaro in i de akademiska långsamma hastigheterna. Med andra ord har jag arbetat intensivt på min avhandling, som enligt planerna ska vara färdig någon gång i höst.

Avhandlingen behandlar …

Svenska hackare

Över påsken har jag läst Linus Larsson och Danel Goldbergs Svenska hackare. Trots nästan 300 sidor text kunde jag inte slita mig från boken, utan sträckläste den i tre snabba ryck.

Förutom tio kapitel av journalistisk art innehåller även Svenska hackare en linjär tidslinje, en "checklista" för att skydda sin …

Test your passwords the brutal way

What is there to do on an average Sunday? Well, you can for example work your way through 30 hacker movies. One movie is definately missing there though, namely 23. Learning German hacker slang is pretty cool, however, as your paranoia creeps up your spine, you may wanna check your …

The religious practices of copies and uncertainty

Recently there have been a few news reports on The missionary church of Kopimism

Isak Gerson of the church says to Christian daily Dagen:

-Why would you like to be recognized as a religious-supporting organization?

-We want to be accepted by the state and society. We feel that we are …

Studies in contemporary Spinozism, part X; Britney Spears

Last Thursday, or whenever that was, I wrote a small text on Britney Spears and her little radar-machine. Her album Blackout has been a great friend of mine, comforting me on scary flights and coming to the rescue in bars with terrible music and annoying people talking too loudly. Blackout …

Mikrofilm, del 2

Har myst vidare bland mikrofilmerna på Kurs- och Tidningsbiblioteket under veckan. Just nu går jag igenom alla de stora tidningarna två veckor innan valet 1985 för att ta tempen på opinionsjournalistiken, men framför allt att se hur olika former av expertis kommer till tals i frågan om de haglande opinionsundersökningarna …

Radio om nät, till näts

Igår medverkade jag i P1 Obs temavecka "Internet - ett nytt politiskt subjekt?". Lyssna som mp3 eller ogg. Dessutom har Obs!-redaktionen lagt upp hela telefonintervjun oredigerad, vilket är ett intressant sätt att använda sig av nätets överflöd i förhållande till radiospektrumbristen. Misslyckas med att rtmp-dumpa den till ett öppet format …

Mikrofilm, del 1

Idag har jag grävt i Expressens rapportering två veckor innan valet 1985. Detta medelst analog mikrofilmsläsare som man inte kan "skriva ut" på utan enda chansen att citera är via anteckningsboken. Bilden ovan föreställer ett misslyckat försök att "fota av" den projicerade bilden.

Expressen är intressant eftersom de samarbetar nära …

GBG vs. Uppsala - 1980

Den senaste tiden har det varit tyst här på bloggen, och så kommer det förbli ett tag framöver då jag är i slutfasen av mitt avhandlingsskrivande. Inte för att det egentligen är "mer" att göra än annars, utan för att jag bara kan hålla en sak i huvudet samtidigt.

Så …

The Swiss connection

Ovan visas ett klipp om Telecomix som sänds på Schweizisk teve och i den globala kanalen TV5. Roligt är att Göteborg är epicentrum för en rörelse, i meningen saker som rör sig på internet, som sedan växte och muterade bortom kontroll. Jag, lillmacho och monki medverkar och det hela filmades …

Avhandlingsupplejsring

Jag är ingen vän av upplysningen. Snarare är jag en vän av upplejsringen (lejser=laser). Upplysningen består ju av det allmänna förnuftets seger över vidskepelsen, rationalitetens seger över myten, och vetenskapens seger över religionen. Detta leder till en slags Totalitet som både skapar den moderna människan och i sin tur …

Cyberanarkism vs. flow control

Carl Bildt skriver idag en slags kollektiv replik till mig, Anna Troberg och Måns Adler angående debatten om internet mot bakgrund av nordafrikanska revolter, "cyberkrig" och yttrandefrihet. Det hela går även in på trafik. Bildt skriver:

Med två miljarder internetanvändare och närmare fyra miljarder som använder mobiltelefoner har vi sedan …

Två stundande analyser av hacktivism

Några korta tips som kan vara av intresse för den hackintresserade under våren.

Om en vecka disputerar Johan Söderberg på avhandlingen "Free Software to Open Hardware: Critical Theory on the Frontiers of Hacking" vid Sociologiska institutionen på Göteborgs universitet. Johan är extremt produktiv när det gäller böcker om hacktivism, bland …

Skype escrowed

Idag gjorde jag ett litet inspel på DN.se och medverkade även i en chatt om datorsäkerhet.

Jag rekommenderar bland annat OTR-krypterad chatt.

Under chatten förekom en hel del frågor om hur säkert Skype är. Det är ju också krypterat! Jag är en "Skypekritiker" på en generell nivå, dels eftersom …

Om flödande bistånd

Skriver en debattartikel om Nätaktivistpengen och regeringens motsägelsefulla utrikespolitik på Expressen debatt idag.

Man kan säga att det är en vidareutveckling av en föregående bloggpost, fast med en djupare kritik av regeringens konstiga utrikespolitik. Sett ur ett helhetsperspektiv blir biståndet blott en komponent i den Bildtska "flow control", som han …

Den lokala nätläckan

Häromdagen publicerades min text ”Bortom Wikileaks” Om nätläckans infrastruktur på nätet. Den finare versionen finns dock bara i tryck, alltså i Tidskriften Ord & Bild som rekommenderas varmt att köpa. För övrigt har jag tidigare skrivit texten Robotar och krig i samma tidskrift.

För att teckna en liten utvecklingslinje kan vi …

Bistånd, legitimitet och bitmynt

Det är väldigt intressant att både Hilary Clinton i USA och Gunilla Carlsson på svenska UD vill ge pengar till nätaktivister, som ett slags "bistånd" för att jobba för demokrati i diktaturer.

Det hela gör mig väldigt förvirrad, men samtidigt skapar det många intressanta frågor.

För det första, vad är …

Föreläsning i morgon Onsdag

Imorgon ger jag en snabbinsatt föreläsning om Egyptenblackouten i Götet. Föreläsningen och den efterföljande diskussionen är öppen för alla. Vi syns där!

Tid: 18:00 - 21:00 (onsdag, 2 Feb)
Plats: Infoteket Olof Palmes plats 1, Göteborg
Värd: Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening

Ämne för dagen är Internet och politik med Christopher …

Radio-aktivitet: Egypten och Gud

I morse medverkade jag i P1s morgonsändning angående nedsläckningen av internet. Lyssna från SR här eller ladda ned en OGG-fil här (om du vill undvika skript och slutna filformat).

För den som vill hålla sig ajour med vad som händer i Egypten rekommenderas Telecomix wikisida där även IRC-kanalerna länkas. Just …

Egypt - Network field report

Yesterday's protests in Egypt have led to certain network restrictions in the telecommunications infrastructure. Although networks are still up and most sites and destinations are still available, here are some confirmed blocks that need circumvention. Please note that this information can change very fast, and is only accurate for some …

Leaks+Streisandeffect=freedom of speech

{width="407" height="49"}

In a previous post I wrote about how not to build a leak site. Now, Al Jazeera has made one, and it looks pretty good. Perhaps this is the first "big media" drop box.

It has https for secure transfers and a GPG public key for …

Om konspirationer

Mitt förra inlägg om 09STOCKHOLM141 har lett till två diametralt olika reaktioner. Per Strömbäck tycker att jag är en konspirationsteoretiker och Rick Falkvinge diskuterar värdet i att se 09STOCKHOLM141 ur ett bredare perspektiv, till skillnad från min "sakfrågeorientering" kring operatörsansvar. Den senaste veckan har jag verkligen gjort alla besvikna och …

Wikileaks, Netopia och det ansvar som talas om men aldrig tas

Förra veckan gjorde jag långa intervjuer med SvD och Dagens Arena om två skilda saker; Wikileaks och operatörsansvar. De hänger båda ihop, fast på ett lite långsökt sätt.

Vi börjar med Dagens Arena, som är en del i en längre artikelserie som tar avstamp i #cablegate-materialet som släpptes av Wikileaks …

How NOT to run a leak site

Don't get me wrong, I am totally in favour of more and more leak sites. So, I started to examine Tradeleaks a little closer, and tech-wise it strikes me that it lacks basic security.

If you enlarge the picture above you will soon see that there is no HTTPS connectivity …

Net Neutrality, 1972

Maybe it's just me, or arent't American documentaries from the Cold War fantastic? I advise anyone interested in internet to take a look at Computer Networks - The Heralds of Resource Sharing (Arpanet, 1972) (open video formats available!) .

Please not that this is two years before RFC 675 specifying what we …

Svartkast

På videon ovan (se de övriga delarna hos Northern Lights TV) visas kanske den första presentationen i Sverige av konceptdatorn "Svartkast". Presentationen av Raccoon är mycket utförlig och väl framförd. (Det dåliga ljudet försvinner efter nån minut).

Ett svartkast är en dator som lämnas i den urbana infrastrukturen och som …

Hacktivism Hour

Yesternight I was on my favourite radio station, the Hackerspaces|Signal, for two hours talking about all kinds of things concerning hacktivism and net politics.

The show also features Stef, who knows a lot about the media laws in Hungary, Rop Gonggrijp, the dutch hacker who also got Twitter subpoenas …

Tunisian ciphers

In Tunisia, it has been reported, that the government hijacks Facebook accounts, e-mails and possibly other sensitive information.

This is indeed very dangerous, and here are a few security tips along the way. They may or may not work, but for sure they will keep your browser more secure not …

How to mirror important videos from/for Tunisia

Recently, as most of you have already heard, it is pretty rough being an internaut in Tunisia right now. Internet is being monitored, filtered and blocked, and many protesters are getting arrested or maybe even worse than that.

To keep the flow of information running, and to route around censorship …

om #birgittagate och #twitter

Det amerikanska justitiedepartementet har begärt ut information om fem Wikileaksrelaterade twitterkonton. Twitter har gjort begäran tillgänglig och meddelat bland annat isländska parlamentsledamoten Birgitta Jónsdottir, den amerikanska hackern Jakob Applebaum och Julian Assange har tio dagar på sig att överklaga. Det är oklart vilka andra "sociala medier" som har fått liknande …

Den nätpolitiska händelsehorisonten

Det gör mig väldigt lycklig att se Det nätpolitiska manifestet diskuteras på flyktens twitter. Enär nätpolitik är en instans av fraktalpolitik tillåts fria länkar. Så jag länkar twitterdiskussionen till papperssida 37:

En chatkanal är i huvudsak inte en plats, utan en händelse. Denna händelse kan pågå under en kväll eller …

Det IT-politiska manifestet?

Jag är ingen bibliofil. Jag läser visserligen böcker, ganska många sådana. Men jag misshandlar dem med överstrykningspennor, tappar bort dem och slänger dem ofta. Jag ogillar att äga böcker i allmänhet. Ändå är de väligt värdefulla. Jag kan inte läsa mer än tre A4-sidor på en skärm. Texter som tryckts …

Blackout for Hungary

{width="226" height="197"}

On the 5th of January there will be a viral blackout of websites, blogs, newspapers, possibly even TV-stations, to support the freedom of speech in Hungary. The initiative is called Blackout 4 Hungary. If you are a blogger or publish anything, you can participate too.

The …

My Flattr

This blog has a flattr account. I checked it out and it seems that I have 76 euros on it. I have donated 8 euros per month to other projects, so this blog has maybe made about 100 euros in total. It's great! Thanks!

Now, instead of buying beers for …

27c3 connections

At Chaos Communication Congress.

Telecomix has a next level round table in the basement of the building. Look for the Paper antenna in the picture above.

Besides meatspace, my german phone number is: +49 176 7655 1655

See you there!

ISP liability and #09STOCKHOLM141

It is not only our infamous lobby organization Nepotia that wants to put an end to net neutrality in Sweden. The #09STOCKHOLM141 cable that was put on interweb by Wikileaks reveals a puppet-like behaviour by the Swedish Government concerning these issues.

What is at stake is nothing less than our …

Meanwhile in Belarus

Not to anyone's surprise, the Belarusian goverment performed a malicious attack on internets during the elections. According to reports on Twitter, they blocked SSL connections. This means that sites such as Gmail, Twitter and Facebook were forced into non-encrypted mode, if they even worked at all.

Such an attack is …

Jumpstyle and Cipherstep

The above video shows a jumpstyle dance event in my local town of Gothenburg that took place in July this year. Not only does the dance look like a lot of fun, it also has some interesting resemblances to the cipherstep dance moves of the darknets. Let me explain!

Jumpstyle …

Hackerattacksradio


På en svajig mobilförbindelse på en båt på röda havet gjorde jag i förra veckan en intervju om Wikileaks, Anonymous och skillnaden mellan en DDoS-attack och en intrångsattack för P3 Brunchrapporten. Det blev lite rörigt kanske, och framförallt hade jag ett skumt eko i luren som gjorde att jag var …

Modeblogg 2 - Egypten

Det är så härligt att vara på semester. Speciellt nu när det är svinkallt hela tiden. Jag och bästiz XOXOXOXOXOX Miss u bitch!

GULLEKATTEN kom på besök när vi var på restaurang. Har hört att man inte ska klappa katter men kan du motstå MISHMISH <3<3<3<3<3 …

Modeblogg - Lulzia

Numera är jag blond, men svart är såååååååå snyggt!!! *xoxoxo*. Skjorta från Black Fashion Bureau.

Lulzia är mys. Vi pyntade värsta grejen med sugrör. Fint när det är så kallt ute *ryser*

Oj här ser jag helt drogad ut ;) ;) ;) :) ;) :) ;) ;) Kvällens outfit. Vilket paaarty!

Gunnar blå, Kafka och panspektron

Ett genomgripande tema på denna blogg är det mänskliga tillståndet i förhållande till teknisk utveckling. En konsekvens av övervakningsteknologier är exempelvis en speciell form av paranoia som är svår att sätta fingret på. I förra bloggposten nämndes Kafkas text der Bau, som beskriver den ensamme individens bunkerbyggande. Det frenetiska livsprojektet …

Burrowing paranoia

Burrowing birds. Making holey spaces in the ground.

This is a long essay in English that I am submitting to the Apocryphal Machinery of Ciphernautics, which also you can contribute to by using the Gitorious archive, just like any other software project.

Introduction

It is another average day and you …

Om nätfrihet och Wikileaks

Just nu går hälften av intäkterna för Det nätpolitiska manifestet som donation till Wikileaks. Erbjudandet gäller fram till jul, och beställs från Ink bokförlag. Wikileaks omnämns i slutet av manifestet, och spelar en viktig roll som ett "proof of concept" för hur vi kan praktisera yttrandefrihet nu och i framtiden …

The end of a single global namespace?

A few years ago the countries in the West condemned China for taking away "unwanted" content from the internet. It was seen as conflicting with freedom of speech, and utterly foreign to our "traditions of democracy". Today, most internauts shrug their shoulders... whatever man, we are doing that everyday anyways …

Den stora DNS-splitten

Det kanske har undgått ganska många, men genom det amerikanske lagförslaget COICA, "Combating Online Infringements and Counterfeits Act", så har internet sakta men säkert börjat spricka upp.

Anledningen till detta är att man har börjat ge sig på internets domännamn, alltså DNS-systemet. Det började med att 70 sajter togs bort …

Abzug

Varje gång jag åker till Stockholm drabbas jag av samma känsla. Jag är ju för det mesta där i "affärer, även om jag inte köper och säljer något konkret. Men det har som bieffekt att jag alltid bara stannar i korta perioder, så korta att själva resandet ofta tar lika …

Möte med FRA

Igår höll som bekant jag och Fredrik Wallin från FRA ett seminarium om internationell datapolitik/säkerhet. Det hela blev väldigt lyckat, dels rent innehållsmässig, men kanske framförallt utifrån den ovanliga syntesen av nätaktivistperspektiv och underrättelsetjänstperspektiv. Det hela förtjänar några raders reflektion.

Wallin talade om hur FRAs verksamhet hade utvecklats historiskt …

IRC over Tor hidden services: client/server tutorial

Last thursday I set up access to one of the Telecomix chat servers via the Tor hidden services. Since I tend to forget stuff very easily, I'll just scribble down here how I did it.

So, the server which I'm running one out of several IRC-servers on is called solarworks …

Två seminarier

Det är mycket nätpolitik just nu, och i veckan kommer jag att medverka vid två högintressanta seminarier/paneler.

På torsdag kommer jag tillsammans med en representant från Försvarets Radioanstalt att diskutera IT-säkerhet, internationella relationer, underrättelsetjänster och företagens roller på internet på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (uppdaterar med länk när sådan …

Encrypting files with GPG

So I heard that you want to encrypt some files before sending them to your friends? Indeed you should! As we all know, plaintext networks are dangerous places, and actually, anyone out there shuffling your traffic around the series of tubes may be able to intercept what you send and …

Om Wikileaks och beskiffringen av världen

Idag skrev jag en artikel på SVT debatt om Wikileaks som ett proof of concept för hur man kan ta journalistiken till next level med hjälp av kryptografi. Det knyter direkt an till mitt brev till journalistkåren. Tyvärr verkar kommentarsfältet endast diskutera Assange, så jag antar att jag misslyckades i …

Ett brev till journalistkåren


Kjell Häglund skriver en mycket intressant och på många sätt drabbande krönika om hur journalistiken påverkats av den senaste tidens övervakningslagar.

Vad gick snett egentligen? Varför kan inte ens SVT utlova källskydd längre eftersom all kommunikation är på väg att tvångsdatalagras? Varför ges instruktioner om att man ska smyga till …

Hyrdoktorand på Juridicum?

[caption id="" align="alignnone" width="420" caption="Johan Axhamn bredvid Monique Wadsted och Jan Rosén"]{width="420" height="315"}[/caption]

Johan Axhamn har ju som bekant skrivit ett rejält snömosinlägg i SvD angående internetblockeringar, där han föreslår att "berörda intressen", alltså upphovsrättsindustrin, ska få kontroll över någon form av censurlistor …

Why end-to-end encryption is important

During 18 minutes earlier this year, 15% of the worlds internet traffic accidentally or intentionally passed through China. This has upset mainly Americans since it may have included some military traffic as well.

These types of disruptions aren't really disruptions, since routing traffic on the internet is not bound by …

Om syberkrig

Tidigare under dagen medverkade jag i P3 Brunchrapporten på temat Cyberkrig. Programmet går att ladda ned i sin helhet från Sveriges Radio eller endast själva inslaget som befriad OGG-fil.

Läsvärda och aktuella inlägg på samma tema är Copyriot och Hans Roséns DN.se-artikel.

Cyberkrig är även ett återkommande tema här …

How to circumvent Data Retention, Part 2 - OTR encryption

In a previous post (in Swedish) I discussed how to use remailers combined with GPG encryption to bypass certain feautures of data retention and wiretapping. There are however plenty of other protocols to secure, and the more we know, the less we suffer from recent intrusion in our wires.

Instant …

Att kringgå datalagringsdirektivet, del 1

Igår medverkade jag kort i kulturnyheterna angående datalagring. Som vi alla vet leder den breda övervakningshåven till många falska positiver, men datalagringen är ganska lätt att kringgå på internet, dock med vissa undantag. Ett sådant är e-post.

Som vi alla vet riktar sig tvångsdatalagringen mot trafikdata. När det gäller innehållsdata …

FSCONS

This weekend I attended the FSCONS, and as usual it was a great experience. The conference is very informal and friendly, and there is plenty of time to talk to people from all over about projects and future collaborations. Many thanks to the organizers, once again!

One such event was …

GPG, web-of-trust and the encipherment of the world

My friends cathfie and vegalyra requested me to translate the GPG-tutorial into IRC-English. So, here is a rough one! I also made a static version in mudkip colors for easier copypasta.

In the genealogy of cipherspace there is a classic software - Pretty Good Privacy. That was so nineties, and today …

GPG, tillitsnätet och beskiffringen av världen

I chifferrymdens genealogi återfinns en klassiker - Pretty Good Privacy. Numera används i större utsträckning GNU Privacy Guard, som är typ samma sak fast licensierat under den öppna GPL-licensen.

I den kryptografiska verktygslådan är GPG ett händigt inslag främst när man vill mejla. Ibland vill man inte att FRA ska lyssna …

Netopia om nätneutralitet

Lobbyorganisationen Netopia kallar till ett seminarium där premisserna är enkla: internet skall strypas!

Inbjudna är inga mindre än Anders Hägg, t.f. VD Svenska spel och Peder Ramel, VD 3 Skandinavien, styrelseledamot "råd och resursperson" på ECPAT som är de enda två organisationer som mig veterligen har vågat föreslå blockeringar …

Hannah Montana Linux

So what to do on a rainy autumn sunday? This is a question of great existential importance. So I was up in the Telecomix main channel when someone just dropped a link to the coolest Linux distro evar. Behold of Hannah Montana Linux!

A while ago I was fed up …

Firesheep och tillit


Jag ser med nöje hur Firesheep skapar sund paranoia över internäten. Som Rasmus skriver i Metro skapades ingen moralpanik, utan började folk reflektera över krypton och att det är en dålig idé att lita på att företag garanterar vår säkerhet. Mönstret är klassiskt. Mobiloperatörerna vägrar uppgradera tills man visar hur …

Datalagringens maktasymmetri


Det finns få begrepp som är så förstörande för tänkandet som "fildelning". Begreppet lägger sig som en cancerogen smitta över alla nätfrågor och äter sakta men säkert upp alla detaljer, alla komplexiteter, alla saker som är värda att fråga efter.

Det sabbar alla resonemang om anonymitet, för helt plötsligt är …

Datalagringens allt bredare håv

En Promemoria från Justitieutskottet har smitit och läckt ut. SR rapporterade i morse och Piratpartiet var lika tidigt ute att analysera. Promemorian finns för allmän beskådan hos Telecomix/Werebuild.

Promemorian vill att man ska kunna hämta ut uppgifter även för mindre brott, och Piratpartiet drar slutsatsen att fildelning är en …

Hur man undviker att få sin Facebook kapad

Det smarta pluginet firesheep skapar kaotisk oro. I sedvanlig ordning krävs det att någon tillverkar ett användarvänligt litet program för att säkerhetsproblem som länge varit kända ska "avslöjas".

Den större bilden är lite mera slukande. En halv miljard digitala liv skickas okrypterat över internet, för vem som helst att fånga …

Om recensioner

Det har växt fram en rad kommentarer och recensioner av Det nätpolitiska manifestet både på bloggar och tryckta medier. Det är väldigt intressant att ta del av dem, och förhoppningsvis kommer det ännu fler. Recensionsdatum för de utskickade exemplaren är satt till 26:e oktober, vilket är om två dagar …

Facebookaffekter

{width="379" height="281"}

Ikväll medverkar jag i TV4 Kvällsöppet i en debatt om Facebook. Det som är på tal utöver den sedvanliga aktualiteten är filmen The Social Network, som biografiskt framställer grundarna av sajten, framför allt Mark Zuckermann. I programmet ska även bland annat Gudrun Schyman och Brit Stakston …

Chanologisk antropologi

Idag skriver Matilda Gustavsson en intressant skildring av "Operation Payback" och de djupa raid-nätverken i Sydsvenskan. Undertecknad figurerar som kommentator till de ibland svårtolkade uttrycksformerna som präglar denna nätkultur.

Denna form av nätantropologi har jag bedrivit systematiskt sedan Dr. Rignell introducerade metoden för mig under våren 2009. Jag tror att …

Kryptoparanoia

Det är mycket kryptering nu. Financial Times har en mycket intressant artikel om USCybercom som tar upp några globala strategier för att hantera de stora mängderna krypterad trafik som underrättelsetjänsterna vill åt. Som jag berättade i P3 Nyheter i fredags växer problemet med hjälp av bland annat fildelningslagar.

Kanske är …

Krypteringens teknologier, del XXX

Idag är jag på humör för att svara på olika twitterfrågor som inte ryms inom 140 tecken.

Frågan är väldigt teknisk. För det första, med Darknets menar man oftast speciella mjukvaror som skapar ett internet i internet. Dessa befinner sig i det så kallade applikationslagret, den "högsta" nivån av protokoll …

Det krypt(ograf)iska ansvaret

Förra veckans krypteringsnyheter väcker en rad intressanta frågor, som bland annat Hasse Rosén ställer i en tweet (ovan).

När kryptering blir allt vanligare får myndigheter som FRA och NSA ett tuffare jobb. Mera data måste dekrypteras, trafikmönstrena på internet blir allt otydligare och teknologier som Deep packet inspection blir allt …

1923

I senaste avsnittet av Kapital Identität Macht dras det upp planer för en icke-linjär historievandring i Göteborg. Planerna är fortfarande lösa och under förhandling. Förra året, närmare bestämt förra hösten, ägde turen rum i metallurgens fotspår i Jönköping. Till sprakande höstlöv reste vi från geologiska sänkor till sextonhundratalets militärindustriella komplex …

Around the interwebs

I veckan har jag undervisat en massa och inte hunnit hänga i internätens massiva rörelser. Men jag har snappat upp ett och annat som jag måste länka till, för att återkomma.

Igår intervjuades jag av Sveriges Radio angående bloggposten om hur NSA får problem med att allt för mycket data …

Till näts och till kötts

Samma dag som jag håller ett nätvaroseminarium på Södertörn bjuder Hemliga trädgården och Ink bokförlag på ett samtal om Det nätpolitiska manifestet med mig och Samira Ariadad. Jag har fortfarande inte hunnit besöka Hemliga trädgården, så jag ser grymt mycket fram emot att komma dit.

Alla varmt välkomna! OBS, föranmälan …

Om krypto

NSA är sura på Frankrike på grund av att Hadopi-lagen skapar för mycket krypterad trafik på internet. (se även franska bugbrother).

Detta bekräftar vad jag skriver i Det nätpolitiska manifestet på sidan 62 i kapitlet "cipherspace":

I Frankrike har den så kallade Hadopi-lagen från 2009, som ger upphovsrättsinnehavare möjligheten att …

Nätvaro-seminarium

Nästa onsdag är jag i Stockholm för att hålla ett föredrag/seminarium på Södertörns högskola. Kanske dyker det upp någon text här på bloggen i samband med seminariet. Inbjudan är allmän och lyder:

Den 13/10 kl. 15.15-17

Christopher Kullenberg

Nätvaro - Hur internet förändrar det politiska.

Plats: rum ME556 …

Teknokratpartiet

Det hade kunnat handla om ett undantagsfall, om en arg bloggare som skrev utan att tänka sig för. Men fallet Anders S Lindbäck rör vi oss tyvärr med ett case som vida överstiger det specifika. I ett inlägg kommenterar han den tillträdande IT-ministern Anna-Karin Hatt så här:

Det har blivit …

Aquatic internet

Recently Isabella Lövin of the Green group voted in favour of the scandalous Gallo report. The report is not only full of lies, containing signatures of dead copyright-holders and made up facts, but it also calls for stronger repression of the internet in the desperate pursuit of "file sharers".

Now …

Om hacktivism

De senaste dagarna haglar nyheterna om hur onda hackere får allt från kärnkraftsverk till företag och myndigheter att lamslås och hotar våra samhällen. Samtidigt får myndigheter som FRA och den nyligen bildade amerikanska USCYBERCOM allt större befogenheter att övervaka vårt internet, och antivirusföretagen triumferar som intervjuoffer när de i redaktionell …

Telecomix DNS

För ett par veckor sedan anordnade Telecomix ett "DNS-party" i Göteborg, som gick ut på att bygga alternativa DNS-servrar som dels skulle motstå befintliga censureringslistor, men kanske främst vidare bidra till att minska makten från centrala platser på internet.

Ungefär så funkar DNS så här idag: I ditt internetabbonemang ingår …

Internets rörelser

Den senaste veckan har det pågått en mycket intressant diskussion om "piratrörelsens" eventuella existens; om den har funnits, hur den har funnits, och på vilket sätt vi kan gå vidare. Den har förts på många olika nivåer samtidigt som det har pågått massor av nätpolitiska aktiviteter; en rättegång i Stockholm …

Gallo lazor

{.aligncenter .size-full .wp-image-1733 width="400"}Internauts of Europa - there is still a window of a few hours tomorrow morning to stop the Gallo report. This report suggests serious copyright repression all over, and the industry payed a lot to get it on the table. Payback for the AIplex incident may …

Mikrofascismen

{.alignnone width="400"}

Många frågar sig vilka det är som har gått och röstat på Sverigedemokraterna. Vissa tecken hittar vi i allt fler spektakulära läckor.

Problemet uppstår när aggregerade egenskaper ges för att kartlägga en "väljarprofil". Då kommer man fram till att det är lågutbildade män från landsbygden osv. Visst …

Meanwhile i tunnlarna

{.alignnone width="450"}

Igår natt observerade jag räden som sänkte riaa.com och i natt är mpaa.com vald till "target". Bakgrunden är att det indiska företaget AIplex (länk funkar bara mellan anfallen) uppges hyras av film- och musikbranschen för att ddosa thepiratebay.org. (Det är märkligt att Piratpartiet inte …

Facebookevents

Okej, det här är lite ironiskt. Men det har skapats ett Facebook-event (varning för länk) för festen ordnad av Ink Bokförlag där bland annat Det Nätpolitiska Manifestet släpps. Genom några "trix" lyckades jag få ut texten ur fängelset:

Ink är Studio Barnhus favoritbokförlag. Studio Barnhus är Inks favoritpartymaskin. Tillsammans ordnar …

Lecture on monday

{.alignnone width="344" height="288"}

On Monday I will give a lecture entitled The social and technical history of molecular biology. I will discuss the technology transfer of 20th century physics that reshaped the sciences of man (sic!), how research programmes are influenced by funding, and the ethical consequences of …

Det nätpolitiska manifestet - stundande referenser

Redan i våras skickade jag ett tidigt utkast av Det Nätpolitiska Manifestet till Pelle Snickars som tillsammans med Jonas Andersson är redaktörer för den högintressanta boken Efter the Pirate Bay.

Jag läser boken med stor spänning. Ett kapitel åt gången. Sakta men säkert. Troligtvis kommer jag återkomma till den flera …

Föreläsningstips

På måndag föreläser jag om fysikens sociala historia, experimentens betydelse för att bevisa teorier, kuhnianska paradigm, icke-linjär historia och kärnvapenmissiler. Bland annat diskuterar jag hur Einsteins relativitetsteori accepterades genom att tidigare experiment vek tiden och återverkade i samtiden.

Föreläsningen ges inom kursen Theoretical and Historical Perspectives on Science, men föreläsningar …

Yttrandefrihet och upphovsrätt

Idag skrev jag en kommentar till razzian mot PRQ i SvD till försvar för internetoperatörerna mot upphovsrättsindustrin. Per Strömbäck på lobbyorganisationen Netopia svarade.

Givetvis har jag och Strömbäck olika uppfattningar om vad som är viktigt, och det känns redundant att påpeka dem här. Dock vill jag bemöta en sak. Strömbäck …

Några akademiska referenser

Hösten har börjat och det är dags att återgå till den filosofiska fromheten. Så jag kastar ur mig lite referenser.

Jag skriver bland annat ett kapitel i boken The Mutual Construction of Statistics and Society om förändringen i de svenska samhällsvetenskaperna under efterkrigstiden. Kapitlet gör flera teoretiska poänger gällande användningen …

System error

Something is wrong with this webpage. It loads very slowly and I'm trying to find the problem. Sorry for the inconvenience.

Update: Problem solved thanks to my dear friend jaywalk.

Kapital, Identität und Macht - Nummer sechs

Der letzte Podcast von Kapital Identität Macht ist jetzt aus.

Das Programm besteht aus verschiedenen Themen der empirischen Philosophie in den Straßen Tokyos. Karl und ich diskutieren die Ontologie der Ansteckung in Shibuya, den kapitalphilosophischen Sucht nach der Mode in Ginza und die systematische Konsumtion von Sushi in Shinjuku.

Tokyo, outro

Vi har som sagt Tokyos tunnelbana, en effektiv omkopplare av flöden. Utan en subinfrastruktur kan vi inte arbeta, turista eller alls förflytta oss, på samma sätt som flöden av vatten, avlopp, elektroner och pengar är beroende av andra kablar och rör.

Som tidigare nämnts på denna blogg finns det två …

Shinjuku station

Tokyos tunnelbana slutar aldrig att fascinera mig. Inte så mycket på grund av dess tekniska perfektion, dess punktlighet eller att den är renare än en operationssal. Snarare bör den förstås som en slags shintoistisk vitalism.

Men först något om de europeiska tunnelbanorna. Vi har å ena sidan Berlins individualistiska system …

KIM 5

Kapital, Identität, Macht number 5 is out now. It features an introduction to Object Oriented Ontology by Monki, and a discussion on what relevance its philosophical ideas have today. Also there is an analulz of the Wikicong internet insurgents and their recent action to set up thaileaks.

Meanwhile, I'm …

Does the state have to disclose everything?

This week I was asked by German Tageszeitung to give a statement redarding transparency of government and freedom of information. For those of you who read German, it is part of a longer debate which you can read online here. My quote goes like this:

Die Server von Wikileaks stehen …

Thaileaks

Wikicong{width="101" height="179"}

Under gårdagen rådde en febril aktivitet på Telecomix IRC-kanal. Det ljusskygga cyberkommandot "Wikicong" hade klurat ut en lösning på att kringgå att den thailändska blockeringen av Wikileaks.

Thaileaks.info är en spegling av det material på Wikileaks som handlar om Thailand. Men det är också en …

Wikileaks, valet och kriget

{.aligncenter width="100" height="100"}

I mitt tidigare inlägg om cyberkrigsretoriken efterfrågade jag att detta begrepp diskuterades och definierades med mera nogrannhet.

Nu höjs röster för att USA ska agera militärt mot Wikileaks, för att förhindra att mer information läcker ut.

Ett sådant scenario väcker ännu fler frågor. För det …

Tågens flöden

{.aligncenter width="300" height="200"}

När jag bokade tåg mellan Stockholm och Nässjö dök det upp ett ovanligt billigt tåg från Veolia Transport. 257kr enkel resa. Min första tanke var att det rörde sig om en buss, alternativt en godstransport. Men så var icke fallet.

