Intensifier fyller 2 år – krönika

I dag går har denna blogg existerat i två år sedan det första hello-worldmeddelandet. För ett år sedan skrev jag en slags årskrönika, och det är således dags för ett skrivandets upprepningstvång.

Copyriot frågade i början av sommaren efter hur långt ett år kan vara, i relation till det som nu mer och mer börjar sortera under begreppet nätpolitik. Copyriots svar blev ungefär att tokmånga saker har hänt, vilket jag instämmer i. Översikter faller därmed bort från mina förmågor.

För ett år sedan hade jag skrivit 143 inlägg på ett år, nu står min mätare på 495. Det har alltså skett en radikal upptrappning, och med 352 inlägg hamnar uppdateringsfrekvensen på nästan exakt ett inlägg om dagen. Detta måste åtgärdas i nedåtgående riktning, och jag tror att jag har funnit en lösning:

Lösningen handlar föga förvånande om format. Nu finns det ju inga regler för hur man ska skriva en blogg, men jag har en förmodan om att vissa nya tjänster och format, som alls inte var lika spridda för ett år sedan, nu är redo att ersätta vissa av de inlägg jag skriver annars.

Jag har insett att nätaktivism har en långt större effekt om den sker i kluster, än om den uttrycks på en blogg, med en föreställd författare/person bakom tangentbordet. Genom att jag har dykt in i den (havs)ström som Werebuildklustret utgör, öppnas helt nya vägar och kapaciteter för att bedriva nätpolitik. Att skriva i en Etherpad tillsammans med åtta andra personer, vissa av dem nära vänner andra anonyma, skapar en mycket säkrare kunskapsprocess och en mera genomtänkt (flykt)linje. Att utfärda interfaxiska kommunikéer är mycket mera givande än att skriva traktat här, kollektiv VJ-ing är hemskt kul, och att experimentera med en bot som slukar flödet av tankar i irc-kanaler och på twitter är intressant och vackert.

Under det andra Intensifieråret har dock en annan form av skrivande exploderat – bloggserierna. Serierna om Spinoza, Sein und Zeit, Durkheim, Tarde har lett till oväntade traktat och manifestliknande skrivelser, exempelvis Om fraktalpolitik, Treatise on Jellyfish Memetics, transaktioner om fylogenetik, formatnihilism, civilsociologi, begrepp, nätpolitik, Gud och Vetenskap, och, och….

Slutsatsen av detta är att Intensifiers skrivmotor på flera plan ligger i de djuplodande serierna och posterna, de som har lägre hastigheter och manglas mot böcker, frågeställningar och sammanhang som ligger utanför nätpolitikens guldfiskminne, men som ändå letar sig ut här och fångas upp genom att smitta av sig. Detta märks inte minst både kvalitativt och kvantitativt i kommentarsfälten.

Så till läsarna. Statistik är egentligen en meningslös indikator på flera sätt. Intensifier har under det andra året haft 127 000 besökare, men det säger nästan ingenting. De fem vanligaste sökorden för folk som hamnar här är “oneswarm”, “intensifier”, “christopher kullenberg”, “ipredator”, och “kopimism”. Även dessa indikatorer är trubbiga verktyg.

De bloggar som oftast länkar till mig är i fallande ordning Copyriot, Opassande, Rick Falkvinge, Isobels verkstad och Le domaine de Anaïs.

Men det mest intressanta är ändå det senaste årets kontaktytsintensifieringar som har förvandlat delar av bloggosfären till en sifonosfär. Nästan samtliga av mina favoritbloggare hänger på IRC nuförtiden, och på så sätt förtätas de samtal som jag finner så stort utbyte av. Detta påverkar givetvis skrivandet och tar det ett steg närmare att dras med i en hypermedierad psykohallucinatorisk manetupplevelse.

