Fraktalgränser IX: Nomadism, Moses och Telecomix

Jag snubblade över ytterligare en koppling mellan Ibn Khaldūn och Deleuze & Guattari, som i sin tur kan relateras till det bisarra “manifest” som finns publicerat på Telecomix hemsida. Finns det en koppling mellan den abrahamitiska monoteismen och de samtidia nätaktivisternas urbana nomadism och nätkarate? Ett hyperupplänkat citat ger följande:

In the war machine and nomadic existence, the number is no longer numbered, but becomes a Cipher (Chiffre), and it is in this capacity that it constitutes the “esprit de corps” and invents the secret and its outgrowths (strategy, espionage, war ruses, ambush, diplomacy, etc.).

A ciphered, rhythmic, directional, autonomous, movable, numbering number: the war machine is like the necessary consequence of nomadic organization (Moses experienced it, with all its consequences). (390)

Kryptering kan användas för att skapa hemliga domäner. Endast de som har rätt “nummer” eller nyckel får tillträde. Kryptering har förmågan att skapa en demarkationslinje mellan diplomati och spionage. Men krypteringen “numrerar” även en rörelse, en underjordisk tunnelpolitik.

Moses befriade israeliterna från den egyptiska fångenskapen och vandrade sedan ut i öknen. Öknen formade och gav upphov israeliternas ‘asabiya, deras gruppsolidaritet (“esprit de corps”). Men, för att kunna gå från öknens nomadism till territoriell civilisation, måste Moses organisera en “statsapparat”. Först då kunde israeliterna “deterritorialisera jorden”, alltså de kunde gå ifrån den ursprungliga relationen med jorden som ett slätt rum som man kan följa, till ett räfflat rum, som i sin tur medierade en abstrakt relation mellan “land” och “folk”.

Denna figur; fångenskap som leder till nomadism som leder till civilisation, är ett återkommande tema i den västerländska kulturen. Denna figur hade ett analytiskt värde på Ibn Khaldūns trettonhundratal. Men som civilisationsteori har den nog ett urvattnat värde idag. Men jag är fortfarande inne på tanken att den nomadiska gruppsolidariteten existerar i mindre (minor) former även i modernitetens uppsprickande slutfas. Som det strilande regnvattnet som rinner ned för en skyskrapas blåa glasväggar; ibland förgrenar det sig, ibland förenar det sig.

Ibn Khalduns teori om tempelberget

På grund av mitt tunnelintresse tänker jag ofta på vad som finns under tempelberget. Givetvis eldas nyfikenheten på av att det är politiskt omöjligt att bedriva systematisk arkeologi på denna plats. Men, det som fascinerar mig är att det existerar en outforskad underjord, byggd av bågar och valv, över tusentals år. När jag häromdagen satt och läste Ibn Khaldūn, snubblade jag över följande teori om tempelbergets välvda innandöme, från sent trettonhundratal:

De välvda hallarna under templet befann sig i två våningar ovanpå varandra. Dess övre vånings pelare vilade på den lägre våningens valv, som av många människor tros ha varit Salomos stall. Så är det inte. De välvda hallarna byggdes för att undvika någon besudling av templet. Enligt den judiska lagen kunde någon orenhet, som ligger djupt nere i jorden och skiljs från ytan av ett jordlager, som kan förbinda det orena föremålet i jorden med föremålet på ytan, misstänkas göra föremålet på ytan orent. Och en misstanke har samma följder som ett faktum enligt den mosaiska lagen. Därför byggdes dessa valv i denna form med den övre hallens pelare vilande på den lägre våningens arkader, så att det inte skulle finnas någon rät linje längs med vilken smittan kunde såprida sig. Sålunda undanröndes varje misstanke om nedsmittning av templet. Detta bidrog till en större rituell renlighet och en ökad helighet för templets del. (s. 346)

Ytterligare ett exempel på urban vertikalitet.

Fraktalgränser IIX: Tunnelns geologiska antiprogram

Igår publicerades en intressant artikel i Haaretz om hur den israeliska armén försöker hitta teknologiska motåtgärder för att bekämpa tunnlarna under bland annat Gaza. Eftersom Haaretz befinner sig bakom en paywall men går att läsa via twitter kommer här några utdrag för arkivet.

Among proposed tunnel-detection technologies is the use of vehicle-mounted, ground-penetrating radar. However ,this solution can only detect tunnels to a depth of 10 meters and the last tunnels discovered during the Gaza operation that reached Israeli territory were as much as 25 feet below ground.

Another proposed system takes advantage of the earth’s gravitational field to detect underground voids at great depth. The most advanced method involves geo-seismic methods and buried sensors, which is the system to be used in the current trial.

Tunneln är en landgående u-båt. Den använder sanden istället för vatten som ett “medium” för att skapa en passage mellan två punkter. Men precis som u-båten avger tunneln vibrationer som kan upptäckas med seismologiska metoder.

Men om detta inte räcker kan vertikalitetens politik utvigdas med en underjordisk mur:

If the system proves it can detect tunnels that are being dug, he estimates, the IDF could deploy it along the 68-kilometer Gaza border with in a year of such decision. Deploying the system and the limited construction of an underground barrier would is estimated at between 1.5-2.5 billion shekels.

Eftersom det är omöjligt att förstöra alla tunnlar måste man kanske således bygga en till mur, men denna gången under jorden.

Cohen, Gili, “IDF to test tunnel detection system on Gaza border”, Haaretz, Aug. 11, 2014, Retrieved 20140812, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.610004?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Fraktalgränser VIII: Uppföljande tunnellänkar

tunnelidf

Som uppföljning till Understreckaren om tunnlar i Gaza som jag skrev, kommer här några länkar som fördjupar tunnelpolitikens underjordiska dimensioner.

Bryan Finoki har skrivit en mycket intressant essä om tunnlar i Gaza, och på andra ställen. Han skriver om Gazatunnlarna att:

By forcing the Palestinians to tunnel Israel has turned the bulk of their economy into a military target, since the economic tunnels cannot be accurately distinguished from Hamas’ militarized tunnels. The blockade is an insidious way for Israel to force Gaza to dig so the tunnels’ ambiguity can then be leveraged as a case being treated as legally-contentious “dual-use” targets. dubiously legitimating Israel’s perpetual campaign of urbicide against Palestinian statehood.

Blockaden av Gaza tvingade en rad verksamheter under jorden, vad Finoki kallar för en “forced tunnelization”. Men detta har i sin tur lett till att alla tunnlar just nu betraktas som “terrortunnlar” av Israel, vilket i sin tur slår hårt mot tunnlarnas andra användningsområden.

Per Jönsson på Utrikespolitiska institutet säger till Svenska Dagbladet att tunnlarna troligtvis sträcker sig under hela Gaza city och att en total förstörelse av tunnlarna är omöjlig med mindre  än att man jämnar staden med [ref]test[/ref] marken.

Fraktalgränser VII: Tunnelpolitik

I lördags skrev jag en Understreckare i SvD om tunnelpolitik i Gaza och Israel. Det mesta har jag nog redan varit inne på i de senaste bloggposterna, men det finns ändå en mera sammanhållen bild i understreckaren.

Eftersom SvD inte har något kommentarsfält, öppnar jag upp här om någon har tankar man kan bygga vidare på.