Väl ombord möts man av …

Lawful is awful

{.alignnone width="348" height="159"}
Precis som det finns en macman så finns det en googleman. Men kanske är Google förankrat än bredare bland the average user, eftersom google.com är det första många möter när de mejlar, söker och läser bloggar.

Än idag stöter jag på teknikintresserade och kunniga …

Cyberkrigsretoriken

{width="300" height="300"}

SvD bevakar det svenska deltagandet i NATO-operationen "Cyberstorm", men någonstans får jag känslan av att man köper retoriken lite för lätt. Vad innebär egentligen ett cyberkrig, och hur kommer det sig att man mobiliserar just nu?

I både USA och EU har det politiska trycket ökat …

FRA och Wikileaks, del 2

När man har ställt några relevanta frågor om FRA och Wikileaks finns det ytterligare några saker som gäller förhållandet mellan nationell yttrandefrihet och kryptografisk praktik.

Wikileaks huserar i Sverige på grund av starka yttrandefrihetslagar, vilket är anledningen till att de även baserar sig i Belgien och har arbetat för IMMI …

Relevanta frågor om FRA och Wikileaks

Europe
Som de flesta vet huserar en delmängd av Wikileaks serverkapacitet i Sverige. Just nu är det på tal om hur länge det dröjer innan de första servrarna kan tänkas stängas ned. USA vill stoppa läckan, Sverige vill samarbeta.

Frågan om nedstängning är kanske principiellt viktig, men i praktiken skulle en …

System upgrades

{.alignnone width="300" height="200"}
One of my hobbies is to build internet infrastructure. With (a lot of) help from my internaut friends, I try to distribute my data along several servers around the internet, with open software and re-cycled old hardware.

So, this blog was down for a bit …

Kapital, Identiät, Macht

{.alignnone width="300" height="470"}

The podcast Kapital, Identität, Macht now has two episodes, which were recorded in local settings in and around Gothenburg.

The show has been in the making for quite some time, but it wasn't until we teamed up at the Sociology conference that we found the …

PirateISP - Det symboliska, det rituella och det reella

Jag följer med spänning PirateISP, en internetoperatör som nyligen har grundats av bland annat min gode vän Gustav Nipe, och som skapar viss förvirring i diverse kommentarsfält.

Anledningen till förvirringen beror på flera saker, framförallt på den gängse synen om vad politik är. Enligt Per Herngren kan denna spåras till …

Antimarknader - Outro

Den här helgen har kantats av en kritik av antimarknader för ett öppet internet och för öppen mjukvara. Först skrev jag och Marcin om nätneutralitet och Telia, sen skrev jag idag om Apple och inlåsningar.

Dessa båda linjer sitter ihop, och de är bara en försmak på vad som är …

Om iPhone

Idag skriver jag på Expressen Debatt om den nya iPhone, men framförallt om Apples väg mot inlåsta program.

I sedvanlig ordning råder datorkrig i kommentarsfälten där, vilket är mycket underhållande, men för den som vill kommentera lite mera eftertänksamt går det bra här på bloggen.

Fler artiklar i samma tema …

Det Nätpolitiska Manifestet

Från och med idag går det att förhandsbeställa min bok, det nätpolitiska manifestet, hos Ink bokörlag.

Så här beskrivs innehållet:

Det nätpolitiska manifestet är den tredje boken i serien Ink manifest. Den tar dig från Teherans gator till nätets djupaste darknets, från tingsrätten i Stockholm till de surrande datorhallar där …

Om nätneutralitet

I dag skriver jag och Marcin i SvD om nätneutralitet och den framtida implementeringen av telekompaketet i Sverige (och principiellt i alla medlemsstater), undertecknat Juliagruppen. Enligt Åsa Torstensson var debatten minst sagt het.

Bakgrunden är den evigt komplicerade frågan om hur nätneutralitet ska uppnås. De flesta är överens om att …

ISA and free knowledge - operation "Raid the Sage"

20100713_008{.aligncenter .size-medium .wp-image-1588 width="300" height="168"}This week the International Sociological Association (ISA) World Congress is taking place in Gothenburg. It is probably the largest conference of sociology, and right now the central parts of the city is packed with people from all over the world with little conference …

Kryptoaktivism och sommarspinozism

Som jag tidigare har skrivit om gjorde jag en presentation på hacknight om Telecomix Crypto Munitions Bureau. Ovan visas del ett av en intervju som Northern Lights TV gjorde med mig under väldigt avslappnade former.

Jag har absolut inget emot att prata om Telecomix och att arbeta för dess olika …

Turkiskt "internet"

Just nu råder det bloggtystnad på grund av att jag genomför en resa med mina vänner Opalmar och Isabelle (som har bloggat här och här). När jag backpackade för typ tio år sedan fanns inte wi-fi, och den enda gången man gick till näts var på internetcaféer. Nuförtiden är det …

Sheep-Pad, Porno-Pad, Berlusconi-Pad

{.alignnone width="387" height="291"}

En av de mest auktoritära teknologierna som går att köpa för pengar just nu är iPad. Den passar framförallt den auktoritära personlighetstypen "macmän". Bakom denna glättiga yta döljer sig följande logiker:

1. App-store innehåller inte riktiga program utan "appar". Dessa är anpassade för att snällt …

Kryptosmittans mutationer

{.alignnone width="350" height="303"}

Det är intressant att se receptionen av Telecomix Cyphernetic Assembly en vecka senare, och hur omvänt det kan bli när komplicerade tekniska frågor möter en upptrappad sensationsjournalistik och lobbyverksamhet. Det som uppmärksammades allra mest hittills är kuggs presentation om sårbarheter i VPN-protokollet. Vi kör det …

Days of Love, Nights of Hack

{.alignnone width="407" height="69"}

Nyss hemkommen från Hacknight #2, och medelst komasömn i några timmar har jag återfunnit samma euforiska glädje som infann sig under de fjorton timmarnas sträckhackande och hang-around med den skandinaviska hackerscenen.

Man kan säga att hacknight hade två faser. Först var det själva presentationerna och …

Telecomix Cyphernetics Assembly - Links and preliminary evaluation

[caption id="attachment_1558" align="aligncenter" width="300" caption="Felix Atari talking about tunnels in jungles"]Action
picture of Felix Atari talking about
tunnels{.size-medium .wp-image-1558 width="300" height="168"}[/caption]

The two days of the Cyphernetics Assembly are over. Now there is one day of rest, then we roll over to Crack City for Hacknight #2.

All video …

Nätneutralitet, del 445688302

{.alignnone width="500" height="367"}

Betaltankesmedjan Nepotismia trollar lossom att teleoperatörer och innehållsleverantörer kanske bör smälta samman i framtiden för att kunna tjäna pengar genom att prioritera trafik i nätverken. Tanken är att antimarknaden är högsta stadiet i spotify-kapitalismen, och sådana framgångssagor som Apple (kontroll av hårdvara-tjänst), Google (tjänstekonglomerat …

Cyphernetics Assembly

{.alignnone width="259" height="259"}

Imorgon är det som vi alla redan vet dags för Telecomix Cyphernetics Assembly (se schema här).

Det ska bli intressant att se vem som dyker upp. Hittills har själva planeringen gjorts som alla andra Telecomix-projekt. En irc-kanal, några paddor och en och annan kaffe på …

Tännsjö, Heidegger och Nazismen

[caption id="" align="aligncenter" width="315" caption="Heidegger i uniform"]{width="315" height="289"}[/caption]

Det är inte varje dag som Heidegger figurerar i medierna, men Torbjörn Tännsjö för i dagens SvDett resonemang om hans förhållande till nazismen, kanske som en bisats i ett resonemang om "avståndstagande", men kanske …

Sein und Zeit, §14

Tredje kapitlet - Världens världslighet

§14. Världens världslighets generella idé

Paragraf 14 är visserligen intressant, men den ställer egentligen fler frågor än vad den ger svar. Den är skriven som en upptakt till de kommande paragraferna, och tjänar egentligen till att göra ett par ontiska och ontologiska poänger innan det är …

Lulzological tutorials - part 4 - How to build a CLAMP

{.aligncenter width="404" height="106"}

Research at the Telecomix Crypto Munitions Bureau is progressing rapidly, and the results are communicated in the Cryptoanarchy Wiki.

As one of the overall goals of the agency is to enforce the fractal cipherspace, it is of vital importance that the basic building blocks of …

Smile29 och det sårbara EU

{.aligncenter width="338" height="263"}

Datalagringsdirektivet håller på att falla samman i EU. Efter det att Tysklands författningsdomstol äntligen gav oss en great success har bland annat Irland dragit hela direktivet inför Europadomstolen. Mycket av trycket kring dessa frågor hålls uppe av olika aktivistgrupper, exempelvis AK Vorrat, Telecomix och Edri …

Om #shiptogaza och satellite-jamming

Gjorde ett kort inspel på P3-brunchrapporten idag angående att Israeliska militären troligtvis störde ut de satellittelefoner och internetanslutningar som aktivisterna använde sig av på båtarna. Några klargöranden och några länkar:

 1. Det är inte bekräftat att själva utstörningen har ägt rum, och troligtvis blir det inte heller bekräftat av israeliska källor …

Himmelsnätets inlåsningar

För några veckor sedan tappade jag min iPhone på Stansted flygplats i London. Kombinationen av att flyga klockan sju på morgonen och de eviga säkerhetskontrollerna gjorde att den försvann. När jag tog flygbussen från Säve var min instinktiva reaktion att greppa efter den i fickan och koppla upp mig mot …

Tusen och ett hack

I juni månad brakar det verkligen loss i två historiska event; HackNight 2: Days of Love, Nights of Hack och The First Telecomix Cyphernetics Assembly.

Hacknight på Forskningsavdelningen har ägt rum en gång tidigare, närmare bestämt förra sommaren. Jag besökte den och ett par uppföljande bloggposter senare, och sammanlagt nu …

2010-05-25 Copyright finns inte

copyrightfinnsinte{.aligncenter .size-medium .wp-image-1516 width="300" height="74"}

Som jag tidigare varit inne på går det inte att upprätthålla lagar i cipherspace eftersom det inte finns några identiteter, eller juridiska subjekt om man nu så vill. Detta har som konsekvens att upphovsrätt inte kan finnas. Åtminstone inte så länge säkerheten upprätthålls …

Streamingmyten i svensk lag

Riksdagen har beslutat att innehav av barnpornografi inte är en tillräckligt effektiv lag, därför har man gjort det straffbart att "titta" på barnpornografiska bilder. Så här lyder argumentet:

Bakgrunden är att det finns sidor på internet där pedofiler kan betala för att få se bilder med barnporr eller titta på …

Om böcker

Vertigomannen skriver ett mycket intressant pressmeddelande med titeln "Jag är bokförläggare, inte elektriker". Vi börjar med ett citat:

Vi har inget emot det digitala. Internet är fantastiskt i sin flödande frihet. Möjligheten att fritt sprida och kopiera och förändra texter är underbar. Men boken är något annat. Boken är ett …

Intensifier; the i2p-edition.

My friend jaywalk came up with the brilliant idea of blogging in cipherspace, then republishing the blog posts in cyberspace with a few hours delay. So, today, with a few simple commands I created
christopherkullenberg.i2p, which will be the primary interface of Intensifier from now on.

This means that …

Cryptoanarchy and civil sociology

{.aligncenter width="298" height="211"}

For a few days this blog has been blocked by myself using the above image, a five-minute production in GIMP, which is a remix of the United Arab Emirates block notice and the EU-flag. Even though I made it up myself, this type of blocking …

Glänta på kriget

Får fortfarande tidskriften Glänta hemskickad sedan jag skrev i den för ett tag sen med Kalle och efter att jag försökte introducera begreppsparet fröa/igla som en biologisktisk översättning av bitorrentprotokollets seed/leech.

Nummer 1.10 handlar om vapen och krig, ämnen som har behandlats styvmoderligt inom exempelvis sociologin, därav …

Will #censilia go further to control RIPE?

{.alignnone width="222" height="310"}

During my brief visit in Brussels to participate in the Act on ACTAseminar someone told me a joke. The joke was that Cecilia Malmström not only wants to block websites, but that she wants the EU to take controle over the RIPE database.

The …

City sprawl

Bussen kör genom de eviga kvarteren. Man undrar då och då varför de blev till. Man söker en slags rationell förklaring. Var det på grund av industrialiseringen? Var det på grund av handel? Eller, var det slumpen?
Det regnar. Och regnet smetas ut i rödljusen, glitterblod på asfalt. Fast aldrig …

Helvetespassagen; Säve - Stansted

IMG_0765{.aligncenter .size-medium .wp-image-1493 width="300" height="225"}Ta två flygfält. Subventionera dem med skattepengar. Vid en viss ekonomisk tröskel dyker lågprisbolagen upp, och vips är det billigare att åka Göteborg - London än vad det är att åka tåg till Stockholm. Det är till och med halva priset om man lyckas …

Psykoanalys och Marxism; del 1 - Erich Fromm och borgerlighetens anala karaktärsdrag

Photo
51{.aligncenter .size-medium .wp-image-1488 width="242" height="181"}

Råkade hitta boken Psykoanalys och Marxism från 1973 (Tryckt i DDR) och kunde inte låta bli att läsa den. Den innehåller ett flertal klassiska texter för vad som senare skulle bli ett spår i socialpsykologin, som kanske aldrig fick samma fäste i Sverige …

Från tidskrifterna

[caption id="" align="aligncenter" width="318" caption="Transhumanister?"]Transhumanister?{width="318" height="145"}[/caption]

I senaste numret av Filosofisk tidskrift, som har "lyckats" med manövern att bara ha manliga författare (det är sant, kolla länken), citeras bland annat jag och några av mina vänner.

Temat för Torbjörn Wester i artikeln "Piratpartiet …

Notes on "social networks"; Probe-heads and flights from subjectivity

[caption id="" align="aligncenter" width="182" caption="Digital probe head"]{width="182" height="241"}[/caption]

I have promised myself to start writing more blog posts in broken English rather than broken academic Swedish, as an experiment and as a service to those who read this blog through Google Translate. Not …

Computer network documentaries; 1969-2009

In the history of computer networks, a pretty technical genre in the history of technology, it has struck me how Television documentaries seem to be very similar throughout the decades.

Computers and computer networks seem to be portrayed as the greatest technological achievement of the 20th century, and the question …

Kort om minne

{.aligncenter width="333" height="252"}

Idag drabbades jag av en konstig känsla. Det var som om jag inte mindes om det var ett, två eller tre år sedan jag var på 4s-konferensen i Rotterdam. Det var lite obehagligt så jag funderade hur jag instinktivt skulle kunna minnas. Den första reaktionen …

Lulzologiska tutorials - del 3 - ändra MAC-address

[caption id="" align="aligncenter" width="379" caption="Fractal meshworks ftw!"]{width="379" height="90"}[/caption]

Vaknade lite för tidigt i morse och kände att jag var tvungen att data loss lite, och eftersom jag lyckades med mitt lilla projekt, så är det ju alltid trevligt att dela med sig.

Datornätverk …

En påminnelse om "samhället som helhet"...

Häromdagen blev jag påmind om att Sverige sägs ha en kultur och en kultudebatt. Det var när jag lunchade på kontoret och kom över en papperstidning. DN hette den och där läste jag en väldigt intressant artikel av Anders Rydell som handlade om att kulturdebatten har missat 2000-talets största kulturdebatt …

Teknik är samhälle gjort hållbart... eller?

{.aligncenter width="335" height="261"}

Planka.nu skriver mycket intressant om flyget och trafikmaktordningen, vilket i en kommentar ledde mig in till att börja jobba lite med några organisationsteoretiska, teknologiska och filosofiska begrepp. En mycket viktig poäng som planka gör, är hur teknologier, teknologiska system i relation till resande förändrar …

Eurotrash och 3d-internet

{.aligncenter width="373" height="266"}

Denna blogg är för det mesta fruktansvärt serious business. Filosofi och teknik blandas hejvilt, och analyseras med de obskyraste begrepp. Detta beror på flera saker, men det tar vi inte nu. Jag känner istället att det är dags att lätta upp stämningen med lite eurotrash-kultur …

Från Green tea party till operation Shedstream

{.aligncenter width="320" height="116"}

Via Interfax meddelas att #greenteaparty är över. De gröna partierna i EU, däribland det svenska miljöpartiet går gemensamt ut med en resolution som pekar i precis rätt riktning – mot att datalagringen ska avrustas i Europa. Det är bra. Mycket bra.

Miljöpartiet har kanske fått mest …

Sein und Zeit, §13

För-tanke. Det andra kapitlet innehåller även paragraf 13 som fungerar som en slags exemplifiering av §12, som härmed blir vår uppgift att utröna. För att cykliskt läsa om från början, se hela seriens ackumulerade analys genom att klicka här.

Jag skulle kunna flika in ett resonemang om varför jag så …

Censilia - We are not pedophiles

Picture
11{.aligncenter .size-medium .wp-image-1443 width="300" height="208"}

The #censilia debate goes on in Sweden, although it has not been debated as widely as it should. In a newspaper article that was print only, but made its way onto the internet via a scanner, Malmström very clearly states the fundamental mistake …

Lulzologiska tutorials, del 2 - Kärnvapensäker e-post

[caption id="" align="alignnone" width="349" caption="Looks shooped to me..."]Looks shooped to
me...{width="349" height="215"}[/caption]

Min planerade bloggserie "lulzologiska tutorials" blev det inte så mycket av efter del 1, eftersom jag började arbeta på Telecomix Crypto Munitions Bureau med ungefär samma sak, fast på en långt större nivå. Jag …

Censilia - Ta bort, blocka inte!

cencilia20{.aligncenter .size-medium .wp-image-1435 width="225" height="300"}

Idag presenterade (torrent) Cecilia Malmström ett förslag om att motverka trafficking samt att börja blockera Internet i EU. Telecomix agerade snabbt via nyhetsbyrån Interfax, och i Tyskland, där kampanjen ZensurUrsula har pågått länge brakade det loss ordentligt. Bland annat pågick det under hela …

hACTA level up

Picture
8{.aligncenter .size-medium .wp-image-1425 width="300" height="179"}

A shady business of internet content producers came up with an idea soaked with hubris; "Let's try to write a trade agreement that in turn changes legislations around the world so that we can hold Internet Service Providers responsible for copyritght infringements". Shady …

Festa dei pirati i Berlusconiland

[caption id="attachment_1418" align="aligncenter" width="300" caption=""U haz wifi on ur phone nao? Gotta google that ruin""]PICT0063{.size-medium .wp-image-1418 width="300" height="199"}[/caption]

Jag, hossi och monki är i Rom för att medverka i Festa dei Piratei och har under dagen gjort lite power-sightseeing bland romerska ruiner …

Sein und Zeit - §12

Andra kapitlet

I-världen-varon i allmänhet såsom tillvarons grundförfattning

Tillfällena för denna serie om Sein und Zeit är nära besläktad med de tillfällen då jag bjuds på en stunds avbrott dels från de vardagligheter som mitt övriga skrivande utgör, dels kräver serien i viss mån en lättare inför-döden-varo. Denna milda dödsångest …

Creating a fractal cipherspace; part I - tunnel existence

{.aligncenter width="149" height="148"}Last Thursday I talked about cipherspace and resistance, and the last few months we have talked about tunnels, darknets and worlds gone underground. Also, a bureau has been commissioned by Cameron at the Department of Defense, called the Telecomix Crypto Munitions Bureau. Since they needed …

Objektens existens; Heidegger och donsammanhangen

{.aligncenter width="240" height="360"}För att ytterligare lägga till ett fyrdon till brasan i ontologidebatten, kan det vara på sin plats att skruva tillbaka tiden till cirka 1920 och Martin Heideggers Sein und Zeit. Min exegetiska bloggserie om detta verk har avstannat temporärt på §11, men kanske får den …

För ett performativt infraspråk i det smutsiga mellanrummet

vocabulary{.aligncenter .size-medium .wp-image-1402 width="225" height="300"}

En av de mest intressanta filosofiska debatterna utspela(r)de sig i kommetarsfältet till inlägget Några 80-talsversioner av Natur/Kultur-rhizomatismen. Kommentarstråden närmar sig 70 inlägg, och sakta med säkert utmejslas skillnaderna mellan två positioner, som inte med nödvändiget motsäger varandra helt och hållet …

Success: #redoctoberfest and #greenteaparty

{.aligncenter width="413" height="213"}

Efter gårdagens mycket glädjande besked från Tyskland där datalagringsdirektivets implementering förklarades okonstitutionellt öppnades äntligen möjligheterna upp för att stort och brett arbeta för att datalagringen försvinner över hela Europa.

Från att många partier har levt under tanken "vi måste, det har ju EU bestämt" så …

Därför är datalagringsdirektivet långt värre än FRA

{.aligncenter width="149" height="193"}

Idag går datalagringsdirektivet upp i Tysklands Bundesverfassungsgericht, alltså författningsdomstolen, och Europa håller andan inför vad som kommer att hända. Samtidigt kan man läsa om de enorma kostnader för lagring som direktivet har medfört för operatörerna. Det blev viss en hel del data som skulle ställas …

DN-kommuniké om #voddlergate

voddlergate{.aligncenter .size-medium .wp-image-1398 width="300" height="300"}<antonabeleremix> Jag läser i tidningen om att Voddler har hackats. Hackats! Det är ju förfärligt!</antonabeleremix>

Själv tycker jag det är allvarligt att kulturtalesman Leif Pagrotsky vill understödja GPL-förbrytare. Kanske dags att läsa vad Rasmus skriver om varför Voddler hackades istället.

Om nu …

#voddlergate och spotifytillståndet bräcklighet

{.alignnone width="300" height="275"}

Vad som bara ett fåtal bloggar uppmärksammar är Voddlers GPL-intrång. Istället basuneras hackerattackerna ut som det skulle handla om upphovsrättsinnehavarnas innehållslicenser. Formatnihilism par excellence!

Nu är det inte så konstigt att man förbiser brottet mot en öppen licens till förmån för content-upphovsrätt eftersom öppen …

Några 80-talsversioner av Natur/Kultur-rhizomatismen

Copyriot återuppväcker diskussionen om kvasiradikalismen, en debatt jag gärna återknyter till 1980-talet, ungefär i samma tid som ovanstående (fantastiskt vackra) Koyaanisqatsi-video representerar motsatsen - ekoseparatismen - alltså att natur är väsensskilt från kultur/teknologi/samhällen.

För övrigt har Telecomix Crypto Munitions Bureau remixat just detta klipp tillsammans med en propagandafilm av IBM …

Stoppa Antipiratbyråns fasoner med lag?

Som Copyriot skriver finns det en del oroväckande möjliga konsekvenser av hur Antipiratbyrån försöker sig på ett svenskt HADOPI. Som tur är har nätaktivister över hela Europa sett till att pusha lagstiftningsprocessen kring telekompaketet i en riktning bort från denna korporativism, och det är dags att casha ut för allt …

Beukelmann Boys och ett datalagringsdirektiv i Fort Europa

[caption id="attachment_1379" align="aligncenter" width="300" caption=""Ge oss din mobiltelefon, vi ska kolla lite loggfiler""]hakiiaacg{.size-medium .wp-image-1379 width="300" height="261"}[/caption]

Datalagringsdirektivet drevs igenom precis i lagom tid för att man skulle kunna svepa in det i fina formuleringar om "kriget mot terrorismen", "barnen" och den "organiserade …

Klassförräderi av Vänsterns datalagringshets

Kamrater!

Av #greenteaparty framgår av sig självt kommunisternas förhållande till redan existerande arbetarpartier, alltså deras förhållande till Socialdemokraterna i Sverige och agrarreformivrarna på Västgötaslätterna.

De kämpar för uppnåendet av Europeiska Unionens omedelbart näraliggande mål och intressen, men de representerar inom den nuvarande rörelsen samtidigt rörelsens framtid. I Frankrike ansluter sig …

Miljöpartiet och hatalagringsgate part III

{.aligncenter width="388" height="181"}

Picture
3{.aligncenter .size-medium .wp-image-1373 width="382" height="221"}

Okej, så Miljöpartiet är emot datalagring. De har den "åsikten". Men som Lisa Magnusson har påpekat i inte bara en utan två fantastiska krönikor så funkar det inte riktigt så.

Måste-göra-som-EU-säger-argumentet är redan avfärdat med både Rumänien och …

Grönt fail

[caption id="attachment_1364" align="aligncenter" width="390" caption="I Tyskland kunde vänstern och de gröna rösta nej. NEVAR FORGET!"]Picture
1{.size-medium .wp-image-1364 width="390" height="111"}[/caption]

I kommentarerna till mitt föregående inlägg om hatalagringsdirektivet hade jag nöjet att fånga in en kommentar av Jakob Dalunde (mp) som bland annat lyder …

Hata(-)lagringsdirektivet

{.aligncenter width="415" height="311"}

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är EU-kramande svikpartier. De tänker göra den berömda Fredrik Fegerley-manövern och inte rösta emot datalagringsdirektivet. De är båda sugna på att sitta med Bodström i regeringen. Tänk när vi får Bodis som justitieminister! Vilken fantastisk triumf för hetsövervakning!

Datalagringsdirektivet är värre än …

Om twitter och TV-hat i P3

Igår intervjuades jag av Brunchrapporten i P3 om Peter Erikssons uppknäppta knapp under partiledardebatten, som enligt miljöpartiet själva orsakades av att folk twittrade om det (mp3, aif).

Detta ställer en rad intressanta frågor om opinionsbildning, transmedialitet och ger dessutom vatten på kvarnen till mitt TV-hat.

Twitter är intressant i sin …

Ontopolitik; Om vetenskapliga fakta och politiska processer.

Det "rasar" en hätsk debatt bland främst Piratpartister angående "jävige Janne" som har gjort sig berömd för att förespråka en upphovsrättskonservativ och korporativ lobbykampanj, se bland annat HAX och Falkvinge nu senast, och från #spectrial.

Att betrakta Professor Rosén som "opartisk och objektiv" är givetvis problematiskt, men ingalunda unikt just …

Göteborgsk flödesontologi

Expressen skriver en hemskt rolig artikel som Kallep snabbt hakar på. Göteborg som gränssnitt för en intellektuell smittohärd är ett fenomen som dock uppmärksammades mycket tidigare på internet. Thomas Svensson kallar det för "neomaterialism" i en bloggpost om tro och vetande.

Expressenartikeln är väldigt underhållande. Dock finns det två saker …

Tunneled cipherspace / Burrow internet

[caption id="attachment_1341" align="aligncenter" width="229" caption="DIY camera tunnel. Roll a sheet of paper and hold it in front of the lens."]IMG_0721{.size-medium .wp-image-1341 width="229" height="172"}[/caption]

Today I made a few remarks about the yet-another-google-gate debate about China and censorship on the Swedish site Newsmill …

gbghackerspace #2

Helgen har bestått av drivor av sladdar, monstersusande datorer och konstanta uppkopplingar mot internauter.

Eftersom jag kör i2p-darknet hemma och hostar faxpad.org kom jaywalk på den briljanta idén att bygga en ordentlig router. Vi började i min lägenhet:

Dock hade processorn levt ett aningen överklockat liv och verkade inte …

Nätexponentialitet; 1999-2009

{.aligncenter width="470" height="257"}

Internets samtidshistoria måste förstås mot bakgrund av ett antal kvantiteter som i sin tur har medfört att vissa barriärer har brustit av övertryck.

Siffror från Internet Systems Consortium visar på ett förhållande; Vid millennieskiftet existerade runt 70 miljoner hosts på internet, tio år senare är …

i2p-tutorial; Mac OS X

I have finally made the last video tutorial for Mac OS X (below), so the major operating systems are now covered. Are there more?

Anyway, these tutorials are collected on instruction.telecomix.org, an URL that you may spread freely. Thanks to all the people who helped me out with …

FRAktivism - Några möjliga vägar

{.aligncenter width="225" height="155"}

Brokep skriver idag om en skiss över att skicka trafik genom FRAs "samverkanspunkter", inuti krypterade jättetunnlar. Detta system gör att man slipper installera mjukvara hos klienterna, och det omöjliggör troligtvis de panspektriska sociogrammen. En sådan lösning är bra eftersom den inte kräver något speciellt av …

i2p-tutorial; Windows

So, after the Linux-tutorialon how to install the i2p darknet, it is time for Windows XP. It was really painful to install Windows on a virtual machine, the operating system is very flawed and not very secure. But it is used on millions of computers, maybe on a computer …

gbghackerspace #1

[caption id="attachment_1318" align="aligncenter" width="300" caption="En låda SID-chip, en C64, en Arduino-mikrokontroller... Vad kan dessa maskiner göra? Vi testar!"]SAM_0029{.size-medium .wp-image-1318 width="300" height="225"}[/caption]

I tisdags besökte jag gbghackerspace i de nya lokalerna på Hisingen. Just nu håller hackerspacet på att starta upp, så det …

Cipherspace

[caption id="attachment_1308" align="aligncenter" width="406" caption="Tillväxkurvan för i2p-darknet under 2009"]bandwidth2009{.size-medium .wp-image-1308 width="406" height="235"}[/caption]

Jag samtalade med lite folk över öl och pratade då om cipherspace och tutorialen jag tillverkade under dagen. Den ständiga frågan är "Varför?", och svaret "For the lulz" är inte …

i2p-tutorial

To be able to communicate with the Werebuild and Telecomix crew anonymously, there are ways of hiding in certain darknets and cipherspace in general. I made this video tutorial to explain how to set up an IRC-tunnel and a web proxy. It is designed for a Debian Linux install, but …

Prästen, skulden och lidandet

wolf_in_sheeps_clothing{.aligncenter .size-medium .wp-image-1302 width="246" height="273"}

Det moderna subjektet lider och vrider sig i smärta, inte så mycket för att något faktiskt orsakar den, utan för att lidandet är en internaliserad process, som ofta hänger samman med att man vill ha en ledare i sitt liv/samhället. Ledaren kan …

Sorgetrollens cancer

Med sorg läser jag när riktigt grova troll hopar sig och vräker ur sig hotfulla saker i kommentarsfältet hos Isobel. Mönstret upprepar sig från vad som verkar inträffa hos var och varannan kvinnlig bloggare - internet hate machine i sin värsta skrud.

Hur man ska hantera detta problem är en frustrerande …

#26C3 - del 3 - Hur konspirationer finner andrum.

Förra året sammanfattade jag en rad föredrag på 25C3, alltså förra årets Chaos Communication Congress i Berlin. I år blir det en annorlunda reflektion som inte går in särskilt mycket på själva innehållet i kongressen (om nu en sådan distinktion egentligen är möjlig att göra lämnar vi åt sidan så …

#26C3 - Hacktivismus

SAM_0020{.aligncenter .size-medium .wp-image-1287 width="300" height="225"}

Gårdagen bjöd på en världsnyhet om att GSM-krypteringen hade knäckts av Karsten Nohl. Tidigare hade man visserligen knäckt delar av GSM för länge sedan, men det som var unikt med det som presenterades på 26C3 var att allt nu var hackat.

I sedvanlig …

Dronerna anfaller - Here be dragons, 26C3#1

Med min prosumerkamera fångade jag denna Skynet-liknande drone, som det kryllar av på 26C3. Som traditionen bjuder gäller öl-chillout på C-base med jämna mellanrum, samt mikrotaktiska övertaganden av dansgolvet genom koordinerade rörelsemönster.

Förra året tokbloggade jag från 25C3, får se hur det blir med det den här gången.

Oavsett vilket …

Vad är en tjänst på internet?

Under höstens mycket givande diskussioner om nätneutralitet inom Werebuild och Juliagruppen har vi vridit ut och in på hur internet var, är och bör vara. Den historiska, deskriptiva och normativa frågeställningen är dock inte så renodlad som man kan skymta vid första anblick, eftersom det lurar olika jokrar i diskussionen …

Buzzwords del 2; 2009 års nätpolitik.

Vi närmar oss snart ett årsskifte, ett skifte som dessutom är början på ett nytt decennium. Dock är det nätpolitiska decenniet 1999-2009, och att skriva en krönika över denna episka period är ett annat projekt (som jag kommer att beröra i bokform). Del ett i denna serie lanserades i våras …

Padness evolution

Jag är så sjukt glad. Sedan Etherpadgate drabbade internet har händelseutvecklingen endast gått åt det positiva hållet.

Google köpte Etherpad och flaggade att de skulle lägga ned hela tjänsten. Nätaktivisterna protesterade. Fast de protesterade inte bara. Tvärtom startades bland annat genast kanalen #faxpad på irc.freequest.org, långt innan Google …

Om loggfilers politik

I morgon håller jag ett föredrag om datalagringsdirektivet i Göteborg i serien "God Jul Storebror", anordnat av Piratpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Lagar och direktiv är ju dock en sak för sig. Den stora frågan är ju hur de kommer att användas i praktiken och vilka konsekvenser de får …

Internet hate machine

{.aligncenter width="347" height="285"}

Den lulzologiska forskningen fortsätter. Det är dags att ta itu med det tragiska fallet av sorgetroll som invaderar och som gör skada.

Isabelle Ståhl var med i TV4, och lyckades dra på sig en skock sorgetroll som går loss i hennes kommentarsfält. Jag måste erkänna …

Om nät och antinät

I de långa kommentarstrådarna till de senaste inläggen här på Intensifier har begreppen nät och antinät cirkulerat. Begreppsparet bör kunna förstås på en rad olika plan och kanske är det så att det har potential att beskriva både det vi försöker uttrycka våra analulzer och räder mot nätstrypare. En kort …

Antimarknaden Google


Jag hatar Google för att de har stängt ned etherpad.com.

