copyrightfinnsinte{.aligncenter .size-medium .wp-image-1516 width="300" height="74"}

Som jag tidigare varit inne på går det inte att upprätthålla lagar i cipherspace eftersom det inte finns några identiteter, eller juridiska subjekt om man nu så vill. Detta har som konsekvens att upphovsrätt inte kan finnas. Åtminstone inte så länge säkerheten upprätthålls. Sidan copyrightfinnsinte.i2p drar detta faktum till sin spets och erbjuder en uppladdningstjänst för verk som genast gör att man förlorar upphovsrätten. Citat från sidan:

" Under many juristictions it is impossible to unclaim copyright and associated rights once you create something. If you want to release your rights and put the thing as public knowledge for the collective good, you cannot.

A hack to get around this is nice licenses, like GPL and BSD for software of Creative Commons for other things. But this is not at all the same thing and legally quite complicated if you want to understand it and use it correctly.

This service is meant to remove the copyright before it becomes a problem."

Upphovsrätt kräver att man kan fastställa vem som har skapat verket, och med chifferrymdens systematiska identitetsradering kan man nyttja detta svarta hål. I princip får vi ett sätt att genast producera orphan works.

En liknande funktion torde datafrihamnar ha, exempelvis oregano.i2p. Förutom att upphovsrätt blir en omöjlig figur, så är sådana platser utmärkta ställen att direkt läcka känslig information på, eftersom den inte kan spåras tillbaka till en avsändare. Hos oregano får man en direkt permanent länk till filen man laddat upp, som sedan kan spridas vidare via till exempel anonym IRC eller mail.

För den som är intresserad av hur allt detta fungerar rekommenderar jag varmt Xorbots bloggserie som tar upp de tre sätten att övervaka internet, introducerar kryptofascism och anropar vaniljinternet.

För diskussionen kring huruvida chifferrymden skulle vara ett hot mot den allmänna ordningen eller en möjlighet för människor att avslöja maktmissbruk och övergrepp, rekommenderar jag att man börjar i USA för tio-femton år sedan innan man historielöst kastar sig in i den nutida diskussionen.

Skriven av admin den 25 maj 2010