Europe
Som de flesta vet huserar en delmängd av Wikileaks serverkapacitet i Sverige. Just nu är det på tal om hur länge det dröjer innan de första servrarna kan tänkas stängas ned. USA vill stoppa läckan, Sverige vill samarbeta.

Frågan om nedstängning är kanske principiellt viktig, men i praktiken skulle en svensk server bara vara en nod i nätverket. Wikileaks är distribuerade, och skulle snabbt vara på fötter igen. Frågan är om säkerhetstjänsterna orkar stå med tappat ansikte när sajten kommer online direkt igen, eller om det är värt att tillmötesgå påtryckningarna från amerikanskt håll för att vinna lite NATO-pluspoäng.

Som HAX skriver är frågan om FRA än mera relevant. I fallet Wikileaks borde FRA ha all motivation att spana. För första gången får de på ett tydligt sätt uppgifter om svensk trupp i svenska kablar. Det finns ju inga samverkanspunkter i Afganistan som FRA kan koppla in sig på, men de finns i Stockholm.

Samtidigt krockar detta direkt med principerna om meddelarskydd. Detta i enlighet med min tes från 2008, om att FRA är en potentiell katastrof för alla former av källskydd. Då öppnar sig följande frågor:

1. Är Wikileaks militärt eller civilt spaningsmaterial? Å ena sidan handlar de om militära förehavanden, främst kan man spana bra på ISAF-styrkorna och Talibanerna om man är intresserad av detaljerade strategier på fältet. Men är det verkligen militärt relevant att spana på en allierad? Knappast. I huvudsak bedriver Wikileaks civil journalistisk verksamhet, och här borde FRA inte få tassa (vad de egentligen gör får vi inte veta, de har ju en specialdomstol och undantag i personuppgiftslagen).

2. Hur definierar vi det symfoniskt klingande "trafikstråket" i fallet Wikileaks? Detta begrepp är politiskt tungt, men tekniskt mycket fluffigt, något jag försökte säga till "liberalerna". En svensk dator som besöker den svenska Wikileaks-siten borde falla utanför trafikstråket. När Wikileaks operarar utomlands och använder de svenska servrarna borde det vara tillåtet, om nu detta "stråk" skulle vara relevant givet de andra kriterierna.

Men det är fortfarande oklart hur trafikstråket definieras rent tekniskt vid samverkanspunkten. FRA borde kunna sortera all trafik till Wikileaks IP-range som passerar samverkanspunkten, sen köra den genom superdatorn i hopp om att dekryptera den (glhf). Först därefter, om man lyckas, kan köra "sökbegrepp" på trafiken.

3. Blockering och övervakning står i motsats i det här fallet. Tar man ned Wikileaks, försvinner det tekniskt goda läget att spana för FRA. Låter man siten vara kvar kanske USA blir sura. Men de kanske får lite bulkdata av FRA i gengäld, som NSA sedan kan kan försöka dekryptera. Då har FRA lämnat ut en hel del svensk trafik till en främmande makt känd för sitt krigshetsande lite varstans i världen.

Det finns säkerligen fler frågor man skulle kunna ställa FRA rakt ut. Kommentera gärna! Det är nämligen skarpt läge den här gången, och hur frågan ställs kan avgöra om nästa läcka kommer ur ett svenskt IP-nummer eller inte. Själv tycker jag att det är fantastiskt om infrastrukturen används till så viktiga saker.

Läsvärt: Interfax och Wikicong Internet Insurgents om Wikileaks. Även Copyriot skriver intressant.

Skriven av admin den 06 augusti 2010