Allra mest på grund av den uppenbara anledningen; de har köpt upp Etherpad endast för att stänga ned en konkurrent till Google Wave, som för övrigt är en riktigt sunkig och överhajpad tjänst, som förhoppningsvis kommer att gå åt …

Hacka Acta

{.aligncenter width="200" height="200"}

Hur kan man påverka det hemlighetsfulla Acta-avtalet? Ett handelsavtal som riskerar att skada internet och som backas upp av industriländers vapenarsenaler. Ett process där "opinionsbildning" inte har samma karaktär som vid en hyfsat demokratisk process. Kan Acta överhuvudtaget stoppas?

Det finns givetvis inte en formel …

Lulzologiska tutorials - del 1 - Darknet

Idag kopplar FRA in sina kablar. Det är en sorg. Men som Britney sjunger: Why should I be sad, for the stupid f*****g things that you do?

Därmed inleder Intensifier en bloggserie om hur man kan vara anonym på nätet. For the lulz, and for great justice.

Jag har …

Werebuilds öppenhetsrapport

I dag, eller snarare i natt, blev WeRebuild's öppenhetsutredning färdig. Den är skriven med en nollbudget i Werebuilds wiki och i Etherpad. Ovan har jag gjort en liten film som visar den sista redigeringen under dagen, fast i snabbspolning. Vem som har skrivit vad är svårt att säga. Rapporten har …

Forskningsavdelningen raidad

Igår natt trillade det över twitter in ett antal bambuserströmmar från hackerspacet Forskningsavdelningen i Malmö. Polisen genomförde vad som såg ut som ett tillslag mot ensvartklubb, men det verkar inte vara hela historien.

Ett antal datorer beslagtogs även från hackerspacet, uppgifter som inte finns med i de officiella listorna …

Ipredator

Picture
1{.aligncenter .size-medium .wp-image-1238 width="300" height="176"}

Idag lanseras Ipredator till allmänheten. Jag har själv använt tjänsten ett tag nu och måste härmed lovorda den. På två sekunder byter jag min vanliga IP-adress mot en helt anonym. På två sekunder försvinner min trafik in i ett vitt brus av krypterad …

Kan vi bygga egna Internät?

Gårdagens seminarium, en samproduktion mellan Juliagruppen och SICS, var mycket intressant, och satte nya ord på bland annat Spotiy+Teliaproblematiken, ett problem som genererade en explosion av konstruktiva kommentarer.

Nu till en fråga som leder direkt ur detta resonemang: Om företag och Statsapparater inte garanterar en god infrastruktur, kan vi …

Spotifyförnedringen och Feliahatets antimarknader

Uppdatering: Detta inlägg skrevs före Telia backade.

Jag hatar Spotify.

Länge har jag försökt dölja detta, eftersom det har haft karaktären av ett småaktigt hat. Efterfester har utmynnat i trängsel vid en laptop där trettiosekundersintrona har haglat endast för att avbrytas av reklamen. Då och då har jag fått fåraktiga …

Svininfluensa för facklig framgång!

{.aligncenter width="145" height="171"}Sjuksköterskan Kim Hägglund skriver i senaste numret (47/2009) av Arbetaren den mycket lyckade artikeln Svininfluensa för facklig framgång. Det känns oerhört lyckat att Hägglund explicit bygger vidare på den smittontologiska forskningen, och applicerar detta på både biologiska smittor och politisk praktik.

Hägglund observerar mycket …

Transaktioner om civilsociologin; den svenska anomalin

Picture
28{.aligncenter .size-medium .wp-image-1220 width="201" height="300"}

Kalle P har kopierat Bror Gadelius skrift Massornas själsliv och andlig smitta (stor pdf med bilder, se mina citat här) från 1912. Som jag tidigare skrivit i bloggserien Transaktioner om civilsociologin sker det vid skiftet 1800/1900 en vattendelare inom denna unga vetenskap …

Hatebook

{.aligncenter width="260" height="195"}

Internet är fantastiskt på det sättet att man för det mesta inte bara kan välja mellan en massa saker, utan lika mycket för att man kan välja bort, alltså skapa urval. Till denna regel finns ett undantag som jag hatar.

Jag hatar Facebook.

Inte på …

Varför infrastruktur?

[caption id="attachment_1202" align="aligncenter" width="300" caption="Mina anslutningar till världen. Elektroner, ettor och nollor, emotioner, analoga ljudsignaler..."]PICT0008{.size-medium .wp-image-1202 width="300" height="199"}[/caption]

Som ni kanske har märkt har denna blogg uppehållit sig vid nätets infrastruktur den senaste tiden. Det kan ju låta lite opersonligt och grått …

Fashionhöst

Writing+Foucault{.aligncenter .size-medium .wp-image-1194 width="277" height="300"}

Hur får man tag i den perfekta polotröjan. Det känns som att de inte längre existerar utanför de svartvita fotoarkiven. Deras perfekta veckningar längs kroppen, den lagom höjden som gör att det inte ser töntigt ut, och färgen som alltid måste vara matt …

Vad är en ISP?

{.aligncenter width="179" height="128"}

Efter helgens mycket lyckade FSCONS-seminarium (reflektion kommer så småningom) är det nästan genast dags igen för nästa Juliagruppenseminarium: Nät och samtal IV: Bli din egen internetleverantör, i samproduktion med SICS.

Jag kommer att deltaga från Juliagruppens sida och slänger ut lite frågor som seminariet kommer …

Lulzologica dramatica

{.aligncenter width="318" height="221"}

Den ”lulzologiska” forskningen går som sagt vidare och genererar många intressanta diskussioner. Några generella betraktelser över vad som framkommit kan kan summeras. Teserna är i högsta grad tentativa, så jag ser fram emot diskussion:

1. Doing it for the lulz står i opposition med Serious …

Non-linear history map

Eftersom kommentarerna på förra artikeln var så oerhört lyckade startade jag en icke-linjär historiemindmap som vem som helst kan redigera (tror jag).

Hitta mig på MindMeister (användare: intensifier) så lägger jag till alla som är intresserade som redigeringsbehöriga.

Låt oss skriva nätets historia, på nätet!

(Uppdatering: är osäker på om …

Trollning från web 1.0

kamp{.aligncenter .size-medium .wp-image-1173 width="300" height="46"}

I (an)arkiven finner vi att trollande troligtvis har funnits lika länge som nätet själv. Det behöver nämligen inte röra sig om raffinerad web 2.o för att man ska kunna do it for the lulz.

Från det sena nittiotalet minns många av …

Nätets historieskrivningar

Varför blev internet till? Var det på grund av att kapitalet kallade på tekniken? För att kärnvapen hotade? Eller skapades detfor the lulz?

Problemet jag är ute efter är givetvis i den linjära historiesynen som allt som oftast vill utmåla en person, en drivkraft eller en historisk tillfällighet som …

En bortglömd nätkrönika...

Jag hittade en gammal krönika jag skrev om internet som jobbar mycket med havet som historisk platå. Jag skrev den i somras och sen dess har den legat i ett Open Officedokument och skräpat.

Jag vet inte om den är så lyckad, så för säkerhets skull daterar vi den till …

Reflektioner Internetdagarna

Efter gårdagens mycket långa och intressanta deltagande på internetdagarna är det på sin plats med några reflektioner. Läs även Copyriots tankar om vad internet är.

Juliagruppen gjorde som sagt flera framträdanden och var nästintill mikrotaktiskt närvarande på de olika seminarierna. Denna strategi var helt klart nödvändig eftersom det på en …

Inför Internetdagarna

{.aligncenter width="189" height="135"}I dag är det alltså åter dags att ta telekompaketsdjävulen vid hornen. I morgon onsdag kommer nämligen med största sannolikhet den slutgiltiga skrivningen att antas. La Quadrature du Net är kritiska (to say the least).

Kommer framiden att präglas av neutrala nät och fair deals …

Typer av troll, strategier och eliminering

{.aligncenter width="203" height="194"}

Diskussionerna kring troll och lulz fortsätter. Det finns mycket att säga när man närmar sig denna ibland infekterade del av internäten. Lulz och trollande behöver dock inte nödvändigtvis hänga samman, även om de ofta korsar varandras vägar.

Intensifier har varit i princip helt skonad från …

Om Lulz och Serious business

Rasmus skriver en serie om troll som är mycket intressant. Senaste inlägget handlar om lulz, och just detta fenomen drar givetvis den filosofiska tanken till sig.
Genom lulz-begreppet skär nämligen en mycket viktigt poäng för hur politik kan bedrivas. Motsatsen till lulz är nämligen i detta sammanhang serious business.

Serious …

Några tankar kring gårdagens seminarium om öppenhet

Nätneutralitet har byggt internet som vi känner det. Det är som klorofyll i blommor, eller syre i våra lungor. Se bland annat mina tidigare blogginlägg om paketswitchning och nätets födelse.

Dock finns det många tillvägagångssätt för att bevara nätneutraliteten. Man kan lagstifta, vilket inte alltid är så effektivt, Lagen är …

Morgondagens öppenhetsseminarium

{.alignnone width="119" height="119"}{.alignright width="164" height="117"}

Jag kommer att delta i den panel som besvarar frågor från publiken, och ev. internet, på morgondagens seminarium om öppenhet i Rosenbad. Om ni vill delta AFK, glöm inte att anmäla er.

Werebuild och Juliagruppen kommer att presentera vårt gemensamma …

Hett filosofiskt filmtips

Det sägs ju från grekerna och framåt att filosofins främsta medium är det talade ordet. Därefter brukar skriften komma med sin glömska. Det inspelade talet finner jag personligen ganska frustrerande, eftersom det ofta har en fixerad hastighet, till skillnad från talets och skriftens variabla hastigheter.

Men, filmen då? Film är …

Höstgulhetens spektrum

På hösten framträder färgen gul någonstans i spektrumet 570-580 nanometer med extra styrka genom höstlöven. Men hjälp av sammansättningen fotografisk lins, bildsensor, och TCP/IP kan Intensifier således göra en avstickare från filosofien, till den så kallade bildbloggens genre. Inga fotografiska pretentioner råder, endast kopimi.

[caption id="" align="aligncenter" width …

Fallet Wagner och Prometheus II.

{.aligncenter width="174" height="252"}

Isabelle Ståhl påminner oss om Wagner, en påminnelse som likt en skruvis får oss att tänka på Grekland, Moralen och Jaget. Jag märker vid googling att begreppet skruvis inte verkar finnas i de stora nätuppslagsverken. Det är inte så konstigt, det är sjömansspråk, och skruvisen …

Icke-linjär historia, diagram och postdigitala gemenskaper

I helgen sammanstrålade åtta vänner från internet i Jönköping för att djupdyka i de flöden, hastigheter och diagram som givit denna stad sin tillblivelse. Den icke-linjära turen anordnades av metallurgen, även känd som macdeleuzian. Med hjälp av ett anteckningsblock och Wronzows fotografier skall jag försöka ge en slags rapport från …

Några Juliagruppendatum

Om redan en vecka kommer Juliagruppen och Werebuild att presentera tankar om öppenhet i ett  seminarium om öppna nätarrangerat av Näringsdepartementet, där även Post- och Telestyrelsen kommer att deltaga. Detta är ett värdefullt tillfälle för er som vill bidra till Werebuilds öppenhetsutredning. Några andra datum där jag själv kommer …

Föreläsning i morgon

För den som är intresserad av fraktala djupdykningar i fransk filosofi håller jag en föreläsning om poststrukturalism i morgon, 10-12 i sal T340 på Humanisten (i "Hovrätten", "Gamla Arkeologen", osäker på officiellt namn).

De texter jag går igenom är:

 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2004) “November 20, 1923: Postulates of Linguistics …

Paketswitchad Prometheus; den eviga återkomsten

{.aligncenter width="228" height="302"}

Den grekiske titanen Prometheus stal elden från Zeus och gav den till mänskligheten. För detta straffades han genom att fjättras av Zeus på en klippa där en gam fick äta hans lever om och om igen.

Vi dödliga kan tacka Prometheus för att han gav …

FRA - outro

Det är nu sex dagar kvar tills FRA-lagen eventuellt klubbas. Intensifier har inte skrivit om just FRA på väldigt länge, vilket vittnar om en känsla av uppgivenhet. Jag var sjukt aktiv förra sommaren (se bland annat publikationer i press och akademiska tidskrifter samt FRAntologisammanfattningen). Överallt ett  rött skimmer, FRAdar everywhere …

Termonukleärt internet

Jag håller just nu på och skriver lite om internet som abstrakt maskin och råkade snubblade över Paul Baran's artikel On Distributed Communications Networks från 1964. Denna artikel skrevs fem år innan de första paketswitchade meddelandena skickades över ARPANET och är således en abstrakt modell för hur det vi idag …

Höstvitalism

När det börjar mörkna ute och när löven faller, när regnet fuktar våra kläder och när vinden får trädkronorna att susa dovt, då infinner sig allt som oftast en vacker känslostorm. Det är lätt att gripas av Nordtyskt mörker, Skandinaviskt vemod och tågens stå(h)lkroppar.

Hos evighetsåtta/Anders läser …

Om vemod och tåg

[caption id="attachment_1100" align="aligncenter" width="300" caption="Tågiskt vemod"]Photo
41{.size-medium .wp-image-1100 width="300" height="225"}[/caption]

Tåg och flyg skiljer sig åt på flera sätt. En viktig men ofta förbisedd aspekt är att de även stämmer tillvaron på två helt skilda sätt.

De fundamentala grundstämningarna lyder således; Flyg innebär …

Irc och opinionsbildning

Jag blev inbjuden att delta i en panel tillsammans med bland andra Per Herngren om hur aktivistgrupper bildar opinion. Kanske var det denna DN-artikel som gjorde att en irc-kanal, i det här fallet #telekompaketet, togs på sådant allvar att arrangörerna ringde mig och ville att jag skulle presentera hur vi …

Naer hacking aeger rum

Jag har tidigare skrivit om varför hackerspaces är mycket viktiga ur ett demokratisk och civilsociologiskt perspektiv. Exempelvis deltog jag i Malmöbaserade Forskningsavdelningens hackermöte i somras, som inte bara bjöd på en rad intressanta workshops och föreläsningar, utan som även var en av få konferenser som var helt gratis, vilket säkert …

Fraktalsamtal med Juliagruppen

{.aligncenter width="350" height="262"}

Igår, timmar innan den postdigitala festen, höll Juliagruppen ett "nätvarosamtal" på Världskulturmuséets trappa. Den något förvirrande bilden, som Lisa fångade, föreställer en spontan cyborg som uppstod då högtalarvästens individualiserande megafonräffling uppgick i ett sifonoforiskt juxtassemblage av människa+människa+maskin+arkiv. Vad en kropp kan göra …

De d

[caption id="" align="aligncenter" width="451" caption="Fest med chatkanalen #telekompaketet"]{width="451" height="338"}[/caption]

Om nån undrar varför min förra bloggpostvar lite kryptisk berodde det på att Lisa baggypantade mig. Att baggypanta innebär att man utför en lurig form av "social engineering" och går in på någons …

I have baggy pants.

Oh yes I do!

Telekompaketshetsen

{.aligncenter width="253" height="253"}

Telekompaketet är en av de största infrastrukturella frågorna just nu, och med tanke på den massiva bloggstorm som inleddes under gårdagen är det även en genomgripande nätpolitisk aktivismhändelse. Se bland annat Marcin, Anais, Anders, Maloki, Daniel, Opassande, Rick Falkvinge, Christian Engström, Kaosteori, och LePlaid.

Men …

Operation Revelation

{.aligncenter width="289" height="192"}

The Werebuild clusters are launching the Operation Revelation tonight. It provides tools and updates for making your voice heard during the final agreements of the Telecoms Package. It also contains links to all the background information that is necessary to form an opinion.

Please share …

Var är de 27 MEParna?

{.aligncenter width="289" height="192"}

Igår sände Werebuildklustret ut ett viktigt meddelande till de Europaparlamentariker som kommer att ingå i förlikningskommittén för Telekompaketet. Vi, som i de-som-tycker-att-telekompaketet-är-sjukt-viktigt, måste få veta vilka de är! Typ NU!

Erik Josefsson hade i skrivande stund fortfarande en lucka på 21 namn, något som även …

Telekompaketet; le grande finale

{.aligncenter width="212" height="152"}

Just nu har jag många projekt i luften och har inte hunnit blogga på ett tag, och jag känner att jag håller mitt löfte om att blogga mindre om saker som görs bättre på andra ställen. Men Telekompaketet kräver några ord.

Tre viktiga saker har …

Resistance Studies Reader 2008

{.aligncenter width="202" height="277"}

Idag blir Resistance Studies Reader 2008 tillgänglig i tryckt version. Läs mer på rsmag.org. Innehållet utgörs av samtliga artiklar från magasinets första år som webbupplaga och bör vara intressant läsning för den som forskar/bedriver/tycker-och-tänker om motstånd och samhällsförändringar.

Boken finns även som …

Telekomseminarium

{.aligncenter width="150" height="210"}Idag åker jag till Bryssel för att delta i ett mycket viktigt seminarium om telekompaketets tredjebehandling arrangerat av Piratpartiet och den gröna gruppen.

Tredjebehandlingen måste enligt reglerna sätta i gång nu direkt, alltså kan det braka loss redan på måndag. Det gäller alltså att vara …

No Google Day och det politiska demonstrerad i systematisk ordning

{.aligncenter width="372" height="131"}

Idag har alltså Telecomix News Agency Internetional och WeRebuild-klustrena manat till en dag då man inte använder Googles tjänster. Exakt vad detta innebär är inte bara svårt att säga, utan snarare vore det en förlust att försöka reducera det till ett speciellt budskap eller …

Heideggerintermezzo: Marx-diss

Då jag under dagen både jobbat Heidegger och Marx kan det vara på sin plats att praktisera lite syntetiserande filologi. Vad tänkte Heidegger om Marx? (det omvända är ju tyvärr en historisk omöjlighet). Låt oss beskåda följande youtube-klipp:

httpv://www.youtube.com/watch?v=jQsQOqa0UVc

Nu talar ju Heidegger med …

Sein und Zeit §11

Photo
2{.aligncenter .size-medium .wp-image-1036 width="300" height="225"}

Jag har som bilden visar återfunnit mitt svenska exemplar av Varat och Tiden. Då jag har en timma att slå ihjäl på Mariehams stadsbibliotek, där jag avskuren från internet tvingas till köttvärldens tänkande egentlighet, passar det bra att torrblogga lite om paragraf elva …

Transaktioner om manifest - Cybermarxism? Eller inte...

I slutet av nittiotalet talades det en del om "cybermarxism" som ett sätt att formulera en kritik av det framväxande nätsamhällets motsättningar och konflikter. Jag är skeptisk till detta perspektiv, men som ett filosofiskt experiment kan vi ändå göra ett försök till att rekonstruera hur ett marxistiskt  nätmanifest skulle se …

Juliamängden

Juliagruppens seminarium igår öppnade fantastiska nya dimensioner i det där vi ibland kallar för nätpolitik. Fragmentariska anteckningar finns i Werebuild-wikin (lägg gärna till och ändra, de skapades i ett kollektivt dokument med lågnivåkaos), och mera strukturerade hos Calandrella (cheers!). Även Madeleine Sjöstedt och Mikael Persson har hunnit kommentera seminariet. Lisa …

Höstens viktigaste nätseminarium

På onsdag arrangerar Juliagruppen den första delen i seminarieserien "Nät och Samtal". Från hemsidan:

Nät och samtal” kommer att behandla internets framtida utveckling utifrån en vision om ett öppet, användardrivet och decentraliserat nät, och är tänkt att fungera som en länk mellan gräsrötter, akademiker, politiker och näringsliv.

Seminariets paneler består …

Om telekompaketet

Christian Engström skriver om telekompaketet i Sydsvenskan, vilket är oerhört lyckat. Frågan om tredjebehandlingen är mycket riktigt höljd i en centerpartistisk dimma.

Detta visar sig inte minst då Näringdepartementet vägrar svara på frågor om tredjebehandlingen. Läs även Erik Josefssons kommentar. Man borde bli upprörd och vill nästan ställa franska traktorer …

Sein und Zeit, §10

§10 Die Abgrenzung der Daseinsanalytik gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie.

Paragraf tio handlar alltså om en avgränsning mot antropologi, psykologi och biologi. Varför då just dessa discipliner?

Nyckeln torde ligga att de alla tre är "sciences of man", alltså olika disciplinmässiga vetandestrukurer som alla gör anspråk på att förklara människan …

Sein und Zeit §9

Då jag råkade glömma min svenska utgåva av Sein und Zeit i Finland återstår inget annat än att fortsätta denna serie med min tyska utgåva (tolfte oförändrade upplagan). Sidhänvisningarna finns dock parallellt i den svenska utgåvan, vilket gör att det för den djupsinnige läsaren är fullt möjligt att följa citeringarna …

Venezuinternets

För två dagar sedan fick Telecomix News Agency ett meddelande via twitter om att radiokanaler höll på att stängas ned in Venezuela och att det fanns en överhängande risk att internet var på väg att blockeras.

Bakgrunden till mediekaoset är lagen "Proyecto de ley especial contra delitos mediáticos" som vi …

Intensifier fyller 2 år - krönika

{.aligncenter width="334" height="250"}

I dag går har denna blogg existerat i två år sedan det första hello-worldmeddelandet. För ett år sedan skrev jag en slags årskrönika, och det är således dags för ett skrivandets upprepningstvång.

Copyriot frågade i början av sommaren efter hur långt ett år kan vara …

Om Werebuild.eu i DN

{.aligncenter width="158" height="161"}

Idag publiceras en artikelom Werebuild.euoch #telekompaketet-kanalen i DNs serie om internet. Artikeln bygger bland annat på en lång intervju med mig, men jag vill betona att detta egentligen inte spelar någon roll, av flera anledningar. För det första består werebuildklustret endast av …

Treatise on Jellyfish Memetics

(This post is in English, for my dear internaut friends in #telekompaketet)

Bild
12{.aligncenter .size-medium .wp-image-977 width="223" height="221"}

Jellyfish Internetional Stamp. Unlimited visa.

*Axiom 1 - The territory precedes netizenship expressions


When the internet becomes something which is really important to people, something which changes their lives and transforms worlds …

Cybernormer

Jag gästbloggar hos cybernormer med en text som frågar vad en cybernorm egentligen är för något. Kommentera jättegärna där (inte här).

För den som vill gräva ned sig i mina källor har jag samlat allt Torgny Segerstedt har skrivit här, och Gabriel de Tarde finns oerhört fint på archive.or …

Hackerspaces (1), maneter (2), memer (3)

Jag bryter min sommartystnad på Intensifier för att släppa ur mig några av de hemskt roliga saker som händer i fiberledningar, såväl som på fysiska platser i den generella röra som vi ibland kallar nät-/hack-/fraktalpolitik. Alltså - tre delar, tre bloggposter.

1. Spaces

I lördags var det som bekant …

Om Kina och Internet, del 2

Jag skriver idag om Kina och internet på Newsmill. För er som vill forska vidare kan jag ge lite länkar:

Droppa gärna länkar i vår wiki, eller snacka med oss på …

Sommarhacktivism och bifurkationspotentialer

{.aligncenter width="155" height="219"}

Det finns två typer av konferenser som jag finner stor glädje i att åka på - akademiska och hacktivistiska. Det optimala vore om dessa två genrer kunde hitta ännu fler beröringsytor med varandra, något som civilsociologerna Palmås och Busch har talat om länge.

Jag har tidigare …

Svar från Näringsdepartementet

För ett tag sedan faxade jag Näringsdepartementet med en rad frågor om telekompaketets tredjebehandling. Nu har jag fått svar via mail. Jag publicerar det här, så får internet bedöma hur man kan gå vidare:

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

N2009/4886/Brev

Hej Christopher!

Tack för ditt brev. Jag är ledsen att mitt …

Den Kinesiska censuren, lite bakgrundsinformation

Just nu drabbas vi av nyheter om oroligheter i Kina. I sedvanlig ordning stängs internet nedoch den enda källan är snart bara den statliga nyhetskanalen Nya Kina. BBC är dock närmast händelserna, och det är just i dessa fall som traditionell nyhetsrapportering är hemskt viktig.

Precis som i fallet …

Sommarens nätpolitiska fraktalinzoomning i två minuter

(från #telekompaketet på irc.freequest.net, Söndag kväll)

20:34 < PiJi`> aaaaaah
20:35 < chrisk> ok... here we go
20:35 < PiJi`> WORLD MY FINGER IS ON THE BUTTON
20:36 < Spectraz> Ready or not, here we tweet, you can't hide... gone RT you, and take it swiftly
20:36 …

Maneternas geometri

{.aligncenter width="225" height="168"}

Ett underskattat ämne inom naturfilosofin återfinns i det marina livet. Låt mig därför säga några ord om maneterna och deras sätt att vara i världen.

Maneter består till cirka 90% av vatten och tio procent slem. En intressant sorts maneter är Aurelia:

A group of …

Internet, intermess.

Bloggen kraschade tidigare under dagen på grund av en slarvig uppdatering. Jag planerade att låta den vara trasig ett tag, men sen fick jag länksamvetskval och tänkte på alla brutna <a href> som skulle bli lidande. Så istället pimpade jag till temat lite, så att den nu ser likadan ut …

Iran och internet, fortsättning

Igår lanserades projektet Medici cu Internet som ett samarbete mellan Embassy of piracy (Thepiratebay), Anonymous, Hackers without borders och We rebuild.eu. Eftersom det är svårt för demonstranter att uppsöka sjukhus då de riskerar att gripas, syftar initiativet till att koppla ihop läkare med skadade via nätet. Givet att nätet …

Iran och internet, del 3

Jag skriver idag omIran och internet på Newsmill. Erfarenheterna hämtas från tidigare forskning, samt från de grönsvarta IRC-skärmarnas flimrande. För att se hur några av de svenska klustrena jobbar, joina #telekompaketet på irc.freequest.org. Werebuild.eu jobbar i princip bara med detta nu, men det är som sagt …

Internet och Iran, del 2

bild-21{.aligncenter .size-medium .wp-image-939 width="254" height="300"}Som Marcin skriverråder det febril aktivitet på internet just nu för att försöka hålla det Iranska internet levande. Det är inte helt enkelt, på grund av flera anledningar. För det första är nätet skadat på grund av blockeringar. Men kanske ännu allvarligare …

Werebuild.eu antar Näringdepartementets förfrågan om remissvar

bild-11{.aligncenter .size-medium .wp-image-931 width="509" height="65"}

Under ledning av Åsa Torstensson har regeringen och näringsdepartementet givit PTS i uppdrag att utreda "öppenhetsbegreppet". Fantastiskt bra! Werebuild.eu diskuterade detta i cirka tio minuter och fattade därefter ett IRCokratiskt beslut att bidraga till det allmännas och internets bästa, genom att skriva …

Motstånd i den panspektriska tidsåldern

bild-92{.aligncenter .size-medium .wp-image-920 width="300" height="225"}

Den senaste tidens våldsamma demonstrationer i Iran har lett till en genomgripande nätcensur. Supersnabba medier är inte alltid särskilt uppskattade av regimer som är instabila eller inte klarar av att frågor lyfts upp och diskuteras fritt. Därför vill jag tipsa om en text …

Sein und Zeit, §8

Den åttonde paragrafen är egentligen bara en slags disposition inför del ett och två av Sein und Zeit. Men då jag i exegesens namn inte tillåts förringa en enda sats i boken är det så skaffat att paragrafen måste utredas grundligt. Hela serien läser ni här (app, app... börja från …

Introduktion till irssi

Eftersom nätpolitiken mår bra av att man kan kommunicera med varandra på ett friktionsfritt sätt, tänker jag ge en nybörjares perspektiv till världens mest effektiva IRC-chattklient – irssi på en remote shellserver. Således bryter jag Intensifiers normala genrer och jobbar dataspeak.

Anledningen till varför man ska krångla och mecka med denna …

Sein und Zeit, §7

§7. Undersökningens fenomenologiska metod [hela serien]

(note to self: att torrblogga istället för att kolla twitter på fikarasten ger sjukt utförliga texter.)

I föregående paragraf diskuterade Heidegger destruktionen av ontologins historia, vars tema fortfarande ekar i paragraf sju:

"Och ontologins metod förblir i högsta grad tvivelaktig , så länge man söker …

Kort meddelande till Intensifiers läsare: hastigheter

Under sommaren, vad det nu innebär, kommer denna blogg att skifta i karaktär. Den senaste tidens kaotiska nätpolitik kommer att läggas åt sidan. Detta av flera andledningar. För det första måste jag arbeta med texter, vars hastigheter är lägre, åtmistone i förhållande till format, främst inom filosofin och vetenskapsteorins domäner …

Om longtailversionen av "konst"

I morse, eller rättare sagt nån gång på eftermiddagen,ringde nyheter 24 mig och frågade lite om Embassy of Piracy. Eftersom jag hade spenderat natten med att vandra i de eviga Venediglabyrinterna kan jag ge lite kommentarer till de intervjusvar som jag ger (av någon anledning i rollen av doktorand …

Intensifier/Nöje - Dikt

Just nu är jag i Malmö och ska snart gå på Piratpartiets valvaka. Troligtvis blir det fest och jubel. Senast jag var i stan hittade anoncrewet m0Nt3rChRx en dator som de kaosdiktade på. Jag återfann textfilen idag och publicerar den här på bloggen för evigheten och googles robotar, lagom som …

Intensifier uppmanar till röstning!

bild-91{.aligncenter .size-medium .wp-image-900 width="300" height="225"}

Att rösta i morgon är oerhört viktigt. Inte för att man ska bikta och rannsaka sig, eller för att det skulle vara en medborgerlig plikt. Sånt där är bara auktoritärt. I stället tycker jag det är viktigt att rösta för att skaffa en …

Därför ska man rösta!

När man ser detta inslag från den tyska tevekanalen ZDF inser man att något stort håller på att hända i Sverige. Tyvärr har jag alldeles för oregelbunden anslutning för att hinna översätta, men det är ett bra inslag som tar upp allt från fildelning till integritet och FRA-relaterade frågor. När …

Kort tanke från #embassyofpiracy

Jag anlände till Venedig mitt på dagen. Efter att ha färdats genom Ruhrområdets perfekta flygplanssamhälle, trista hotellrum och tillrättalagda vinmingel kändes det uppfriskande att jaga en demonstration till båts. Jag missade precis att åka med, men följde efter via färja.

Embassy of Piracy har ingen utställning med konstverk, utan opererar …

Möte med ak-vorrat, möte med en annan aktivism.

Eftersom jag ändå är i Tyskland styrde jag upp ett möte med de lokala medlemmarna i Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Det är det som är så fint med internet. Vart man än åker så finns det nästan alltid spännande internauter att afka med över en kaffe eller öl. Vi kallar det för …

DWGMF - Report #1

This is the first report from the Deutsche Welle Global Media Forum. This report is a co-production between Intensifier and Telecomix News Agency.

Introduction

The Opening Address by Erik Bettermann, Director General of Deutsche Welle, emphasized the structural transformation of the media landscape globally. Internet services, such as blogs …

En sommar av nätpolitik - Intensifier och Werebuild.eu planerar

Okej. Det är toktryck i nätpolitiken just nu. Det finns ingenstans att börja och ingenstans att sluta. Således tänker jag ge lite uppdateringar vad som är planerna för Intensifier och werebuild.eu.

Denna vecka kommer jag att medverka i en panel på Deutsche Welle Global Media med titeln Information Technology …

Fax till Näringsdepartementet

10265184-adac206747f92ae2dc189a7a7d33aec44a1e8641-full{.aligncenter .size-medium .wp-image-875 width="225" height="300"}Den första kommunikativa handlingen bestod i att skriva ett blogginlägg med frågor om telekompaketets tredjebehandling, riktat som ett öppet brev till Näringsdepartementet. Inget svar. Därefter mejlade jag och fick kvitto av registrator. Inget svar.

Nu trappar werebuild.eu upp och går över till …

Diplomacy of folding - Embassy of piracy

[plz play this song repeatedly while reading this post, that's what I did while writing it]

Martin Heidegger used to say that all thought since the pre-Socratic philosophers had forgotten its historicity, thus loosing its genuine relation to Being. Whether Heidegger was right or wrong may be disputed, however, in …

Sein und Zeit, §6

§6. Uppgiften att destruera ontologins historia [hela serien]

§5 gjorde ju ett första infall mot tidsligheten. Tillvaron är ju som sagt alltid temporalt bestämd, vilket innebär att vi alltid är i tiden. Men Heidegger har högre ambitioner än att bara göra filosofi som ligger i tiden, som därmed är be-stämd …

Sein und Zeit, §5

Efter ett litet uppehåll (det kom ett telekompaket emellan) är det dags att fortsätta bloggserien om Heideggers Sein und Zeit. För att friska upp minnet kan man läsa §1-§4 här. Dessutom har jag tillgång till den tyska versionen vars sidreferenser ju finns återgivna även i den svenska. Således ser …

Därför kryssar jag Amelia

Idag har vallokalerna öppnat för förtidsröstning. Det saknades Piratpartietvalsedlar på Humanistiska Fakulteten som är min närmsta vallokal, men efter några snabba ordväxlingar på irc och telefon hade jag fått tag på en stor bunt som jag tänker portionera bland de andra de kommande veckorna.

Vad ska man då kryssa? Efter …

Nätpolitisk ordlista

Eftersom Per Wirtén tänker sig att"Svärmeriets språk är romantiskt upphetsat, innerligt och hemlighetsfullt. Ett i grunden helt eget och avskilt språk" har jag skrivit en ordlista. Visst, nätpolitikens begrepp är nämligen rätt så konstiga, men många använder dem och de funkar (realiserad pragmatism med guldfiskminne). För att göra det …

Kort utdrag ur nätpolitikens flöde

När Marcin uppmanade folk som gillar internet att komma ut som netrosexuella blev jag glad. Något tidigare förutspår Oscar Swarts att2009 ska bli en ny Summer of Love, och Anna Troberg deklarerar en Summer of Sharing.