Kanske liknar detta skrivande än mer det Heidegger kallar för Tal (Rede), fast i en uppskruvad hastighet som blir allt mera direkt. Samtidigt som jag skriver detta följer jag pågående diskussioner om maneter, hadopi, EU, hacktivism, inför-döden-varon och aparallell evolution. Detta kopplar hela tiden till bloggskrivandet och under sommaren dyker det hela tiden upp fantastiska texter från bland annat Isabelle om Heidegger, filmiska scener från Frankrike hos Anaïs, regniga singularitetspunkter hos Julia, djuplodande transaktioner om fenomenologin hos Daniel… listan är omöjlig att göra komplett. Men dessa händelser på bloggar upplever jag allt mer som pågående samtal, som i viss mån liknar ett konstant mingelparty, i bemärkelsen att tankar blandas runt och formerar ett distribuerat medvetande.

För att återgå till Heidegger så är kanske denna aldrig sinande ström av tal just det metastabila tillstånd som Intensifiers bloggande just nu befinner sig i. Det som är på tal innebär också att vissa saker låter sig ses. Detta skapar i sin tur ett logos där problem dissikeras och sätts samman efter vissa logiker. Men det sker hela tiden som en kollektiv erfarenhet, eftersom det som är på tal samtidigt sker inför och i utbyte mellan de för varandra talande. Dock är kanske inte seendet det prioriterade sinnet, utan kanske snarare det haptiska och emotionella.

Således. Jag ger inga löften om vad det tredje året kommer att innehålla. Det är ju beroende av vad som är på tal i min distribuerade hjärna. Oavsett vilket är tokbloggandet produktivt även utanför själva bloggen, något som avspeglas i korrespondensen mellan mina offline-artiklar och vad som skrivs här. Till de som kommenterar på ett konstruktivt sätt vill jag avslutningsvis rikta ett stort tack!

Om Werebuild.eu i DN

Idag publiceras en artikel om Werebuild.eu och #telekompaketet-kanalen i DNs serie om internet. Artikeln bygger bland annat på en lång intervju med mig, men jag vill betona att detta egentligen inte spelar någon roll, av flera anledningar. För det första består werebuildklustret endast av ett antal spontankonstruerade hemsidor och ett antal irc-kanaler (i infrastrukturella termer). Resten är bara en grötig och kaotisk sammansättning av människor (cirka 100) som gillar internet så mycket att de är villiga att tokjobba för att rädda det undan strypning, övervakning och förstörelse.

Projektet, eller händelsen, är ledarlös och sifonoforisk. Man kan inte bli medlem, man kan bara vara deltagare. Skrivelser, handlingar, byggprojekt och allmänna upptåg är inte resultat av beslut eller arbetsscheman, utan snarare intensifieringar av initiativ som råkar dra in kompetenta människor i ytterligare händelser. Ett kluster är egentligen omöjligt att representera, eftersom det är polyfoniskt och sällan formulerar en tydlig åsikt. Händelsen har inga upphovsmän eller författare, det är inte ens möjligt att i efterhand utse dem eftersom allt författas i ett kollaborativt kaos. Werebuild har dock skrivit en fjärde kommuniké som ger vissa ledtrådar om vad som är i görningen (endast ettor och nollor står som undertecknare).

Ur kommunikén kan vi läsa:

We Rebuild är ett decentraliserat kluster av nätaktivister som har slutit sig samman för att samarbeta kring frågor rörande tillgång till och öppenhet på internet utan begränsande inskränkningar och övervakning. Dessa frågor spänner över många ämnesområden, vilket synliggörs av klustrets blandade sammansättning, vad gäller såväl kompetens, åsikter som intressområden. Vi har inga ledare, och inte heller medlemmar. We Rebuild är helt enkelt en ständigt pågående kaotisk tillställning, och vad vi gör kan varken kontrolleras eller förutses. Vi är ett konstant flöde av känslor och viljor, och menar att vår främsta drivkraft är “data-kärlek”.

Om man vill veta detaljer får man alltså helt enkelt ge sig in i klustret – #telekompaketet på irc.freequest.net är en öppen IRC-kanal för vem som helst. Dock får man troligtvis olika svar på sina frågor från gång till gång, vilket kan skapa förvirring. Dock är förvirring inte något som nödvändigtvis är politikens fiende, utan snarare något som faktiskt kan skapa möjligheter.

