Min bok har blivit en "e-bok"

Till min förtjusning fick jag via @andreaslingard veta att Det nätpolitiska manifestet äntligen finns på The Pirate Bay. Alla läsare av denna blogg kommenderas att genast seeda filen!

Att någon där ute har lagt pappersboken i en scanner och skapat en fil som i sin tur går att ladda ned utan DRM eller “villkor” i en appbutik, är den bästa recensionen. Ever.

(Seedar för närvarande från Belgrad, som bilden ovan visar. Har ett “fiktivt svärd” i handen. #seriöst…)

The end of a single global namespace?

A few years ago the countries in the West condemned China for taking away “unwanted” content from the internet. It was seen as conflicting with freedom of speech, and utterly foreign to our “traditions of democracy”. Today, most internauts shrug their shoulders… whatever man, we are doing that everyday anyways.

Because there came Wikileaks, who were removed from the DNS-system by a corrupt bank, then Ce(n)silia Malmström wanted to make a pan-European censorship list, and most recently, the US agency ICE removed 82 sites from the global namespace. They allegedly did some counterfeit and copyright infringement.

All in all, this means that the DNS-system does not work properly anymore. It has to be fixed. Patched. And upgraded to the next level. The whole idea of having one singular point of reference served the purpose of both security and a kind of cultural connectivity. We would feel safe that when typing mybank.com, we actually arrived at our bank, and not some spoofed site that stole our money. But also, we would globally have a common way of sharing destinations; mysite.net meant the same to whomever we talked to.

However, these central nodes are sadly affected by strange-minded politicians and corporations far too easily. There used to be some guts in ICANN, and there used to be some sense of sentiment towards neutrality and autonomy for these systems. But they don’t seem to keep up anymore. A bank, a commissioner of the Europan Union or some MAFIIA-corporations are able to hijack the system very easily. If it is because of corruption or cowardliness, we do not know. But we don’t need to know either. All we need to do is build alternative systems.

To my knowledge, there are (at least) two interesting projects in the making. On the one hand there is the innovative dot-p2p project, which aims at creating a new Top Level Domain called .p2p which is distributed outside the regular system, by way of bittorrent distribution. In the stormy waters of ACTA we may predict a future attack on everything peer-to-peer related, so this is a very good idea to pre-emptively make a central DNS-blocking obsolete.

The other project is the Telecomix DNS project, which basically clones the ICANN root, then provides a submission system (not yet ready) for censored domains. This means that stuff that is taken away will be resubmitted to the Telecomix DNS servers, which may turn out to be many as the system grows, then override the ICANN root. Also, “proper owners” of non-censored domains will not have to worry, since Telecomix relies on cryptographic signing of domain names.

Hopefully there are more projects brewing in the minds and computers of internauts out there. If you know of any, please comment.

Maybe the singular namespace was just a parenthesis in the history of the internet, and we are now facing an evolution of an obsolete system. Darknets such as the i2p are already working with subscription lists of destinations in the network. So, it works. And it will be much more redundant than the current failure.

Update: On IRC someone tipped me about this project.

Matematikens språk

Fp vill inte att barn ska lära sig matematik på arabiska. Miljöpartiet går till mothugg, och det uppstår en mini-kontrovers med vetenskapen i mitten:

– Det är inte belagt i internationell forskning att det ger positiva effekter på ämnet, men framför allt finns det en uppenbar risk för en försämrad utveckling i svenska språket.

Maria Wetterstrand å andra sidan:

– Det är inte bara effektivt för inlärningen i matematik, utan det är bevisat effektivt också för inlärningen i svenska. Folkpartiet motverkar allt det de själva säger sig stå för med den här typen av idiotier.

Det är mycket intressant att se politikers användning av vetenskapliga studier, speciellt inom pedagogikens områden. På något sätt gör det även att man kringskär den uppenbara politiska dimensionen av vilka språk som ska talas i landet, och i våra skolor. Kom igen fp, erkänn nu att ni egentligen skulle vilja säga det som Sverigedemokraterna alltid har sagt! Göm er inte bakom en slags förvetenskapligad teknokrati där vi ska skapa positiva effekter, det är uppenbart vilken typ av multitudeskräck som plågar er.  

Den historiska kombinationen av arabiska och matematik får för övrigt det svenska grottspråket att blekna.