Nätkärleken sprider sig. Daniel Goldberg skriver en fantastisk krönika i Computer Sweden, och …

Tvångsdatalagringsdirektivet - Strategier och guldfiskminne

Lagrådets remiss har ju som bekant läckt ut på wikileaks. Det känns konstigt på många sätt, och jag tror att det finns anledning att reflektera lite över vad detta innebär på ett generellt plan. En läckt handling kommer nämligen att fungera som en trampolin in i en stormig datalagringsdebatt. Dock …

Några tips till Piratpartiet

Johannes Forssberg skriver en intressant krönika om Piratpartiets grabbiga framtoning. Den är mycket bra, speciellt då kommentarerna till artikeln bevisar hans tes till fullo - det testosteronstinna "försvaret" talar för sig själv.

Men, vad många missar är följande citat som jag tänker spinna vidare på:

Det finns goda skäl att stödja …

Öppet brev till näringsdepartementet

Kära Näringsdepartementet,

Internet vill ha en dialog med er. Vi har via sökmotorer funnit att ni driver en blogg. Den ligger på en wordpresserver på andra sidan Atlanten, och än så länge är denna tjänst öppen för de flesta abonnemang. Detta gör att vi har nästan helt fri sikt mellan …

Hadopi-ångest

Hadopi-lagen röstades igenom idag i nationalförsamlingen i Paris. Jag följde omröstningen i La Quadrature du Nets irc-kanal, och stämningen var inte totalt deppig. Snarare skärpt.

Vid tredjebehandlingen av telekompaketet är det därför av yttersta vikt att tillägg 138 finns kvar. Storbritannien står och väntar på att implementera hadopi, och Sverige …

Varning! Torstensson + Frankrike = ALERT

Det vakuum som uppstod under några dagar efter telekompaketets andrabehandling verkar fyllas med ny luft. Computer Sweden tar den journalistiska ledartröjan och rapporterar:

Preliminärt har arbetet redan inletts. Redan i veckan möter Åsa Torstensson Spaniens och Frankrikes it-ministrar för att diskutera telekompaketet. /.../

– Egentligen är den frågan för tidigt ställd. Men …

Vaddå "nej" till telekompaketet?

Alltså SvD får skärpa sig när det gäller telekompaketet. Parlamentet har inte röstat "nej" till telekompaketet! 166an antogs i Harbours kompromiss, vilket är kasst, medan 138an behölls i original med reservation om förlikning. Hur svårt kan detta vara?

Det intressanta och glädjande är att Sverige kommer att vara det land …

Överläge i vakuum

Det ser ut som om förlikningen av telekompaketet kommer till Sverige, under vårt ordförandeskap. Oerhört lyckat! Det är bara att välkomna EU till landet med arga och skärpta nätpolitiska bisvärmar, 40 000 piratpartister, världens största bittorrenttracker, en tokigt stor bloggosfär... etc.

Åsa Torstensson till Dagens Industri:

Jag har förstått att …

Internetfienderna har bara sett toppen av isberget på nätaktivismen

{.aligncenter width="158" height="161"}

Dagens telekompaketshändelser har inneburit varken total glädje eller destruktiv sorg. Jag skriverom dem på Newsmill, där även Henrik Alexandersson och Amelia Andersdotter har bra reflektioner publicerade idag. Läs dem båda, de ger en mycket mera korrekt bild än afk-mediernas snuttifierade och ofta dåligt insatta …

Telekompaketet.se - Den sista fasen - i morgon förmiddag.

Uppdatering: Det gäller alltså idag onsdag fram till kl. 12 (posten skrevs igår kväll)

Telekompaketet.se synkroniserar sin sista insats med La Quadrature du Net. Inför morgondagen är det allra mest strategiska att rikta in sig på de socialistiska och den liberala partigrupperna. Det är från dessa grupper som Trautmann …

Medborgerliga rättigheter och internet är större än partipolitik

Isobel nämner något viktigt i telekompaketsdiskussionen - att samarbetet kring ett fritt internet inte förtjänar att smittas av partipolitiskt eller valstrategiskt fulspel så här mot slutet.

Hon har helt rätt. Just nu är vi många som bryr oss sjukt mycket om den här frågan. Vi har insett att 166an och 138an …

Hökmark måste ändra röstordningen - IMORGON

Det läge som HAX och Schlyter beskriver är visserligen akut. Dock stämmer inte HAX förklaring, men det tar vi en annan gång.

Röstordningen har kuppats så att det blir svårt, om inte omöjligt, att ens lägga fram Citizens' Rights Amendments. GUNNAR HÖKMARK KAN ÄNDRA PÅ DETTA (han är till och …

Lazorz on now!

picture-2{.aligncenter .size-medium .wp-image-802 width="300" height="231"}På det franska internet ser det ur så här. Klickar man på den blinkande länken hamnar man här. Sprid den över hela Europa. Gärna nu, för det är bara 40 timmar kvar... Ring MEParna! Lista och telefonnummer finns här. Mer information på telekompaketet …

Telekompaketet.se - rapport XXXXX....

Idag skriver jag på Newsmill om telekompaketet. Jag kommenterar då det seminarium som Näringsdepartementet höll. De velade i frågan om att "lawful content" inte längre fanns med. Detta stämmer inte, utan här är en länk till rådets Gemensamma Ståndpunkt. Kolla själva!

Furthermore, a mechanism could be established for the purpose …

Telekompaketet.se - Maila Näringsdepartementet

I morgon kl. 13 håller Näringsdepartementet ett disinformationsseminarium om telekompaketet. Det minsta man kan begära är ju att man ska få komma dit och ställa kritiska frågor, men detta gäller bara journalister med pressleg.

Dock får vi som tycker att internet är viktigt lova att mejla frågor. Förhoppningsvis får vi …

Internauts vs. Näringsdepartementet

Jag har fått massa feedback på Torstenssons replik till min artikel om telekompaketet. Jag hade inte tänkt svara här, men då det råder stiltje i bloggosfären gällande den kanske viktigaste internetfrågan på länge, så svarar jag i alla fall. Det finns nämligen fel i Torstenssons artikeln som är mycket allvarliga …

Torstensson replikerar

{.aligncenter width="158" height="161"}

Åsa Torstensson replikerar mig i Expressen. Oerhört lyckat! Jag har frågat Expressen om en replik på repliken, men inte fått svar än.

Dock jobbar vi ju klusterbaserat. Så det är mindre viktigt att just jag svarar. Bättre är om vi som sympatiserar med ett medborgerligt …

Telekompaketet.se går mot fas 3 - 4-6 Maj

{.aligncenter width="200" height="174"}

La Quadrature calls all citizens of the EU to mobilize their friends and networks to be ready to act from Monday 4 May to Wednesday 6 May.

Var redo att agera nästa vecka. Uppdateringar kommer löpande på werebuild.eu och telekompaketet.se

Senaste info: Daniel …

Kritiska frågor om telekompaketet

Det råder oklarheter om telekompaketet. Jag kräver följande:

 1. Fjellner måste förtydliga vilken "kompromiss" han talar om här. Om det är Trautmann/Harbour är det fett kört. Den öppnar för civilrättsliga hyrsnutar och blockering av "unlawful content". EJ ACCEPTABELT.
 2. HAX har utlovat en granskning av Citizen's Rights Amendments. Plz, det är …

Två skäl till varför vi behöver Citizens' Rights Amendments

När vi diskuterar telekompaket är det lätt att vi relaterar till oss själva, till Sverige och till de händelser som ligger nära oss i tiden och rummet. Det är förvisso inget fel med detta, men när nätpolitiken nu äntligen har hunnit ikapp EU, öppnar sig helt nya dimensioner. Två av …

Kompromissregeringen och Näringsdepartementet får stå oemotsagda

Det som jag varnade för i Expressenartikeln, att Näringdepartementets kommunikéer skulle mottas okritiskt av afk-medierna har redan inträffat i SvD.

Henrik Hansson får oemotsagt vräka ur sig:

– Tillägget behövs egentligen inte, skyddet är extremt starkt i svensk grundlag redan. Men vi stödjer andemeningen, säger han

Vilket är typ som att …

Om Citizen's Rights Amendments

Det verkar som Fjellners "rena" 166a inte fick tillräckligt med underskrifter. Däremot ligger Citizen's Rights Amendments som förslag inför omröstningen den 5:e Maj. HAX är aningen skeptisk, så därför kommer här en förklaring och en argumentation till varför CRA är absolut nödvändigt att stödja.

CRA ligger risigt till. Det …

Telekompaketet.se - Fas 2 - sista spurten

Okej. Idag skriver jag på Expressen debatt om telekompaketet. (tack för att ni lade ut den på nätet extra tidigt). Det är nämligen bråttom i fas 2 av telekompaketskampanjen. Men den internetionella koalitionen kring telekompaketet.se och werebuild.eu ligger knappast och slumrar. Fler och fler strömmar till och Piratpartiet …

Telekompaketet.se - Rapport VI - Hjälp Fjellner

Okej. Det är bråttom igen. Vi måste hjälpa Fjellner att fixa 40 underskrifter till 166an i morgon.

Läs hos HAX vad som är aktuellt och hos Isobel 1, 2.

Hastigheternas etik. Vi måste vara snabbare än EU nu.

Om fraktalpolitiken, del 2

Jonas Anderson har identifierat och på ett intressant sätt sammanfattat vissa intressanta drag i nätpolitiken på Newsmill.

Då jag nämns tillsammans med Isobel (dvs. den Hadley-Kamptzska nätanalysen) och civilsociologen Kalle, är det min plikt att ge en kommentar.

Andersson identifierar elementen byggande, distribuerad intelligens, kopimism, och aggregering som kännetecknande för …

Svar till Henrik Alexandersson

HAX ligger som vanligt i framkanten av Brysselrapporteringen och jag blir hemskt glad över att diskussionen om telekompaketet börjar ta fartHan ställer några
frågor, låt mig ge några av mina svar. Hax skriver angående138/46:

Men den säger också att om detta ändå skulle ske, då får det i vart fall inte …

Rapport om telekompaketet.se - del V

bild-6{.aligncenter .size-medium .wp-image-750 width="499" height="158"}

Det går undan i den ircocratiska lobbygruppens huvudkontor gällande telekompaketet. Kika gärna förbi. #telekompaketet på irc.freequest.net. Det finns mycket att göra innan bävningen sätter igång. Och glöm ej att kopiera hela konceptet.

Det svällande Piratpartiet - var är EU-politiken?

När det gäller telekompaketet, den viktigaste EU-frågan inom ramen för Piratpartiets tre fokusområden, ser det ganska tomt ut. Här är lite statistik över hur många gånger telekompaketet har behandlats, kritiserats eller ens nämnts som huvudtema bland några av partiets toppbloggare de senaste tjugo inläggen. Dock finns det bättre resultat längre …

Om fraktalpolitik

Nätpolitiken berikas hela tiden med nya begreppsapparater. Dr Rignell leder forskningsfronten i dessa frågor och har intervjuat Ingvar Kullberg i följande video:

Diskussionen kring fraktaler satte fart under sjuttiotalet, i och med att Beniot Mandelbrot myntade begreppet och lade fram en matematisk teori. Enligt Kullberg finns det bland fraktalforskare en …

Motsatsen till 99-politik

Ibland behöver man använda sig av dialektikens metodologiska verktygslåda för att skapa en översikt över nätpolitiken. Det finns nämligen så många kluster där ute, varav vissa jobbar oerhört destruktivt. Ta en titt på Dr Rignells fantastiska film först:

Marcin skriver om denna krigsmaskin, om hur både ifpi och maqs …

Telekompaketet.se - Del IV - Censur

Eftersom telekompaketet.se använde The Pirate Bay som plattform för att vidarebefordra internetaktiva användare, drabbades den även av censur. Jag vet inte hur Danmark jobbar just nu, men IPtegrity skriver om British Telecom och deras de-facto hindrande av politiskt opinionsbildande. Som Mikael Nilsson skrev, är en blockad av TPB även …

Telekompaketet.se - Rapport III

Det klustrade samarbetet kring telekompaketet.se fortskrider. Wikin, werebuild.eu/wiki/ börjar ta form ordentligt. Vi har 10 översatta språk redo att förklara budskapet som måste ut till hela EU, och två kompetenta pythonscriptare håller på att fixa sök- och länkfunktioner rakt in i databaserna.

Dessutom har följande bloggare börjat …

Telekompaketet.se, rapport del 2

Får precis reda på i kommentarerna attriksdagen näringsdepartementet anordnar ett journalistseminarium om telekompaketet. Åsa Torstensson ska "informera"... men endast journalister med pressleg är inbjudna att ställa kritiska motfrågor.

Snacka om att bygga exkluderande katedralstrukturer! Så bloggare räknas inte? Informationen och kunskapsbyggandet började på internet ffs! Detta återspeglar en oerhört …

Telekompaketet.se - Rapport

Mikael Nilsson skriver i Svd om The Pirate Bay som opinionsbildare, och nämner helt korrekt kampanjen telekompaketet.se, som ju doodlades via förstasidan på TPB. Jag kan bara instämma i:

Att så många människor hör av sig till EU-parlamentarikerna i en enskild fråga får anses som en unik företeelse i …

Varför piratpartiet kommer att tjäna på att uppmärksamma telekompaketet

De göteborgska statsvetarna skulle nog hålla med mig i följande analys. Ulf Bjereldoch Marie Demker har nämligen förutspått att "kampen om kunskapen" är den nya intressanta politiska frågan och Johan Karlsson har riktat in sig mot vilket organisatoriskt övertag som den långa svansens politik har i jämförelse med de …

Efter 138an - Detta behöver göras

Okej. Det gick bra igår.

Idag intervjuade DN migoch jag sade följande (min fetstil):

 • Telekompaketet så enormt genomgripande. Det står för en mycket mer grundläggande arkitekturförändring av internet än vi sett tidigare. Om till exempel Telia i egenskap av internetoperatör inte gillar en innehållsoperatör, säg Skype, så kan Telia …

138an är bara början

En dag för sent har afkmedierna vaknat. Inget bra betyg för dem när det kommer till att skapa offentlig diskussion om EU. Kanske är de oförmögna att begripa komplicerade politiska processer. I så fall rekommenderar jag intern(et)utbildning. Eller så förhåller det sig så att de inte kan på …

internet win

Vi vann... fy fan va stort. Internet bygger om EU. Skicka blommor till Catherine Trautman. Dela lite extra filer med varandra.

Dock är detta bara första vågen.

Dock är det fortfarande WIN.

Om telekompaketet.se

Johannes Forssberg och Lisa Magnusson (AB) är de första som verkligen uppmärksammar vad som händer idag i traditionella medier, förutom Isobel som ju som vanligt håller den Hadley-Kamptska nätanalysen vass som ett rakblad. Stor cred till dessa internetionalister. Om afk-media vill vara delaktiga på riktigt i ett samtal om internet …

Tomorrow, one more round

A busy day on the internets. Telekompaketet.sehas been under severe traffic load during the day, sometimes hard to reach, most of it owing to the doodle on The Pirate Bay.

However, we are making fantastic politics now! With my hands constantly on the keyboard, and my eyes plastered …

Max pressure

telekompaketet{.aligncenter .size-full .wp-image-702 width="300" height="339"}

This is the current doodle at thepiratebay.org. It leads to telekompaketet.se. Plz keep pressure up another day. For those who are interested in the symbolism, the logo represents Televerket, the old Swedish monopoly telephone operator. Our French colleagues remember Minitel. Then …

Internetional struggle to keep internets free

During a busy night of clustered organization the Swedish internets managed to get telekompaketet.se up and running.

One of the reasons for the swift mobilization was La Quadrature du Net, the excellent activist group who is doing an impressive work in France. There is a google translation of both …

Snabbare än GP

{.alignnone width="389" height="217"}

Den som undrar vad jag gör med datan kan gå till denna bambuserström och se live från demon. Nån timme in i klippet skriker samtliga 138! på engelska. Sen är det bara att jobba över till telekompaketet.se för att lösa gåtan om den siffran …

Telekompaketet.se

Det är sjukt mycket nu. Men det är samtidigt bråttom. Igår pratade jag med Erik Josefsson och inser nu hur viktigt amandment 138 är på tisdag. Detta lyckades ta fart i internets djungler någon gång under gårdagen, och via irc-samordning lyckades vi fixa fram http://telekompaketet.se.

På denna site …

Trycket

Det är solsken ute. Oerhört vackert. Solen lyser på jorden och ger oss energi.

Trots det fina vädret är det smockfullt på chalmers. Det verkar som nätet är viktigt. Så viktigt att man dels tycker det är intressant att lyssna på en tokig filosof som jag, men även beredda att …

Nu bygger vi data love

Dagen är svår att greppa på många sätt. Internet har, så vitt jag minns, aldrig förr jobbat så mycket kärlek. Inga bloggar i min reader skriver "krig" eller "för jävligt". Snarare gör de som ex. Marcin, Isobel, eller Lisa och skriver: idag är en bra dag!

Tingsrätten är bara första …

Spectrial Boomerang

Oavsett utgången iTPB-domen kommer inga filer att sluta delas. Det är istället en underbar dag, när internet kommer samman för att bygga upp sig, och försvara oss mot de krafter som inte längre vill oss väl. Det är så stort, att det förtjänar en plats på muséer.Blümchen hade …

Själförsvar på internet, del III - Själsbegreppets definition

Utan att vara medveten om det, orsakades den första delen i denna spontana serie av en felskrivning där "självförsvar" blev "själförsvar". Eftersom jag är en stark förespråkare för felstavningars möjliga förändringspotential, måste jag nu stå upp för min åsikt och ge en definition på vad själförsvar kan vara för något …

Krigsförklaring i DN

Häromdagen ringde DN mig och gjorde en intervju. Jag sade som det var och citeras i artikeln som publieras idag, att detta är en krigsförklaring, och det kommer inte att bli nice när hursnutarna kikar fram ur sin gråzonstillvaro. Internet är ingen kabel-tv eller innehållsförsäljningsplats, det är ett demokratiskt samtal …

Spinozistiskt intermezzo: God-intoxicated Albert Einstein

Som i alla bloggserier behöver man göra avstickare. Förra gången detta skedde, under den fromma Spinozismens filosofiska salladsblad, handlade det om förhållandet mellan medborgare och staten. Det är nu dags att gå över till förhållandet mellan Gud och natur, eller rättare sagt, då dessa två är samma sak för Spinoza …

Civil resistance and new media

Om någon råkar befinna sig i Bonn på Deutsche Welle Global Media Forum, kommer jag att prata om nedanstående panelen Information technology: provoking or preventing conflict?

Civil resistance and new media
The current Internet regulation in Europe has stirred up waves of criticism from various groups in the civil society …

Föreläsning om digitalt motstånd

På torsdag föreläser jag om digitalt motstånd och panspektrocism på kursen makt motstånd och förändring. Föreläsningar är ju offentliga, så jag tänkte göra lite reklam för den. Vissa tematiker kommer jag att tala om även på lördag, dock blir universitetsföreläsningen mera teoretiskt fördjupande och med viss annan litteratur.

För de …

A tribute to Sarah Connor Chronicles

{.aligncenter width="250" height="104"}

[följande inlägg innehåller ej spoilers, safe to read]

Det är med stor sorg som jag såg sista avsnittet av Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Förutom att det är en fantastiskt bra serie, belyser den även en rad filosofiska och teknologiska problem som jag har skrivit …

Själförsvar på internet, del II

Arbetet med att försvara internets själ går fort. Det är lite som om internet vill bli försvarat. Dr. Rignellhar blivit fullkomligt överöst med volontärarbetare som alla vill hjälpa till med att plocka ut hyrsnutens stämningspapper från tingsrätten. Ipredkoll.sehar dessutom enorma potentialer att vidareutvecklas mot mera integrerade tjänster …

1999-2009.se - Blümchen

1999-2009.se börjar ta form. Hetast för tio år sedan var ju som vi alla vet Blümchen. Följande textrader från låten Blaue Augen är kort sagt fenomenala:

Blümchen auf MTV
Lässt mich völlig kalt
Supercoole DJs
Hängen mir aus dem Hals
Da bleib ich kühl

Nittiotalsfenomenet happy hardcore har fått …

Transaktioner om spinozismen, del III; Tid

I förra delen avhandlade vi staten och multituden. Visserligen finns det tusen saker att säga ytterligare, och den kokande diskussionen har förhoppningsvis uppviglat oss litegrann.

Men politik utan metafysik är som positivism utan logisk empirism. När Heidegger skrev Varat och Tiden kom han aldrig till tid, mer än i förbifarten …

Sein und Zeit, §4

§4 Varafrågans ontiska förrangsställning [hela serien]

Heidegger inleder med att återknyta till den föregående paragrafen om de ontologiska förhållandena som föreligger mellan den filosofiska reflektionen och den vetenskapliga kunskapen. De fyra första paragraferna, som ju konstituterar kapitel ett, nämner hela tiden förhållandet mellan filosofi och vetenskap:

Vetenskaplig forskning är inte …

Sein und Zeit, §3

§ 3 - Varafrågans ontologiska förrangsställning [hela serien]

Denna paragraf är oerhört viktig av flera anledningar. Dels handlar den om just varafrågans ontlogiska förrangsställning, vilket kommer ligga till grund för den distinktion som i nästa paragraf görs mot det ontiska, dels framträder här Heideggers kunskapsteori på ett intressant sätt. Först dock en …

Sein und Zeit, §2

Sein und Zeit – § 2 – Varafrågans formella struktur [hela serien]

“Frågan efter varats mening ska alltså ställas” (22). Just begreppet “ställa” är oerhört centralt hos Heidegger. I texten Teknikens väsen intar det en central position för att förstå förhållandet mellan teknik och människa. Denna emfas på att frågan ska ställas borde …

On your FRAdar - Föreläsning nästa lördag på chalmers

Underbara Piratpartiet, i samproduktion med Vänsterpartiet,  har fixat fett seminarium nästa lördag (18e) på Chalmers, sal HB1, klockan 11:30-17:45.  Förutom undertecknad kommer Johan Söderberg, min doktorandkollega på GU, Christian Engström (pp), Erik Josefsson (v) och Mikael von Knorring (v) att prata.

Det är givetvis gratis och jag tror …

Själförsvar på internet

Ipred har på bara en vecka visat upp det hyrsnutsansikte som vi varnade för i höstas. Antipiratbyrån jobbar med dataintrångsliknande metoder, och ett småländskt tryckeri vill bli privatpoliser. Välkommen till den digitala vilda västern!

Men det kommer troligtvis att bli mycket värre. När privatsherifferna har hittat något som funkar bra …

Sein und Zeit, §1

När solen skiner är det en av mina största lyckor att jobba solsken, laptop och filosofi. Dessa tre saker är alla av universell natur. Solen lyser på jorden och skapar ett överflöd av energi. Energi och materia pressas och sammansätts till en teknisk gadget som skapar överflöd av data när …

Upphovsman FAIL

Anders Mildner ger svikupphovsmännen en tankeställare. De författare som är de första att tillämpa Ipred ska inte tro att de kommer undan. Nej, de tafsar på grundläggande yttrandefrihet med sina paketerade talböcker, och för att väga upp detta spelar det ingen roll vad man gjorde för tio år sedan. Jan …

Artikel om krig, nätpolitik och panspektrocism

I veckan publicerades en artikel jag skrivit i den tyska tidskriften FiFF-Kommunikation. Eftersom den bara finns på papper än så länge, slänger jag upp en inscannad PDF.

Uppdatering:en bättre version finns nu på FiFFs hemsida.

Kommentera gärna! (och jag behöver väl inte påminna - sprid om ni gillar!). Det gäller …

Historiens intensiteter 1999-2009

Det verkar som om den svenska internettrafiken minskar, till och med halveras. Visst, det kanske bara är temporärt och kan mycket väl ifrågasättas, men det finns ändå en intressant aspekt att notera. Jon Karlung på Bahnhof rapporterar till Idg:

– Hur kommer det sig att vi har ett av de finaste …

ipredia ipred away

ipredia{.aligncenter .size-full .wp-image-602 width="279" height="298"}

There is no need to fear or hope, but only to look for new weapons.

Att gömma sig hjälper bara dig. Att bemöta kassa lagar med öppenhet kan förändra samhället. Så här öppnar du upp framtidens infrastruktur.
Ipred, ej lyda! Om staten - spinozistiskt intermezzo.

I morgon träder implementeringen av Ipreddirektivet i kraft. Som utlovad uppföljning till att Isobel har förklarat detta direktiv som kontrarevolutionärt är det dags att utreda filosofiskt vad detta att-träda-i-kraft-av-direktivet innebär i förhållande till staten och medborgarna. Det är dags att göra Intensifiers ålagda första uppgift - att relatera filosofi till praktik …

Ipred - kontrarevolutionen

Den Hadley-Kamptzska nätanalysen fortsätter framåt, med ljusets hastighet över breda fibermotorvägar. Lyssna på kulturnytt och smaka på this statement: "Ipred är del i en kontrarevolution. Ännu kan vi bara hoppas, att vi som är internet, klarar att mota den."

Detta inlägg kommer att uppföljas med en spinozistisk analys. Nu när …

bass-hunter page 96

Mannen satt ensam i baksätet på en polisbil. De hade tagit honom i armarna och fört dem till varsin bil. Han hade hört hur hon frågade artigt och lugnt under vilka anklagelser de arresterades, och hur det såg ut med advokater. Mannen hade inte sagt något alls till poliserna utan …

Tre former av nätkastrering

Just nu förekommer det många parallella processer som håller på att förvandla internet till en läskautomat, där endast fem olika sorters läsk går att köpa istället för att nätet är fritt och öppet. Eller... till en teve, där endast fördefinierade kanaler går att ratta in.

 1. Statliga spärrlistor som ska stoppa …

Freud, Spinoza och att hacka begären

Idag var det motståndsseminarium igen, som handlade om Freuds motståndsbegrepp. Jag är ju inte freudian, så jag får bekänna mina _brist_fälliga kunskaper officiellt. Oavsett vilket, är det en poäng att dyka ned i resonemanget kring motståndbegreppet, eftersom det tillåter oss att förstå de möjliga samhällsteorier som vi kan härldeda ur …

I-världen-varons ångest, del 1; Facebook vs. Twitter

Som empirisk filosof har jag funderat mycket över sociala medier den senaste tiden. Dessa skänker mig mycket glädje i livet, men ibland ångest. En av Heideggers metodregler för att se tillvarons egentliga struktur går genom ångest. Dags för ett långt, men centralt stycke, ur Sein und Zeit, §40:

Ångestens …

Transaktioner om civilsociologin: Socialmedicinens ursprung och smittontologi

I dag och igår har jag föreläst för socialmedicinstudenter om uppkomsten av deras ämne. Socialmedicin är ett oerhört intressant område, som endast är ungefär trehundra år gammalt. Genom att tränga in i dess historia förstår man oerhört mycket om vår samtid. Dessutom är det intressant att föreläsa och delta i …

En av flera lösningar på Ipred

Ipred 1 är en sjukt jobbig implementering av ett jobbigt direktiv. Eftersom lagen träder i kraft i april  (mitt livs sämsta aprilskämt) verkar det som om en enkel lösning is in the making. Torrentfreak rapporterar om IPREDATOR, en vpn-tunnel utan loggfiler. Hyrsnutarna står med lagboken i smöret.

Det är givetvis …

Om Kinaliknelsen; bakläxa för Marklund

Marklunds artikel i Expressen, där bandet Stoned in Stockholm, eller vad det nu hette, tyckte att man gärna kunde blocka internet som i Kina för att hindra fildelning, gjorde mig först förvånad.

Men efter ett tag inser jag att det är så sjukt respektlöst att man mår illa. Ett band …

Acta er för avpolitiseringen av nätpolitiken

Så här en söndag kan det passa att skriva lite översikter över nätpolitiken. Här kommer en problemöversikt och några lösningsförslag.

 1. EU stoppar generiska läkemedel som är i transit genom unionen. Inte nog med att detta just nu riskerar sjuka människors liv, det kommer garanterat att bli värre inom en snar …

Datalagringsdirektivet III - Tyska mediers reaktion

På grund av att det verkar vara svårt att få en överblick över den senaste utvecklingen i Tyskland postar jag en medieöversikt med "quick-and-dirty" översättningar.

Heise.de:

In dem Fall geht es eigentlich um eine Klage eines hessischen Landwirtschaftsbetriebs gegen die Veröffentlichung persönlicher Daten der dahinter stehenden Gesellschafter auf einem …

Datalagring; yttlerligare kommentarer och översättningsförslag

Angående dagens nyhet om datalagringsdirektivet. Det verkar som om översättningen som Vorratsdatenspeicherung byggde i sitt pressmeddelande kan feltolkas, eller är direkt felaktig. Eftersom allt är på tyska än så länge kommer några preliminära översättningsförslag. Observera att min tyska främst är avsedd för existensfilosofi på tjugotalet och inte juridik. Kommentera gärna …

Datalagringsdirektivet - Ungültig

Via Vorratsdatenspeicherung.de kan man läsa att datalagringsdirektivet, som jag skrev om igår, förklaras ogiltigt i Tyskland. Åtminstone for now. Domstolen i Wiesbaden ger följande utlåtande (från Vorratsdatenspeicherung.de):

"The court is of the opinion that data retention violates the fundamental right to privacy. It is not necessary in a …

Begreppet "hyrsnut" i Sydsvenskan, igen!

När Ipred-debatten rasade i full storm, ni vet då det fortfarande fanns en chans att göra något åt den, skrev jag en artikel i Sydsvenskan. I den argumenterade jag för att Ipred innebar att hyrsnutar skulle jaga fildelare på ett repressivt och integritetsfrämmande sätt.

Well, nu verkar begreppet ha smittat …

Kompromissregeringen ger oss datalagringsdirektivet!

Moderaterna har nu "backat" i frågan om datalagringsdirektivet. Trevlig tänker man kanske, men det är inget annat än ett försök att visa upp en kompromissvilja. Direktivet ska gå igenom och då är det bäst att man har en så kallad "bred politisk enighet". Det är bara att smaka på följande …

Transaktioner om spinozismen, del II; Kopplingar och politik

I Götet finns det inte så många spännande saker att göra (om man nu inte gillar pariserhjul och Las-Vegas style entertainment), vilket har lett fram till ett överflöd av analoga filosofiska läsgrupper. Som internetionalist ser jag det som min uppgift att fortsätta postseminariet här på bloggen, med förhoppningen om att …

Skuldhaveri och antropomorfism

Per Strömbäck lägger skulden på "piraterna" för att integritetskränkande lagar som Ipred röstas igenom. Som empirisk filosof och civilsociolog drar jag in det analytiska körkortet för denna typ av resonemang. Två systematiska felslut lyder:

 1. Föreställd kollektivism. Strömbäck tror att man kan vända sig till "piraterna" och få dem att ta …

Transaktioner om begrepp, del III - Giftermålet mellan positivism och vetenskapssociologi

Efter att ha avhandlat de sociologiska begreppsapparaterna hos DeLanda och Latour är det dags att svalka våra flödesontologiska ryggmärgsreflexer en aning. Det är ju trots allt så att vi måste förstå den polemik som både DeLanda och Latour riktar mot "enhetstänkandet" eller "helheten" på flera nivåer, och gärna i kontrast …

Hets mot upphovsman - författarförbundet vs. människovärdet

Isobel skriver fett om Mats Söderlundsblasfemiska och desperata upphovslängtan.

Denne poet, vars själ är så helig att den inte ens materialiseras i fjärran bukt, vars ord bildar en organisk helhet med författarkroppen, han ser bortom formatens ytligheter. Över den bedrägliga massans laster och habegär, står poeten och diktaren sida …

FRA eller SÄPO? Vem ska spana?

Något som tål att tänkas på är vad som händer i och med att FRA-shoppen, som tidigare var öppen för SÄPO, nu stängs till, delvis tack vare den massiva bloggbävningen. Aftonbladet skriver idag om den andra sidan av myntet, nämligen SÄPOs eventuella egna spaning. Detta citat sammanfattar problematiken:

Höstens beslut …

Kränkta poeter och kärlekskopiering

Mats Söderlunds mänskliga rättigheter är kränkta. Men inte bara som en magkänsla, utan på ett djupt och allmänmänskligt plan:

Den upphovsrätt som nu valsar i debatten som om den vore en aktie på väg upp eller ner, något som man kan berövas, eller sälja eller ge bort, är en omistlig …

Transaktioner om begrepp, Del II: Latour & Callon vs. DeLanda.

Det verkar somom förra delen i denna lite smått tokiga serie mynnar ut i en diskussion om DeLandas emergens- och kausalitetsbegrepp [uppdat: somBlay affektivt kopplar in sig i]. Låt mig därför ge ett alternativ, som DeLanda inte skulle gilla. Det är dags att ta fram ett stycke classic …

Antipiratbyrån dislikes OneSwarm

Update: This post has not been verified. As you all may know, there are forum trolls out there.

Update 2: Antipiratbyrån denies having posted this comment in the forum. See comments below (in Swedish).

OMG! dear friends of the internets. Swedish anti-piracy organisation Antipiratbyrån dislikes the F2F-software OneSwarm. In a …

Transaktioner om begrepp, Del I; DeLanda - flödesontologi eller kritisk realism?

För länge sedan bad Mothugg-Johan mig att förklara varför jag var så besatt av begrepp. Låt mig exemplifiera detta genom att samtidigt gå igenom de två första kapitlen i Manuel DeLandas A New Philosophy of Society. Double fun!

Först om begrepp. Det finns några standardsätt att se på begrepp som …

Contaigontology - Official English Translation

Dear friends. The contaginontological manifesto that Karl and I wrote, is now translated into English and published on the Eurozine website. This of course enables further contamination of these ideas, and opens up for unexpeected germination. Thank you very much Glänta for being super fantastic editors!

N.B. I have …

Transaktioner om nätpolitiken, del x/y.

