Kom precis tillbaks till kontoret efter att ha deltagit i en ganska stor demonstration mot FRA, som enligt GP drog mer än tusen deltagare. Samtidigt som politikerna allt mer framstår som okunniga och maktlystna och möjligheten att pröva detta i Europadomstolen kommer allt närmare, så tror jag att det behövs mer än traditionell politik för att förändra FRA-tänket i grunden. Att gå i demonstrationen och lyssna på ungdomspartiernas röstfiskande med trubbig retorik är inte enough to save us all. Men det är bra med demonstrationer, gärna fler sådana! Men det finns mycket mer vi kan göra, som jag tror är produktivt på ett annat sätt.

Efter demon så fikade jag med bland annat Per och Johan, och vi tänkte en del intressanta tankar tillsammans. Per har ju bland annat jobbat en del med att plugga in vårat cap&schizo-seminarium med en plogbillsaktion på Saab Microwave (se bilder här). Det hela blev mycket lyckat, och tanken att koppla ihop ett filosofiskt seminarium med proaktivt motstånd, producerade många nya idéer och uppslag.

Vad som skulle vara intressant är att göra FRA till ett gränsobjekt. Detta begrepp kommer ursprungligen från amerikansk symbolisk interaktionism, och innebär att heterogena sociala världar samlas kring en fråga eller ett objekt där de pluggar ihop sig för en kort eller lång tid och producerar något tillsammans. I fallet Saab Microwave så pluggade ett akademiskt seminarium ihop sig med en konkret aktion, och ur detta producerades nya tankar och lärdomar. FRA skulle kunna vara något liknande. På så sätt kan man gå bortom den parlamentariska, juridiska och rättighetsbaserade verksamheten (som är jätteviktig och bör fortsätta och expandera) och skapa djupare och mera proaktiva lösningar.

Här är några exempel på aktiviteter som man skulle kunna koppla till FRA:

  1. Skapandet av alternativa Internets. Under en dag kan man skapa ett peer-to-peersystem för att överföra data bortom FRAs framtida jurisdiktion (heter det så på svenska?). Genom att man i stadsrummet ger brev till en person som ombeds föra det vidare till en annan med slutdestination GPs redaktion. På så sätt skapar man ett decentraliserat nätverk av människor, som är oorganiserat och försvinner när man slutar, och som går bortom FRA-samhället.
  2. Tor/GNUPG/bittorrent-workshop på offentlig plats. Hur kan en förbipasserande medborgare lära sig något om utomFRAiga nätverk och lösningar. Hur kan en förbipasserande medborgare komma med alternativa förslag.
  3. Panspektrocism/Cap&Schizo-seminarium. Vad kan samhällsfilosofin säga om FRA-samhället? Hur kan vi hitta alternativ till kontrollsamhället?
  4. FRAternity-clubs (förlåt för ordvitsen). Vilka sociala konstellationer/nätverk kan bygga post-FRA-samhällen

Fler idéer? Fyll på i kommentarerna!

Uppdatering: Nu har nyheten nått huvudstaden (SvD)

Skriven av admin den 28 juni 2008