Läs även: Isobel 

Imperieimplosionstesen

Att förutsäga imperiers uppgång och fall är en minerad mark där man lätt kan ta fel. Johan Galtung lyckades en gång att förutsäga Sovjetuninonens upplösning med endast tre månaders marginal, men han har dock haft fel på en del andra punkter.

Gårdagens seminarium med Jörgen Johansen gick i samma anda, fast nu handlade det om USA. Det är givetvis en nästan omöjlig uppgift att försöka lägga samman alla de variabler som gör att ett land bryter samman. Men om man studerar historien så finns det några gemensamma nämnare:

  • Imperier har ofta katastrofal ekonomi mot slutet av deras existens. USA har enorma utlandsskulder som undergräver hela ekonomin. Eftersom de har låga skatter tillfaller knappt något av det militärindustriella komplexets ökade intensitet landet som sådant. 
  • Imperier har historiskt sett en ökad militär aktivitet innan de passerar händelsehorisonten och bryter samman. USA har trupper i 140 länder och baser i 40. Se mer här.
  • Imperier präglas i slutfasen av interna motsättningar, sociala ojämlikheter, uppsplittring och språklig och kulturell heterogenisering/balkanisering. 
Denna typ av faktorer känns väl inte helt orimliga (jag är dock inte någon expert på internationella relationer, så brasklapp!). Utöver detta kan man lägga till lite Deleuzeoguattarianska teorier om cancerogena makroassemblages och hur Statsapparater deterritorialiseras av krigsmaskiner (av olika slag). Först Roman Empire:

The migrant barbarians are indeed between the two: they come and go, cross and recross frontiers, pillage and ransom, but also integrate themselves and reterritorialize. At times they will subside into the empire, assigning themselves a segment of it, becoming mercenaries or confederates, settling down, occupying land or carving out their own State (the wise Visigoths) (ATP 221).

Således, det romerska imperiet föll inte på grund av ett rent och skärt militärt nederlag, utan befolkades sakta och i pulser av de heterogena folkslag som vandrade in. Ibland opponerade de sig, men ibland så integrerade de sig i imperiet. Ibland utropade de till och med mindre stater. Till slut föll Rom samman. 

På ett abstrakt plan kan man se att detta händer även i landet i väst. Människor som inte talar engelska, inte har green card eller som inte räknas som fullvärdiga medborgare (på grund av hudfärg, sexuell läggning, osv.) befolkar territoriet. Även om de ibland lyder lagen och ibland bryter mot den så krävs det allt mer våldsmakt för att upprätthålla social ordning. Detta kan likaväl vara “helamerikanska” subkulturer som lever i obskyra kristna sekter eller i skyskrapor och gated communities. Poängen är att heterogenitet i en statsapparat som inte ger sjukvård eller tar konventionell biopolitik på allvar riskerar att subgrupperingar snart kommer att kräva territorium och då har imperiet fallit. 

En annan möjlig utväg kommer ovanifrån. Den är som tydligast bland det republikanska partiet, men loppet är kanske lika kört för ett demokrateras styre. Poängen är i alla fall att när en liten elit tvingas representera ett stort folk skapas ett glapp som gör eliten ‘frikopplad’. Med toppstyrning (vare sig den är liberal, auktoritär eller totalitär) så finns nackdelen att besluten saknar fäste i folket och en rad överordnade principer börjar diktera politiken. Man kan då få för sig dumheter som “rasens renhet”, “Gud säger att vi ska kriga“, eller “alla kapitalistiska länder är emot oss, nu bygger vi kärnvapen”. En Statsapparat har krig som objekt i bemärkelsen att den hela tiden förhåller sig strategiskt till sina grannar och där öppet krig alltid en form av intensitet bortom diplomatin. Men det kan hända olyckliga saker vid demokratiskt underskott. Dags för ett citat som jag har upprepat förr och diskuterat med Rasmus här och här:

Totalitarianism is quintessentially conservative. Fascism, on the other hand, involves a war machine. When fascism builds itself a totalitarian State, it is not in the sense of a State army taking power, but of a war machine taking over the State. A bizarre remark by Virilio puts us on the trail: in fascism, the State is far less totalitarian than it is suicidal. There is in fascism a realized nihilism. Unlike the totalitarian State, which does its utmost to seal all possible lines of flight, fascism is constructed on an intense line of flight, which it transforms into a line of pure destruction and abolition.