Således, det finns ingen punkt som egentligen kan säga vad werebuild är. Det är beroende på vem i klustret man frågar, och i princip kan det vara du eller jag, eller vem som helst. Det som bygger är werebuild, det som händer eller simmar i havet är werebuild.

I övrigt måste jag säga att Ossi Carps artikel är ett föredöme för kvalitetsjournalistiken. DN har visat en hög ambitionsnivå med sin internetserie, vilket är precis den typen av journalistik som jag tror kommer spela en allt större roll för afk-mediernas omvandling i den post/pseudo/reella/transformativa digitaliseringen.

Några tips om några av klustrets mera experimentella projekt:

<3

(0:==~~~~

Treatise on Jellyfish Memetics

(This post is in English, for my dear internaut friends in #telekompaketet)

Bild 12

Jellyfish Internetional Stamp. Unlimited visa.

Axiom 1 – The territory precedes netizenship expressions

When the internet becomes something which is really important to people, something which changes their lives and transforms worlds, then what should be done when it is being attacked by states and corporations?

The enlightenment way of doing it would be to claim the universal rights for humans, thus elevating them to the status of becoming citizens. Citizens would then have rights and duties in relations to the law, and crucial to this process would be to fall inside the definitions of being a citizen, only then rights and duties could apply.

However, in practice, such rights were never universal. They were always territorial, granted only by the support of nation states, and usually trespassed and abused by strange regimes.

With net politics there is something else, which is described rather successfully with the jellyfish and the meme – two phenomena common to the force of connected infrastructures – which are neglecting the old and fictive borders that cut up old territories.

If there are such things as a netizen rights, they are derived from being internet, not from a transcendent ideal of rights and duties. They territory makes the internaut, and their passions are made before they can be claimed. Movement in space is therefore essential, and it precedes any legal definition.

Bild 11

Proposition 1 – Force is derived from affective middle spaces, which are siphonophoric and deterritorializing.

In a sudden burst of joy, the words, “puissance du internet, joissance du data love <3” happened to spread virally on IRC. This is a common feature of internet memes, and despite their sudden motion, they sometimes contain interesting observations.

In the works of Gilles Deleuze and Félix Guattari, the term “puissance” means more than just power. It rather means “capacity” or “potentiality for the existence to affect and to be affected” (following Spinoza). This capacity, for affects in all directions, would be the closest way of describing the intense work that is laid out in various parts of the web.

With affects, as with the Portugese Man O’War ( which is not really a jellyfish, but contains four distinct organisms) capacities are rendered not from the organism, but from the flows in between organs. Affects are siphonophoric, rather than colonial (in the biological sense). Packs, instead of masses.

Thinking of the internet as siphonoporic, instead of as if it were an organism (which in turn would be organised), introduces a whole new aspect, even a new ethic. Organizations, such as companies, states, parties or clubs, are necessarily territorial. A territory can consist of a piece of land, often with fictive borders as in the case of nation states, a stratum of people, as in the case of clubs, or of consumer groups and products, such as with companies and enterprises. Territorial regimes stop flows, in order to re-construct its borders.

Siphonoria on the internet is a result of series of tubes and protocols. Siphonophoria overrides shizophrenia, and constructs a channel-plane, which forms a tiny micro-assemblage of actions and passions.

Axiom 2 – The internet is in Brownian motion.

You will see a multitude of tiny particles mingling in a multitude of ways… their dancing is an actual indication of underlying movements of matter that are hidden from our sight… (Lucretius, 60 BC)

Protocols, clients, users, groups, formats, indexes, archives, visualizations… the means of transferring data are numerous, the modes of connecting and forming larger aggregates are almost infinite. This is attested by the use of social network analysis. Take the piespy robot, which maps the connections made between users of an Internet Relay Chat, and we get this output:

Telecomix Jellyfish Ensemble from Telecomix News Agency. Get full quality version on The Pirate Bay.