Idag skriver Isobel Hadley-Kamptz en artikel i Expressen som inte bara är en mycket viktig ledare, utan som även utgör slags deklaration om internetpolitiken! Låt oss gå igenom argumentent och spegla dem mot John Perry Barlows A Declaration of the Independence of Cyberspace från 1996. Då, som nu, är …

Ich kann tinken, bauen und püsseln

I Hermann Hesses bok Siddharta säger huvudpersonen, när han ställs inför frågan vad han kan göra, att han kan tänka, fasta och vänta. Detta kändes oerhört relevant typ 2001 när man (jag) befann sig i en post-IT-bubblan-ångest, och ville söka "djupare mening" bakom hyperkapitalismens nihilism. Men eftersom dessa tre ideal …

Post#spectrial FRAdar

Igår sammanfattade jag mitt deltagande i FRA-debatten, vilket kändes lite konstigt, eftersom det vore mera naturligt att sammanfatta #spectrial. Men samtididigt inte. Det behövs allt som oftast distans i nätpolitikens guldfiskminne, som Rasmus säger.

Igår gjorde jag en lång intervju för Bayerische Rundfunk som sänds idag (kommer som podcast till …

FRA-antologi: Redovisning av Intensifiers deltagande.

Mikael Nilsson på MiNimaliteter håller på att sätta samman en antologi där de bloggar som deltog på något sätt i FRA-bloggbävningen får redovisa vad de gjorde på ett reflekterande sätt. Mycket bra initiativ! Som kontrast mot DN-artikeln har detta potential att bli en historisk bok, som kan sprida ytterligare ljus …

Sociologi pre-internets; Ett kvitter från arkiven.

Ytterligare en infallsvinkel på varför DN publicerade den numera berömda PR-artikeln kan man finna i den containerteoretiska sociologin. Visserligen har Christian Engström den mest uppenbara; att de missade årets scoop och såg först FRA-skalvet efter det att en helsidesannons hade satts i den egna tidningen.

Men jag ska titta ut …

DN-kommuniké skriker sig hesa igen.

De har inte släppt tanken om den dolda agendan på DN, som jag härmed slutar länka till. För vad skulle poängen vara med att koppla ihop bloggar och traditionella medier om DN inte läser vad som har skrivits de senaste 24 timmarna?

Det är klart. Det måste vara jobbigt för …

Om PR-byråer, FRA och bloggar

DN-kommuniké skriver om PR-byråers inblandning i bloggbävningen kring FRA-lagen. Min första reaktion var positiv. Bloggar och bloggbävningar behöver genomlysas, och äntligen har journalister grävt! Men vid närmare beskådan märker man att argumenten innehåller ganska slarviga försök att skapa en bakomliggande agenda på ett fenomen som är alldeles för komplext för …

Internets avskaffas sakta i Frankrike

HADOPI - Le Net en France :
black-out

La Quatdrature du Net överdriver inte när deberättar om Frankrikes "dark ages" för internet. För det första talas det om så kallat "graduated response" vilket innebär att man blir avstängd från internet om man fildelar tre gånger. För det andra förbjuds i princip offentliga trådlösa nätverk, eftersom det endast …

OneSwarm, mellanmänsklig tillit och nya gemenskaper

För snart tre år sen hetsade jag Bodström i en artikel i SvD där jag argumenterade att repression av internets skulle leda till att nya former av kryptering, onion-routers och darknets skulle bli mera populära. Om jag har rätt eller fel på denna fråga återstår att se. Den första april …

"God save Sweden"

Roger Wallis gjorde en intressant insats i dagens spectrial. Många intressanta saker sades, men jag kunde inte hålla mig från att le när han12 minuter in i detta klipp, efter åklagare Danowskys desperata försök att politisera hans forskning (som om åklagarnas forskning vore opolitisk?), säger "God save Sweden".

Det …

SOM-institutet i Spectrial

Mitt avhandlingsprojekt, som bland annat handlar om SOM-insitutet, har blivit del i rättegången. Just nu ges ingen fullständig referens i förhöret, men kanske är det denna rapport man hänvisar till. Samma rapport säger dock (sid 30):

När det gäller att se film på bio så är det mer än dubbelt …

Lobbyns kostnad för antimarknader, våra kostnader för integriteten

John Kennedy från IFPI vittnade precis inför ed att skivindustrin spenderar 75 miljoner pund, alltså ungefär en miljard svenska kronor, på att jaga pirater och lobba för upphovsrätten. Detta ger en liten fingervisning om vilka energiresurser det krävs för att upprätthålla en monopoliserande antimarknad. Varför inte kanalisera detta slöseri på …

När hyrsnuten kommer...

Om IPRED röstas igenom i morgon, vilket är mycket sannolikt, krävs det lite mer än en öppen diskussion för att stoppa den. Men inte så mycket mer...

I Spanien stoppades IPRED på ett nationellt plan i Télefonica-domen. I Danmark har upphovsrättslobbyn slutat stämma internetanvändare på grund av trådlösa nätverk. Trots …

IPRED-sveket och nya motståndspunkter

I morgon kommer IPRED 1 att röstas igenom, om nu inget överraskande händer. När det gäller hur vi ska byta ut våra politiker mot sådana som värnar om integriteten, snarare än skickar hyrsnutar på oss hänvisar jag till Christian Engström, den enda jag känner som inte kommer vika för en …

Teknikskiften och sociologi

I dagens SvD kan man läsa om en undersökning av en grupp rätssociologer angående ungdomars rättsmedvetande i förhållande till fildelning. Eftersom jag idag har invigit intensifiers lilla arkiv, intensexcerpter, kan det vara läge att relatera denna forskning några år tillbaka, närmare bestämt till 1990. Måns Svensson säger:

– Om klyftan mellan …

Kära författare - join the kopimi way of life!

Det ryktas att Monique Wadsted söker sympatisörer till sin slutplädering via Carina Rydberg och Facebook. "Upphovsmän/Författare" ska ogilla the Pirate Bay och på så sätt sluta upp i leden för att stoppa piratkopieringen.

Mitt budskap till alla författare: genom att hoppa på detta mycket kortsiktiga löfte om att cashen …

Robotar och Krig i Ord och Bild

Nu har min serie om posthumanism blivit till en artikel i senaste numret av Ord och Bild, med den dramatiska titeln Robotar och krig. Utkast finns här.

Numret innehåller en rad intressanta artiklar. Bland annat introduceras Manuel Delanda i Karl Palmås text Lava, kött och memer och Jonas Ingvarsson på …

Närkontakt med den så kallade piratpolitiken

Efter ett intensivt deltagande på den första spectrialveckan är det dags för en slags reflektion. Åtminstone jag är ganska oförmögen att tänka efter när jag befinner mig mitt i något, och vad kan då passa bättre än att skriva på ett tåg tillbaka till Göteborg. Senast jag gjorde en …

On clustered organization and legalist overcodings

[this post is written in English, but mostly links to Swedish pages. Republish freely anywhere]

Marcin de Kaminski coins a very useful concept in the spectrial; clustered organizational dynamics. Also Oscar Swartz elaborates on this theme in Wired, where Fredrik Neij is quoted in relation to the Pirate Bay:

"No …

Om den moderna konstitutionen och musik

Eftersom IFPI har yttrat sig i Processen, alltså deltagit i spectrial, är det kanske dags att säga något om fonogramekonomins basala byggstenar och murverk.

Spektakel eller process? Tja, det är ju upp till deltagarna att bestämma. Igår intervjuades jag av tysk radio och på grund av mina bristfälliga kunskaper i …

Glöm studiomusiker, bygg bussmusik istället!

Den första gången kom ingen för att spela in, och tur var nog det, eftersom vi fick bensinstopp efter ett tag. Idag var det posträttegång i bussen och ett antal blåsinstrument var på plats. Över 500 pers följde inspelningen via bambuser live, och snart kommer alltså den analoga versionen av …

Ang. Regeringens proposition 2004/05:110

Det som verkar vara en issue right now i spectrial kanske har något med denna proposition att göra: Regeringens proposition 2004/05:110 - Upphovsrätten in informationssamhället - genomförande av direktiv  2001/29/EG, m.m.

Jag sitter på alldeles för kasst snylt-wifi för att göra något vettigt online just nu, så …

OMG! Årets mediehändelse!

{.aligncenter width="348" height="142"}

This post may be translated, republished and remixed anywhere. The bambuser feed is free to use in any hardline kopimi fashion!

Okej. Samtidigt som de stora medierna rapporterar direkt från överbelastade och flimrande mikrobloggar inträffar en intressant power takeover mellan små och distribuerade mikromedier i …

IPRED-stratosfear!

Okej, nästa onsdag ska detröstas om IPRED. Som Johanna skriver finns det ingen anledning att låta två saker överskugga varandra... vi som datar vet ju att det finns något som heter multitasking. Därför borde det gå att associera samman det feta tryck som råder här med aliansklubbens potentiella genomröstande …

Kom och gör musik i S23K

I veckan kommer jag att sätta upp en temporär studio iS23K-bussen, som ju som bekant står utanför tingsrätten, en av scenerna för TBP-spektaklet. Läs mer här.

Tanken är enkel. Om du har ett analogt instrument och har ungefär ett hum om hur det spelas, ta med det till bussen …

Om "Janne Jävig" och expertisens problematiker.

Rick Falkvinge Daniel Nyström verkar ha har på ett kärnfullt sätt myntat smeknamnet "Janne Jävig" (använt bland annat av Rick och Piratjanne) på Jan Rosén, professor i civilrätt och ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt, som jag skrev om i anknytning till hans breda och säkra uttalanden om att Sverige …

Transaktioner om civilosociologin: Durkheim och Sociologins metodregler, del 5

Snabblänkar del |4|3|2|1

Följande del kommer var tänkt att avsluta kapitel två, Regler för observation av sociala fakta. I förra delen gjordes en hel del utsvävningar i andan av filosofins kritiska uppgift. Så kommer även här att vara fallet, men jag ska åtminstone göra ett försök …

If Gabriel Tarde would have attended the press conference.

Over five thousand users watched the spectrial press conference on bambuser. As a civil sociologist, I will attempt at re-constructing a ficticious attendance of french sociologist Gabriel de Tarde (GT), via his magnum opus The Laws of Imitation from 1899. Please note the historical rupture, from a disciplinary theatre, to …

Några svar till Thomas Svensson

Thomas Svensson på bloggen Tankspritt ställer några viktiga frågor till mig i Intensifiers kommentarer. Här är ett försök att besvara dem:

Poppers demarkationskriterium är för svagt, säger du. Du har rätt i avseendet att det inte klarar av att bida någon demarkationslinje inom sociologin, då den helt enkelt blir dömd …

Alla som knäböjer inför WTO är upphovsmän!

Jan Rosén, professor i civilrätt och ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt, uttalar sig till IDG.se och tillför en replik till spectrialteatern:

"Om Pirate Bay inte skulle anses otillåten skulle Sverige bryta mot sina internationella förpliktelser och jag tror att det skulle ställas internationella krav på Sverige att leva …

OMG - "kopimisterna" är en sekt!

Monique Wadsted, en av skådespelarna i spektaklet The Spectrial, säger till DN-kommuniké:

De [sic] säger Monique Wadsted, advokat på byrån Maqs som företräder Hollywoodbolagen i Sverige. Hon menar att det finns en liten sekt av så kallade kopimister runt The Pirate Bay däremot inte någon ideologisk rörelse med bred förankring …

Intensifiers planer för TPB-rättegången

När det gäller teatern i Stockholm nästa vecka verkar det som om det kommer bli ett spektakel av rang. Det borde kunna hända något mycket intressant med så många bloggare och mikrobloggar(e) närvarande, samt bambuserstreamar.

Om förra årets viktigaste mediehändelse var bloggbävningen kring FRA, kanske rättegången mot The Pirate …

Övervakningens tröstlösa ironi

Ett gäng norska jurister ska anmäla Sverige till Europadomstolen för FRA-lagen, som i kombination med Datalagringdirektivet "bryter mot de mänskliga rättigheterna". Det är väl i och för sig hedervärt, men det ligger något bittert ironiskt över denna vädjan till ett Europa som samtidigt ger oss IPRED1&2 och Datalagringsdirektivet, samt …

Transaktioner om civilsociologin: Durkheim och Sociologins metodregler, del 4.

Snabblänkar del 3|2|1

Här kommer fortsättningen på kapitel 2 i Sociologins Metodregler, ett kapitel som kräver mer analys än jag först trodde.

Durkheim fortsätter med att ge sig in i en demarkationsdebatt mellan konst och vetenskap. I skottgluggen ligger Johan Stuart Mill's teori om ekonomin, men implicit kan …

"Are you from Sweden?" - "No, I´m from internet".

Det finns en klubb som heter Sverige, en klubb som Fredrik Reinfeldt är ordförande i. Vissa får vara med i den; de som är födda och har föräldrar som är med i klubben och de som efter en lång process får komma hit som invandrare. Klubben är väldigt liten, nio …

Transaktioner om civilsociologin: Durkheim och Sociologins metodregler, del 3.

Kapitel 2 – Regler för observation av sociala fakta (29- 50)

Snabblänkar till del 1 och 2

”Den första och mest grundläggande regeln är att betrakta sociala fakta som ting” (29)

Dessa ord lägger sig som en våt filt över den sociologiska blicken och förskjuter forskningshorisonten mot en mur i vetandets …

Sydsvenskan har blivit hacktivister

Sydsvenskan har lagt upp delar av sin artikelserie om upphovsätt på The Pirate fukin Bay. Oerhört lyckat!

Detta ligger i samma ärofyllda horisont som det jag skrev mitt i den pågående FRA-debatten i samma tidning. Jag byggde då:

Dessutom bör journalistiken fundera på att frångå de traditionella objektivitets- och opartiskhetsideal …

Transaktioner om civilsociologin: Durkheim och Sociologins metodregler, del 2

Intermezzo – Polemik mot formatnihilismen med hjälp av Tarde

Snabblänk till del 1

Durkheim och Tarde var ju samtida i en ganska tight intellektuell miljö. Utan att ännu ha empiriska belägg, borde det Parisiska fin de siècle, varit en mycket intressant skådeplats för sociologins mycket ljusa framtid som vetenskap. I Sociologins …

Transaktioner om civilsociologin: Durkheim och Sociologins metodregler, del 1.

Del 1 – Ontologi; sociala fakta.

Inledning
Den del av mitt avhandlingsprojekt som jag just nu fokuserar för mitt förnuft över handlar om separeringen av den moderna sociologin konkretiserad av konflikten mellan Emile Durkheim och Gabriel de Tarde, något den ihärdige Intensifierläsaren redan kan fått erfara i de esoteriska förundersökningar som …

FRAdarn

Vår starke Defence Minister Sten Tolgfors kommenterar på sin blogg att Mona Sahlin har sagt att hon har tänkt att riva upp FRA-lagen om det är så att den kränker "integriteten". I Almedalen lovade s och mp att lagen skulle rivas upp om de fick makten vid nästa val. Frågan …

Matematikens språk

Fp vill inte att barn ska lära sig matematik på arabiska. Miljöpartiet går till mothugg, och det uppstår en mini-kontrovers med vetenskapen i mitten:

– Det är inte belagt i internationell forskning att det ger positiva effekter på ämnet, men framför allt finns det en uppenbar risk för en försämrad utveckling …

Transaktioner om Gud och vetenskap

Jag blir hemskt glad av att läsa bloggen Tankspritt som har gjort en insats att bemöta de göteborgska "neomaterialisterna", som denna gång representeras av mig, Kalle och Jakob. Oerhört bra! Först något om varför det ser ut som om Humanisterna "retar gallfeber" på oss. Åtminstone för min del beror detta …

Om internet som en skog; social ontologi

Bevarainternet postulerari ett intermezzo att skogen internet hotas av skövling. Blay bygger vidare. Låt oss därför fundera vidare på vilken relation vi har till skogen, hur den kan ses som en resurs eller som ett hot. På åttiotalet var det populärt att man skulle köpa en bit regnskog som …

Nya buzzwords, ny politik, ny design

Intensifier är inne i en ombyggnadsfas, ursäkta röran! Men det har inte bara att göra med worpressteman, utan snarare beror det på en känsla jag har att "nätpolitiken" är inne i en slags ombyggnadsfas som helhet. Som copyriot påpekar har denna politik ett guldfiskminne (som ev. kompenseras med arkiv), något …

TBP-spektaklet och rättegångens mikropolitik.

Det är snart dags för rättegången mot The Pirate Bay, ochrollbesättningen är klar på ena sidan. Det spektakulära tål definitivt att upprepas: en mutsnut vid namnet Keyser, IFPI's högsta chef Kennedy och självaste Håkan Rosvall står för åklagarsidan. (läs gärna Christians sammanfattning)

Eftersom spektaklet och teatern verkar vara temat …

Stasi 1.0 vs. Stasi 2.0; teknologier och expressiviteter

{.aligncenter width="430" height="304"}

I Tyskland har man försökt att begreppsliggöra utrullandet av kontrollsamhället med en historisk jämförelse med Stasi. Genom nya datorteknologier och metoder argumenterar man att Stasi 2.0 har börja träda fram och radikala kritiker varnar för att den uppgraderade versionen kan bli till och med …

Piratpartiet bygger ett ordentligt sharing-hack!

Piratpartiet lanserar siten sharingiscaring.nu som man kan läsa om i Metro, en kampanj för att få människor att ge blod när innan det krisar i blodcentralerna. Den är intressant på minst två sätt. För det första är den ett försök att vidga innebörden av begreppet Sharing is Caring! som …

Axiomatikens konjugationer: "vänsterns" nollgradsintensitet.

Det är intressant att se hur vissa axiomatiska processer verkligen tar kål på partipolitiska "ideologier". Via Minimaliteter ser vi hur vänsterpartiet och miljöpartiets någorlunda intressanta tankar om upphovsrätt trasas sönder helt när de manglas genom kulturutskottet. Eftersom Intensifier har slutat med parlamentariskt käbbel (även om jag fick förhöjd puls och …

From the F, to the R, to the A...

Efter en underbar helg med ett överaffirmerande av alla typer av piratpolitik är oförmögen att skriva några analyserande texter. Det byggs sjukt mycket nu, från EU-direktiv som skrivs om till Tesla-pwnages. Istället för den empiriska filosofins register har jag satt samman en låt som passande nog heter Baytime Beats …

L-ordet, igen

Den Kinesiska regimen tycker man att nätet bör kastreras så att befolkningen inte drabbas av "vulgärt" material, speciellt pornografi. I Sverige funderar IFPI på att följa det Danska fallet och censurera bort The Pirate Bay. Några ropar även efter att den "farliga" och "irrationella" "kristendomen inte tolereras" förrän den kan …

Til de danske venner af Internets

Der eret problem på internettet. Danish Internet Service Provider TDC har blokeret adgangen til den infra-struktur Pirate Bay. Denne kastration af internettet er naturligvis ikke acceptabelt, men det ser ud som om der er en nem løsning ved hånden. Vi bygger omkring problem! Ved at bruge OpenDNS du kan …

Epistemic machines and the history of sociology, part 1.

EPISTEMIC MACHINES AND THE HISTORY OF SOCIOLOGY 

Det är dags för mig att ta Tarde-grejen till nya nivåer. Efter en hel del bloggande och artikeln i Glänta med Kalle (som just nu skriver intressant om the L-word), är det dags att bygga för peer-reviewad tidsskrift. Detta är både ett krav …

Trafikdata igen, igen, igen...

Svd rapporterar om att polisen ska få det lättare att jaga fildelare. Det skarpa läget kommer man till när man zoomar in på trafikdata och skapandet av sociogram:

"En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen" kommer också förändringar att föreslås om polisens möjligheter att begära ut uppgifter om …

Dags att bygga lösningar på akuta problem.

Två aktuella problem bör lösas: Meddelarskyddet bryts av Försvaret när de eftersforskar källor och Sverige skickar misstänkta terrorister på rendition flights. Bodström förnekar, men blir tillsammans med Göran Persson KU-anmäld.

Jag tycker visserligen att det i grund och botten är en kass idé att skicka soldater till Afganistan. Inte ens …

Transaktioner om fylogenetiken: Daterade abstrakta maskiner; Tesla, Marconi, Turing och Wiener.

För att förstå varförmedier förändrar samhället, för att begripa transformationen av flygplatser, museer, kameror, etc, för att skapa ett perspektiv på den hårresande formatnihilismen och för att skapa ett sammanhang för cybernetiken, är det dags att fortsätta den fylogenetiska forskningen, som senast utspelade sig som en rörig slemminarieföreläsning med …

OMG! Staten ger pengar till förbrytarorganisation!

Ung Pirat har fått 1 325 744 kronor av staten! Ja, ni läste rätt. Något okontrollerat har inträffat som lamslår samhället. UP är det tredje största ungdomsförbundet i Sverige och troligtvis är det så att moralsystemet har rubbats ordentligt. De är nämligen lagbrytare, och på nätterna förvandlas de till vampyrer …

Det slutgiltiga Intensifierförnekandet av parlementarisk bullshit

Jag inser att jag har givit upp hoppet. Jag hade denna känsla igår natt, men drabbades då av en lätt ångest och undvek att skriva om det. Men samma impuls bekräftas när jag läser vad Camilla Lindberg (fp) och Erik Josefsson (v) skriver om datalagringsdirektivet i Aftonbladet. Det är en …

Inbjudan till vårens motståndsseminarier

Snart går vårens Resistance Studies Seminars av stapeln. Som jag tidigare nämnt jobbar dessa seminarier med öppenhet och gränsöverskridande som metod, något som även är andan för rsmag.org.

Det kommer att talas om motstånd och identitet, Balder Lingegård och Rikard Fröberg kommer att tala om fildelning, min kollega Niklas …

Part V - How an engineer can be an activist, and and activist can be technical?

Aningen försenat kommer nu femte och sista delen i min bloggserie “How can engineers and activists work together?”. Det blir ett kort och avrundande avsnitt, främst på grund av att jag inte får mer plats i artikeln, som kommer att publiceras inom kort i en tysk tidsskrift (givetvis postar jag …

Intensifier drar in bygglovet för FRA 2.0

När regeringen bröt isen och lade fram FRA 2.0 blev jag uppringd av Expressen. De frågade om jag tyckte att ändringsförslaget var okej och jag svarade något i stil med "givetvis inte". Resultatet nån timma senare blev en affektskriven artikel som underkänner förslaget som "fasadputs". Den fluffiga terminologin är …

25C3 Lightning Talk

.mov-file

The internets are under attack! The FRA are spying in our cables, the EU dislikes culture spreading freely, and by simply being a critical researcher, you may be put you in prison as a suspected "terrorist. This was the case of Andrej Holm. We need to start building together …

Skicka S23K till Stockholm - We have business to take care of!

{.alignnone .aligncenter width="279" height="150"}

Piratbyrån vill ta hemS23K-bussen från Belgrad. Den behövs nämligen i Stockholm under rättegången mot The Pirate Bay. Denna rättegång har kallats 2009 års viktigaste kulturpolitiska händelse, men jag skulle vilja gå längre och säga att det handlar om internets i allmänhet. Det rör …

Postdemonstration och piratfest!

{.alignnone .size-medium .wp-image-457 .aligncenter width="225" height="300"}

SoundtrackC-base dancefloor timeshift (all min musik finns på chrisk.se)

Igår var det som bekant demonstration i Göteborg mot den allmänna övervakningshetsen. Jag gillar inte demonstrationer, även om Kalle Vedin pratade intressant om datalagringsdirektivet (Jag har lovat Kalle en uppföljning min …

Officiellt smittontologiskt traktat

I det senaste numret av Glänta publicerar jag och Kalle Smitto(nto)logi: Om panspektrocismens politik och estetik (ladda ned som html och pdf).

Texten börjar med en genomgång av Gabriel de Tardes epidemiologiska samhällsteori om smittor, repetitioner, kopierande och imiterande. Därefter introducerar vi den panspektron och hur nya övervakningsteknologier …

Om Gaza och välja-sida-separatismen

Den blodiga konflikten i Gaza fortsätter. I Göteborg är det i morgon en demonstration med titeln "Stoppa Israelisk Förintelse - Häv blockaden av Gaza". Jag ska inte gå på den eftersom jag är ganska övertygad att det är just denna typ av ensidiga ställningstaganden som föder separatismen in mellanöstern. Få konflikter …

Dags för Intensifier-förnyelse

2008 var ett tokigt år med hög aktivitet på Intensifier. Kanske för hög. Inte så mycket med tanke på att skrivandet skulle ta min tid, tvärtom, den ger mera tid till mig. Det låter kanske konstigt, men att blogga är ofta en tidsmässig genväg för mig att lösa ett problem …

Med hopp om en positiv demonstration på lördag.

På lördag är det som bekant demonstration mot den senaste tidens övervakningshets (die Überwachungswahn), som just nu lägger sig som en våt filt över Europa med sina kryptiska förkortningar FRA, IPRED, ACTA och Datalagringsdirektivet (DD anyone?).

Jag kommer att närvara, även om jag i princip är emot denna typ av …

CCC - Rapport # 7 - mera om RFID och data mining

En extrainsatt keynote med Vasillis Kostakos handlade on OpenBeacon-plattformen, som är en helhetslösning för RFID. En av användningsområdena som man jobbar på är att hantera massor (crowds) av människor, exempelvis i Mekka vid Hajj. Här finns ett problem med att alldeles för många människor är på samma trånga yta, vilket …

Happy new Fear from Intensifier!


Igår var jag på C-base. På videon ovan hör man, om man lyssnar noga, slagorden "Eff-arr-ey (FRA)... Pirate Bay...Reeeeboot!". Hade det inte varit för att jag är en tokig filosof, hade detta kunnat sammanfatta en hel del om nätet och politiken. 2009 behöver en omstart. Reboot!

Den Kantska vulgära …

CCC - Rapport # 6 - Mobilisering mot Telekompaketet

{.alignnone .aligncenter}

Jérémie Zimmermann från aktivistgruppen La Quadrature du Net pratade under rubriken Campaigning on the "Telecoms Package". Grundtesen; som är ett återkommande tema för hela konferensen, aktivismen och diskursen, är att politiker inte greppar vad de beslutar om när de lagstiftar om nätet.

La Quadrature du Net var dock …

CCC - Rapport # 5; bildexposé

{.alignnone .size-medium .wp-image-412 .aligncenter width="299" height="223"}

Hej, jag är dividuell nummer 1370. Via sociogrammet ovan kan man se vem jag umgås med. Om ni går in på denna adress och knappar in mitt nummer kan ni följa mina rörelser i realtid. I en kontorsbyggnad, i ett universitet nära …

CCC - Rapport # 4: Panspektrocism och sociogram

RFID är en stor grej på CCC, både ur en teknisk synvinkel, men även ett hett ämne politiskt (som vi alla vet kollapsar dessa distinktioner direkt när vi börjar göra empirisk filosofi). Anyways, först två bilder:
{.alignnone .size-medium .wp-image-403 width="258" height="193"}{.alignnone .size-medium .wp-image-404 width="255" height="192 …

CCC - Rapport # 3; delstudie i nätpolitikens molekylstruktur

{.alignnone .size-medium .wp-image-400 .aligncenter width="184" height="138"}

I ett hav av programmerare, hackers, låsdyrkare, aktivister, konstnärer, filosofer och icke-definierbara, alla sammankopplade på ett smockfullt trådlöst nätverk, finner man nätpoltikens många centralfigurer. Inte för att dessa skulle ha några speciella namn, utan snarare för att de i sin heterogenitet ger …

CCC - Rapport # 2

CCC - Rapport #1 |CCC - Rapport #2 (skissartade anteckningar)

Hackerspaces är ett projekt som försöker ordna fysiska mötesplatser för hackers över hela världen. Här finns en lista på vart man kan finna dem. Panelen diskuterade vad som har hänt på två år inom hackerscenen och med projektet. De argumenterade för att …

CCC - Rapport #1

{.alignnone .size-medium .wp-image-394 .aligncenter width="300" height="225"}

Första föredraget som jag gick på hölls av Sandro Gaycken som talade om Data protection, eller "självbestämmande över data och skydd för denna". Först kom en utläggning om decision theory, alltså hur man som individ fattar beslut under osäkerhet. Tesen är att …

FRAdio-activity, pt II

Nu har Sheffield Live!-programmet som jag medverkade i kommit som podcast. Jag snackar om FRA och panspectrocism ungefär 26:40 in i programmet som går att ladda ned som mp3 här. Senast jag sysslade med FRAdioaktivism var på P4, och då talade jag även då om FRA. Det som …

Intermezzo i politisk filosofi: "kritik" av Piratpartiet, del 1 - ostensiva variabler; program.

I en kommentar blev jag uppmanad av Kalle Vedlund att kritisera Piratpartiet. Tja, varför inte? Det kan ju inte bli värre än Smålandstidningen i alla fall. De verkar nämligen har missförstått vad Demker och Bjereld menar med "individualism". Det står i bokens övergripande kapitel, men jag kan ju ändå ge …

Traktat om politisk filosofi; ”nätpolitiken”. Del I: territorialiteter.

Att säga att en ”ny politik” har formats är alltid bedrägligt, men att säga att en ny politik är i görningen i förhållande till en tidigare kan vara hälsosamt för den politiska filosofin, som ett tillfälle att inventera sin begreppsliga och empiriska verktygslåda. Denna minibloggserie är alltså ett försök att …

Bevara internet som en ekologi

Det finns flera orosmoln kring det vi kallar internets och dess fortsatta överlevnad. Jag skriver därför på bevarainternet.se om hur vi måste hålla kablarna fria från de processer som skapar monokulturer, paranoia och gör nätet till en allmänt obehaglig plats att vara på.

Många av oss kommunicerar dagligen med …

Julklapp till Intensifierläsarna - A tribute to Gabriel de Tarde

Eftersom jag är spinozist firar jag inte jul, men detta till trots gillar jag att ge bort saker. Dock problematiseras ju hela "bort" i "att ge bort", eftersom i det inte finns någon brist i det kopimistiska århundradet. Gåvan, FRA versus LOVE (klicka för att ladda ned), handlar till en …

Smittontologisk civilsociologi i SvD

Idag skriver jag en kort kommentar om nätpolitiken i SvD kultur. Det finns två grundläggande diskussioner som den bygger på. Men först måste vi avfärda två common-senseperspektiv; kloaken och identitetspolitiken.

 1. För det första handlar det om hur nya medier funkar för att sprida, skapa och omdefiniera politiska idéer. Här finns …

Motståndsstudier, FRA och Open Access.

Jag intervjuas idag i GU-journalen om motståndsstudier. Givetvis kan jag inte undvika ämnet FRA:

He is currently working on a thesis describing the role of statistics in the constitution of modern societies. He has also been a harsh critic of the “FRA-law’, which he sees as a threat to free …

Datalagringsdirektivet och Tyskland

SvD skriver om datalagringsdirektivet (STASI-lagen), och dess implementering i Tyskland. När jag senast var nere i Aachen insåg jag att det var värre ställt än vad jag trodde med denna tokkränkning av våra telefoner, datorer och allt som kommunicerar digitalt. Mina tyska kolleger var skraja och förbannade.

Jag har …

STASI-EU ur ett Deweyansk perspektiv

Johannes Forssberg skriver idag påExpressens ledarsida om hur Ipred och datalagringsdirektivet har fått bloggar och unga människor att reagera mot ett EU som alltmer börjar likna STASI-metoden när det gäller övervakning. Forssberg spinner vidare på Kalles artikel i GP som handlar om hur kloak-modellen kanske är det enda som …

Transaktioner om posthumanismen, del IV - Event Horizon

Del 1 - Robot Wars | Del 2 - Begrepp | Del 3 - Cybernetiken och artificiell intelligens

Del 4 - Event Horizon; dagen då maskinerna blir "intelligentare" än människorna

"Jag är ingen bot, jag är en väldigt, väldigt vacker tjej”
Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig
Men det finns inget som behöver förklaras …

Tre frågor om (civil)sociologins objektivitet och förhållande till naturvetenskaperna

Nu har jag fått den korrekta sättningen av mitt manifest om sociologins objektivitet. Korrekt referens och nedladdning är: [Kullenberg, Christopher (2008) "Tre frågor om sociologins objektivitet och förhållande till naturvetenskaperna"](http://christopherkullenberg.se/wp-content/uploads/2008/12/kullenbertrefragor.pdf), i Hallberg, Margareta (red), Vi vet något - Festskrift till Jan Bärmark …

Den sista fasta punkten; vetenskapen?

Via Charlotte ser jag att det pågår en sekulariseringsdebatt i gammelmedierna. Det upphovsrättskramande nätverket Liberati försöker formulera en tanke om hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra:

Liberati har inga invändningar mot vad man har på sig på huvudet när man går i skolan, men det som matas in …

Swedish Spinozist Agnes: On and on.

Det är sällan som Sverige producerar vettiga flödesontologiska analyser. Förutom McLove, Britney Spears och Basshunter, är det sällan som man hör annat än slitna uttryck och klichéer, men jag har lyckats finna ett guldkorn i höstmörkret. Agnes framför i verket On and on en kärleksförklaring till samtiden som är helt …

Transaktioner om posthumanismen, del III - Cybernetiken och artificiell intellingens

Del 1 - Robot Wars | Del 2 - Begrepp

Del 3 - Cybernetiken och artificiell intelligens

18:50 <@ChrisK> omniHAL: cybernetik!
18:50 <+omniHAL> ChrisK: Råa går att se sånt band.
18:50 <@Creap> omniHAL, cyberetik
18:50 <+omniHAL> Creap: + Att allt är nedpackad och kommer enkelt åt under och runt
möbler i …

Podcast om panspektrocism och "fotspårslagen"

Idag pratade jag Nästa fredag (kl. 10 svensk tid ) pratar jag om panspektrocism på kanalen Sheffield Live! 93,2FM, i programmet Sound of Science. Inslaget som jag är med i handlar bland annat om skillnaden mellan 1984 och Minority Report som popkulturella referenser för att förstå hur övervakning funkar idag …

Transaktioner om posthumanismen, del II: Begrepp

Introduktion

I Sverige är vi oförmögna att lämna myten om den moderna konstitutionen bakom oss, vilket gör att vi fortsätter att diskutera begrepp som naturkulturidealism/realismmänniska, och så vidare. Det finns dock alternativ, men dessa kräver att man anstränger sig lite. Värdet med att byta ut begreppsligt …

Julklapp till riksdagen

Om riksdagen nu gillar IPRED så får vi väl visa dem hur Internets funkar om man affirmerar dess potentialiteter. Ge riksdagen en julklapp du också!

