Boka in redan nu. Den 16 September öppnar riksdagen igen efter grönbetet. Medan Centern desperat försöker tysta bloggare, så planeras en historisk demonstration. Sill och nubbe må ha rubbat närminnet, men FRA-lagen glömmer vi aldrig. Den kan nämligen stoppas.

Dags för ett Foucaultcitat:

Liksom maktrelationernas nät till sist bildar en tät väv, som går tvärs genom apparaterna och institutionerna utan att riktigt få fäste där, går också motståndspunkternas svärm tvärs genom samhällsskikten och individerna. Och det är säkert den strategiska kodningen av dessa motståndspunkter som möjliggör en revolution, ungefär på samma sätt som staten vilar på den institutionella integreringen av maktförhållandena. (Sexualitetens Historia, band 1, Viljan att veta, s. 106)

Strategisk kodning... there we go.

Läs mer: Swartz

De klassiska panopticon-passagerna hittar man annars här.

Skriven av admin den 21 juni 2008