This video was captured only a few days ago in #telekompaketet on irc.freequest.net. Each instance i the Piespy bot helps us detect the momentary relations of an internet conversation, were every picture-frame is one collective action. In one respect, it looks like a Shakesperian novel, played out in real time. However, this one is not fictional, but is taking place in millions of places around the world, on more than 1500 IRC servers. It resembles more the unorganized (but still organic) siphonophoria mentioned above.

There is a sudden formation, each with its own capacities, but the formation is only stable as long as it interacts. A conversation, such as the activist chat room of #telekompaketet, could vanish sooner than it appeared. The disorganized chaos is only meaningful, as long as affects are in between users.

Lucretius, who was the first one to write about such seemingly chaotic movements (which resemble the modern notion of Brownian motion), proposed that there were “underlying movements of matter that are hidden from our sight”, that in turn brought about the visible movements, perceptible to us.

Concerning the energy that drives the internet-Brownian motion, we would fail to describe this as a force related to extensive substances, such as “matter”, “god” or “law”. The energy is only meaningful within concrete assemblages and territories – The eagle’s vision are only useful when flying over a steppe looking for prey, the fur of the racoon dog changes with the temperatures of the forest and the biosonar of dolphins can only become capacities if they bounce on fish or rocks.

Proposition 2 – Legal overcodings are passive.

If Axiom 1 is true, followed by the first Proposition, then internet is primarily an asignifying chaos. With Axiom 2 we discover that the geometry is held together by forces (puissance). Then, we must necessarily add a coding process in order to find what we all seem to talk about in relation to net politics, in the “common sense” view. We must inquire to the semiotic processes of coding, re-coding and de-coding the ideals of integrity, freedom, net neutrality etc.

Coding processes take many shapes. The most obvious ones are legal overcodings. Lately, regulatory frameworks of global, regional and national authorities have tried to define what the internet is about. Internauts are often defined as “consumers”, “markets”, “audiences”, “data” or even, in extreme cases, “terrorist groups”.

These could maybe be resisted by arguing reactively with “freedom”, “citizens”, “integrity” etc. It is worth a try, why not.

These legal codings, however, pale in comparison to jellyfish memetics. Make politics subsonar, submarine, without leaders as an asignifying practice! Leave only traces of water and slime! Fax your biosonar! Ping your way through the oceans, an make sure your harbours are filled with data love!

Conclusion – Jellyfish memetics are fractal.

Updated: Spelling (if you find more errors, please comment).

Hackerspaces (1), maneter (2), memer (3)

Jag bryter min sommartystnad på Intensifier för att släppa ur mig några av de hemskt roliga saker som händer i fiberledningar, såväl som på fysiska platser i den generella röra som vi ibland kallar nät-/hack-/fraktalpolitik. Alltså – tre delar, tre bloggposter.

1. Spaces

I lördags var det som bekant hackniteforskningsavdelningen i Malmö. Det verkar som att det sammanlagda intrycket var “episkt“. Jag hann givetvis inte delta i allt som hände, men några korta sammanfattande intryck kan ändå vara på sin plats. En mycket intressant föreläsning hade titeln “Rebike, Wireless Africa & Hacking that makes a difference”, som hölls av Rebike.dk. Här beskrevs olika tekniker och metoder för att bygga internet under förhållanden där ström och internättillgång är extremt våra.

Bland annat presenterades en fallstudie från Tanzania där man från endast en satellitupplänk hade byggt trådlöst internet med stor täckning i en stad. Genom att använda billiga routers och sedan hacka det urbana syntaxets befintliga strukturer, exempelvis hustak, stolpar och parabolantenner, lyckades man få internättillgång över ett stort område.

Det finns flera anledningar till att bygga system av denna typ. För det första lägger man första pusselbiten till en infrastruktur som inte tidigare fanns. Men man gör det även på andra villkor än de som följer när stora multinationella bolag eller stater investerar. Dels låser ofta dessa in användarna i vissa konsumentroller, exempelvis att varje hushåll måste teckna sitt eget abonnemang. Men ofta följer även det med övervakningsutrustning “på köpet”, något vi ser inte minst i Kina och Iran. Att bygga internät på användares villkor kan alltså vara till stora fördelar även ur demokratisk synvinkel.