Som redaktör för the Resistance Studies Magazine gör vi så här:

Due to recent repressive legislation following the implementation of the Intellectual Property Rights Enforcement …

Transaktioner om posthumanismen, del I - Robot Wars

Transaktioner om posthumanismen är en mini-bloggserie tillägnad Tes Antites Protes. Jag vet inte hur många delar det blir, men tanken är att det så småningom ska bli en artikel. Jag gillar att lägga ut mina halvfärdiga artiklar här på Intensifier. Bloggar är humanioras nya forskningsfront. Lämpligt soundtrack till läsningen finner …

Vi hjälps åt att stoppa kontrollsamhället

André Rickardsson går ut och säger att han kommer att hjälpa de som utsätts för IPRED-rättsövergrepp helt gratis. Rickardsson har tidigare jobbat SÄPO och har till skillnad från många politiker insett vilka konsekvenser som omvänd bevisbörda kommer att få för de så kallade "konsumenterna" av kultur.

IPRED handlar inte om …

Podcast från mitt föredrag på Peace and War - Digital

{.alignnone .aligncenter}

Den aningen dramatiska gesten beror på det dramatiska temat; Blandar man FRA, Viggen, IPRED, Piratpartiet och medborgarjournalistik i ett fylogenetiskt halvtimmesföredrag inför en mängd tyska teknikaktivister och forskare, så blir det allvarligt. Podcasten finns att ladda ned och lyssna på här. (om man vill lyssna i iPod får …

Phoenix arising: IPRED 2 + ACTA

Tro ej att det tog slut med "hyrsnutlagen", "privatpolislagen" eller "aj-predd one". Inte heller med FRA.

Nu kommer ACTA och IPRED 2. Det första låter som ett läkemedel och det senare somen obskyr efterföljare till en första skräckfilm. Rasmus|Copyriot tar några spadtåg i rätt riktining. och grupparbetet kommer att …

Om IPRED går igenom fortsätter aktivismen i alla riktningar

Det verkar som om Ipred kommer att röstas igenom idag. Vi har en regering som inte tror på en dynamisk demokrati, och där "att lyssna på folket" snarare handlar om att signalspana oss till döds. De där kloakerna ses som obehaglig smitta av tankar i det fria snarare än ett …

Fraktaler av kopior (del I): A tribute to Anna Troberg

Jag hade tänkt att värma upp höstmörkret med lite trevligheter från internets. En de grundfylogenetiska egenskaper som kablar, routrar och dator har, är ju förmågan att kopiera och därmed remixa. Redan Gabriel Tarde tänkte sig att kopiering var en grundförutsättning för kärlek:

Det finns inget mer naturligt än att de …

Det danska exemplets för- och nackdelar

DN skriver idagom hur IPRED har (ur)artat sig i Danmark. Det mest intressanta är:

- I och med att många börjat skylla på att någon obehörig använt deras abonnemang eller öppna trådlösa nätverk så har domar avgjorts till vår nackdel. Så det är inte lönt nu, fyller Mads Jörgensen …

Transaktioner om assemblageteorier (del II): "Regimes of perceptibility"

(Snabblänk till del I)

Som vetenskapsteoretiker ställer man sig ständigt den metafysiska frågan "hur kan vi veta något överhuvudtaget?". Implicit i denna fråga finns även "hur kan vi inte veta något?". Tricky va :)

Michelle Murphy har ett svar:

I call the regular and sedimented contours of perception and imperception produced …

Transaktioner om icke-linjär historia: Fleischersk samtidshistoria och F-ordet

Rasmus|Copyriot skriver idag i Expressen om Ifpis 75-åriga historia, som börjar i det fascistiska Italien 1933. Om vi ska förstå bakgrunden till Ipred, eller rättare sagt - den del (av många fler delar) av Ipred som handlar om att skivbolag ska få begära ut IP-nummer och skicka böter, alltså privatpolislagen …

Piratpartiet mot EU-parlamentet

Som jag tidigare har nämnt är Piratpartiet det enda parti som har genomtänkta, kompromisslösa och välformulerade åsikter om integritet och fri kultur/kunskap.

Ulf Bjereldtror att det finns en chans att komma in i EU-parlamentet. Det tror jag också. Aftonbladet bevakar.

Eftersom piratpartiet inte viker från sina sakfrågor, vilket …

Om manliga liberala datanördars makt?

Kamferdroppar-Charlotte bemöter Per Wirténs mindre lyckade idéom att alla som är intresserade av typ Ipred och FRA är unga män i 25-årsåldern. Det är inte bara fel rent empiriskt (vilket visar på att Wirtén måste har något fel på sitt bredband, det är ju bara att läsa bloggarna), utan …

IPRED skjuts upp

Det kommer inte att beslutas om IPRED på torsdag. Det är svårt att säga om det är bra eller dåligt. Man kan ju tänka sig att regeringen vill ta upp det vid ett senare tillfälle när debatten har lagt sig. Men, å andra sidan vet vi att det knappast kommer …

Transaktioner om assemblageteorier; Michelle Murphy och begreppet "assemblage" (del I).

Michelle Murphy vann det åtråvärda Ludwik Fleck-priset för boken Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty vid årets 4S/EASST-konferens i Rotterdam som jag medverkade i. Fleck var en pionjär inom vetenskapsteorin och var före både Foucault och Kuhn i att utsätta vetandet och vetenskaperna för historiska och sociala …

2008, året då Sverige blev svart.

{.alignnone .size-medium .wp-image-355 .aligncenter width="300" height="200"}

Ta en titt på följande bild från Privacy Internationals undersökning från 2007. Just nu är Sverige rött, vilket betyder "Systemic failures to uphold safeguards". Under 2008 kommer med största sannolikhet FRA-lagen och IPRED att rullas ut, och frågan är inte då om …

Om IPRED och internets logiker

I DN och Expressen varnas det för att IPRED kommer att försvåra för utredningar kring barnpornografi. Per-Erik Åström säger:

 • Det blir med automatik så. Du kommer aldrig att kunna lagstifta bort det här, tekniken kommer att spela dig ett spratt hela tiden, det är så det är. Att finta bort …

No Music Day: Rapport

{.alignnone .size-medium .wp-image-351 width="300" height="225"}{.alignnone .size-medium .wp-image-352 width="300" height="225"}

Min första No Music Day blev en intressant upplevelse. Tre grundobservationer kommer att strukturera min analys av denna händelse:

 1. Musikens sociala effekter (dess juxtassemblage)
 2. Ljudparanoia
 3. Musikens begär
**1.**
Som de två bilderna visar fick jag tacka …

Posthumanistiskt manifest

Den nyligen grundade TAP-bloggen har skrivit ett manifest. Citat:

Där innehållet för det Mänskliga undandrar sig exakt definierbarhet uppstår en moralisk och förnuftsmässig gråzon. Det posthumanistiska perspektivet utgörs av att affirmera, undersöka och utforska denna gråzon. Posthumanismen är således ingen ideologi, inget program och ingen förutbestämd synvinkel – det är i …

Fasadputsregeringen del II - att mildra är att söndra

Beatrice Ask fortsätter med desperat kohandel. Nu ska det bjudas i alliansens auktionshus - IPRED ska inte gälla retroaktivt, alltså, privatpoliserna ska inte kunna ta och genomsöka din internetoperatörs loggfiler som du just nu skapar. Däremot är det fritt fram efter första april. Tanken är att du som fildelare ska gå …

Transaktioner om smittor, fyla och diagram: Infrastruktur, mekanosfär och estetik.

Både Copyriot-Rasmus och Blay-Magnus skriver intressant om smittontologi, teater, flygplatser och tågstationer - kort sagt om den smittontologiska och den fylogenetiska forskningen. Mothugg-Johan återkopplar till begreppet flygplatssamhälle. Låt mig ge några förslag på hur dessa två perspektiv kan kombineras. Det är nämligen så att det finns en koppling mellan den å …

Fasadputsregeringen

Centern vill ju som sagt putsa fasaden på IPRED genom att man först ska varnas om man "laddar ned". Det är en grotesk smygmanöver som får långtgående konsekvenser ända ned tillvåra trådlösa routrar. Faktum är att hyrsnutdiagrammet kvarstår. Precis samma sak hände med FRA. Då kallade jag ändringsförslagen, som …

Beatrice Ask tar medvetet bort tänkandet ur politiken

Beatrice Ask säger idag följande:

 • Jag tycker att debatt är bra. Det finns ju en liten grupp som är oerhört engagerad och hörs mycket, och så är det alltid. Men att de som tillverkar någonting måste få betalt för sitt jobb, det tror jag att de flesta ändå håller med …

Kopimistisk Rework av S23M

Som en tribute till Piratbyrån har jag gjort en Rework av ljuden från S23M. Den första biten är en kakafoni av ljud jag fann, och det förekommer röster som jag känner igen på ett ungefär (!). Jag har sänkt ned ett motorljud som basstämma och trummorna är genuine buss. I andra …

Transaktioner om formatnihilismen

Rasmus kommenterar mitt förra inlägg om IPRED-debatten och tar upp begreppet formatnihilism som jag skrev om i Sydsvenskan. Då det är en neologism som jag enligt metoden att "googla på" inte verkar ha nämnts i Internets anarkiv tidigare, är det kanske bäst att jag försöker definiera ungefär vad som menas …

IPRED-spektrum

När det gäller framtiden för Internets har jag gjort några försök att begripa hur motståndsstrategierna går till i syfte att fundera på hur de kan göras bättre. FRAktivismen gav oss en historisk möjlighet att följa detta i realtid.

Jag skrev om detta i Sydsvenskan kultur och konstaterade där att kreativitet …

Basshunter och Timbuktu är emot IPRED

Basshunter och Timbuktugår idag ut och säger att de inte vill ha ett hyrsnutsamhälle. Jag ska inte spä på tendensen att IPRED nu, aningen olyckligt, handlar om fildelning och upphovsrätt istället för intellektuell egendom och integritet.

Istället vill jag påminna om min hyllning till Basshunter, en artist som på …

Hyrsnutar, formatnihilism och integriteten

Jag skriver idag i Sydsvenskan om IPRED och försöker där ta ett djupare grepp om frågan än vad som är fallet när den reduceras till så kallad fildelning.

Låt mig förklara några av de tankar som ligger bakom:

För det första handlar det om att korporativism i någon mån står …

Antimarknadernas stöveltramp på integriteten

Jag tycker att IPRED-debattenhar fått ett olyckligt fokus på "fildelning". Detta fokus, som förklarats dött och begravetsedan länge, riskerar att reducera dels den generella komplexiteten i vad som i IPRED menas med "intellectual property" och varför det är problematiskt att hyrsnutar får tillgång till våra IP-nummer, med en …

Tardes smittontologi, från myrstackar till panspektriska övervakningsteknologier.

Här kommer en del av ett utkast till en text som jag och Kalle jobbar på. Det är för den regelbundna Intensifierläsaren en hel del repetition... men all repetition är ju samtidigt en förflyttning.

Tardes smittontologi, från myrstackar till panspektriska övervakningsteknologier.
Tardes sociologi fick historiskt sett inget större genomslag under …

Anteckningar Krieg und Frieden Digital

Här kommer några lösa anteckningar (ursäkta blandningen av tyska, engelska och svenska):

Efter Peace and War digital är jag helt slut i huvudet eftersom alla sessioner förutom min och en brittisk robotforskares var på tyska. Detta till trots är jag mycket lycklig eftersom tyska akademiker och intellektuella fattar varför krig …

Part IV - How an engineer can be an activist, and and activist can be technical?

Här kommer del fyra i serien "How can engineers and activists work together?"

Part I - Introduction

Part II - Panspectric Surveillance and War

Part III - Citizen journalism, pirate parties and activists

Part IV - How an engineer can be an activist, and and activist can be technical?

In digital rights there is …

Kort om Peace and War Digital

Första dagen har gått i krigets tecken. Det tar lite tid att bearbeta anteckningarna eftersom de är på tyska/engelska/svenska, men det kommer. Låt mig istället arbeta med genren att rekonstruera en dialog jag hade med några hacktivister.

 • So why are you here?

 • I am giving a plenary speech …

Part III - Citizen journalism, pirate parties and activists

How can activists and engineers work together?

Part I - Introduction

Part II - Panspectric Surveillance and War

Part III - Citizen journalism, pirate parties and activists

We can make a tripartite division of activities that may challenge the increasing use of legal and technological means of mass surveillance; citizen journalism, pirate parties …

Part II - Panspectric Surveillance and War

Här kommer del 2 i serien How can activists and engineers work together?.

Part 1 - Introduction

Part 2 - Panspectric surveillance and War

How are we to conceive of contemporary technologies of surveillance? One way of doing so is to do historical investigations and see from what context they have originated …

Dags att komma ut ur garderoben

Rick Falkvinge uppmanar folk som röstar på piratpartiet att komma ut ur garderoben, efter att Oscar Swartz reflekterat över partiet och dess framtidOpassande-Emma hakade givetvis på.

Således, här kommer min reflektion och min bekännelse:

Piratpartiet är bra just för att det inte riktigt är ett parti. Det är snarare …

How can activists and engineers work together?

På fredag åker jag påPeace and War Digital i Aachen. Jag är inbjuden som talare och kommer att jobba med rubriken "How can activists and engineers work together?". Förutom själva konferensen ska jag även delta på en presskonferens. Därför övar jag på tyska fraser för att kunna få fram …

FRA - Snart en realitet.

Det finns nu bara en sista chans att FRA-lagen stoppas. Regeringen harbeslutat att låta lagen träda i kraft från den första januari, och då utan de ändringar som föreslagits (dessa kommer "senare"). Alltså handlar det om en omröstning där S och Mp har lagt en motion om att riva …

Transaktioner om Spinozismen, del 1; Politisk ekonomi

Kalle skriver omgårdagens stora keynote - Antonio Negri vs. de marxistiska politiska ekonomerna.

Låt mig plocka upp bollen och bjucka på ett deleuzeoguattarianskt alternativ! Det problem som Kalle tar upp är att i de senaste två hundra åren av kritisk debatt, så har det inte framkommit så mycket mera än …

Öppet seminarium om panspektrocism och motståndsstrategier

På torsdag (15-17) presenterar jag och Kalle vår pågående forskning om panspektriska övervakningsteknologier och möjligheter till motstånd och kritisk debatt. Seminariet arrangeras av The Resistance Studies Network, och tidigare under dagen kommer det hållas ett till seminarium om Color Revolutions.

Alla som är intresserade är varmt välkomna! (speciellt ni som …

Radanmärkningar till rättslöshetssamhället; IPRED dystopia.

{.alignnone .size-medium .wp-image-324 .aligncenter}

Charlotte skriver i Malmö City hur hoten mot vår integritet står som spön i backen. Samtidigt skriver Copyriot om en ny (i icke-linjära termer) framträdande -ism, korporativismen. Kalle skriver om Homo Sacer, alltså hur det skapas hopplöst rättslösa subjekt när hetsjakten på fildelarna sätts igång. På …

New Anti-IPRED album - Out now!

NEW ALBUM - OUT NOW!!!

{.alignnone .size-full .wp-image-322 .aligncenter width="500" height="427"}

Whole album as .mp3 - (.zip 38 Mb): Primary Download: Please use Bittorrent via the Pirate Bay. (if you do not use p2p-software, you may use  Mirror 2).

 1. London Calling Techno - 99 version (2.54) Mirror 2
 2. Stolen Sounds …

V är emot IPRED

Alice Åström (v) har brutit isen:

 • Lagen är ett slag i luften och löser lika lite som den gamla lagstiftningen. Det stora problemet här är att regeringen öppnar upp för en piratjägarlag som ger mediabolagen rätt att registrera folk de tror begår brott. Det gröper ur rättssäkerheten och tar oss …

Big brother AND little sisters; FRA och IPRED.

För nästan ett år sedan höll jag och Karl ett seminarium om övervakning i kontrollsamhället. Då påpekade Dennis Töllborg att vi inte skulle vara så rädda för storebror som vi skulle frukta lillasyster. Med detta menade han alla de privata företag som använder sig av övervakning, intelligence, sociogram och extra-juridiska …

Stoppa IPRED nu!

Publics och issues. Dewey ekar i kablarna! Först komstoppaFRAlagen.nuoch nu har vi stoppaIPRED.nu. Facebookgrupp har vi här.

Jag har tidigare skrivit om denna formen för demokrati, som analyserande bloggpost och även i Aftonbladet. Viktigt är att inse att denna typ av formering i första hand är …

Nytt RSS-flöde att pejla in på

Multiplicitet är vackert. Seminariet Tes-Antites-Protes har arrangerat ett hem på nätet!

Utan att falla in i mitt sedvanliga och ständigt återkommande hyllande av denna seminarieserie så kan jag varmt rekommendera att that´s the place to be om man är intresserad av ny teori!

TAP har inte format lärjungar, utan …

IPRED-film lanserad av Vicki the Robot

Vicki the Robot* har gjort en film om IPRED 1. Hon citerar bland annat den icke-linjära historikern Rasmus, direkt ur IPRED-dokumentet, och diskuterar hur IPRED innebär ett integritetsövergrepp.

Sevärd! Vicki har även kopierat mitt arrangemang Ouverture pour venir et se plier de l'été (mp3). Låten är en hyllning till dubbelvecket …

FRApport från IPRED1-skyttegraven; machfart 3, intensiteter, lycka och bifurkationer

Det är mycket kärlek nu. Rena och skära affekter som manifesterar sig i självresonerande bloggväggar, en trend som till och med gammelmedierna har hoppat på. Det är sant som Rasmus säger, att det kanske är fördummande i någon mening att tusen bloggar samtidigt skriver om IPRED 1 och att slemlänkandet …

Da IPRED challenge - nu bygger vi!

Rasmus skriver att nu stoppar vi piratjägarlagen. Mark har juridisk ingång. Emma har planen.  Anna bygger upproret. Christian och Rick djupdyker. Det är dags att bäva bloggosfären. Resonanser som får trötta politiker och gammelmedier att sätta snyggkaffet i halsen. (ja, jag vet att jag jobbar klyschor här).

Två veckor har …

Välkommen till hyrsnutsamhället

Lagar och domstolar är ganska bra att ha. De är visserligen ingen total garant för rättssäkerhet, men de tar oss en bra bit på vägen. Dock är de ineffektiva om en miljon människor begår småbrott, till exempel fildelning. De har inte kapacitet att pröva alla dessa fall och de kan …

Några av våra medborgerliga friheter....

Inte oväntat så godkändes tvångsmedelslagen idag samtidigt som lagrådet gav grönt ljus till "antipiratlagen". Jag har dåligt samvete för att jag inte har varit mera högljudd kring dessa frågor. Mitt tunnelseende kring FRA gjorde att jag skjöt på en del forskning som jag har fått ta igen den senaste tiden …

Transaktioner om civilsociologin III - Tardeintermezzo; hur vi kan undvika tokmarxism och individualism samtidigt

Min korta bloggserie om Gabriel Tarde (1, 2, 3), som ingår i min transaktion om civilsociologin, har väckt en rad intressanta kommentarer. Det är precis detta jag gillar med bloggar - man kan skriva hur teoretiskt som helst! Därför öser jag på lite till.

Tardes fokus på mikropolitik gör givetvis att …

Regeringschock: 1952 års tvångsmedelslag görs permanent i morgon!

Uppdatering 14:46: Aftonbladet och Expressen har vaknat.

Källan av integritets- och yttrandefrihetshotande lagar verkar aldrig sina. Jag har en tes om varför det är så, men just i detta fall tänker jag inte vara teoretisk, utan gå igenom proposition 2007/08:163 - Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott …

Lagen jag tror vi missade...

Jag har varit i en undervisnings-forsknings-deadlinetunnel och har tyvärr inte fixat att skriva om FRA på länge. Via rop i IRC-kanalen och via Mark får jag nu mina fakulteter till livs att en "spionlag" från 1952 ska göras permanent... om två dagar! Ur tidningen Journalisten:

Det har genom åren använts …

Radanmärkning och korrektur

Eftersom det smög sig in några fel i den nysatta Tardetexten frånförra inlägget postar jag en ny. Dessutom är det på plats att ge lite cred till översättaren, Elsie Clews Parsons, som för övrigt var den första kvinnliga presidenten för American Anthropological Association, 1940(!).

Några fler kommentarer (tack Rettaw …

Tarde collection; Laws of imitation. Exegetisk genomgång av kapitel 1.

I do not date the birth of society from this idea, for society undoubtedly existed before exchange. It began on the day when one man first copied another. (28)

Hur hänger samhället samman? Är det genom dialektiska konfliktförhållanden mellan proletärer och borgare? Eller kanske genom funktionella normsystem? Eller, varför inte …

Torsdagens seminarium - Ansiktslöst motstånd

På torsdag, kl 15-17, presenterar Per Ström (medredaktör Riff Raff) sin artikel om det "ansiktslösa motståndet", den klasskamp som sker utanför den formellt organiserade fackliga rörelsens arbetarkamp. Per inleder diskussionen utifrån sin specialskrivna artikel för seminariet;”Den politiska ekonomins väktare och desertörer: kapital, vänstern och det ansiktslösa motståndet.”

Jag tror …

Transaktioner om civilsociologin och fylogenetiken

Gårdagens seminarium var mycket givande. Jag måste smälta alla intryck och därefter ändra några av mina utgångspunkter. Produktivt med andra ord! Tack vare billig hemelektronik finns min och Kalles presentationer dokumenterade som .mp3 för den som bara vill lyssna. Den som vill kolla på video kan hoppa vidare till antingen …

Slemminarium och text

På tisdag arrangeras ett slemminarium för allmän teori på Humanistiska fakulteten. Programmet lyder:

 • Erik Hannerz - "The positioning of mainstream"
 • Roland Paulsen - "Tomt arbete"

Vi samlas på tisdag kl. 13-19 (ungefär) i Sal C430 på …

Om framtidens nätpolitik

Idag skriver jag på SvD Kultur under rubriken Det digitala livet är inte mindre verkligt. Grundtanken är att lagstiftare och beslutsfattare inte fattar internet, eller rättare sagt, de vill inte fatta internets. Detta har ju inte minst aktualiserats genom FRA-lagen genom, att man överför en andravärldskrigsteknologi på nätet (kallad signalspaning …

Motion

S och MP lägger motion om att lagen ska rivas upp, göras om och göras rätt (Copyleft Piratpartiet):

Enligt s och mp innebär FRA-lagen ett avsteg, utan historisk jämförelse, från den grundlagsfästa principen om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn. (DN)

Jag förstår nu att situationen är jobbig för …

Snart är det dags för skalv igen...

Rick rapporteraratt han har inside info om att någon kommer att motionera mot FRA-lagen. Jag hoppas det. Då är vi beredda att gräva fram liken ur ändringslagsgarderoben och maxa Richterskalan!

Hypotes om skrivandets materialiteter; Ett TeXperiment

Då jag forskar i bland annat det Björkska paradigmet för text, måste jag utfärda en hypotes:

Bakgrund.

Som akademiker, bloggare och facebookberoende skriver man tusentals tecken varje dag. Det är nästan sjukt hur mycket man knapprar på tangenter och glor på en skärm. Under nittiotalet slog så kallad WYSISYG igenom …

Transaktioner om civilsociologin II; Tarde vs. Durkheim

På onsdag ska jag presentera en tredje del av min avhandling på seminariet för politisk teori(13-15, sal A107) om epistemiska maskiner. Det är dags att plocka fram min passion och kärnkompetens - vetenskapsteorin. Det är ju ett lätt obskyrt ämne i den bemärkelse att ingen riktigt vet vad det är …

K-ordet

Att beskylla någon för att vara kommunist eller fascist är nästan aldrig smart. Inte heller är det särskilt produktivt att säga att någon är "vänster" eller "höger". Jag är själv inget föredöme eftersom jag har anklagat alliansen för att vilja införa ett centralistiskt kommunistliknande system i och med FRA-lagen …

Bitter frustration!

Jag sade i gårdagens inlägg att jag inte hade möjligheten att skriva om FRA på ett par dagar. Dels baserade jag det på tokmycket att göra, men det är ingen ursäkt inser jag efter kommentarer. Men det finns en annan förklaring som jag nu skall ventilera: regeringens feodala tystnad! Därmed …

FRA 2.0 är o-okej

Många tidningar har rakt av köpt begreppet 'trafikstråk'. Det finns inte, något som jag påpekade redan dagen efter ändringsförslaget. Efter det har det spekulerats varifrån det kommer, och jag trodde ett tag att det var FRA som försökte dra en rövare. Men så verkar inte heller vara fallet. Begreppet verkar …

As simple as it gets...

Med tanke på den bildningskampanj jag efterlyste, så är det stoppafralagen.nu som står för den pedagogiska briljansen. En bild säger mer än tusen ord:

Läs ävenCopyriots tes om det dubblerade FRA. Nu jävlar är det ontopolitik som gäller! Tolgfors säger att det inte längre handlar om massavlyssning. Men …

Folkbildningskampanj; medier och politiker

FRA-lagen är ibland svår och komplicerad. No doubt. Men det finns vissa centrala punkter som vi måste trycka på extra mycket just nu när dimridån kring ändringsförslaget ligger tät. Christian Engström har redan börjat med en moderat riksdagsledamot som inte visste om att FRA har undantag i PUL!

Jag försöker …

Djävulen under FRAdarn

Förändringarna i FRA-lagen får inte passera ogranskade. Det kommer de inte heller göra. DN och SvDrapporterar att bloggare har hittat en rad frågetecken i lagen. Det är kul att läsa att bloggarna får cred för att sköta den tredje uppgiften att granska statsmakten. Det är även kul att se …

Spekulation om panspektrocismen

Panspektrocism (substantiv, härlett ur eng. “panspectron”): P är det sociala diagram som trängt undan 1900-talsfilosofen Michel Foucaults panopticism. Samtida produkter för upprätthållande av social ordning – så kallade “UniMod”-verktyg och algoritmen sMart® –  är relativt unga företeelser.

Det var först under 2000-talets början som tekniker för universell modulering (omvandling av analoga …

Lindberg om kabeln

Camilla Lindberg (fp) uppger tillPC för alla:

Vilka är de stora förändringarna?
Det viktiga är att FRA inte får tillgång till all datatrafik. Det går inte någon kabel till FRA och det gör att man inte längre kan prata om massavlyssning. En specialdomstol ska pröva all signalspaning – till och …

Ingen tjänar på att debatten lägger sig nu

Det är viktigare än någonsin att vi nu granskar varje kommatecken i ändringsförslaget. HAX skriver:

Tolgfors egna tjänstemän påstår – med tydlighet – att sållningen av trafik inte skall ske hos internetoperatörerna. Istället är det staten som skall sköta sållningen. Även om det inte blir just FRA som gör den. Exakt hur …

Liberal katastrof och "trafikstråk"

Jag skriver idag på Expressen Debatt och går ut med en hård beskyllning till de sex folkpartister som mer eller mindre lovade att riva upp. Det är egentligen emot mina principer, men i det här fallet ser jag det som enda utvägen. Mina argument framgår i artikeln, men det finns …

Folkpartiet liberalerna eller Svensk folkeparti?

Först läste jag om det hos Christian Engström, sen Oscar och därefter Copyriot... sen Rick... och snart hela bloggosfären. Är det så att de8 folkpartisterna är på väg att förråda de som desperat litade på dem? De som så länge har talat om att en upprivning är den enda …

Mordets fylogenetik; om enkla förklaringar.

Det mycket tragiska mordet i Kauhajoki har lett till en medieteknologisk reflektion som stundtals är produktiv och i vissa fall är beskyllande och kontraproduktiv. I förenklande medier tänker man ganska lätt i de gamla vanliga banorna om att en syndabock ska utses. För nån vecka sedan drabbade detta Pirate Bay …

Motionera bort lagen nu!

Om man ska sammanfatta mitt centrala argument i FRA-debatten så lyder det: Stoppa lagen innan kabeln kopplas in. Det är väldigt enkelt och helt kompromisslöst. Detta har jag upprepat vid flera tillfällen både i denna blogg och i nationella medier. Således faller jag under kategorin av materialister i Copyriotsterminologi …

Epistemiska maskiner.

Den 8 oktober lägger jag fram ett embryo till vad som ska bli tredje delen i min avhandling (av fem). Seminariet för politisk teori har bjudit in mig och nedan följer ett abstract om vad jag ska säga:

The notion of a ‘public opinion’ has been a central problem in …

Kort om Intensifiers genrer

Den senaste tiden har jag systematiserat många av inläggen i två typer av texter som kanske behöver förklaring: Traktat och transaktioner.

Traktat tillhör den klassiska genren av universella filosofiska resonemang och är besläktat med den förmoderna betydelsen av diskurs om.... Dock bör mediet  tas med i beräkningen. Vad som är …

Transaktioner om anarkiven; Panspektriska vs. de moderna samhällsvetenskaperna.

Copyriot uppmärksammade en viktig aspekt av förhållandet mellan arkiv och anarkiv i en av mina tidigare poster. När vi talar om bloggbävningar och andra typer av rörelsemönster på nätet baserar vi ofta våra resonemang på metadata från exempelvis Knuff och Twingly. Problemet är ju att dessa aktivt filtrerar bort bloggar …

Traktat om Britney Spears och radar-affektmaskinen

Proposition

När det gäller begär och affekter förklaras inte dessa fenomen av estetik, utan estetiken är något som behöver förklaras och kan inte vara en ontologisk utgångspunkt för en analys av subjektiviteter.

Axiom

"Everywhere it is machines - real ones, not figurative ones /.../ An organ-machine is plugged into an energy-source-machine: The …

Mobilisering/Analys

Twingly ger sin beskrivning av bloggbävningen i SvD (baserad på denna rapport). Det är givetvis intressant att se hur bloggar påverkade en nyhetsagenda och jag är avundsjuk för att jag själv inte sitter på den mängd panspektrisk data så att jag själv kunde fortsätta analysera. Med Knuff, Twingly och Technorati …

Transaktioner om FRA-motståndet

Opassande ställer frågan hur tar man debatten om kontrollsamhället vidare? FRA är ju bara toppen av ett isberg i ett samhälleligt diagram och ett ständigt evolverande maskiniskt fylumCopyriot funderar på hur man kan förbereda sig på nästa strid om loggningslagen och delar generöst med sig av en länkresumé av …

FRAdio activity(ism)

Idag medverkade jag i P4 Studio Uppland (lyssna här: SR (snabbspola ca 12 min. om det går), MP3 (lyssna direkt)). Det var mycket bra på det sättet att jag fick mer än sju minuter på mig att definiera FRAktivism (myntat av Rasmus, och tolkat av mig), Panspektrisk övervakning, samt att …

FRAktivismens stora dag!

{.alignnone .size-medium .wp-image-265 .aligncenter width="300" height="225"}

Tack Rikard för bilden!

Idag skriver jag i tre tidningar: Sydsvenskan, Aftonbladet (med Emina Karic på Svart Måndag), och Expressen (med Karl och Mark, ej på nätet än). Samtidigt skriver Rasmus i SvD och sätter fingret på den binaritet som givit upphov …

Vicki the Robot om FRA och Panspectrocism

SVT har bekräftat att FRA byter information med diktaturer. It is all over the news. Norge rasar. Vicki The Robot har tagit sig an att sätta saker och ting i ett större perspektiv:

I rollerna: Sten Tolgfors, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Kevin Costner, Tom Cruise, Manuel DeLanda, Charlie Chaplin, med …

Trycket

Det är ingen tvekan om att tisdag kommer att bli en stykedemonstration i demokrati. Trycket är maximalt och anmälningarna haglar redan. Samtidigt sker en överspillningseffekt till andra frågor som är lika viktiga som FRA, bland annat PKU-registret, loggningslagen, med flera. Kan man verkligen stoppa alla dessa lagar? Eller är deras …

You can steal your own music.

Rasmus tagit på sig arkeologens uppgift att leverera färdiga citat till oss svultna läsare. På den nystartade excerptern Kopieringsmaskinen (sooo Xerox) har första utdraget lagts upp. Det är ett citat från Professor Sten Hillert, 1972. Min analys utgår från följande:

Det är naturligtvis förbjudet att ‘knycka’ bakgrundsmusik på så vis …

Replik till Tolgfors

DN Debatt ger inte repliker på repliker, så istället kommer vårt svar till Tolgfors på Newsmill. Mark är verkligen outröttlig!

I huvudsak släpper vi inte sociogramtanken utan sätter den i relation till begreppet "trafikanalys" som förekommer frekvent i FRA-lagen. Men för att det ska underkänna lagen, gäller det att gå …

Imperieimplosionstesen

Att förutsäga imperiers uppgång och fall är en minerad mark där man lätt kan ta fel. Johan Galtung lyckades en gång att förutsäga Sovjetuninonens upplösning med endast tre månaders marginal, men han har dock haft fel på en del andra punkter.

Gårdagens seminarium med Jörgen Johansen gick i samma anda …

De traditionella mediernas oförmåga att tänka framåt.

Peter Sunde och Kalle skriver båda mycket läsvärt om debatten kring Arbogabildernas totala upplösning i något som inte kan kallas annat än medienihilism.

Igår sändes Svt Debatt (får ingen länk) som bevisade att televisionen är oförmögen att ställa frågor, kanske inte som medium, utan snarare som ekologi, vilket Kalle påpekar …

Eberhards överdeterminerade psykologism

Psykologen David Eberhard går ut iExpressen och riktar kritik bland annat åt vår artikel i DN förra veckan. Eberhards generella tes är att "vi svenskar" är trygghetsnarkomaner och drabbas av irrationell rädsla och därför vill skydda oss mot allt. Nu har vi gått och blivit skraja för Storebror FRA …

Seminarietips på torsdag

På torsdag, den elfte september (!), inleder Jörgen Johansen våra motståndsseminarier på Annedalsseminariet i Göteborg. Temat är givetvis terrorism efter ground zero. Johansen har utöver en historisk erfarenhet av FRA-liknande verksamheter, även många intressantasaker att säga om motstånd, terrorism och revolutioner.