Detta är en implosion av en helt annan karaktär. Det handlar om att när en elit, som är organiserad på ett icke-transparent sätt och som har helt andra planer än folket, får makten inträffar en ‘realiserad nihilism’. Om man låter befolkningen svälta, dö i krig eller på andra sätt lida så kommer ett imperium förr eller senare att dö ut. På så sätt kan en stat vara suicidal. Motsatsen till detta är den biopolitiska modellen som försöker integrera och stänga inne social oro och där med vara livgivande snarare än tagande. Men när en allt större del av statsbudgeten går åt till att föda krig i andra länder på bekostnad av befolkningen, börjar man röra sig mot fascismens svarta hål och vid en viss tidpunkt passerar man händelsehorisonten. När detta händer, om det händer, är det inte speciellt roligt att veta att det är världens största kärnvapenmakt som imploderar. Not very safe. 

Jag kan givetvis inte göra någon prediktion. Men man kan ändå säga att läget är ganska instabilt just nu. Om den amerikanska ekonomin faller och man börjar med ytterligare aggressioner utomlands finns det risk att vi måste förbereda oss. Jag sitter dock inte och viker en foliehatt nu…

Men om vi tänker oss att den krympande amerikanska ekonomin blir allt mindre viktig i framtiden så måste vi ta itu med det faktum att det fortfarande rör sig om världens största militärmakt. Denna obalans är inte helt safe.

Jörgen avslutade sin presentation med att vi måste tänka framåt. Istället för att bedriva evig “kritik av den amerikanska imperialismen” så kanske vi måste fundera framåt och se vilka sociala konstellationer som är robusta nog att skapa en fredlig världsordning bortom the downfall. 

 

Multitudeskräck inför förorten

gardsten_0032.jpg

Den andre. Igår tänkte jag kring begreppet kalifatskräck som ett sätt att beskriva grunden till den process av accellererad övervakning, gränskontroll och räffling som sker i kölvattnet av kriget mot terrorismen. Tanken var att kalifatskräck inte är samma sak som islamofobi eller eurocentrism, utan snarare är ett sätt att måla upp en hotfull bild av ett annat samhälle som är radikalt annorlunda från vårt eget västerländska.

Men så finns det en annan skräck som är aningen besläktad – Multitideskräcken – Rädslan för att en okontrollerbar och heterogen mängd människor ska förändra samhället genom att inte vara till som förväntat. Denna skräck finns i många varianter och skiftar historiskt. För många år sedan var vi rädda för mods, sedan homosexuella i bastuklubbar och nu på senare år invandrare i förorten. Den ideala modellen är Parisupploppen som vi nu bara går och väntar på i Sverige. Idag lyder rubrikerna “Upplopp” (SvD, DN, AB), “Bråk” (GP) och “Brandterror” (Expressen). Ett så kallat ungdomsgäng har satt eld på ett café och någon bil i Angered, vilket givetvis är problematiskt i sig. Men det här handlar inte om hur farligt det är i förorten, utan snarare om hur fruktan byggs upp genom sterotypa föreställningar. När dessa väl är etablerade rullar den oreflekterade dagspressen vidare… men detta vet vi ju redan. Redaktionerna läser ett TT-meddelande och väver sedan in hela historien i multitudeskräckdiskursen (undantag Expressen som faktiskt hade en kameraman på plats).

Så frågan blir istället vilka konsekvenser denna skräck har. Dags att citera Hardt & Negri:

“The deterritorializing power of the multitude is the productive force that sustains Empire and at the same time the force that calls for and makes necessary its destruction”. (citatet finns på den utmärkta wikipediasidan om multitude).

Alltså – samtidigt som den samhällsförändrande kraften ligger hos de som ifrågasätter och handlar emot ett samhälle, så är det dessa krafter som samtidigt håller samman och konserverar samhällsinstitutionerna. Samtidigt som multitudehandlingarna öppnar för en positiv kritik av samhälleliga missförhållanden så följs de inte sällan av en reterritorialisering genom en förstärkning av samhällsinstitutionerna (“lag och ordning!” följs av “fler poliser!” och “tyst i klassrummet!”).

Så hur ska vi ha det? Ska vi fylla förorterna med en reppressiv lag- och ordningsmakt eller ska vi börja analysera varför ungdomar tänder fyr på bilar?

gardsten_0037.jpg

 

 

 

Fotnot: Bilderna tog jag när jag bodde på Saffransgatan i Gårdsten