Om Kina och Internet, del 2

Jag skriver idag om Kina och internet på Newsmill. För er som vill forska vidare kan jag ge lite länkar:

Droppa gärna länkar i vår wiki, eller snacka med oss på några av våra IRC-kanaler. Observera att vi inte kör några operationer i Kina, utan bara sysslar med opinionsbildning/allmänt forskande. Känslig information bör istället hänvisas till exempelvis wikileaks.

Relaterat: Jag skrev även om Iran för inte så längesedan och Marcin de Kaminski skrev i Expressen.

Sommarhacktivism och bifurkationspotentialer

Det finns två typer av konferenser som jag finner stor glädje i att åka på – akademiska och hacktivistiska. Det optimala vore om dessa två genrer kunde hitta ännu fler beröringsytor med varandra, något som civilsociologerna Palmås och Busch har talat om länge.

Jag har tidigare rapporterat från hackerkonferensernas årliga megaevent, Chaos Communication Congress, där jag även gav ett treminuters Lightning Talk. Formatet på CCC är helt klart lite galet stort. Bara min treminuterspresentation, som var ett av kanske femton föredrag, hade en publik på kanske 200 personer, och för varje längre talare var det helt smockfullt, och att man fick trängas på golvet om man inte kom i tid.

Att sammanfatta allt som sades på CCC är inte möjligt, men jag bloggade om RFID, tidig mobilisering kring Telekompaketet via La Quadrature du Net, övervakade dividueller, panspektrocism och sociogram, nätpolitikens molekylstruktur, Andrej Holm och Datenschutz. Som ni märker är CCC en viktig plats där nätpolitiska projekt föds och promotas, och vill man vara tidigt ute i vad som är på gång rekommenderas ett besök.

En annan konferens ordnas av Forskningsavdelningen i Malmö nu till helgen. Eventet har ett helt annat format än de stora konferenserna. Några rubriker:

  • host workshop on lockpicking, Arduino, radio, soundsystems, and more.
  • art building table: remix old electronics
  • learn about FRA legislation, IPRED, Internet and surveillance
  • Or why not just come and enjoy yourself with a coffee in a couch with good music and hang around meeting new people.

Eventet är dessutom gratis och man bjuds till och med på mat och kaffe! Jag kommer att åka ned med ett gäng glada göteborgare redan i morgon för att tappa in mig på det kreativa kaosflöde som råder vid sådana här tillställningar.

En sak som inte kan underskattas i hacktivistiska sammanhang är att de utgör en enormt konkret manifestering av nätpolitik. Man behöver inte alls vara teknisk för att se hur en annan typ av politik framträder, en görandets politik som är mycket mera inzoomad på världens sammansättningar än vad politik i parlament någonsin kan vara. Medan den traditionella politiken jobbar med legalistiska överkodningar, ex. FRA-lagen eller IPRED, så är hacktivismens politik omkodande och deterritorialiserande. Exempelvis IPREDATOR är ett initiativ som kastar omkull den legalistiska överkodningen, får den att glida iväg och bli ineffektiv och monstruös.

Ett annat initiativ är Hadopi-routern i Frankrike. Genom att ge sig in i en befintlig infrastruktur av WiFi-nätverk gör den själva avstängningen och kontrollen av människors internetabonnemang juridiskt omöjlig.

Förutom den omkodande politiken, finns en annan aspekt av hacktivismen som har potential. Den är i huvudsak kunskapsdelande till sitt uttryck, både genom exempelvis öppen källkod och infrastruktur, men även genom att events och konferenser ofta är pedagogiska. Man kan till och med hacka atmosfären!

Svar från Näringsdepartementet

För ett tag sedan faxade jag Näringsdepartementet med en rad frågor om telekompaketets tredjebehandling. Nu har jag fått svar via mail. Jag publicerar det här, så får internet bedöma hur man kan gå vidare:

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

N2009/4886/Brev

Hej Christopher!

Tack för ditt brev. Jag är ledsen att mitt svar dröjt.