Så, om ni är i stan, ta svängen förbi …

Nedräkning; Riv upp, gör om, gör rätt!

Tolgfors svarar idag på vår artikel i DN förra veckan. Det är bra att en folkvald politiker tar sitt ansvar. Dock är repliken något av en dimridå och givetvis jobbar vi på en replik. Mark gör verkligen en insats här!

En mera personlig reflektion kommer ur de välkända mörkningsfraserna som …

En (multiplicitet av) tanke i förbifarten; intermezzo.

För några dagar sedan seglade jag förbi det känsliga området 'estetik' under ennattlig undersökning av ljud. Jag har ju ett emotionellt förhållande till konst, kultur och estetik som ofta får mig att uttrycka mig starkt, trubbigt och fradgande. Denna historiska ångest förföljer mig och jag försöker alltid att undvika …

Demker om Bloggosfären.

Marie Demker skriver idag på SvD om hur bloggbävningen överbryggade höger-vänster och att en ny form av liberalism utvecklas hos frihetliga bloggare snarare än på partimöten.

Detta är sant och jag skrev själv nästan samma sak i Aftonbladet för ett par månader sedan. Dock vill jag, till skillnad från Demker …

Glöm inte loggningslagen

FRA kan inte ses som en isolerad företeelse, utan är bara en av flera komponenter i ett panspektriskt tillstånd. Snart ska den så kallade loggningslagen upp i riksdagen som innebär att operatörerna ska spara information om trafikdata, sessioner och "på och avloggning" från Internet. Givetvis ska de inte spara filerna …

Om panspektrocismens subjektiviteter; vidare tankar.

Jag hakar på Kalles diskussion om hur vi kan förstå de subjekt som skapas i den panspektriska tidsåldern, en diskussion som först utlöstes av Pers fråga/kommentar om Panopticon:

Detta blir väldigt tydligt när vi i plogbillarna går in i militärbaser eller krigsfabriker. Det finns mängder med kameror på väggarna …

Sociogram; Akademin strikes back!

DN-debatt, som för en gångs skull inte var DN-kommuniké, skriver jag tillsammans med tolv andra forskare under en artikel som har författats av Mark Klamberg. Tack vare hans juridiska kompetens och grävande bör det nu inte längre vara så svårt ens för allianspolitiker att fatta det som vi har …

Techno comes from machines

Mellan FRAktivism och övrigt tunnelseende behöver man ibland ett break. Ingen anledning att oroa sig dock, eftersom det är stora grejer på gång i nationell media tomorrow.

Men nu en rapport från min forskning om musik och maskiniska fyla. Senast jag var i London köpte jag en Kaossilator. Denna underbara …

Mänskligt internet och slumpfaktorn

Dags för lite resultat om The Human Internet Project. I strikt vetenskaplig bemärkelse har det misslyckats, men det är egentligen bara en principiell fråga. Jag talade med GP idag och det förhåller sig så att den brevlåda vi skickade till, vilken är den enda vi kunde finna som tillhörde en …

Wigorts-Yngvessons utgångspunkter

Som jag skrev igår är SvDs kulturdebbat om FRA mycket intressant. Dock håller jag inte riktigt med om Susanne Wigorts Yngvessons analys och jämförelse med övervakningskameror. Citat:

Vad betyder det att vi bejakar kameror men protesterar mot avlyssning och avläsning? Är skillnaden så stor? Är handlingar mindre integritetskänsliga än ord …

Låg profil

Har legat lågt med FRApporteringen de senaste dagarna. Det beror främst på att jag har jobbat offline, dels med ett bokkapitel som kommer i höst/vår som i viss mån tar upp FRA, men även situationen i Burma. Den preliminära titeln är "Motstånd i den panspektriska tidsåldern" och boken kommer …

Till er som inte har Facebook

Ni som inte jobbar FB men som har tänkt att komma på morgondagens Mänskliga Internet kan ta del av det meddelande jag skickade ut idag genom att läsa här:

Hej,

det är roligt att så många verkar vilja komma! När kontrollsamhället väller in över oss känns det ibland tungt, men …

Mänskligt Internet - snart är det dags

På lördag går alltså experimentet och FRAktivismen "Mänskligt Internet" av stapeln. Ju fler som kommer desto roligare, och sprid gärna detta på era bloggar.

Det har skett några mindre uppdateringar i projektet. Dels har vi registrerat humaninternet.info där all dokumentation kommer att publiceras (givetvis utan att ett enda namn …

Panspektron är redan här

FRA i all sin ära, men vi får inte glömma hur post 9/11-politiken går samman med den privata sektorn, och i sin effekt sammanfaller (sätts samman; agencement).

Skandiabanken är en sådan utpost. I SvD berättas om Ahmad Waizy som inte fick göra en internetbetalning på grund av att hans …

Nio av tio punkter

Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver idag på SvD brännpunkt om hur FRA-lagen bryter mot Europakonventionen på nio av tio punkter.

Å ena sidan är det bra att det kommer fram hur tokig lagen är, men jag ser dock inte det problematiska i att  "Debatten är yvig och rymmer åsikter …

Flyg, diagram & fylum och Woolgar

Steve Woolgar som kanske är mest känd för att ha skrivit boken "Laboratory Life " tillsammans med Bruno Latour gjorde en intressant reflektion om flygplatser och deras sociologi på 4S/Easstkonferensen. Copyriot efterlyste fler studier, och när man ändå är på plats på Schiphol kan det vara idé att försöka spegla …

Unified system och internets i forna öststater

En kort sammanfattning om en session om Internets i forna COMECON-länder, som får bli en andra del i min sammanfattning av fragmentariska sessioner vid 4S/Easst-konferensen.

Först ut var Maria Haigh som talade om The moral economy of file sharing. Fallet varfildelning i Ukraina och vad som är …

Transaktioner om fylogenetikens ärofyllda forskningshorisont

Först ut, men förhoppningsvis inte sist, i utvecklingar, invecklingar och associationer (kritik är så himla Kant) till mitttraktat om fylogenetiken ärRasmus på Copyriot. Mycket uppskattat!

Fylogenetiken, alltså studiet av maskiniska fyla och dess relationer till sociala diagram, går ju som bekant i den Deleuze/Delandianska forskningshorisontens tunnelseende. Som …

På övervakningsforskningsfronten, between sessions

Just nu försöker jag navigera i den enorma 4S/Easstkonferensen som i år har titeln Acting with Science, Technology and Medicine.

Hittills har jag gått på två sessioner som båda är intressanta för övervakningsfrågor, exempelvis FRA.

Vad som verkar vara hett nu inom STS-fältet är kvantifiering och skapandet av …

Kant vs. FRA, round 1

Lena Halldenius skriver idag klokt och vasst i SvD om FRA-motståndet. Hon drar in Kant i spelet, vilket jag tycker är mycket intressant. Upplysningsfilosofin har fått mycket kritik för sin eurocentrism och heteronormativitet, vilken har varit väl befogad. Men i tider som dessa, när politiker våldtar yttrandefrihet och meddelarskydd och …

Traktat om fylogenetik; Strata och teknologier.

We may speak of a machinic phylum, or technological lineage, wherever we find a constellation of singularities, prolongable by certain operations, which converge, and make the operations converge, upon one or several assignable traits of expression." (ATP:406)

London är en av världens största städer, vars flöden resonerar och oscillerar …

F-ordet som analytiskt begrepp

Copyriot tar upp min försiktighet med begreppet fascism som jag diskuterade i samband med Pirate Bays IP-blockering i Italien. Bra att detta begrepp diskuteras, eftersom det är kanske det mest missbrukade i den trötta politikens retorik. Det finns flera sätt att använda det på, varvid jag använder en specifik som …

Panspectron: Diagram and phylum.

{.alignnone .size-medium .wp-image-209 .aligncenter width="300" height="225"}

Det är svårt att sammanfatta vad jag presenterade i Cardiff. Men jag ska försöka skriva färdigt mitt papper som förklarar det hela närmare. Presentationen finns somflash eller som pdf för den som är intresserad.

Men vad jag försöker förklara på bilden …

Kaosscilator

Det finns ett fantastiskt instrument som alla bör spela. Korg har tillverkat det ultimata instrumentet; kaosscilatorn. (det stavas visst Kaossilator enligt wikipedia)

Min nyfunna vän Matjek som läser lingvistik på SOAS visar sig vara en sann musiker på följande video som jag precis spelade in med min data:

Catching up

Mellan konferenssessions och pubrundor är man avskärmad från debatten. Dessutom funkar Eduroam (europeiskt universitetsnätverk för wi-fi) under all kritik. "Just open your laptop...". Nej... snarare handlar det om att man får luta sig mot väggen till juridiska fakulteten för att få in en signal...

Men snabbt läser jag att Italien …

Cardiff vs. Göteborg

Eftersom jag ofta disrespectar litteraturvetenskap som en akademisk plåga kanske jag bör klargöra vissa saker. Det finns faktiskt bra litteraturvetenskap också, men tyvärr är den så marginell att den nästan aldrig syns. Därför tänker jag reflektera vad jag inte gillar med några av presentationerna på deleuzekoferensen mot det som jag …

Deleuzeianisme

Andra dagen på Deleuzekonferensen. Det är ett extremt tempo här. Man kommer inte loss förrän halv sju på kvällen och sessionerna bara haglar ned. Men det är mycket intressant. Jag presenterade min panspec-grej igår, och Kalle lyckadesfånga det hela på bild. FRA är därmed en del av den …

RSMag, Burma och panspec-filosofi

Idag är en historisk dag. Inte så mycket för att OS invigs eller för att det är vattenkrig i Stockholm, utan för att det är 20 år sedan massakern i Rangoon. Karin Strandås och Khin Ohmar skriveridag i Aftonbladet om hur detta hänger ihop med Kinas val att lägga …

Även molära aggregat emot FRA

Publics. En SIFO-undersökning visar att 51% är emot FRA-lagen (SvD, Expressen, Aftonbladet) och att motståndet har ökat med fyra procent sedan juni.

Visst. Det är ju bra och så. Men det finns många anledningar till varför en sån här undersökning riskerar både att visa fel och vara ganska irrelevant. Tanken …

FRApperande pedagogik

StoppaFRAlagen.nu har gjort en mycket pedagogisk skiss över varför FRA handlar om massavlyssning och inte inte primärt om "sökbegrepp". Bilden visar även på vilket sätt FRA är panspektriskt. Det är egentligen inte så svårt.

{.alignnone .size-medium .wp-image-194 .aligncenter width="300" height="295"}

Således är det svårt att bara "förändra …

En data, flera dator pt. X

Folkpartiet säger sig vara beredda att ändra FRA-lagen. Varför pratar bara politker om lagar och inte om kablar som resten av bloggvärlden och alla IT-kunniga gör? Man behöver inte vara särskilt teknisk kunnig för att fatta det där med en sladd. Man kopplar in dammsugaren och den väsnas en massa …

Snart passerar regeringen händelsehorisonten

Då har till och med några moderater väntsig mot regeringen. Jag ser ingen annan utväg än att lagen dras tillbaka nu, vilket kommer att betyda en prestigeförlust som heter duga. Men för varje dag som Reinfeldt tiger och inte gör något så närmar sig regeringen det svarta hålet. Kommer …

Statskramare vs. statsvetare

Som ett brev på posten kommer två artiklar som förklarar varför FRA-motståndet behöver klarsynta statsvetaresom står i opposition mot teknokrater.

Bo Pellnäs och Bo Ekman skriver idag på SvD brännpunkt (skickade in en replik efter att ha svurit i 20 minuter):

I praktiken är den omyndigförklarad därför att den …

Akademiker och FRA pt. 2

Jag skrev en dyster post för ett tag sen där jag beklagade mig över bristen på akademisk kritik av FRA. Tunnelseende kan vara bra och dåligt. I det här fallet var det inte bra alls, och innebar en överreaktion på en skum Wikipediartikel. Skäms på mig!

Efter lite sökningar och …

Om FRA och undantaget i PUL

Vad är det FRA ska göra med vår internettrafik egentligen? I riksdagsdebatten var detta en kärnfråga. De som förespråkade lagen sade saker i stil med "Inte ska FRA spana på vanliga människor, de leter efter hot och har väldigt avancerade sökbegrepp. De ska inte spana på allt, det är omöjligt …

Tännsjö om panopticism, liberalism och rätten till ett privatliv

Jag har inte samma intellektuella hemvist som Torbjörn Tännsjö, men det finns ett par riktigt bra argument mot FRA i hans artikel i Flamman. Läsvärd för den som är intresserad av praktisk filosofi!

Emina Karic om Universell modulering

Idag blev jag speciellt glad när jag fick följande FRApportering i min RSS-läsare.

Emina på Nätverket Svart Måndag har grävt i SOU 2003:34 och lanserar det, mig veterligen, starkaste och mest klarsynta argumentet mot FRA-förespråkarnas försvar om "Vi kan inte lagra allt, det går inte". Nej, man kan nog …

Pride, FRA och sex

Idag skriver en rad hbt-aktivister, politiker, musiker, professor Tiina Rosenberg (jag tar snart tillbaka vad jag skrev här) och IT-frihetliga en artikel i Aftonbladet där de kopplar samman FRA och pridefestivalen.

De träffar mitt i prick! Hbt-aktivismen har en mycket näraliggande historia av våld, förtryck och exkludering från normalitetens privilegier …

Dator i krig: panspektron och hastigheter

Jag sitter just nu och skriver ett paper som är snårigt och filosofisk. Det går alltid sakta att skriva denna typ av texter. Man skriver några rader, sen måste man ändra, sen måste man korrekturläsa och inser att man både hatar och älskar engelska som akademiskt språk.

Pappret handlar om …

FRA och Internets är fiender

Det började med att Henrik Alexandersson publicerar ett hemligstämplat dokument som visar ett litet smakprov på vad FRA spanade på 1996.Enligt Rick Falkvinge bevisar det främst att de spanar på vanligt folk. HAX, som Alexandersson kallas, blev därefteranmäld till JK av Ingvar Åkesson himself. Detta har lett till …

FRA-lagen har starkt stöd från akademiker

Kort men skrämmande reflektion. Om man slår upp FRA-lagen på svenska Wikipedia ser man att FRA-lagen inte har några kritiker från akademiskt håll, endast ett starkt stöd.

Wilhelm Agrell (är visst kritisk trots allt), Dennis Töllborg och Jan Eric Larsson, alla tre professorer, är de enda akademiker som citeras och …

Henrik Alexandersson anmäld av FRA

FRA har anmält bloggaren Henrik Alexandersson till JK för yttrandefrihetsbrott enligt 2 § sekretesslagen (1980:100). Anledningen är att han har publicerat hemligstämplade dokument som visar att FRA spanar på privatpersoner, något som säkert irriterar Tolgfors när han påstår motsatsen. Jag är inte juridiskt skolad, men regeringen kanske bör fundera på …

Intensifier fyller ett år!

Att blogga kan vara en överraskande
upplevelse.{.alignnone .size-medium .wp-image-180 width="324" height="243"}

På onsdag fyller denna blogg ett år. Det har producerats 143 inlägg och 547 kommentarer på denna tid i en rad varierande ämnen. Dags att reflektera över vad man egentligen sysslar med, och vilka tokigheter som produceras av en sådan aktivitet! Vad betyder …

Panspektronfylum i kinesiska taxibilar

Teknologier evolverar i samhällen. Dessa grupperas fylum, beroende på deras body plans. De panspektriska teknologierna är: decentraliserade, sammankopplade, läs/skriv, universellt modulerandeoch konvergerande. Ovanpå det engergibaserade fylum (som är väsensskilt från det panspektriska), som Carnot-cykeln initierade, har de nu funnit en intressant användning, i detta fall i kinesiska taxi-bilar …

Räfflade kinesiska rum

De olympiska spelen i Kina kommer att bli intressant ur ett motstånds- och human rightsperspektiv. En totalitär stat måste ju se bra ut i medierna samtidigt som det gäller att begränsa protesterna i så hög utsträckning som möjligt, men helst utan att visa upp sina repressiva vapen. Därför har man …

Det öppna vs. det slutna samhället

Fredrik Bynander, säkerhetspolitisk forskare vid Uppsala universitet, skriveridag i Svd.

Debattartikeln är tänkvärd på flera sätt. För det första tar Bynander upp den splittring som finns inom försvarspolitiken generellt. Antingen så fortsätter man med övertygelsen om att ett militärt (invasions)hot finns kvar, alltså kallakrigetvärldsbilden. Eller så jobbar man …

Viktigt om trafficking - missa inte!

Min kollega Susanne skriver idag alldeles briljanti Expressenom regeringens nya och tuffare tag mot trafficking, som basunerades ut på DN-kommuniké för några dagar sedan.

Man vill bland annat "avlyssna" för att sätta dit de som sysslar med "människosmuggling" "människohandel" (vad var det nu vi skulle ha FRA till …

Åkesson-mothugg

FRA pressas allt mer på varför de ska få massavlyssna svenskt internets. Det är ju jobbigt med sekretess, men för en gångs skull trots att de inte ska går de ut med lite public relations om bra saker de har gjort (det är regeringen som ska svara, men de tiger …

Hoten mot högskolan är bara paranoia!

Det sägs att hoten mot högskolorna ökar. Fara och färde! Ring homeland security! Jag går i min skräck för samhällets psykopater alltid snabbt till biblioteket på min arbetsplats. De ligger i travar längs korridorerna med knivar i fickorna redo att hämnas för den där tentan jag underkände.

Offentligheten måste begränsas …

Nu vänder det, men vi måste se oss omkring.

Femton borgerliga politiker annonserar idag på DN-kommunikéatt de tänker bilda nätverket Borgerligt nej till FRA-lagen (se även Sydsvenskan, Expressen). Det verkar som om den liberala kastreringsångesten* har satt igång ordentligt i alliansens led. Som de även påpekar finns det ju strategiska skäl till att riva upp lagen. Annars kommer …

Birgitta Ohlsson har fattat poängen

Birgitta Ohlsson bemöter idag Sten Tolgfors och Ingvar Åkesson i SvD. Mycket riktigt har hon greppat grejen med FRA:

Min ståndpunkt är att kränkningen redan sker när staten får tillträde till teletrafiken. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad databehandling.

Att FRA-tjänstemännen och många borgerliga politiker …

103 Svenskar med rent mjöl i påsen

Henrik Alexandersson har publicerat en lista på 103 personer som har blivit avlyssnade av FRA. Det handlar alltså inte om några yttre hot, utan om vanliga människor med så kallat rent mjöl i påsen. Säpo hade visst varit kund i FRA-butiken den här gången.

Varför var dessa människor så intressanta …

Connecting the dots

FRA-tunnelseendet är bra, men ibland måste man se sig runt om man vill se ett större sammanhang. Vad vill egentligen regeringen med sin övervakning? Övervakning och kontroll är ju två konstitutiva komponenter i ett samhälle. De producerar lydnad och motstånd.

Helt klart är att alliansen verkar vilja ha hårdare tag …

Krig, spionage och FRA

Idag skriver jag och Evelina en replik till Stig Berglings artikel i Expressen. Repliken är skriven i affekt. Eftersom Bergling ledde spåret i en ödesmättad riktning, en riktning där signalspaningen blir instrumentell i krigföringen, finns det ingen anledning att spara på krutet. Krig är en del av denna debatt och …

Alliansen imploderar?

Förutom ett centeruppror har vi nu en folkpartietkupp. Tre gamla Fp-ledare och tre nuvarande riksdagsledamöter går ut och försöker återta begreppet liberal. Jag är osäker på omde lyckas, eftersom partiet som sådant är anti-liberalt. Hårdare tag i skolan, hårdare tag mot invandrare... och sen FRA... Det var bara Camilla …

Debatten är sund, inte snedvriden

Hur kommer det sig att gubbar över 50 som inte fattar Internet ska ha så svårt att inse att Sveriges FRA-debatt inte alls är "överdriven". Tvärtom är den sund! Vi i Sverige är undantaget från hur frågan behandlas i andra länder, alltså under tystare former.

Att säga till folket att …

USA och FRA

I ett avtal mellan Odenberg och Homeland Security, undertecknat 2007 finns det mycket smått och gott att läsa om hur man kan tänka sig att FRA passar in i pusslet om hur information ska utbytas, och vad vi ska få ut av FRA, även om varken jag eller allianspolitkerna har …

"Det globala nätet" och uppmaning till pressen att börja med aktivism

FRA-Åkesson är pressad nu. Varje ord han säger kommer att bli en smaskig rubrik. Tidningarna flockar sig som vargar kring FRA. Den som biter hårdast vinner bloggarnas twinglande.

Det är bra att trycket ligger på. Ryssland är nu nästa fokus, och det sätter alliansens aggressionspolitik i nytt ljus. Men hur …

Mp och FRA - High stakes

Almedalen brinner. Jag befinner mig på en betydligt svalare ö i samma hav.

Men stormen gäller Miljöpartiet. De ska stämma uppgörelse med S och stoppa FRA-lagen. Det låter bra till en början men bloggosfären har reagerat med sund skepsis. Vi har sett Federley, Lundberg, Ohlsson... vi har sett vad högerliberalerna …

Panopticonargumentet

Skriver idag på SvD. De har en "FRA-festival" på nätet idag, eftersom redaktionen får in så mycket om FRA att deras tryckpressar håller på att vika. Samtidigt har de gjort lite grävande journalistik om att Ryssland är FRAs mål. Det är nog ganska troligt, men det är inte det som …

Hur jobbar Mp i FRA-frågan, egentligen?

Det finns två olika nivåer av FRA-kritik. Den ena divisionen (för att använda en sportmetafor) handlar om att man ska ha signalspaning, men om FRA är rätt form för denna eller inte. Den andra divisionen har som fråga: ska vi koppla in kabeln, eller inte?

Detta leder till två skilda …

Mänskligt Internets kopierar sig

Det Mänskliga Internets som ursprungligen var tänkt som ett Göteborgsevent har kopierat sig och händer även i Malmö. Denna FRAktivism är så enkel att den kan kopieras till vilken stad som hels. Den abstrakta maskinen lyder bara;

 1. Brev med destination.
 2. Skicka vidare till nästa människa i riktning mot destinationen.
 3. Vidarebefodra …

Kund i FRA-butiken?

ÖB säger till TT:

ÖB säger att han uttalar sig i egenskap av "som kund i FRA-butiken". Hur underrättelserna tas fram är inte hans sak.

 • FRA är en annan myndighet och det är viktigt att vi spelar våra olika roller, säger han.

Därför vill han inte lägga sig i frågan …

Mänskligt Internets - en FRAktivism

[kopiera detta meddelande fritt]

Den 30 augusti arrangeras ett mänskligt Internet i Göteborg. I ett framtida scenario kommer Försvarets Radioanstalt kopiera all information som går i våra kablar och därmed blir det nästan omöjligt att skydda vissa fundamentala medborgerliga rättigheter, exempelvis meddelarskyddet, rätten till ett privatliv samt brevhemligheten. Men bara …

A highway to hell - despotism

Machiavelli sitter tornet och blickar ut över folket på andra sidan ringmuren. Därute stormar lekmän och bönder med högafflar i nävarna. Han vet nu att det har gått för långt. Till och med de lärda han har anställt för att utarbeta politikens vetenskapliga grund säger "Du bryta mot Europadomstolen, du …

Dewey 2.0 och FRA-motståndet som exempel

Idag skriver jag på Aftonbladet och lutar mig mot den amerikanske pragmatisten John Dewey, speciellt boken The Public and its Problemsfrån 1927. Tänkte att jag skulle fördjupa mitt argument litegrann genom att ge lite citat från just denna bok (sidnumreringarna förljer samlingsvolymen The Essential Dewey, vol. 1). Bakgrunden …

Inga kompromisser Tolgfors!

Tomhylsan Tolgfors har bestämt sig. Han kommer inte att gå med på några kompromisseri höst. Partierna har ju redan kommit överens, och piskan viner bara en gång. Sen får det vara bra. Men det är bra... för när det gäller FRA-lagen så accepterar vi (som gillar frihet) inte några …

Bananrepublikfest ikväll!

Ikväll är det bananrepublikfest på Mynttorget, sthlm, 15-19. Piratpartiet kallar det för en "massiv demonstration mot FRA" i sitt pressmeddelande, och man kan ju hoppas att det blir ännu mer tryck än på Sveriges framsida.Reinfeld verkarfortfarande tro att FRA-motståndet beror på ett missförstånd... vad hände med statsministern som …

Replik till "FRA-Åke" Åkesson

Ett iskallt och nyktert inlägg levereras idag på Brännpunktangående FRA-lagen av Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet. Hennes poäng är att tragiska händelser, som när partipiskorna viner så att konstitutionella rättigheter förvandlas till luft, kan förebyggas om vi får ordentliga domstolar i Sverige. Vi måste ha den här spärrfunktionen, annars …

FRA-motståndet är en molekylär intensitet

Några timmar senare har jag smält dagens FRA-demonstration och läst Johans inläggoch kritik av tokvänsterns mindre lyckade kapningsförsök. Tydligen inträffade ungefär samma sak i Malmö.

Hur kommer det sig att FRA trycks upp högt på nyhetsagendan dag efter dag utan minsta tillstymmelse till avsvalning? Är det för att arbetarklassen …

99-politik efterlyses i FRA-frågan

Kom precis tillbaks till kontoret efter att ha deltagit i en ganska stor demonstration mot FRA, som enligt GP drog mer än tusen deltagare. Samtidigt som politikerna allt mer framstår som okunniga och maktlystna och möjligheten att pröva detta i Europadomstolen kommer allt närmare, så tror jag att det behövs …

Demonstration mot FRA i morgon

I morgon visar vi regeringen att de begick ett stort misstag när de tryckte på knappen. Demonstration mot FRA klockan 12 i morgon (Lördag) på Gustaf Adolfs Torg. Be there, or become panspectric!

Detaljer finns på Frapedia.

Som vanligt har Opassande stenkoll på resten av landet.

STS-kris i Zürich

Efter två varma dagar i Zürich kommer här några fragmentariska kommentarer och tankar som väcktes under workshopen "Ironists, reformers or rebels? The role of the social sciences in public participation...". Det är i huvudsak kritiska kommentarer som baserar sig på en liknande erfarenhet som Karl har. Men, don't get me …

Proletären och FRA

Jag blev nyligen intervjuad av tidningen Proletären om FRA. Intervjun finns här. Jag har aldrig läst tidningen tidigare, men de verkar ha en vilja att sätta in saker i större sammanhang, utan att för den sakens skull ha en förutfattad åsikt om hur detta skall narrativiseras. Gammelmedia skall rent etiskt …

Myten om det "farliga" Internet

FRA-lagen har föga folklig förankring. Ingen vill ha ett Orwellskt samhälle där en myndighet läser alla brev. Men det höjs då och då röster om att det förekommer en massa "skräp", hemsidor där man kan köpa knark, spam och kortbedrägerier. För att inte tala om alla virus och trojaner. Sen …

Culture in the making

Henrik Bäckbro verkar ha intressanta saker för sig. Eftersom jag har svårt att ta mig ur FRA-tunnelseendet just nu, är det kanske lägligt med lite kultur. Jag analyserar ju inte kultur, men det finns en intressant koppling som jag gillar. Henrik har lånat min copyleftade låt London Calling Techno (mp3 …

Användarmotstånd mot FRA

Internets ger man sig inte på i första taget. Ett framtida nav för aktivism mot FRAs fasoner har lanserats i värsta wiki-style: frapedia.se

Övervakningssamhället, kontrollsamhället... krigshetsarsamhället... vad vi än kallar det, så är går det bästa motståndet genom öppenhetens, samarbetets och den delade kulturens linjer.

SOS Europa

Belgien. Oh, väktare av Europeisk rättssäkerhet! Vi tackar er för följande TV-inslag, som överträffar den sammanlagda granskning vår regimvänliga och okritiska television sammanlagt har förmått producera.

Europadomstolen nästa!

16 September öppnar riksdagen

Boka in redan nu. Den 16 September öppnar riksdagen igen efter grönbetet. Medan Centern desperat försöker tysta bloggare, så planeras en historisk demonstration. Sill och nubbe må ha rubbat närminnet, men FRA-lagen glömmer vi aldrig. Den kan nämligen stoppas.

Dags för ett Foucaultcitat:

Liksom maktrelationernas nät till sist bildar en …

Efterlyses: Tekniska experter som kan bedöma FRA

Jag kan inte släppa FRA, inte ens för att kunna koncentera mig på min andra forskning som är i akut behov av att hinna med en dead-line på onsdag. Trycket bara fortsätter.

Men, då mina datorkunskaper begränsar sig till vanliga persondatorer har jag några frågor som jag inte kan finna …

FRA var en bra start på en mobilisering

Jag måste nu återgå till min forskning som har hamnat sjukt mycket efter under de här FRA-dagarna. På onsdag ska jag till Zürich där jag är invited speaker på workshopen "Ironists, Reformers or Rebels? The Role of the Social Sciences in Participatory Decision-Making". Det är ironiskt, men absolut ingen slump …

You pushed the button!

Jag ska egentligen inte skriva i mitt upprörda tillstånd. Med stark repression av mina känslor har jag ändå några saker att säga.

 1. Fredrik Federley & Annie Johansson - ni kommer få problem med era väljare i framtiden.
 2. Camilla Lindberg - det är osäkert att så här tidigt att reda ut om ditt nej …

Sista ropet

Jag vet inte hur Oscar Swartz lyckas producera upprepade klockrena artiklar i den takt han gör, men bra är det. En sista obligatorisk läsning ropar helt enkelt "Förstår de vad de håller på att göra?". Jag tror inte det, men har man en gång tryckt på knappen... nej... jag vågar …

National emergency in Sweden - Parliament to pass strict Internet surveillance laws

[this message will be sent to humanitarian organizations world-wide]

The Swedish parliament will most likely pass a law later today, allowing Swedish Defence Radio Establishment to pre-emptively monitor all Internet traffic in Sweden. The government has threatened the last few MPs who are against this law so harshly, that they …

Brev till alliansens riksdagsledamöter

[till alliansens samtliga riksdagsledamöter, kopieras och återpubliceras fritt var som helst]

The triggering of hitherto unknown material processes, one that is limitless and aimless... Once triggered, its mechanism cannot stop at peace, for the indirect strategy effectively places the dominant powers outside the usual categories of space and time (Deleuze …

Krigsmaskiner för utlandsstyrkors skull?

Om riksdagsdebatten just nu... dags för citat:

...The triggering of hitherto unknown material processes, one that is limitless and aimless... Once triggered, its mechanism cannot stop at peace, for the indirect strategy effectively places the dominant powers outside the usual categories of space and time... (Deleuze & Guattari 2004/1980: 255 …

Hur mitt akademiska arbete hänger ihop med FRA

Man kan kanske undra varför en humanist och samhällsvetare går uthårt mot FRA. Vad har filosofin att säga oss om övervakning? Finns det något man kan bidra med utöver den politiska mobilisering som nu har tagit fart?

Det är givetvis inte upp till mig att avgöra, utan i …

Akademiker vaknar.

Först bloggar, sen gammelmedier och nu har Henrik Oscarsson vid Göteborgs universitet vaknat till livi FRA-debatten. Han har rätt. De fyra som röstar emot kommer att bli hjältar. Åtminstone kommer de ha mitt fulla stöd som moderna politiker, trots att jag inte håller med alliansen i övrigt. Inget hat …

FRA och den fria forskningen

Skriver även idag på Expressen om hur FRA hotar kritisk forskning. Detta handlar på ett sätt om min egen sits som forskare och redaktör för Resistance Studies Magazine. Men då främst för de författare som kontaktar mig, och inte så mycket för min egen situation, även om fallen som jag …

Fortsättning på artikeln i SvD

Jag skriver idag kort på Brännpunkt i SvD om hur FRA-lagen i praktiken avskaffar meddelarskyddeteftersom en föregripande totalövervakning innebär att personen framför tangentbordet till världens femte snabbaste superdator bara är knapptryck från redaktionernas e-post. Jag manar även journalister och publicister att ta till handling. Om lagen går igenom på …

Krigiska termer kanske onödiga

I debatten kring FRA går det ibland hett till, och det sätts ett enormt tryck på de få som kan vända omröstningen på onsdag. Jag är medveten om att det ibland går onödigt vilt till här på Intensifier, och mitt sätt att uttrycka sig har till och med analyserats vetenskapligt …

Från en marginaliserad fråga till en major issue

Rick Falkvinge har grävt fram ett gammalt klipp som jag filmade när Piratpartiet tog de första stegen mot att protestera mot FRA-lagen. Jag hade glömt bort det helt, men det är intressant hur pass aktuellt det fortfarande är.Se klippet här.

Det var inte så många som släpade sig till …

Alla samhälssektorer drabbas av FRA

Telia och Google går ut i DN/Dagen och klagar på FRA-lagen, vilket är bra just nu. Det krävs att så många samhälleliga institutioner som möjligt vaknar upp och inser att FRA skär genom samtliga aspekter av privata, offentliga och globala sfärer. Journalisterna gör ett bra jobb nu! Keep it …

Nu börjar det grävas om FRA

Nu har gammelmedierna kommit loss! Det var på tiden DN, SvD, SVT! Big up - grävande journalistik är det enda som biter. FRA har i hemlighet spanat på hundra ryssar svenskar, som varken var terrorister eller kallakrigetspioner, utan vanliga företagare och medborgare. Detta pekar med darrande hand på hur övervakningen av …

Mobilisering

Rick Falkvingemanar till en mycket enkel protestmot FRA-lagen, som visar att folket tycker att Internets är viktigt. Inget organiserat, utan bara enkel närvaro. Det tryck som byggts upp av bloggbävningen ledde till att pressen nu börjar publicera artiklarna som vi så länge har väntat på. Det är bra …

FRA-dystopi

Så många skriver så fantastiskt, men skrämmande, om FRA-lagen att jag saknar uttryck. Det är inte likt mig, eftersom jag för det mesta brukar ha fler ord än bra argument. Skrev ihop en debattartikel till gammelmedia idag, men det kändes som om jag bara upprepade vad som redan har sagts …

RSMag uppe!

För att få till lite Web 2.0 på Resistance Studies Magazine har jag sugit upp en wordpressbaserad sida på den krigsmaskinsklingande domänen rsmag.org .

Call for papers är ute! Och se till att docka RSS-feeden i era läsare.

Revolution!

Uppdatering: Nu finns även en Facebookgrupp. Öppen för alla såklart …

Grön materialism, vitalism och politik

Den kanske mest intressanta speakern påPhysique of the Public var Jane Bennet som talade om "Green materialism" ur ett vitalistiskt perspektiv.

Denna vitalism har sina idéhistoriska rötter i Spinoza, Lucretius, D&G och Bataille. Därmed skiljer den sig från den vanliga definitionen som istället vill upprätta en gräns mellan …

Städer som räfflar - haptisk närkontakt

Efter att ha varit ute lite för länge på kvällen lyckades jag försova mig och var sent ute till en workshop på Goldsmith's College som heter Physique of the Public.

Jag var alltså tvungen att ta mig från nordöstra London till andra sidan Themsen på mycket kort tid. Det är …

Förbjudna dokument i panspektron

En masterstudent vid Nottingham University skulle skriva en uppsats om Al Qaeda. 22 åriga Rizwaan Sabir letade upp en träningsmanual för Jihadkrigare, som låg för nedladdning på en amerikansk server. Enligt akademiska kriterier borde en sådan vara högst relevant för det kritiska studiet av terrorism. Men brittisk polis tyckte annorlunda …

Mikropolitik och maskiniska fyla

På panspectrocism.org, som äntligen funkar, har jag lagt upp en tentativ text om hur panspektriska maskiniska fyla och diagram kan realiseras i ett totalitärt samhälle. Exemplet är Burma. Läs gärna och kommentera. Texten är ännu utan referenser eftersom den har skrivits uteslutande på tåg/flyg.

En data, flera dator

Min polare Elias, som är en av bloggarna på Gertrude's corner, tipsade mig om den mycket intressanta boken Sagan om den stora datamaskinen av Olof Johannesson, från 1966. Det är en visionär essä om framtiden för datamaskinernas användning i samhället.

Den är skriven innan terminologin om att man har en …

Uppe igen

Tack vare en dags slit och god support från Binero har jag äntligen fått Intensifier och capitalismandschizophrenia.org att funka igen.

Vänligen uppdatera RSS-läsare, permalänkar och bokmärken till: http://christopherkullenberg.se .Ledsen för allt strul...

System breakdown

Den server jag kör denna blogg på is going down. Sakta med säkert viker den gamla iMac G3 som jag har stående på mitt skrivbord... kommandoraderna viftar förbi i den i övrigt råstabila ubuntuinstallationen. Detta betyder:

När domänpekningen och migreringen är klar finns Intensifier online igen på christopherkullenberg.se

Ni …

Bloggtips - Gertrude’s corner

Jag måste bara tipsa om en nystartad blogg som verkar vara en intressant kombination av filosofi, litteratur, urbanism, feministisk teori och vardagens politik; Gertrude's corner. Tvärdisciplinaritet när den är som bäst - en given plats i RSS-läsaren!

Kasinon och panspektrocism

En central komponent i den totala medelhavsupplevelsen är kasinot, som tar en priviligerad plats framför azurblåa bad och vita linnekostymer. Dessa lokaler är bisarra på flera sätt. Förutom att de jobbar med heltäckningsmattor både på golven och på borden (roulette), så är de grundräfflat panspektriska. Nedan följer en dialog ur …

Cathedrals and Bazaars II - Rework - aparallel evolution

Katedraler och basarer! En intellektuell utmaning för att tänka bortom molära överkodningar, vare sig det gäller ekonomin eller det undermedvetna.

Budskapet i Kalles originalvideo är att främjandet av fri information kan skapa nya kreativa konstellationer som är mindre hierarkiska och kollapsar distinktionen mellan produktion och konsumtion. Bra tanke! Hur kan …

Katedraler och bazaarer

Kalle har laddat upp sin utställning från Världskulturmuséet som han kallar A Robot Historian Ponders the Cathedral and the Bazaar. Om någon är intresserad av att ladda hem musiken så finns hela sjuminuterslåten ChrisK - Chiba Sprawl här.

Dock finns det en paradoxal populärkulturell referens i videon. Chiba Sprawlmusiken hänvisar ju …

Open Access och bättre vetenskap

Idag nåddes jag av det glädjande beskedet attResistance Studies Magazine har kvalificerat sig som medlem i Directory of Open Access Journals.

Akademisk kunskap mår bäst av att vara fri och tillgänlig för alla, och varje akademiker bör då och då fundera på hur hans eller hennes publiceringssträvanden kan gå …

Seminarium om makt, motstånd och internets

Seminarium. På tisdag den 6 Maj har jag blivit inbjuden att tala om "Makt och motstånd i den digitala tidsåldern" på Tema-T i Linköping (se seminarieschema här).

Dels kommer jag tala om relationen mellan sociala diagram och maskiniska fyla (ett fylum, flera fyla?), genom begreppet panspectrocism, som jag och Karl …

Resistance Studies Magazine 2008#2 är här

Äntligen klar med den sista redigeringen av senaste numret av Resistance Studies Magazine! Peer-reviewprocessen har varit intensiv... minst sagt. Om man räknar antalet mail som skickats fram och tillbaka landar man på cirka trehundra. Är det detta som är grejen med Internets? Editorial boarden är utspridd över hela världen, min …

68 vs. 99

För att ge Karls tes om 68-tänk vs. 99-tänklite mera substans ger jag en recitering ur minnet från en debatt jag var delaktig i under kvällen (jobbar engelska eftersom jag inte orkar översätta):

roller: I=jag, 99=99-generation, 68=68-tänkare:


I: So these pharmaceutical companies... you say they don …

Dubrovnik och the governance of knowledge

Denna vecka spenderar jag med en konferens/kurs som går under titeln Governing with knowledge som är ett hett ämne inom Science and Technology Studies just nu.

Tesen är följande: De högteknologiska och postindustriella samhällena skapar ekonomiskt/kulturellt/samhälleligt värde genom kunskapsprocesser snarare än genom industriell produktion, och precis som …

Teknologiskt inferno - Säfflebussen och panspektrocism

När man reser är medieteknologierna centrala. Vissa kan inte åka tåg utan en iPod, vissa jobbar med laptops och den traditionella FM-radion är fortfarande en stark kandidat. För att inte tala om mobiltelefoner som ofta konvergerar flera av dessa. I debatten om fildelning, anonymitet och darknets så talas det ofta …

Intern vs. global jargong del 1 - “textism”

Gubbslemsprojektet. Karls senaste mappning har framkallat en spännande debatt om hur manliga sociala nätverk är uppbyggda. I en anda av Tarde-sociologi/materiell-antropologi/99-tänk-om politisk-handling så handlar den filosofiska frågan om vad gubbslemmet egentligen gör. Detta är en mycket komplex fråga... men världen är komplicerad, och filosofin kommer alltid i andra …

Två sidor av kontrollsamhället

Burma/Slemprojektet: Två av de sidoprojekt som jag ofta diskuterar har en gemensam nämnare - kontrollsamhället. Gubbslemsprojektet och det jag skriver om Burma sammanfaller ibland, fast från två olika håll.

Karin som just nu befinner sig i på plats i Burma skriver om den extremt totalitära användning av teknik som manifesteras …

Vem vill ha frihet på nätet?

Internets. Just nu sitter jag på ett café i Strasbourg och surfar. I dagsläget är det ganska oproblematiskt. Jag får ett lösenord av servitören och jag kan sedan koppla upp mig. Kanske måste jag maila iväg några viktiga dokument om missförhållanden och maktmissbruk inom EU-administrationen, kanske har jag privata samtal …

Analogt motstånd

Kontroll/Disciplinär makt. Radiostationen Voice of Tibet har i dagarna uppmärksammats eftersom den utgör en viktig informationskanal i det ganska hårt censuerade Kina. Kanalen är intressant av många anledningar, men jag ska fokusera på den medieteknologiska biten. Det talas ju mycket om censur på Internet och cyberdissidents, och ibland överdrivs …

Follow the phlegm - den nya samhällsvetenskapen

Intensive science. Hur kommer det sig att män innehar en massa maktpositioner, har högre lön, ett strålande självförtroende och får sina byster gjutna i koppar för att ställas ut på offentliga platser?

Givetvis finns det inte EN förklaring, men vi kan avfärda en del ganska lätt. Det är inte för …

Kulturens ontologi pt. I

A. Social Techmologies. Oscar Swartz skriver i dag en lysande analys om hur Internet har gjort debatten om "kulturarbetarnas rätt till ersättning" obsolet. De gamla etermedierna i kombination med fysiska tvång (ex. LP/CD-skivor, dyra studios) lade grunden för en så kallad kulturindustri, som ofta kompletterades med av staten godkända …

Millennieskiftets ljud

1900/2000 (mediearkeologi). I slutet av nittonhundratalet drabbades den globala kulturen av Xerox-paradigmet. Den välkända fotokopiatorn och dess besläktade medier (pappret, tryckpressen, skriften) tog plats i en ny abstrakt maskin - Internets. Våra "skrivbord", "mappar" och vårt "klipp och klistrande" flyttade från gammelmediernas analoga Welt till den digitala Umwelt. Samma utveckling …

A tribute to Grimeton

Teknik/Kultur. Igår startade jag gruppen The Grimeton Radio Station Appreciation Society på Facebook. Grimeton är en unik VLF-radiostation som är den enda i världen som fortfarande fungerar och den ligger utanför Varberg. Givetvis ska jag och mina vänner åka dit när tillfälle ges!

Denna typ av infrastrukturella hubbar, som …

Foucault - Order of Things

Filosofi. I måndags höll jag en föreläsning med titeln "Humanvetenskapernas villkor" för B-kursen i vetenskapsteori. Eftersom många är intresserade av Foucault och det inte finns så många bra sammanfattningar av hans kluriga bok The Order of Things tänkte jag att jag skulle dela med mig av min föreläsning, som sammafattar …

Krigets historia och motståndets möjligheter

Under loppet av två dagar har jag erfarit två radikalt skilda fenomen. De båda sammanstrålar i den mycket allmänna frågan om makt och motstånd.

Vi börjar i underjorden, närmare bestämt på Aeroseum som är ett museum i en underjordisk flyghangar vid Säve flygplats, Göteborg. Den byggdes 1955 och är typexemplet …

Filmproduktionens revolution!

Populärkultur. På samma sätt som jag analyserade Basshunters musikproduktion skall nu filmmediet utforskas ur ett empirisk-filosofiskt perspektiv.

Den enda film jag såg på Göteborgs filmfestival var En enastående studie i mänsklig förnedring av Patrik Eriksson. Tyvärr vann den inte. Den är helt och hållet inspelad med en mobilkamera, vilket kanske …

Motståndsmagasin lagom till stormen

Samtidigt som det stormar i Göteborg så blåser de internationella fildelningsstormarnanätet. Vad passar då bättre än ett magasin som är helt och hållet fokuseras på motstånd? The Resistance Studies Magazine, som undertecknad råkar vara redaktör för, släpper idag sitt första nummer.

Bland artikelförfattarna återfinns bland annat min kollega …

capitalismandschizophrenia.org

Fri kunskap. För ett halvår sedan registrerade jag www.capitalismandschizophrenia.orgutan att veta riktigt vad som skulle göras med den. Nu börjar den dock ta form. Med ambitiösa insatser från Daniel körs nu Mediawiki som mjukvara på en gammal iMac G3 som skulle skrotas, men som nu står och …

Miljöpartiets utspel

Upptrappningen. Miljöpartiet har i en video gått ut med budskapet om att fildelning inte är stöld. Filmproducenten Joakim Hansson bemöter utspelet med att det är hemskt att politiska partier inte respekterar de grundläggande rättigheter som är nödvändiga för att skiv- och filmindustrin ska kunna investera i nya artister. Egentligen inget …

Besökare

Fördelen med de läs/skrivbara medierna är att man vet vem som konsumerar dem. I alla fall på ett statistiskt vis. Här kommer lite high scores för det halva året under 2007 som Intensifier har varit online:

Sökord:

 1. positivism
 2. popper
 3. vetenskapsteori
 4. empirism
 5. intensifier

Man kan ju undra vart jag har …

Skandalskräck inför internets nyhetsförmedling

Internets & offentligheten. Tidningar på nätet befinner sig i en spännande medieteknisk förvandling. Det senaste är de så kallade ping-tjänsterna som kopplar samman den så kallade "bloggosfären" med traditionella tidningar (exempelvis Twingly). Dock vet jag inte om den geometriska figuren "sfär" är särskilt passande. Det finns ju faktiskt något som heter …

A tribute to Basshunter

I min förra post analyserade jag texten till Basshunters "Boten Anna", och hyllade originalet för sin mediesociologiska skärpa. För att undvika missförstånd, så att ingen tror att jag bara uppskattar texten, så har jag även analyserat musiken. Men det är föga produktivt att sätta en label eller genre klistrad …

Skandalöversättning & porrchock.

Finkultur. Översättningar är i princip omöjliga när språket självt står för analysen och abstraktionerna. Därför brukar man ibland ange centrala ord på originalspråk, exempelvis i Heideggeröversättningarna. Med lite ansträngning brukar man dock fatta what is lost in translation även i den tyngsta av filosofiska texter.

Men nu får det …

Årets första felslut!

I dagens SvD kom äntligen svaret på de upproriska sju vise männen från moderaterna i den så kallade fildelningsdebatten. Det är för det första aningen tröttsamt att de lever i en empiriskt felaktig förståelse av Internets. Analysen bygger samma gamla piracy avalanche-teori i kombination med ett luddigt upphovs- och äganderättsperspektiv …

På fil(osofi)delningsfronten… teknologisk rhizomatik vs. mänskliga rättigheter

Nu finns Steal This film 2 tillgänglig för nedladdning. På en svajig finsk anslutning lyckades jag tanka hem den.

Filmen innehåller intervjuer med många intressanta personer, men det är ganska meningslöst att försöka sammanfatta vad var och en sade. Som vi alla vet är det sammansättningen som räknas.

Först presenteras …

Det nya året

Handling. Inga sammanfattningar. Inga tillbakablickar. 2008 är året för ett tusen platåer och därmed året för serier av icke-linjära tillblivelser. Det är året då de fiktiva gränserna mellan natur- och humanvetenskaper skall rivas, och en positiv epistemologi skall utformas. Höga anspråk? Kanske. Men jag har en stor tilltro till filosofin …

Populationskontroll, modulering och den molekylära bandvagnseffekten

Kontrollsamhällestesen. Årets upptäckt enligt Science Magazine är att man nu kan få reda på sjukdomar i förväg genom att analysera DNA-strukturen och analysera den genetiska koden hos individer. Med denna kunskap kan man sedan räkna ut sannolikheten för att man ska drabbas av ärftliga sjukdomar, exempelvis cancer, reumatism eller diabetes …

Varat och blivandet - ett existential-ontologiskt uppbrott

Facebook. Det tog ett tag innan alla hade förstått att "is" inte längre var obligatoriskt i status-updaten på Facebook. Helt plötsligt hade tidsligheten förvandlats till ett fritt val, som inte längre krävde krångliga omskrivningar för att beteckna de nyanser som vi hela tiden vill kommunicera till vår sociala rumslighet. Man …

Theodor Geiger och sociologin

Här kommer ett litet intermezzo om den tysk-danske sociologen Theodor Geiger. Texten skrev jag egentligen för ett annat sammanhang, därav retorikbegreppen som jag i vanliga fall undviker. Men, som med allt vetande, är det lika bra att lägga ut allt man skriver i ljuset av internets öppenhet.

“Anyway, we are …

Etik, anti-metaforer och plantor

Begrepp. Som vi alla vet har filosofins begreppsapparater inget värde om man inte använder dem. Ofta talas det då i stora ord om kampen på barrikaderna, eller om metafysikens grundvalar... ja... de klassiska filosofiska frågorna. Begrepp har olika användningsområden, och det finns inga totaliserande begrepp som kan säga allt. Men …

Videoseminarium

Kontrollsamhället. I onsdags höll jag och Karl seminarium på temat "Övervakning i kontrollsamhället". Presentationen blev kanske inte så mycket att hänga i julgranen rent stringensmässigt, och en kraschande dator gör ju inte saken tajtare. Men det gjorde mindre eftersom diskussionen efteråt blev hemskt spännande, mycket tack vare att en mångfald …

Re-panoptisering

Kontrollsamhället. Jag har snart skrivit fingrarna av mig om säkerhetshysterin de senaste månaderna, men det känns som en mycket het fråga just nu. SvD rapporterar att Säkerhetsföretag nu satsar på skolor för att motverka "galningar med knivar och pistoler". Det som Karl P kallar för krigsförklaringen mot skolterrorismen, innebär att …

Krypteringen slår tillbaka

För länge seda skrev jag en artikel i SvD som hade titeln Bodström förlorar snart nätkontrollen. Man ska aldrig säga "vad var det jag sa",men det är nog ändå inte omöjligt att jag kanske har rätt. IDG.se rapporterar från The Register hur den krypterade bittorrenttrafiken har ökat lavinartat …

Nytt magasin - Sprid ordet!

Nätverket för motståndsstudier lanserar ett nytt magasin vars första nummer kommer ut i januari 2008. Alla som skriver om motstånd och makt ombeds att genast skicka in sina manuskript innan dead line, och är välkomna att kontakta redaktör'n för att bolla idéer. Magasinet har en internationell editorial board och kommer …

Klassisk vetenskapsteori, Del IX - Zilsel och vetenskapens sociologiska rötter

Del IX - Zilsel och vetenskapens sociologiska rötter

Snabblänkar till del del 1 2 3 4 < ?p="53">5 6 7 8

Edgar Zilsel föddes i Wien 1891, och kom i kontakt med Wienkretsen på trettiotalet, även om han kom att bli en av dess kritiker. I egenskap av marxist och …

Avhandlingsseminarium

På fredag lägger jag fram ett avhandlingskapitel (text finns här) som handlar om SOM-institutet vid Göteborgs universitet. På ett sätt är det ett ganska obskyrt kapitel som handlar om något väldigt smalt och specifikt. Men ur en annan synvinkel är det ett sätt för mig att utveckla mera generella begrepp …

Världens femte snabbaste superdator

FRA. Idg.se rapporterar idag om att försvarets radioanstalt nu ligger på femte plats i världen när det gäller beräkningskapacitet för superdatorer (se även pressmeddelande och top500.org). Lite teknisk info för dig som kanske vill söka jobb som driftstekniker:

 • 13 728 processorer
 • 102,8 teraflops i beräkningskraft

Jag undrar …

Dividuellt värre

De flesta har väl hört talas om den statliga offentliga utredning om trafikdatalagring som i dagarna blev tillgänglig för nedladdning. Det har redan sagts många intressanta saker av Oscar Swartz, Copyriot och Rick Falkvinge, men det finns ett tema jag gärna driver vidare: Lagringen av telefonuppgifter, mobiltelefoni, IP-telefoni och internet …

Seminarium om motstånd i den digitala tidsåldern

Akademia. För er som har väntat på nästa avsnitt i serien om klassisk vetenskapsteori, så får ni vänta lite till. Just nu har andra projekt tagit överhanden, främst min avhandling men även cap&schiz-projektetmotståndsseminarierna, TAP, och diverse småsaker. Men nästa torsdag lägger jag fram en text på the Resistance …

Övervakningsseminarium

Övervakningssamhället. Capitalismandschizophrenia.org anordnar ett första seminarium (läs mer här) i Göteborg den 5:e december på Humanisten. Temat är övervakning i det nya kontrollsamhället, och vilka konsekvenser detta kan innebära för demokrati osv. Undertecknad samt K. Palmås inleder med en kort presentation, därefter släpps diskussionen loss.

Universell modulering

Kontrollsamhället. För tillfället sitter jag och skriver en text om förutsättningarna för digitalt motstånd mot bakgrund av de nya övervakningssamhällena. Det finns massor med intressanta trådar att dra i, från Burma till Venezuela till TPB. Tanken är att texten skall ingå som ett kapitel i en bok, och för att …

Bloggar om humanismen

Humanism. 1946 skriver Martin Heidegger ett brev om humanismen till den franska filosofen Jean Beaufret, där han förklarar vad han menar med ordet "humanism". Detta är en historia som förtjänar en längre redovisning en annan gång, men det intressanta just nu är att debatten fortsätter på nätet, om än i …

Vetenskap - en mänsklig rättighet?

Trosfrågor. Så var Sturmark och Humanisterna på hugget igen. Det viktiga är inte vad de säger, utan det intressanta är att se om eller vilka svar de får. Humanisterna går ut med en sedvanlig debattartikel, som den här gången handlar om en rapport producerad av Europarådet. Temat är välkänt; religiösa …

Klassisk vetenskapsteori - del VIII - Mannheim och kunskapssociologin

Klassisk vetenskapsteori - del VIII - Mannheim och kunskapssociologin

Mannheim

Snabblänkar till del del 1 2 3 4 < ?p="53">5 6 7

Karl Mannheim gjorde en livsresa mellan Ungern - Tyskland - England, och avslutade sin karriär, likt Popper och Lakatos, på London School of Economics. För eftervärlden är han känd som en pionjär …

Infrastruktur och motstånd

Burma. Det rapporteras att Internet har klippts av från Burma till resten av världen. Officiella källor säger att det beror på att en undervattenskabel har gått sönder, men det förefaller ytterst otroligt att detta nu sammanfaller med senaste tidens protester. Det är hur som helst intressant att se hur viktiga …

Ny server

De senaste veckorna har denna blog legat på en överbelastad server, och därmed varit oåtkomlig. Nu är den flyttad till en blixtsnabb G3-arkitektur, och kommer förhoppningsvis vara mycket mera läsbar i framtiden.

Marginalitetens position

Jag skrev tidigare om Spivaks dilemma i ett blogginlägg. För att reda ut denna svåra djungel går vi istället till en annan text av samma författare; "Marginalitet i undervisningsmaskineriet". Jag ger inga anspråk på att vara heltäckande, men Jakob och Mikela ville ha vissa förtydliganden av mig så här försöker …

Klassisk vetenskapsteori - del VII - Merton och vetenskapssociologin

Klassisk vetenskapsteori - del VII - Merton och vetenskapssociologin

Snabblänkar till del del 1 2 3 4 < ?p="53" ">5

Robert K. Merton tillhör nittonhundratalets Hall of Fame när det gäller sociologer, och har utvecklat den bekanta middle range theory, samt varit en av förgrundsfigurerna för den funktionalistiska sociologin (som jag …

Övervakningssamhället rasar i sin egen oenighet

Övervakningsamhället. I och med den lavinartade ökningen av övervakningsteknologier inträffar alltid oförutsedda händelser i teknikens kölvatten. Bland annat så larmar nu polisen om övervakningskameror vars filformat inte går att läsa på grund av att de är "obskyra" och inte enhetliga. Om jag får ge ett tips till övervakningsbranschen så skulle …

Räfflade ytor och motstånd

Murens sociologi. Dagens Nyheter rapporterar idag om starka protester mot att de amerikanska styrkorna bygger en mur rakt igenom Bagdad för att separera Shia- och Sunnimuslimer och för att hindra "terrorister" från att smälla av bomber. Murar likt denna har vi ju sett i Israels taktik att skapa geopolitiska förändringar …

Klassisk vetenskapsteori - del VI - Positivismstriden

Klassisk vetenskapsteori - del VI - Positivismstriden

Popper

Adorno

Snabblänkar till del del 1 2 3 4 5

***

***

1961 - Popper vs. Adorno. Är det verkligen en strid vi har framför oss, och måste alla filosofiska kontroverser beskrivas i militära termer? Åtminstone är det så som denna debatt, som pågick mellan -61 och -69 har …

Facebookianism

Internets. År 2003 skrev jag en C-uppsats om internetcommunities i medie-och kommunikationsvetenskap. Den fick bra betyg, men egentligen var den värdelös, eftersom den utgick från den gamla sociologins ontologi och därmed dess positiviteter, något som samtida forskning verkar fortsätta med i ett evigt tjat om äkthetsdiskurser.

Facebook. Det talas mycket …

Klassisk vetenskapsteori - del V - Davos

Klassisk Vetenskapsteori del V - Davos

***

Positivismen som filosofisk strömning.

Snabblänkar till del del 1 2 3 4


Innan vi går vidare i den klassiska vetenskapsteorins interna historia kan det vara uppfriskande att se sig omkring en aning. Vi har avhandlat Ayer, Carnap, och Popper, men som en isoleradheidegger_7.jpg debatt snarare …

Kalifatskräck - Live free or die Hard

Terroristdiskurser. Den på många sätt kassa filmen Die Hard 4 har undertiteln Live free or die hard. Utspelet från två säkerhetsexperter från Totalförsvaret i DN har undertiteln "en nationell policy för kontraterrorism är rätt väg att gå för Sverige i syfte att öka säkerheten för och skyddet av det öppna …

Fildelningsdebatten innehåller övergreppet på vår infrastruktur

Observera: Databasen är mycket överbelastad just nu. De som vill kommentera kan få vänta upp till två minuter, men ha tålamod, det är bara en server som ska tugga.
Om nu det momentum som Copyriot aviserade har ackumulerats och nu är på väg att implodera, så hoppas jag på att …

Labour, Life, Language

De nya empiriciteternas födelse.

Idag läste jag med stort nöje kapitlet Labour, Life & Language i Michel Foucault's The Order of Things tillsammans med mina idéhistoriska och arkeologiska kolleger - Cheers! Jag vet att det är lite internt att skriva om sådana här saker, men jag kan inte låta bli att dela …

Statsapparaten skriver Historia

History/nomadology. Forum för levande historia går idag ut i SvD och talar om att kommunismens övergrepp på mänskligheten ska dokumenteras. Därefter kommer frågan: Ska en myndighet skriva historia eller ska vi låta det oberoende forskarsamhället sköta saken? Eskil Franck argumenterar för att en myndighet bör göra detta, men att …

Klassisk vetenskapsteori - del IV - Popper och tredje världen

Del IV - Popper, falsifikationism och den tredje världen

Snabblänkar till del del 1 2 3

Popper

Det går inte att läsa många sidor om vetenskap eller filosofi förrän man stöter på sir Karl Raimund Popper. Under 1900-talet hann han med både att bli en betydande vetenskapsfilosof, liberal samhällsteoretiker, adlad av drottning …

Klassisk vetenskapsteori - del III - Ayer & Carnap

Klicka på siffrorna för att läsa del 1 och 2 först.

ayercarnap{width="140" height="155"}

Del III - Ayer & Carnap - I kamp mot metafysik, för en positiv vetenskap.

***

***

***

Det finns stora biografiska likheter mellan dessa två tunga namn inom den logiska empirismen. De har båda bakgrund i kontinentala borgerliga familjer …

Subalterna flöden - För en materialistisk subjektivitet.

Denna lite tyngre text är en replik till Mikela och Jakob som har bett mig komplettera mina färdigheter inom disciplinerna subalterna studier och flödesontologisk etnologi. Men förhoppningsvis finns även ett allmänintresse. Låt oss se!

***

Sammanfattning. Om vi utgår från Spivaks tes om den dubbla marginaliseringen av den subalterna och …

En höst av tro och vetenskap

Debattklimatskoll. Det verkar vara full aktivititet inför hösten kring ämnena vetandepolitik, tro och vetenskap.

Bo Rothstein går ut med friska tag mot Uppsala Universitet i DN och kräver att lärosätet blir degraderat till "något i stil med att verksamheten benämns Statens Institut för Reglerad Kunskapsproduktion i Uppsala (Sirkus)". Vad Rothstein …

Klassisk vetenskapsteori - del II - Logisk Empirism

För er som vill läsa från början finns del I härsom ger en introduktion till positivismen i stort.

Del II - Logisk empirism - en ohelig allians mellan rationalism och empirism

Det finns många sätt att ringa in vad logisk empirism skulle kunna vara. Först bör man dock förtydliga att det …

Klassisk vetenskapsteori - del I - Introduktion, Positivism

Här kommer ett längre och fördjupande inlägg i min följetong om Klassisk vetenskapsteori, från Comte till dagens analytiska filosofi! Denna serie kommer inte att vara kronologisk, utan den är systematiserad efter en fempoängs doktorandkurs som ingår som obligatoriskt moment i forskarutbildningen i vetenskapsteori. Anledningen till att jag bloggar om den …

Kristofobi i förnuftsstaten

Den sekulära modernismens skräck för det avvikande.dagen.se finns en intressant artikel om Bitte Assarmo där hon lägger ut begreppet kristofobi som blev ett hett debattämne efter en SvD-artikel. Till skillnad från islamofobi och rädsla för andra religioner så präglas kristofobin av att det är politiskt korrekt att …

The Limits of Representation

Denna post är tillägnad kapitlet The Limits of Representation i Michel Foucault's The order of things. I princip har den karaktären av en walkthrough och jag uppskattar gärna kommentarer. Om någon får ut något konstruktivt överhuvudtaget av att tröska sig igenom denna post blir jag mer än glad om …

Övervakning/Undervakning/Offentlighet

Den globala offentligheten och teknik. Vi tar ett dagsfärskt exempel. BBC skriver redan i onsdags om hur CIA ändrar i en Wikipediartikel om Iran. Eftersom man nyligen har installerat en wikiscanner, så ser man enkelt vem som har varit inne och ändrat på sidan, en slags undervakning med andra …

Postprotest

Idag uppmärksammas i en stor artikel i Svd hur Vin och Fikonplanterarna med stor framgång planterar just vin- och fikonträd inne på Saab Microwave i Mölndal. Första gången jag fick veta att kreativa motståndsformer pågår i min hemstad, var när jag träffade Per på en tillställning och han presenterade aktionen …

Upphovsrättens bristontologi kritiserad av Moderat

Digital filosofi. Riksdagsman Karl Sigfrid skriver idag en debattartikel i DNdär han kritiserar nuvarande upphovsrättslagstiftning och dess praxis av att åtala fildelare, en praxis som under den förra regeringen spåddes få motsatta effekter.

Att man inte ska jaga fildelande ungdomar känns som en icke-fråga som snarast har med politisk …

Enhet eller pluralism?

Samhällsontologier. Nu är Humanisterna i farten igen. Den samhällsfarliga Plymouthsekten har fått tummen upp för att starta en friskola, och nu är Humanisterna rädda för att barnen skall bli utsatta för de "mentala" övergrepp som följer i isolering, och därefter bli "indoktrinerade" i en världsbild som bygger på att jorden …

Kryper nära…

fra-3.png

Massövervakningsamhället. Tjänsten Creeper verkar hemskt rolig. Jag är ingen paranoid person, men att använda motövervakning är en viktig politisk handling. Hursomhelst är det ironiskt att FRA kvalar in som första myndighet att besöka denna nystartade blogg! Jag undrar hur de hittade hit så fort... på med foliehatten!

Nej, tvärtom är …

Multitudeskräck inför förorten

gardsten_0032.jpg{width="170" height="128"}

Den andre. Igår tänkte jag kring begreppet kalifatskräck som ett sätt att beskriva grunden till den process av accellererad övervakning, gränskontroll och räffling som sker i kölvattnet av kriget mot terrorismen. Tanken var att kalifatskräck inte är samma sak som islamofobi eller eurocentrism, utan snarare är …

Wikiversitiet mot bättre vetande!

Bildning. Hur befriar vi oss från pressande bildningsideal, intellektuell snobbism och reaktionär esoterika i akademin? Jag vet inte riktigt, men det verkar som om Wikimedia Foundation har åtminstone ett förslag: Wikiversity. Tanken är densamma som Wikipedia, det vill säga att användarna själva skriver innehållet. Flera fördelar har kommit ur denna …

Kafkaisering av Statsapparaten när hotet närmar sig

Terrorism. Först ut kom Patriot act, och därefter följde resten av västvärlden efter. För att folket ska ha förtroende för Lagen så måste den vara öppen och offentlig så att den kan beskådas, granskas och bedömas. Men inte i samtliga fall. När ett abstrakt hot mot centrala aspekter av en …

Forskningsfusk och nationell stolthet

Forskningspolitik. År 2005 publicerade den sydkoreanske forskaren Hwang Woo-Suk sin forskning i tidsskriften Science där han hävdade att han hade lyckats framställa embryonala stamceller genom kloning. Sydkorea drabbades av nationell stolthet och tryckte till och med upp frimärken med Hwangs porträtt. Mer än 16 biografier skrevs om hans liv och …

Talet om könet och brottet

250px-panopticon.jpg{width="124" height="128"}

Ta två samtida diskurser; den om brottet och den om könet. När dessa kombineras får vi en minst sagt märklig men uppenbar termometer på normalitetens grundvalar. I Svd talar tre "kriminalpsykologer" idag om att förbjuda pornografiska tidningar på Svenska anstalter. Nu är ju många saker förbjudna …

Politisk demografi

Jerusalem. Denna stad är de räfflade ytornas Mecka. För det mesta brukar historien om Jerusalem handla om den så kallade identitetsproblematiken. Är det en judisk stad? Eller en muslimsk? Eller varför inte en kristen? Argumentationen brukar bestå av några portioner historielektioner; från första templet, till korstågen, för att till sist …

Hello world!

Då var det dags för det obligatoriska "Hell world"-meddelandet. Allt verkar funka förutom RSS-flödet.

Mysql-trasslet höll på att ta livet av mig... jag och terminalkommandon är inte riktigt som hand i handske... men nu verkar både min domän peka rätt och Wordpress funkar som det ska.

This is the content of my super blog post.