För frågor om Europaparlamentet får jag närmast hänvisa dig till deras informationskontor i Sverige. Kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats.

http://www.europarl.se/

Stockholm i juli 2009
Med vänlig hälsning

[XXXXXX XXXXXXX]

————————————————————————-
Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Telefonväxel: 08-405 10 00
E-post: registrator@enterprise.ministry.se
Webb: http://www.regeringen.se/naring

Den Kinesiska censuren, lite bakgrundsinformation

Just nu drabbas vi av nyheter om oroligheter i Kina. I sedvanlig ordning stängs internet ned och den enda källan är snart bara den statliga nyhetskanalen Nya Kina. BBC är dock närmast händelserna, och det är just i dessa fall som traditionell nyhetsrapportering är hemskt viktig.

Precis som i fallet Iran är det omöjligt att säga exakt hur nedstängningen ser ut. Men Kina har en lång historia av nätcensur. Låt mig ge några hållpunkter.

  • Datorer med Windows skeppas med Green Dam Yout Escort som är ett lokalt blockeringsprogram för sålda datorer. Tanken är att kinsesiska ungdomar inte ska titta på porr, men det är oklart i vilka andra syften programmet används.
  • Sedan 1998 har the Golden Shield Project varit igång. Det är först och främst en gigantisk brandvägg som blockerar sidor och IP-nummer, men det har även funktioner för att djupscanna innehåll på vissa sökord, exempelvis Falun Gong.
  • Reportrar utan gränser har en bra sida om Kina.
  • Trycket från nätaktivister har försenat Green Dam. Bland annat har Anonymous ifrån på skarpen. Aktivism utifrån kan alltså löna sig! Sabbar man internet får man räkna med mothugg.
  • DN har korrespondent på plats i Beijing. Oerhört lyckat. Torbjör Petersson skriver – Att internet har blockerats säger ganska mycket. Att de är rädda för att oberoende information ska spridas från provinsen till utlandet eller till andra landsdelar med liknande problematik.

Jag diskuterar bara fallet Kina fotnoter i mitt kapitel i Motstånd-antologin. Dock finns det som alltid en mängd lokala och historiska omständigheter att ta i beaktning. Har du fler bra länkar om Kina? Posta jättegärna i kommentarerna!

Sommarens nätpolitiska fraktalinzoomning i två minuter

(från #telekompaketet på irc.freequest.net, Söndag kväll)

20:34 < PiJi`> aaaaaah
20:35 < chrisk> ok… here we go
20:35 < PiJi`> WORLD MY FINGER IS ON THE BUTTON
20:36 < Spectraz> Ready or not, here we tweet, you can’t hide… gone RT you, and take it swiftly
20:36 < chrisk> !twitter WeReBuild.eu launches important communiqé to Members of European Parliament  http://bit.ly/15kPXL
20:36 <@John-Henry> Tweet SUCCESS!
20:36 < chrisk> FIREEEEEEEE
20:36 < PiJi`> !tweet 01010111011001010101001001100101011000100111010101101

0010110110001100100001011100100010101110101
20:36 <@John-Henry> Tweet SUCCESS!
20:36 < PiJi`> (reloading)
20:36 < chrisk> FIREFIREFIREFIREFIRE
20:36 <@John-Henry> intensifier: RT @telecomix: WeReBuild.eu launches important communiqé to Members of European Parliament  http://bit.ly/15kPXL –
http://www.twitter.com/intensifier/statuses/2485392552
20:36 <@John-Henry> telecomix: 010101110110010101010010011001010110001001110101011010010110

110001100100001011100100010101110101 –
http://www.twitter.com/telecomix/statuses/2485390980
20:36 <@John-Henry> telecomix: WeReBuild.eu launches important communiqé to Members of European Parliament  http://bit.ly/15kPXL


20:36 < PiJi`> !tweet WeReBuild.eu launches important communiqé to Members of European Parliament http://bit.ly/15kPXL
20:37 <@John-Henry> Tweet SUCCESS!

(ettorna och nollorna är binär kod. Konvertera till text, och voilá)